Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ilustrace ve škole - pro učitele 1.st. ZŠ

Ilustrace ve škole - pro učitele 1.st. ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Kočová
Šetření:13. 05. 2011 - 29. 05. 2011
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé, dovoluji si Vás požádat o pomoc s vyplněním tohoto dotazníku, který slouží pro účely mé diplomové práce na téma:

"Podoby současné české ilustrace pro nejmladší čtenáře" 

Prosím o co nejupřímnější odpovědi, které zůstanou samozřejmě v naprosté anonymitě.

Velice Vám děkuji a vážím si času, který jste si pro mou práci našli.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 U většiny otázek najdete odkaz, kde se nachází ukázky, které se váží na otázku. Po kliknutí na [odkaz] se obrázek otevře v novém okně.

Odpovědi respondentů

1. Největší zkušenosti máte s vedením žáků...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. třídy1440 %40 %  
1. třídy822,86 %22,86 %  
2. třídy617,14 %17,14 %  
4. třídy514,29 %14,29 %  
5. třídy411,43 %11,43 %  

Graf

2. Jak často využíváte ve svých hodinách práci s ilustrací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2057,14 %57,14 %  
často617,14 %17,14 %  
málokdy617,14 %17,14 %  
nikdy25,71 %5,71 %  
Zatím neučím. Na praxi jsem je občas použila.12,86 %2,86 %  

Graf

3. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- malba, kresba ilustrace ke čtenému příběhu - vyprávění příběhu podle ilustrace

autentická ilustrace, co nejvíce podobná realitě

cez data projektor, alebo na tabulu, alebo rozdavanie obrazkov k prikladom, alebo znazornenie nejakeho problemu scenkou

Děti si přečtou pohádku a poté seřadí obrázky podle děje (kontroluje čtení s porozuměním).

Donesu vlastní literaturu, děti s ní ve skupinách pracují. Z internetu stahuji ilustrace, které se mi tematicky hodí k probírané látce. Používám ilustrace jak při výkladu zcela nového učiva, tak k opakování, popř. k nejrůznějším soutěžím a ozvláštnění výuky. Děti lépe pochopí, co se jim snažím říct, mají lepší představu.

Ilustraci v hodinách využívám ve výtvarné výchově (dokreslení ústřižku), v literární výchově a vlastivědě (ilustrace dětí k vlastnímu textu, rozhovor o ilustraci z knihy).

interakce s knihou

Jako materiál k vysvětlení různých pojmů.

K práci s textem - děti na základě ilustrace předvídají o čem text bude. Sami k textům ilustrace vytvářejí. Vymýšlíme příběhy na základě několika sledů ilustrací a podobně.

Kreslení ilustrací k danému příběhu. Poznáte o čem bude příběh podle této ilustrace? Co nám obrázek napovídá?

například v hodinách DV, ČJ - př. volné psaní k ilustraci, vymýšlení příběhů...

nevím, jestli je to ono, ale děti měly za úkol ilustrovat báseň E.Frynty (možná inspirace ilustrací samotného básníka)

občas jako motivaci, při povídání o textu (jak bude příběh pokračovat, jak se liší představy dětí o postavě s představou autora, dotváření ilustrací apod.)

Obrázek ukážu a po dětech vyžaduji popis.

popis obrázků, lepší proniknutí žáků do tématu, přiblížení reality

při četbě, ale nejen v ČJ i v matematice - pro lepší představu žáků a větší názornost

Při sledování - odhalování dalšího děje knihy, popis pocitů, domýšlení situace, inspirace nebo východisko pro dramatické ztvárnění Vlastní ilustrování

přiblížení textu

Seřazování či přiřazování textu k ilustraci. Nebo žáci dokreslují ilustraci k textu dle své fantazie, tzv." Hra na ilustrátory".

Snazim se, aby deti vnimaly, jakym zpusobem vyjadruje malir konkretni vec (barvami, tvary..)

tvorba vlastních ilustrací k příběhu

Upozorním děti na ilustrace mlaíře, který je pro ně nějakým způsobem přínosem. Nebo se bavíme o tom, co na obrázcích je. Jak vlastně ilustrace doplňuje text.

Uvádění do tématu, ukázka, názor. Práce s textem během čtení, obrázková osnova.

Vyprávění podle obrázkku, domýšlení textu, domalovávání obrázku, skládání...

4. Jaká máte kritéria na kvalitní knihu pro děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- kvalitní ilustrace - jazyk pochopitelný pro děti - příběh rozvíjející představivost

-zajímavý text -smysluplné ilustrace

1. bez gramatických a stylistických chyb, 2. zajímavý příběh, 3. blízkost životu dítěte, hezké ilustrace, které jsou něčím zajímavé a umístěné vhodně k textu a formátu knihy

aktualni,co ted frci mezi detmi poutava,zajimava s obrazky

beru to asi trochu intuitivně... musí se mi prostě líbit :)

Důležitý je jazyk autora. Potom příběh, který by měl být dětem blízký a mít nějakou nadstavbovou hodnotu a rozvíjet krtické myšlení dětí. Důlěžitá je i grafická úprava jako doplňková hodnota.

důležitý je obsah - hlubší význam, příběh, zda nabízí nějaké poučení, ukazuje na hodnoty apod.

Hlavní kritérium je přínosný obsah. Slovem přínosný mám na mysli schované výchovné ponaučení či otevření přemýšlení dětí o smyslu života. Co se týče ilustrací, kritériem je přiměřenost (různé obrázky pro různé věkové skupiny), zajímavost (obrázky jako stimul vizuálního smyslu), atraktivita (přitažlivost). Na každého však působí obrázky jinak, proto je dobré brát v potaz individualitu dětí.

Je psána srozumitelným jazykem, obsahuje nějaké hlubší poselství (není povrchní), má dobrou typografii a vizuální úpravu, má kvaltní ilustrace, je dobře svázaná, tisknuta na kvalitním papíře.

Kniha má být pro děti nějakým způsobem hodnotná - ať už přinese estetický zážitek nebo důležité informace.

Knihy vybírám hlavně vzhledem k věku dětí - u prvňáčků věnuji pozornost velikosti písmen, obsahu, ilustracím... Zároveň si myslím, že kvalitní kniha pro děti by měla mít alespoň nějaké ilustrace a zároveň obsah by měl být srozumitelný s nějakým "posláním".

