Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ilegální drogy a společnost

Ilegální drogy a společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Rasochová
Šetření:15. 03. 2015 - 29. 03. 2015
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku, který slouží jako projekt na sociologii. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie. 

Aneta Rasochová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13359,91 %59,91 %  
Muž8940,09 %40,09 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2914263,96 %63,96 %  
30-443214,41 %14,41 %  
0-152410,81 %10,81 %  
45-59188,11 %8,11 %  
60 a více62,7 %2,7 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9241,44 %41,44 %  
Vysokoškolské5926,58 %26,58 %  
Základní5022,52 %22,52 %  
Středoškolské bez maturity156,76 %6,76 %  
Vyšší odborné62,7 %2,7 %  

Graf

4. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student11652,25 %52,25 %  
Pracující6830,63 %30,63 %  
OSVČ177,66 %7,66 %  
Nezaměstnaný146,31 %6,31 %  
Důchodce/Rentiér73,15 %3,15 %  

Graf

5. Kolik obyvatel má Vaše město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 100 0008136,49 %36,49 %  
Nad 100 0006328,38 %28,38 %  
1 000 - 10 0005725,68 %25,68 %  
Do 1 000219,46 %9,46 %  

Graf

6. Jaký je Váš přistup k ilegálním drogám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odsuzuji je.9140,99 %40,99 %  
Nezajímají mě.7935,59 %35,59 %  
Mám k nim kladný přístup.5223,42 %23,42 %  

Graf

7. Zkoušel/a jste někdy nějakou ilegální drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze tzv. měkkou (tj. marihuana. hašiš atd.)11451,35 %51,35 %  
Ne, nikdy.7634,23 %34,23 %  
Ano, i tzv. tvrdou (kokain, pervitin, heroin atd.)3214,41 %14,41 %  

Graf

8. Odkud jste získal/a nejvíce informací o ilegálních drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z blízkého okolí.7634,23 %34,23 %  
Z internetu a médií.6529,28 %29,28 %  
Z přednášek o drogách/ze školy.4922,07 %22,07 %  
Z literatury.3214,41 %14,41 %  

Graf

9. Setkal/a jste se někdy s drogově závislým ve Vašem blízkém okolí (práce, škola, rodina, přátelé)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15067,57 %67,57 %  
Ne7232,43 %32,43 %  

Graf

10. Jste toho názoru, že drogově závislý člověk potřebuje pomoc zvenčí, aby se své závislosti zbavil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen těm, co o pomoc stojí.12154,5 %54,5 %  
Ano, stoprocentně.7533,78 %33,78 %  
Ne, je to jejich problém, za který si mohou oni sami.2611,71 %11,71 %  

Graf

11. Myslíte si, že kdyby se o drogové problematice více hovořilo (např. v médiích), že by to vedlo alespoň k určitému zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13962,61 %62,61 %  
Ano8337,39 %37,39 %  

Graf

12. Jste toho názoru, že by se zákony ohledně uchovávání drog měly zpřísnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12355,41 %55,41 %  
Ne9944,59 %44,59 %  

Graf

13. Snížil by se podle Vás počet trestných činů, kdyby se snížil počet drogově závislých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16574,32 %74,32 %  
Ne5725,68 %25,68 %  

Graf

14. V roce 2012 bylo z veřejného rozpočtu vydáno 587.3 miliónů korun na protidrogovou politiku. Zdá se Vám tato částka přiměřená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, je to mrhání peněz z našich daní.10949,1 %49,1 %  
Ano, k dané problematice je tato částka naprosto přiměřená.8437,84 %37,84 %  
Ne, na tento problém by se mělo vydat daleko více peněz.2913,06 %13,06 %  

Graf

15. Myslíte si, že tato problematika půjde v budoucnu zcela eliminovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21094,59 %94,59 %  
Ano125,41 %5,41 %  

Graf

16. Je v České republice snadné sehnat ilegální drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20692,79 %92,79 %  
Ne167,21 %7,21 %  

Graf

17. Z jakého důvodu si myslíte, že člověk vyzkouší/bere drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze zvědavosti, únik před stereotypem.9040,54 %40,54 %  
Vlivem špatného kolektivu.5725,68 %25,68 %  
Špatný psychický stav, únik před problémy.4018,02 %18,02 %  
K dosáhnutí lepšího pocitu/stavu.2913,06 %13,06 %  
K odbourání zábran, k dodání si odvahy.62,7 %2,7 %  

