Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > IFRS student OA

IFRS student OA

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Stávková
Šetření:20. 06. 2014 - 30. 06. 2014
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):27 / 11.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma IFRS na OA. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak 5 minut.

Děkuji za Váš čas.

Přeji pěkné prázdniny :-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1191,67 %91,67 %  
Muž18,33 %8,33 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 4. Ročníku975 %75 %  
Student 3. Ročníku325 %25 %  

Graf

3. Studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OA1083,33 %83,33 %  
EL216,67 %16,67 %  

Graf

4. Vyučuje se na Vaší škole IFRS v nějaké formě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %58,33 %  
Ano541,67 %41,67 %  

Graf

5. V jaké formě IFRS je na Vaší škole vyučován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V rámci předmětu účetnictvíotázka č. 6, V rámci samostatného předmětu (volitelného, příp. povinného)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci předmětu účetnictví480 %33,33 %  
V rámci samostatného předmětu (volitelného, příp. povinného)120 %8,33 %  

Graf

6. Kolik hodin ročně se tomuto tématu věnujete? přibližně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-7 hodin375 %25 %  
1-3 hodiny125 %8,33 %  

Graf

7. A v kterém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. ročník375 %25 %  
3. ročník125 %8,33 %  

Graf

8. Myslíte si, že by bylo lepší vyučovat IFRS v rámci samostatného předmětu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %16,67 %  
Ne250 %16,67 %  

Graf

9. Vy sami, chodili byste na tento předmět, kdyby byl vyučován jako volitelný samostatný předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %16,67 %  
Ano250 %16,67 %  

Graf

10. Navštěvujete tento kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %8,33 %  

Graf

11. Kolik hodin týdně je věnováno tomuto předmětu? (V případě dvouhodinové výuky uveďte, prosím, možnost 2x týdně 45 min.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x týdně 45 min1100 %8,33 %  

Graf

12. A v kterém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník1100 %8,33 %  

Graf

13. Proč jste si tento předmět zvolili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezvolila1100 %8,33 %  

Graf

14. Brali byste tento předmět spíše jako volitelný než povinný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pro volitelný1100 %8,33 %  

Graf

15. Považujete toto učivo za přínosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %33,33 %  
nevím120 %8,33 %  

Graf

16. Zdá se Vám učivo IFRS obtížné? (Ohodnoť 1 – 5 jako ve škole – 1 lehký – 5 velice obtížný).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4360 %25 %  
3240 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.6
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.3
Směrodatná odchylka:0.55
Medián:4
Modus:4

Graf

17. Zdá se Vám, že Váš vyučující IFRS rozumí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %16,67 %  
ano240 %16,67 %  
ne120 %8,33 %  

Graf

18. Zdá se Vám, že využíváte dostatek pomůcek? (učebnice, pracovní sešity, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %33,33 %  
nevím120 %8,33 %  

Graf

19. Víte, co znamená IFRS? Co to je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vímotázka č. 20, Ne, nevímotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím685,71 %50 %  
Ano, vím114,29 %8,33 %  

Graf

20. Byli byste pro zavedení tohoto učiva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Nevímotázka č. 21, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %8,33 %  

Graf

21. Proč ne? (příp. nevím)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Volili byste spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výuku IFRS v rámci výuky klasického účetnictvíotázka č. 25, Jako nový samostatný předmětotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako nový samostatný předmět1100 %8,33 %  

Graf

23. Brali byste radši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Povinnýotázka č. 24, Volitelnýotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volitelný1100 %8,33 %  

Graf

24. Jak často byste chtěli mít tento předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně 45 min1100 %8,33 %  

Graf

25. Jakou známku máte na vysvědčení z účetnictví? (Bereme poslední vysvědčení)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3433,33 %33,33 %  
2433,33 %33,33 %  
1216,67 %16,67 %  
418,33 %8,33 %  
518,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2.5
Modus:3

Graf

26. Rozumíte účetnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

27. Baví Vás účetnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne975 %75 %  
Ano325 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stávková, Z.IFRS student OA (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ifrs-student-oa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.