Kvalitní děj přiměřený věku, výchovnost (skutečnou, ne jen pouze zdánlivou - jaké hodnoty kniha předává), vkusnost ilustrace

Kvalitní text, kvalitní ilustrace, pevná vazba knihy.

musia tam byt pekne obrazky pre deti, farebne, jednoduche, podnetne

né moc a né málo ilustrací

obsah

obsah, srozumitelnost pro děti daného věku, téma, které děti zaujme

Písmo, obsah a tloušťka vhodné pro věk čtenáře, Barevnost knihy.Využitelnost i pro jiné věci,než jen ke čtení ( téma vhodné pro debatu, ilustrace využitelné k VV,....)

porozumění textu, kritické myšlení

Pro děti srozumitelný jazyk, větší písmo, kratší texty, kreativita, originalita, spojení s realitou a zároveň fantazie, ilustrace.

především, aby byl text pro děti srozumitelný, bylo v něm nějaké poučení, byly v něm výrazy, které rozvíjejí slovní zásobu dětí

Příběh má hlavu a patu, ilustrace nejsou kýčovité

přiměřená velikost písma, obsah vhodný pro děti, přiměřený jazyk

psaná bez chyb decentní ilustrace smysluplný příběh bez cizích slov aby byla co nejblíže k dětem a jejich světu

Smysluplnost, primerenou delku a velikost pisma, prijemne ilustrace a dostatek ilustraci, tematicky atraktivni pro danou vekovou skupinu.

srozumitelnost

Srozumitelnost textu, členitost textu, zajímavé téma (přiměřené věku), propracovanost ilustrací

srozumitelný a poutavý děj, věku přiměřené ilustrace i velikost písma

srozumitelný jazyk, kvalitní ilustrace

Textová přiměřenost a náročnost vzhledem k věku dítěte. Zajímavý a poutavý obsah doplněný o obrázky.

V podstatě je pro mě nejdůležitější, aby děti četli, co je baví. A tak je výběr knihy na nich, pouze dohlížím na počet stran. Za měsíc chci, aby žák ve třetí třídě přečetl 100 stran.

většinou v případě, že je doporučená od mých známých, tak ji považuji za kvalitní, popřípadě sama uznám, že je kvalitní.

vhodný a zajímavý obsah, přiměřená velikost písma pro cílovou skupinu, nápaditá grafická stránka

vyhybam se popularnim publikacim. Maji kycove illustrace

Záleží, zda knuhu čtě dítě samo, nebo se jedná o předčítání détěti. Jinak celková struktura, velikost písma, ilustrace a obsah.

5. Máte nějaké výtvarné vzory, se kterými seznamujete žáky ve svých hodinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1645,71 %45,71 %  
ne1028,57 %28,57 %  
nevím925,71 %25,71 %  

Graf

6. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- jakýkoli výtvarný umělec, který se mi hodí k tématu

Adolf Born, Radek Pilař, Ondřej Sekora, Josef Lada, Helena Zmatlíková

Helena Zmatlíková

Helena Zmatlíková, Josef Čapek, Josef Lada, Adolf Born

Jiří Trnka - nicméně ještě jsem neměl možnost děti s ním seznámit - při hodinách informatiky je to obtížnější:)

josef čapek

Josef Lada, Adolf Born, Helena Zmatlíková

Josef Lada, Adolf Born, Quentin Blake

málo, ale třeba jsme si hráli na kubisty, tak jsem jim ukazovala nějaká kubistická díla

Mám několik knížek pocházejících ze severských zemí (Norsko, Švédsko) s nimiž občas pracuji - jsou velmi krásné. S klasickými díly zatím příliš ne.

napr nakladatelstvi Baobab

Nejsem si jistá co se myslím pojmem výtvarné vzory - jako ilustrátor ,malíř? Pokud ilustrátor - pracujeme s Ladovými obrázky - dobře se popisují. Pavla Čecha, Trnkovy, Skálovy,Janečkovi.

Ondřej Sekora, Josef Lada, Helena Zmatlíková, Renáta Fučíková

Snad nejvíce mne oslovil Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho.

Většinou jsou to významní ilustrátoři dětských knížek - třeba Trnka nebo méně známý František Skála a dále autoři, kteří jsou blízcí mé osobě a mají nějaký přínos pro děti.

7. Jaké máte důvody k předkládání těchto vzorů svým žákům?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- motivace

aby poznali nějaká díla ze světa umění a třeba si k tomu našli svůj vztah, no a taky pro inspiraci a aby si vůbec dokázali něco představit

Čteme knížky, místo čítanky,tím se děti seznamují s autorem a měly by vědět,kdo knihu i ilustroval. A povědomí o tom,kdo ilustroval knihu,kterou čtou by mělo být stejně důležité,jako to,kdo ji napsal.

Děti se s nimi setkávají od útlého dětství, kulturní dědictví našeho národa, osobní blízkost k těmto ilustracím

chci je obohatit o to, co jim podle me chybi

josef čapek je osobnost, napsal spoustu krásných knih pro děti a domnivam se,že by ho měly děti znát.

Jsou to (alespoň pro mne) specifičtí naši výtvarní umělci pro děti

Oceňuji především kresbu zavřeného a otevřeného hada (vypadá jako klobouk). Na základě tohoto obrázku lze rozvinout u dětí poznatek, že není důležité, jak něco vypadá na první pohled, ale co je uvnitř.

Pokud se jedná o ilustrátoy dětských knížek, považuji jejich znalost za součást všeobecného rozhledu. Co se týče dalších autorů (výtvarníků) představuji je tehdy pokud mají pro děti nějaký přínos a také pro to, že je sama vlemi dobře znám a můžu poznatky o nich dobře zprostředkovat.

Připadají mi srozumitelné pro děti a jim blízké.

Sama jsem na nich vyrostla a jsem přesvědčena, že mě pozitivně ovlivnili

Vlastní kladný vztah k jejich ilustracím.

8. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://www.mrkvicka.sk/fotky8454/fotom/pohadka-o-rybitince-2.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6514,29 %14,29 %  
5514,29 %14,29 %  
2514,29 %14,29 %  
9411,43 %11,43 %  
10411,43 %11,43 %  
338,57 %8,57 %  
138,57 %8,57 %  
425,71 %5,71 %  
825,71 %5,71 %  
725,71 %5,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.45
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.94
Směrodatná odchylka:2.82
Medián:5
Modus:6

Graf

9. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Řekla bych, že autorem je Petr Nikl, všestranný český umělec, já osobně na Petra Nikla nenechám dopustit, jeho výtvory, jsou plné fantazie a jeho příběhy taktéž podněcují děti k představivosti. Zrovna tato ilustrace by se dala hravě použít jako motivace k dotváření k hledání nějakého objektu ve skvrnách.

abstrakce ponuré barvy

I když ponechává dostatečný prostor pro fantazii dítěte, přijde mi až příliš abstraktní, také temné barvy.