Graf

18. Co byste udělali, kdyby jste zjistili, že někdo z Vašeho blízkého okolí podlehl drogové závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohl bych mu a snažil se ho zachránit.18683,78 %83,78 %  
Přestal bych se o něj zajímat, může si za to sám.3616,22 %16,22 %  

Graf

19. Myslíte si, že je pro vyléčeného narkomana/toxikomana těžké začlenit se zpátky do svého původního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, společnost ho bude i nadále odsuzovat.14163,51 %63,51 %  
Ne, v dnešní době už to neznamená takový problém.8136,49 %36,49 %  

Graf

20. Považujete drogově závislého člověka za "méněcenného"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12455,86 %55,86 %  
Ano9844,14 %44,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 na otázku 2. Kolik je Vám let?

4. Jste?

  • odpověď Student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste?

5. Kolik obyvatel má Vaše město?

6. Jaký je Váš přistup k ilegálním drogám?

7. Zkoušel/a jste někdy nějakou ilegální drogu?

8. Odkud jste získal/a nejvíce informací o ilegálních drogách?

9. Setkal/a jste se někdy s drogově závislým ve Vašem blízkém okolí (práce, škola, rodina, přátelé)?

10. Jste toho názoru, že drogově závislý člověk potřebuje pomoc zvenčí, aby se své závislosti zbavil?

11. Myslíte si, že kdyby se o drogové problematice více hovořilo (např. v médiích), že by to vedlo alespoň k určitému zlepšení?

12. Jste toho názoru, že by se zákony ohledně uchovávání drog měly zpřísnit?

13. Snížil by se podle Vás počet trestných činů, kdyby se snížil počet drogově závislých?

14. V roce 2012 bylo z veřejného rozpočtu vydáno 587.3 miliónů korun na protidrogovou politiku. Zdá se Vám tato částka přiměřená?

15. Myslíte si, že tato problematika půjde v budoucnu zcela eliminovat?

16. Je v České republice snadné sehnat ilegální drogy?

17. Z jakého důvodu si myslíte, že člověk vyzkouší/bere drogy?

18. Co byste udělali, kdyby jste zjistili, že někdo z Vašeho blízkého okolí podlehl drogové závislosti?

19. Myslíte si, že je pro vyléčeného narkomana/toxikomana těžké začlenit se zpátky do svého původního života?

20. Považujete drogově závislého člověka za "méněcenného"?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste?

5. Kolik obyvatel má Vaše město?

6. Jaký je Váš přistup k ilegálním drogám?

7. Zkoušel/a jste někdy nějakou ilegální drogu?

8. Odkud jste získal/a nejvíce informací o ilegálních drogách?

9. Setkal/a jste se někdy s drogově závislým ve Vašem blízkém okolí (práce, škola, rodina, přátelé)?

10. Jste toho názoru, že drogově závislý člověk potřebuje pomoc zvenčí, aby se své závislosti zbavil?

11. Myslíte si, že kdyby se o drogové problematice více hovořilo (např. v médiích), že by to vedlo alespoň k určitému zlepšení?

12. Jste toho názoru, že by se zákony ohledně uchovávání drog měly zpřísnit?

13. Snížil by se podle Vás počet trestných činů, kdyby se snížil počet drogově závislých?

14. V roce 2012 bylo z veřejného rozpočtu vydáno 587.3 miliónů korun na protidrogovou politiku. Zdá se Vám tato částka přiměřená?

15. Myslíte si, že tato problematika půjde v budoucnu zcela eliminovat?

16. Je v České republice snadné sehnat ilegální drogy?

17. Z jakého důvodu si myslíte, že člověk vyzkouší/bere drogy?

18. Co byste udělali, kdyby jste zjistili, že někdo z Vašeho blízkého okolí podlehl drogové závislosti?

19. Myslíte si, že je pro vyléčeného narkomana/toxikomana těžké začlenit se zpátky do svého původního života?

20. Považujete drogově závislého člověka za "méněcenného"?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rasochová, A.Ilegální drogy a společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ilegalni-drogy-a-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.