Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image města Brna

Image města Brna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Crlíková
Šetření:13. 03. 2011 - 27. 03. 2011
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

v rámci zpracování mojí diplomové práce bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku na téma „Image města Brna“. Dotazník má 13 otázek, jeho vyplnění trvá maximálně 10 minut a je zcela anonymní.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Z následujících možností vyberte dvě kritéria, která jsou pro Vás nejdůležitější při výběru turistické destinace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda2480 %80 %  
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití1240 %40 %  
dopravní dostupnost destinace1033,33 %33,33 %  
bezpečnost destinace826,67 %26,67 %  
kvalita poskytovaných služeb723,33 %23,33 %  
dopravní infrastruktura v destinaci310 %10 %  
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích26,67 %6,67 %  
přehlednost turistického značení v rámci destinace26,67 %6,67 %  

Graf

2. Z následujícího seznamu vyberte města, která jste již navštívili nebo je důvěrně znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno2893,33 %93,33 %  
Olomouc1550 %50 %  
Ostrava1343,33 %43,33 %  
Bratislava1136,67 %36,67 %  
Plzeň1136,67 %36,67 %  

Graf

3. Na škále od 1 do 5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry podle Vás splňuje následující kritéria město Brno:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopravní dostupnost města3.9332.062
dopravní infrastruktura ve městě3.6331.499
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda3.2761.234
kvalita poskytovaných služeb3.0710.923
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití3.4831.629
dobré jméno města3.5171.215
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích3.4831.353
bezpečnost ve městě3.1381.498
přehlednost turistického značení v rámci města3.2410.942

Graf

4. Na škále od 1 do 5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry podle Vás splňuje následující kritéria město Bratislava:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopravní dostupnost města3.51.679
dopravní infrastruktura ve městě3.0711.495
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda31.857
kvalita poskytovaných služeb2.8570.98
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití3.2861.204
dobré jméno města2.9291.066
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích2.9170.743
bezpečnost ve městě30.714
přehlednost turistického značení v rámci města2.9290.781

Graf

5. Na škále od 1 do 5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry podle Vás splňuje následující kritéria město Olomouc:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopravní dostupnost města3.1821.058
dopravní infrastruktura ve městě2.9090.628
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda3.4552.066
kvalita poskytovaných služeb3.20.96
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití3.11.09
dobré jméno města3.7271.289
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích3.2731.289
bezpečnost ve městě3.3640.959
přehlednost turistického značení v rámci města31.091

Graf

6. Na škále od 1 do 5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry podle Vás splňuje následující kritéria město Ostrava:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopravní dostupnost města32
dopravní infrastruktura ve městě2.8331.639
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda2.3330.722
kvalita poskytovaných služeb2.250.521
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití2.6671.389
dobré jméno města2.250.688
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích2.8181.058
bezpečnost ve městě2.4170.91
přehlednost turistického značení v rámci města2.3330.722

Graf

7. Na škále od 1 do 5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry podle Vás splňuje následující kritéria město Plzeň:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopravní dostupnost města2.8751.609
dopravní infrastruktura ve městě2.8751.359
pamětihodnosti, zajímavá místa, okolní příroda2.8750.359
kvalita poskytovaných služeb2.6250.734
příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití30.857
dobré jméno města2.5710.816
dostupnost informací o probíhajících kulturních, sportovních a jiných akcích2.5710.531
bezpečnost ve městě30.857
přehlednost turistického značení v rámci města3.1430.694

Graf

8. Co se Vám vybaví jako první ve spojitosti s městem Brnem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brněnské veletrhy723,33 %23,33 %  
univerzitní město723,33 %23,33 %  
hantec413,33 %13,33 %  
Starobrno310 %10 %  
historické pamětihodnosti310 %10 %  
Ignis Brunensis13,33 %3,33 %  
můj domov, Kometa Brno, hantec, univerzity13,33 %3,33 %  
funkcionalistická architektura13,33 %3,33 %  
Masaryokva Universita13,33 %3,33 %  
brněnské divadlo13,33 %3,33 %  
Brněnská přehrada13,33 %3,33 %  

Graf

9. Vybavíte si logo města Brna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %60 %  
ne1240 %40 %  

Graf

10. Myslíte si, že propagace města Brna je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1756,67 %56,67 %  
ano1343,33 %43,33 %  

Graf

11. Doporučili byste návštěvu Brna svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %80 %  
ne620 %20 %  

Graf

12. Znáte webové stránky www.brno.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1860 %60 %  
ano1240 %40 %  

Graf

13. Na škále od 1 do 5 (1=nejhorší, 5=nejlepší) ohodnoťte následující vlastnosti webových stránek www.brno.cz:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
snadná orientace3.9170.576
zajímavý vzhled3.251.854
aktuálnost4.3330.389
dostatek informací4.1670.306

Graf

14. Obec Vašeho trvalého pobytu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná1963,33 %63,33 %  
Brno930 %30 %  
Ostrava26,67 %6,67 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2480 %80 %  
muž620 %20 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let1550 %50 %  
méně než 21 let620 %20 %  
36-45 let516,67 %16,67 %  
26-35 let310 %10 %  
46-55 let13,33 %3,33 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1550 %50 %  
vysokoškolské1136,67 %36,67 %  
základní310 %10 %  
vyšší odborné13,33 %3,33 %  

Graf

18. Vaše současná ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2066,67 %66,67 %  
zaměstnanec723,33 %23,33 %  
podnikatel26,67 %6,67 %  
nezaměstnaný13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Crlíková, M.Image města Brna (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://image-mesta-brna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.