Ked sa jedna o deti, tak si myslim, ze to detom nic nepovie, nezaujme ich to , nie je to farebne, a je to neurcite pre deti.

málo barev

myslím, že by děti nezaujala

naprosto mi nic neříká...

netypicke pro detskou ilustraci

Nevím téměř nic o této ilustraci, nevím co ilustruje, neznám autora a jeho motiv k této ilustraci.

O této ukázce nevím nic, ani z jaké je knihy. Přijde mi velmi abstraktní pro záky které učím (třetí třída). Nevím však, k jakému patří textu, třeba je to velmi tredné. Pdněcuje ale uurčitě fantazii a musí se nad ní zamyslet.

o ukázce nevím nic, ale připadá mi velice zajímavá a inspirativní, líbí se mi, že je spíše abstraktní, každý v ní může vidět něco jiného, může sloužit k diskusi, rozvoji fantazie...

o ukázce nevím nic, myslím si, že je moc abstraktní, dle mého názoru bych ji využila, pouze pokud bych žáků§v chtěla ukázat, že každý vidí v umění něco jiného

O ukázce nevím vůbec nic, možná i proto se mi zdá jako vhodná pro děti, protože i pro mne je plná tajemství. Myslím, že by ukázka mohla u dětí vyvolávat různé fantazijní výjevy či příběhy...

O ukázce nic nevím ani neznám autora. Co se týče hodnocení, vzhledem k tomu, že nevím, z jaké knížky byl obrázek použit a neznám kontext, do jakého je zasazen, nemůžu s jistotou říci, že je pro žáky vhodný. Rozhodně nutí zamýšlet se nad tím, co vlastně na obrázku je a jak je to myšleno, proč ten obrázek vypadá jinak. MYslím, že bych v hodině byla schopná s ním pracovat...

o ukázce nic nevím, ale zdá se mi to vhodné, protože je to takové tajemné a můžeme se bavit o tom, co je vlastně na obrázku, co nás k tomu napadá, podněcuje fantazii

Pohádky od Petra Nikla jsou moc hezké a líbí se mi,že obrázek neříká hned vše a děti nad ním mohou přemýšlet.Co to vlastně je,proč je tam zrovna tento obrázek,...

poněkud příliš abstraktní, ale zároven ocenuji, že nechává žákům prostor pro vlastní fantazii

ponurost

Pro děti 1. třídy - obrázek, který by mé žáky pravděpodobně nezaujal, ikdyž dává prostor pro vlastní fanatzii...

příliš abstraktní pochmurné

Příliš abstraktní, možná trochu děsivá, přesto více vhodná než kýčovité ilustraci, probouzí fantazii

Působí trochu ponuře, ale zas by mohla představovat vhodný podnět k zamyšlení.

rozvoj fantazie dítěte

tento rok učím 2. období 1. st. ZŠ - 4. ročník, děti začíná více zajímat absraktní výtvarný projev, tato ilustrace by byla zcela vhodná pro myšlenkovou mapu k nějakému tématu, nebo pro rozvoj představivosti a k diskuzi k této ilustraci (záměr autora, o čem by to mohlo být, atd. )

Tuším, že by to mohl být Petr Nikl? Ukázala bych to dětem, aby nevnímaly ilustraci jako např. Disneyovky atd. Ž e mohou být i ilustrace úplně jiné.

Tuto ukázku neznám, nepřikládám jí do mých oblíbených, ale ani ji nezavrhuji, proto jsem označila číslem 5.

Tuto ukázku neznám, vidím poprvé a pro děti 1.třídy mi nepřijde vhodná z důvodu barevnosti a abstraktnosti.

Ukázka mi nic neříká. Pro mé děti mi přijde hodně abstraktní.

ukázku neznám, přijde mi pro 2. třídu velmi temná, použila bych ji možná v hodinách DV k vyjádření nějakých nepříjemných pocitů, podle mého názoru je příliš abstraktní pro tak malé děti

Ukázku neznám. Nicméně je zajímavá a nabízí prostor fantazii žáků.

vubec nedokazu z obrazku poznat, co to je..pochybuji,ze to poznaji deti. pokud neni cilem nejaka abstrakce.

vzbuzuje zamyšlení, více možností uchopení vzoru

Z ilustrace čiší nálada příběhu, dává prostor vlastní fantazii (Petr Nikl - také autorem samotného příběhu, nakladatelství Meander)

Z výtvarného pohledu je to velmi zajímavá a cenná ilustrace, spolu s příběhem jenom podněcuje dětskou fantazii. Nicméně je také vlemi bastraktní a myslím, že nkěteré děti by s ní mohly mít problém.

Zalezi na tom, k cemu bych tento obrazek vyuzila. Napr. jestli bych se ptala, proc si mysli, ze autor ztvarnil ryby takto, nebo jako jestli bychom se bavili o modernim umeni. Rozhodne je vhodnejsi pro starsi deti, takze pro mensi se mi zda spise nevhodny. Ukazku vidim poprve.

10. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://files.detskepohadky.cz/200000023-5bc565d43a/machasebestova.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101234,29 %34,29 %  
9720 %20 %  
7514,29 %14,29 %  
8514,29 %14,29 %  
525,71 %5,71 %  
112,86 %2,86 %  
212,86 %2,86 %  
612,86 %2,86 %  
412,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.18
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.03
Směrodatná odchylka:2.01
Medián:9
Modus:10

Graf

11. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A. Born je skvělý ilustrátor dětských knížek, jeho ilustrace jsou čitelné a jasné, velmi vhodné pro děti 1. st. Mach a Šebestová jsou dětmi velmi oblíbení, neznám dítě, které by je neznalo!

Adolf Born patří ke klasice, hodnotila jsem devítkou, proto,že v momentě,kdy použiji obrázek např. pro VV, budou všechny obrázky stejné:-( Přesto si myslím,že tyto ilustrace jsou nenapodobitelné.

Adolf Born... děti znají, nejspíš mají rádi, lze rozvíjet příběh...

Autor - Adolf Born. Moc se mi líbí, mám ráda hlavně knihy o Machovi a Šebestové. Ukázka je však velmi konkrétní, podle mě by jako výtvarný vzor vedla pouze k napodobování. Myslím ale, že ke příběhům se ilustrace moc hodí, je to prostě taková "klasika".

autor Adolf Born; je to součást mého dětsví - všimla jsem si, že některé pohádky našeho dětsví žáci přestávají znát, což je dle mého soudu škoda. Jsou nahrazovány příběhy jinými, ale ty jsou ne vždy dostatečně kvalitní co se týče umělecké hodnoty (literární, výtvarná)

auttorem je Miloš Macourek a ilustrace je z Macha a Šebestové. Z teto ukazky je jasně poznat, co vidime, tato pohadka je detem blizka, kazdy ji zna.Da se s detmi o ilustraci hodne mluvit, co vidime,co je zaujmulo atd.

dětem se jistě líbí, ale nutno podotknout, že jde spíše o karikatury

dětem velmi známá kresba, oblíbená mezi žáky, možnost propojení s HV . Macourek, Born

dětem známé postavičky

Ilustrace A. Borna jsou mile, zajimave a mnohdy nepostradaji vtip. Deti je znaji a proto je dobre s nimi pracovat a pokud je treba, dat je jako vzor. Obrazky maji realisticke barvy, tvary a vubec celkove proporce, takze se skrz ne deti mohou toto ucit. Dle meho vhodne pro prvni stupen zakladni skoly.

Ilustrace Adolfa Borna je do knihy určitě vhodná, jen mi přijde moc všeříkající, aby ji děti měly jako vzor. Očekávala bych pak, že mi většina žáků začne dělat podobné postavičky, o což mi přece v žádném případě nejde.

Ilustrace je jasně čitelná, pro děti pochopitelná. Leč způsob ztvárňování postav, ala dětská kresba, mi nevyhovuje.

Ilustrace od Adolfa Borna mám v mé oblibě a žákům je též známá.

Jasné a srozumitelné.

Jasný čistý obrázek, tematicky blízké dětem, přehledné, barevné, veselé.

Jedná se o Macourkovy hrdiny Macha a Šebestovou. Ilustraci vnímám jako vtipnou a optimistickou. Je v souladu s příběhem.

Jedná se o pohádku Mach a Šebestová. Na obrázku dítě vidí děj, postavičky jsou jim blízké.

klasika, Born

Klasika, Miloš Macourek. :) proč ne, ke každé pohádce, která je navíc animovaná je podle mě taková ilustrace vhodná.

konkrétní veselé barvy děti podobné čtenářům Adolf Born-Mach a Šebestová

MY jsme žáci třetí Bé, :) ano, tato ilustrace je vhodná, pan Born do svých obrázků přimíchává milý humor, který děti baví

Na obrázek známých postaviček z pohádek děti reagují vždy kladně...

Osoby na obrázku znají a je to pro ně přirozenější.

pestré barvy, pro děti líbivé, Adolf Born

Postavy, které děti důvěrně znají.

Pro mladší žáky je snadné se v této ilustraci zorientovat.

Příliš popisné, ale vkusné

Samozřejmě znám Macha a Šebestovouu. Obrázky jsou vtipné, dětem srozumitelné.

tento obrazok je jasnejsi pre deti, citatelnejsi, a zrozumitelnejsie, farebnost je tak trochu sedivejsia .nevyrazna

Ukázka i autor jsou mi dobře známí. Ukázka je pro děti čitelná, i když jim nedopřává moc možností k fantaziím. je příliš konkrétní. Ale jako ilustrace pro čtení knihy výborná a jasná.

Ukázku beru jako jako klasiku neodmyslitelně patřící k příběhu, oblíbenou, ale nejsem si jistá, jak velkou inspirací může být pro žáky. (Adolf Born)

Upozorňuji, že jsem silně subjektivní v tomto hodnocení, protože Macha a Šebestovou a jejich Bornovskou podobu považuji za svou lásku z dětství.

veselý

vhodný, Mach a Šebestová je "klasika" a každý žák by se s touto knihou měl seznámit, ilustrace doprovází psaný děj

zcela známá ilustrace, blízká dětem, ale až příliš známá

12. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://www.klubilustratoru.cz/admin/showpic.php?id=200

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7720 %20 %  
1617,14 %17,14 %  
2514,29 %14,29 %  
3411,43 %11,43 %  
10411,43 %11,43 %  
438,57 %8,57 %  
838,57 %8,57 %  
525,71 %5,71 %  
612,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.79
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.55
Směrodatná odchylka:2.92
Medián:4
Modus:7

Graf

13. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Autora neznam. Obrazek je hodne barevny a jsou na nem zviratka (polidstena). Jako vzor vhodny pro male deti, predskolni, pripadne pro prvni a druhou tridu na prvnim stupni.Jednoduche a vyrazne.

Barevné, hodně dětské, dětem blízké.

Barevné, veselé.

důvody jsou čistě osobní, nedomnívám se, že by byla ilustrace přímo nevhodná, ale nepřijde mi nijak zvlášť podnětná či zajímavá. nelíbí se mi použité barevné tóny, chybí tomu šmrnc

Hodnotila bych ji jako velmi vhodnou pro 1. třídu, ale ne pro starší žáky.

Hodnotila bych stejně jako u A.Borna, ale ještě k tomu, se mi toto ani jako ilustrace nelíbí.

Ilustraci neznám. Je jednoznačně čitelná. Výtvarná hodnota je spekulativní. Nelíbí se mi. Barevná paleta je rigidní.

Ilustrátora neznám, ani ilustraci samotnou. Přijde mi velmi vhodná svou barevností a veselostí.

Infantilní a neumělecké.

líbivý

nelíbí se mi, neznám, nevím, jak bych využila...

nevhodná - vzhledem k věku mých žáků, hezká, ale příliš barevná

Nevím, z jakého díla ilustrace pochází, ale působí na mne kýčovitě. Byl zřejmě vytvořen uměle na počítači, barevnost je také nepřirozená. Ilustraci tohoto typu bych někdy použila, ne však příliš často.

Nevkusné, počítačově kreslené - nemá s uměním nic společného

Obrázek je veselý a barevný, pro děti však asi ničím zajímavý...

Obrázek se mi nelíbí, především barevné zpracování mě odrazuje, proto bych s ním nepracovala.

pěkná barevnost

Pěkně barevné, zvířátka mají své tvary, dají se poznat, třeťáci jsou ale podlé mého na tento styl už staří...

Pekny farebny jednoduchy a jednoznacny, farebnost vystizna, oble tvary deti preferuju ...pekny obr.

Pěkný, milý obrázek, dětem se bude líbit. Mohou k němu vymýšlet příběhy. Obrázek mi nic neříká.

Pro děti základní školy mi přijde obrázek příliš jednoduchý a vadí mi na něm,že přesně nevím,jestli pejsek veze kočičky nebo jiné zvířátko. Pro MŠ možná vhodné.

Pro mě absolutně nepřijatelné, velmi kontrastní, křiklavé až vulgární.

Pro pátou třídu už je to moc dětské, ale je otevřen prostor pro fantazii.

Přijde mi vhodnější pro předškoláky, infantilní X veselé, pestré.

roztomilé, líbivé, pro malé děti přitažlivé

řekla bych, že příliš nerozvíjí fantazii, je velmi konkrétní, užívá moc zářivých barev, ale dětem se určitě velmi líbí

Spíše jako ilustrace pro děti přeškolního i mladšího věku. Líbivé, takovéto nevyhledávám, ani dětem nedávám.

tařadila bych pro mladší žáky

Tato ilustrace mi připadá spíše pro děti předškolního věku.

to same jako u predchoziho,jen nevim autora.

Toto se mi nelíbí, nesouvisí to dle mého s uměním... Nemám ráda, když mi takto tvoří děti při vv.

tragedie, ale pravdepodobne libive

trošku kýčovité barvy, jinak oblíbený námět dětí zkreslující je to, že kočky nemívají takové barvy ve skutečnosti

Ukázka vhodná pro mladší žáky, plná barev a veselá

vhodný pro žáky nižšího rozdílu, 1. 2 . třída, popis obrázku, barvy,..

14. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://eshop.inter-zone.cz/static/product/data89/big/kominek_ukazka.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7822,86 %22,86 %  
8720 %20 %  
10514,29 %14,29 %  
4411,43 %11,43 %  
638,57 %8,57 %  
238,57 %8,57 %  
938,57 %8,57 %  
312,86 %2,86 %  
112,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.73
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.7
Směrodatná odchylka:2.39
Medián:7
Modus:7

Graf

15. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dobře čitelná a originálně zpracovaná ilustrace. Nabádá ke kreativitě.

Hmm, pekne. Toto je myslim skvele na tvorivost a vedeni k ni. Aby se nesnazili pouze o co nejrealistictejsi zobrazovani, ale nekdy je treba dat prostor fantazii a predstavivosti.

Hodnotím čistě subjektivně, ilustrace se mi nelíbí.

Jako vzor pro děti ano, opět ukázka, že není ilustrace jako ilustrace. :) Ale jako malá jsem tento druh ilustrace neměla ráda a ani teď ho nepreferuji.

Je přehledná a zároveň inspirativní.

kombinace reality+ abstrakce, povedená ukázka

líbí se mi užití různých druhů animací, loutek a pod. myslím, že žáky rozvíjí, seznámit se s co největším počtem různých způsobů ilustace/ztvárnění/pojetí rozvoj vnímání, představivosti a fantazie rozvoj osobnosti dítěte

Modernější pojetí pohádky. Pro seznámení dobré. Auora ani pohádku neznám.

nemám ráda ilustrace v podobě upravených fotek

nevím nic, ale líbí se mi, námět k diskuzi, k vlastní tvorbě, podněcuje fantazii...

nevím...asi bych ji použila, ale pokud dotváří některou z dětských knížek, nechala bych to na dětech

Obrázek je zajímavý, dávám dětem prostor pro určitou dávku fantazie...co se odehrává na obrázku, kdo to je atd....

Obrázek mě zaujal tím,že není prvoplánový.I na pátý pohled najdu něco,co jsem před tím nevyděla.S obrázkem by se dalo všemožně pracovat.

Opět nevím, o jaké dílo se jedná, nicméně ilustrace na mě působí vtipně, absurdně a také zajímavě. Obrázek lze použít například pro úvodní aktivitu, kdy se můžeme zeptat dětí, o čem podle nich bude dílo, ve kterém je tato ilustrace. Obrázek je bohatý a dává prostor pro mnoho nápadů.

osobitý styl

osobně se mi nelíbí, je možné ji zařadit jako ukázku koláže

podivné, nesourodé, zmatené

pre male deti je to pekne ale neviem ci by tomu rozumeli a co by to malo vyjadrovat, ako umelecku hodnotu by to mohlo mat pre starsich ziakov...

Pro některé by to bylo vhodné, ale zrovna pro většinu žáků z mé třídy to je nevhodné. Už mají jiné představy a něco z obrázku by si představili úplně jinak. Jsou už plní dvojsmyslů.

technický

tento obrazek uz neni tolik poutavy,jako ty predchozi.

Toto je velmi vhodná ukázka pro děti, mohla by být použita před tvorbou koláže, či přetvářením nějakého objektu.

trochu strasidelne, ale zajimava technika

velmi vtipná ilustrace, dalo by se s dětmi zkoumat, jak je tato ilustrace vytvořena - rozbor ilustrace

velmi zajímavé, autora neznám, ale připadá mi opět velmi inspirativní, může být vhodnou ukázkou pro koláž, vhodná pro rozvoj fantazie a kreativity, ovšem zajímalo by mě, jak se dětem tato ukázka líbí

Velmi zajímavé, pestré, probouzející fantazii, originální - přesto srozumitelné

Vtipné, prostor pro fantazii, blízko k některým uměleckým dílům.

Vystihuje děj.

Z obrázku úplně jasně nevyplývá, co to je za věci, dalo by se o tom diskutovat ve třídě, co to je.

zajímavá, blízká dnešní generaci dětí - 3D, nové ztvárnění

Zajímavé - spíše koláž, montáž. Podněcující v děech fantazii, vtipné, rozvíjející touhu zkusit vytvořit něco podobného.

Zajímavé pro další práci - vytvořit podobné dílo, hledat v ilustraci souvislosti, detaily, rozvoj fantazie...

Zajímavé pro konkrétní náplň hodiny ČJ - VV jako výchozí rozhodně.

Zajímavé ztvárnění, nutí diváka k podrobnějšímu prozkoumání, inspiruje ho v využití podobné/stejné techniky.

Zajímavé, člověk se musí více zamyslet. Hlavně žákům ukáže i jiný druh ilustrace, který není k vidění tak často.

16. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://www.knizniweb.cz/knihy/nahled/40897-ctu-a-vim-statek.html?page=0

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11028,57 %28,57 %  
2720 %20 %  
3617,14 %17,14 %  
1038,57 %8,57 %  
525,71 %5,71 %  
425,71 %5,71 %  
925,71 %5,71 %  
712,86 %2,86 %  
612,86 %2,86 %  
812,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.58
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.19
Směrodatná odchylka:2.86
Medián:3
Modus:1

Graf

17. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

barevné, přesně pro dětské oči, i pro mé

Čtení s porozuměním je vždy vhodné a dobré do výuky zařazovat. Ilustrace jsou milé a dětem se to bude dobře číst.

Infantilní.

je to prostě kýč, nelíbí se mi to, proto bych to neuváděla jako vzor,

Jedním slovem děs...

Kyc. Nicim podobne realite. Predimenzovane

kýč

kýč...

kýčovité barvy, nereálné, přeplácané

libi se mi,jak je k ilustraci pripojeno povidani s obrazky. deti to vic bavi a jsou do cinnosti vic zapalene.

milý

Ne...toto je podle mě naprosto nepovedená ilustrace, stejně tak je pro mě nepoužitelná jako vzor. Možná jako odstrašující případ, kdy budeme vybírat mezi povedenými ilustracemi a nepovedenými.

nepřipadá mi vhodné, vzhedem k tomu, že králíci nemají takovou barvu jako ve skutečnosti

Nevkusné, přeslazené

Nevkusné.

nezařazovala bych jako výtvarný vzor

Obrázek je veselý, ale ničím zajímavý...barvy na mě působí nevýrazně...

Obrázek mi přijde nevhodný, nemám ráda ilustrace od Disney a tento obrázek mi je připomíná.

Opět mi přijde spíše pro předškolní děti, na obrázku panuje poněkud zmatek, "rozpité" barvy X pestré, veselé barvy a atmosféra.

pekne farebne, ale pre mna take rozvlacne ale detom by sa to pacilo

pěkný styl

Podle mě je to opravdu pro hodně malé děti.

pro mladší žáky, příliš barevná, až kýčovitá

Tak toto ne! Sice čitelná, ale kýčoidní. S takovouto ilustrací bych nechtěl pracovat.

Tato ilustrace mi přijde vhodnější spíše pro děti předškolního věku.

Tato ilustrace na mě působí umělým dojmem, kýčovitě, nepřirozeně.

Tento druh "diesniovských" ilustací nemám v oblibě, všechny jsou stejné a tímto bych žáky nikterak nechtěla inspirovat k tvorbě.

Tento druh ilustrace a obrazku se mi nelibi. Je to kycovite, v textu obrazky jsou dobre, ale tady mi prijde spatne rozoenatelne, o jakou cast se jedna.Ani pismo neni idealni. Do skoly bych toto nezavadela.

Teto druh ilustrace se mi nelíbí, nepodněcuje fantazii, je "roztomilý", neumím přesně vyjádřit proč, ale je to podle mě kýč.

uf...zase je to osobní, ale tahle ilustrace mi přijde dost nechutná i když, na druhou stranu, proč to dětem neukázat :-) to, že se to zdá umělecky méně cenné mně, ještě neznamená, že to nemůžu dětem ukázat. mohlo by být zajímavé zjistit, jak by na podobné podněty reagovali sami žáci, jak by jednotlivé ilustrace ohodnotili. Já už mám jaksi zkostnatělý určitý styl a tohle zrovna se mi nelíbí

Ukázka se mi nelíbí, podle mě nedává přílišný prostor pro fantazii.

Už je to pro ně moc dětské a roztomilé.

Veselé, barevné.

Vhodné pro nejmladší žáky. Starší by měli pocit, že je považuji za "mimina".

zapojení myšlení při čtení, doplňování je velmi vhodné pro kreativní myšlení, barevná, veselá

18. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: - http://www.space4kids.cz/images/prods/_thumb_jula_a_Hmyza__detail.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9822,86 %22,86 %  
7720 %20 %  
5720 %20 %  
8411,43 %11,43 %  
10411,43 %11,43 %  
625,71 %5,71 %  
412,86 %2,86 %  
312,86 %2,86 %  
112,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.18
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.65
Směrodatná odchylka:1.91
Medián:7
Modus:9

Graf

19. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jednoduché linie, malá pestrost barev.

líbí se mi to :-) působí to na mě příjemně...

málo barevné, "odfláknuté"

mladší děti nepochopí

možno zapojit ve VV- dokreslení obličeje, dala jsem 5, úplně mě ukázka nezaujala

nechyi tam kus obrazku? to bude nejspis prvni otazka deti. Nezajimavy obrazek,detem nic nerekne

Nevim, co k tomu napsat. Je to takove jakoby to kraslilo dite, coz muze deti povzbuzovat a muze to pusobit, ze jim to bude blizsi a sympatictejsi.

nezaujalo mě natolik, ale může tam být nějaké tajemství..

Obrázek je podnětný, lze ho použít v první fázi hodiny, kdy se na jeho základě můžeme zeptat na obsah díla.

Obrázek je pro děti tmavý, ne příliš veselý....

Obrazok je pekne a vhodny pre starsich ziakov , ale nie pre male deti, nic by im nepovedal, ale i tak zalezi na veci ako sa poda a co by sa s tym obrazkom robilo

Opět oceňuji neprvoplánovost.

Opět zajímavá ukázka..

Podle mě klasická ilustrace v knize pro mládež plná fantazie a tajemna, spíš příběh o dětech.

použila bych maximálně při ukázce kresby detailu

Proč ne. Nevím sice odkud vychází, co ilustruje, ale nevadí mi.

Prostor pro fantazii.

připadá mi to velmi zajímavé, přemýšlím, co to může zachycovat, líbí se mi to

sice toho není moc vidět, ale z kontextu by bylo zřejmé, o co se jedná

spíše ano, děti mohou zachytit to, co dětskýma očima vidí

strohý

Tajemná ilustrace, člověk musí více přemýšlet, o čem by kniha mohla být.

Tato ilustrace by se mohla hodit, ale zatím mě nenapadá téma.

Trochu zvlastni proporce tvari.

Tuto ilustraci bych určila spíše pro starší děti - 4., 5. tř.

Ukázka na mě působí tajemně, sama o sobě mě podněcuje k domýšlení příběhu. (I když knihu neznám, ilustrace mě nalákala k tomu, že si ji možná přečtu.)

vhodná, zajímavá, skrývá tajemství, pro děti motivující k seznámení s ní, barevně velmi zdařilá

Vkusná ilustrace, zachycující více pocit než popisující konkrétní situaci, vzbuzující emoce

Z tohoto obrázku děi asi moc hcytré nebudou. Autora ani pohádkupodle obrázku nepoznám. Děti mohou na obrázek vymýšet příběhy.

Zajímavé a podněcuje fantazii.

zajímavé uspořádání prostoru

Zajímavé.

Zajímavý obrázek, vhodný pro třeťáky

Zajímavý obrázek, zajímavé výtvarné zpracování, i barevně. Podněcuj fantazii.

Zajímavý styl a k určitému textu návodné a pro žáky rozhodně přijatelné.

20. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://www.borovice.cz/image/1975/ilustrace-heleny-zmatlikove-v-portheimce.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8720 %20 %  
5617,14 %17,14 %  
10617,14 %17,14 %  
7411,43 %11,43 %  
3411,43 %11,43 %  
9411,43 %11,43 %  
412,86 %2,86 %  
212,86 %2,86 %  
112,86 %2,86 %  
612,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.79
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.92
Směrodatná odchylka:2.43
Medián:7
Modus:8

Graf

21. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...nemůžu se ubránit pocitu, že je to jaksi umělecky méně hodnotné (v mých očích)

ano, můžou se na učit básničku Vařila myšička kašičku a k tomu to výtvarně ztvárnit

By´t by se to nemuselo na první pohled zdát, ilustrace Heleny Zmatlíkové nejsou zdaleka infantilní. Ilustrace je pro menší děti naprosto vhodná.

dalo by se použít u mladších žáků, zvládli by nakreslit

Dětem blézké.

Helena Zmatlikova, dalsi skvela ilustratorka. Deti budou vsechny znat. Je to originalni zpusob ztvarneni postav knizek, jsou svym zpusobem detske, ale take tam nenajdeme zadne zasadni odchylky od toho, jak dane veci vypadaji ve skutecnosti.

Hezké, pestré, veselé, jasné, detailní, vztahy.

Ilustrace Heleny Zmatlíkové jsou na první pohled poznatelné! Přijdou mi vhodné pro děti předškolní i 1. stupně.

Ilustrace pro menší děti. Z výtvarného hlediska lze použít jako vzor výrazné linie.

Ilustraci vnímám jako milou, veselou, optimistickou a přiměřenou pro děti přibližně ve věku 6-7 let.

jak už jsem řekla, ilustrace Heleny Zmatlíkové zbožňuju

jednoznacny, detsky, a da sa lahsie detom vysvetlti

klasika

Mám ráda ilustrace, které žáky vedou k určité dávce představivosti, mezi které tato moc nepatří.

Mám ráda tuto ilustraci, zvolila jsem číslo 5 z důvodu toho, že mi ilustrace nevadí, ale zárověň není k zamyšlení. Ihned víme, co tím chtěl autor říci.

Motiv dětí - zvířecích mláďat, se dětem líbí....děti v první tídě dle mých zkušeností, mají velmi rády obrázky se zvířátky- hlavně mláďaty zvířat...

naprosto bez chyby Helena Zmatlíková

Nemyslím si, že by je to bavilo.

nic moc, ale není to tak hrozné jako ty králíci

Obrázek mi připomíná českou klasiku.Nevím z které knihy ilustrace je,ale připomíná mi to styl Heleny Zmatlíkové.

Rozpočítado o myšce a rndlíčku. dětem blízké a známe.

také je to trochu kýčovité

tradiční, známá ilustrátorka, ale vhodné pro mladší děti

Ukázka ve mně nevyvolává žádné emoce, brala bych ji jako součást knihy, která mě ničím nezaujme, ale neruší.

Už jen, že je to Zmatlíková, o které by se žáci měli něco dozvědět, si myslím, že je vhodné tuto ilustraci do výuky zařadit.

Vařila myšička kašičku - dětské říkadlo, ilustrace vystihuje děj, působí na mě velmi vlídně a klidně

Vařila myšička kašičku? Všichni známe z dětství, nikdy jsem k této říkance žádnou ilustraci neviděla, je zajímavé, že takhle jsem si to nikdy nepředstavovala.

Vařila myšička kašičku. Znám z dětství. Chybí mi tam poetika.

veselý

Vkusná popisná ilustrace

vypovídající ukázka k tématu

Zmatlikova. Klasika detskych knizek. Vzdy mi navodila klid v dusi.

Znám, ilustrace dětských říkadel. Pro menší děti (batolecí a předškolní) dětské a přece ne infantilní, zavádějící.

zviratka deti vzdy nadchnou. ilustorvala to helena zmatlikova?

Že by Helena Zmatlíková? Ale jen tipuji. Takový střed jako vzor pro děti. Ale chápu, že se dětem taková ilostrace líbí. Mně celkem také.

22. Ohodnoťe tuto ukázku ilustrace podle toho, jak se vám jeví jako vhodný (10) / nevhodný (1) výtvarný vzor pro Vaše žáky: http://projektkid.sk/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/medvedi1.jpg

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7720 %20 %  
4617,14 %17,14 %  
8514,29 %14,29 %  
10411,43 %11,43 %  
9411,43 %11,43 %  
338,57 %8,57 %  
638,57 %8,57 %  
525,71 %5,71 %  
112,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.55
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.82
Směrodatná odchylka:2.2
Medián:7
Modus:7

Graf

23. Okomentujte prosím důvod Vašeho hodnocení, případně napište, co víte o této ukázce (autor, nakladatelství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Přeplácané", předimenzované, vhodné spíše pro roli obrázku bez textu X vhodné pro popis obrázku, kuchyňského náčiní,...

asi to není špatné, ale mě to neoslovilo

Autora / ku neznam. Ale obrazek se mi libi. Je srozumitelny a je na nem mnoho veci, ktere deti poznaji. Z obrazku muzeme poznat, o cem je v knizce rec,. da se s nim pracovat dal. Autor / ka vyuzil / a i prijemne barvy, ktere nebiji do oci.

Dobre spojeni s textem. Orientace v byte

docela hezké, naznačeny proporce, sem tam stínování

chaotický

ilustrace jako taková není úplně geniální, ale moc se mi líbí, kolik toho v tom obrázku můžu vidět...mohla bych si ho prohlížet asi dost dlouho

Ilustrace na mě působí chaoticky, ale zvolila bych jí třeba pro práci k hledání určitých věcí - práce dle pokynů.

ilustrace zachycuje prostor, děti mohou sledovat a učit se kreslit/malovat perspektivu, prostor

je vidět reálné zařízení kuchyně, jim známé prostředí

méně známá, zaujme hlavně děvčata, barevně zdařilá

mnoho možností při práci s ilustrací

Na obrázku je hodně věcí, je velice nepřehledný.

Na obrázku je pro děti mnoho podnětů, které by mohly děti zaujmout, tato ilustrace by se dala dobře využít při výuce...orientace v rpostoru, popis...

na popis obrázek dobrý, na výtvarný vzor moc detailů pro malé děti

narocny obr, ale tiez by sa dalo s nim pracovat, ale je tam vela veci chaos, je tam, ale dalo by sa s nim hrat nejakym sposobom

Nejsem si jistá, jestli už na to nebudou staří

Nenadchlo mě...

Nenapadá mě téma, ke kterému bych tuto ilustraci použila, ale možná bych ho našla... "jak vypadá kuchyň, když vařím?" nezáživné...

Neznám, ale obrázek mi přijde zajímavý. Nevšední, zajímavě vystihující skutečnost.

Obrázek ve mě evokuje hodinu angličtiny, kdy se děti učí popsat, kde co je umístěné.

Obrázek bych použila nejen ve spojitosti s literárním dílem, ale i v ostatních předmětech, např. v angličtině, když se děti učí o jídle či nábytku v kuchyni. Pokud bych se měla vrátit k literární výchově, vnímám obrázek jako podnětný, lze o něm diskutovat (vaření, nepořádek, povinnosti).

Pestrá ilustrace se stylem, do detailů vyvedená, je možno ji dlouze prohlížet

S touto ilustrací by se dalo velmi pracovat například i v matematice - počítat lahve - přijde mi velmi vhodná například k procvičování prostorové orientace(hledání zadaných věcí apod)

spatne viditelne detaily obrazku. na druhou stranu, deti si muzou samy domyslet,co by to asi mohlo byt,vic moznosti.

To je nějaký Míša Kulička? Líbí se mi. Inspirativní ilustrace.

trochu chaos, působí to na mě poněkud francouzsky, ale autora neznám. je tam toho dost a žák si může zkoumat co vše se stalo děje stane...

Ukázka mě zaujala, momentálně ale nedokážu říct čím.

V ilustraci je hodně podnětů ke zkoumání, přesto však nepůsobí nepřehledně.

Velké množství nápadů.

Velmi pěkná ilustrace.

Vystihuje nějaký děj.

Z knihy či příběhu, ve kterém děti najdou i jisté poučení...

zajímavá ukázka, pro děti praktická, použitelná v běžném životě, motivuje k dalšímu poznávání

zvláštní, zmatené

24. Co si vybavíte pod heslem "komerční ilustrace pro děti"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi něco, co půjde prvotně po tom, jaké děti jsou a co vyžadují. Ilustrace, která se bude líbit dětem (ale ne nutně už dospělím). dokážu si představit hodně kýčovitých růžových a žlutých králíčků, které děti budou milovat...

Asi nejpis obrazky typu Disney a takove, ktere prestavaji mit ten smysl, ze jsou soucasti knizky. Zacnou byt na vecech pro deti (kdyz je obrazek zrovna v mode) a potkavate ho vsude kolem sebe.

asi takovéty kýčovité ilustrace, ale taky se třeba kvalitní ilustrace může stát komerční, prostě ilustrace, které jsou hodně oblíbené a pak se dávaj třeba na penály a aktovky a ty se díky tomu dobře prodávají.

Barbie, Hello Kitty, Micky Mouse apod.

Disney

Ilastrace dětem blízká, líbivá, jednoduchá, s účelem zaujmout, zapamatovat.

ilustrace dělané jenom pro peníze bez jakéhokoli vztahu ke čtenářovi

ilustrace do knih,, časopisů,...moc nevím

ilustrace pro peníze, zaujmout co největší masu dětí, bez ohledu na kvalitu, propracovanost a originalitu

Ilustrace, jejíž cílem je primárně zisk. Neklade si velké nároky na edukativnost, kreativitu a v konečném důsledku i výtvarnou hodnotu.

ilustrace, která přitáhne co nejvíce zvědavých dětských očí, využívá jistých pravidel a marketingových tahů...

Ilustrace, která se musí prodat. Musí se líbit dětem, zaujmout je na první pohled.

Je to ilustrace, která děti "nadchne". Asi jako Méďa Pusík. Na první pohled děti nadchne, ale nijak nesouvisí s uměním. Možná i kazí vkus, děti pak kteslí "disneyovské" oči atd.

Kačer Donald, velké oči, sladké a líbivé ilustrace, nezajímavý text knih. Nevhodné zkreslení skutečnosti, bez fantazie, nuda.

komerční- reklamní za účelem vydělání peněz, zviditelnění, úspěch

Méďa Pusík, rádoby "líbivé" obrázky

Můžeme jí různě využívat, měnit. Má spoustu výhod.

Neco jako ty kralicci

nenápaditá ilustrace, která nerozvíjí fantazii a doslova popisuje děj, postavy...přesně to, co nepotřebujeme.

nic - maximálně mě napadá nějaká reklama v časopisech

Nic mě nenapadá. Komerční - placený, takže asi ilustrace třeba do dětské knížky, za kterou autor dostane zaplaceno?

Pod heslem "komerční ilustace pro děti" si vybavím ilustraci, která neodpovídá potřebám dětí, nýbrž se jedná pouze o líbivost na první pohled, aby si danou věc každý chtěl koupit.

Podbízející se něčím.

Při tomto spojení mi vytanou na mysli ilustrace podle animovaných filmů či seriálů, mnohdy neskutečné podoby a přeplněné

Příliš výrazné barvy.

Reklama, ilustrace s důrazem na ovlivňování dítěte ve vztahu k obchodu, společnosti.

reklamu, reklamní letáky, plakáty k propagaci filmů pro mládež

rychlokvašku - tedy na zakázku rychle dělanou ilustraci bez citu a emocí

Spiderman, Kačerov, Disney,

to je to, co se mi právě nelíbí

vybavim si televizi,kdy tam pousteji kreslene upoutavky napr. na nejakou detskou pochoutku. Dite to upouta a hned chce, aby jim to rodice koupili.

Walt Disney

Walt disney a podobné obrázky z kresených pohádek, které často běží v televizi...

Zářivé jednolité barvy základní škály, černé ohraničení, sladkost, nevěrohodnost, umělost

ze je to tak nakreslene, aby sa to detom pacilo, to co leti tak je v ilustracii

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočová, K.Ilustrace ve škole - pro učitele 1.st. ZŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ilustrace-ve-skole-pro-ucite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.