Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image Policie ČR

Image Policie ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloslav Randa
Šetření:03. 05. 2010 - 10. 05. 2010
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, provádím průzkům na současnou image Policie České republiky, kterou chtělo Ministerstvo vnitra zlepšit náborovou kampaní "Pomáhat a chránit"spuštěnou v roce 2008.

Odpovědi respondentů

1. S kterou z podob kampaně "Pomáhat a chránit" jste se v minulosti setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heslo umístěné na služebních vozech PČR9679,34 %79,34 %  
TV spot5242,98 %42,98 %  
Venkovní reklama (billboardy)5041,32 %41,32 %  
Tištěná reklama (noviny, časopisy, letáky apod.)4234,71 %34,71 %  
Reklama umístěná na internetu2621,49 %21,49 %  
Spot v rozhlase86,61 %6,61 %  

Graf

2. Jste se současnou prací Policie ČR celkově spojen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a5444,63 %44,63 %  
spíše nespokojen/a3730,58 %30,58 %  
Velmi nespokojen/a1310,74 %10,74 %  
Nevím108,26 %8,26 %  
Velmi spokojen/a75,79 %5,79 %  

Graf

3. Jaký je Váš názor na vývoj práce Policie ČR v posledních dvou letech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stagnuje, zůstává stejná5747,11 %47,11 %  
Zlepšuje se3327,27 %27,27 %  
Zhoršuje se1814,88 %14,88 %  
Nevím1310,74 %10,74 %  

Graf

4. Vnímáte Policii ČR jako důvěryhodného partnera společnosti, jehož cílem je být jí pomocníkem a ochráncem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5444,63 %44,63 %  
Spíše ano4638,02 %38,02 %  
Rozhodně ano1613,22 %13,22 %  
Nevím54,13 %4,13 %  

Graf

5. Myslíte si, že pokud budete naléhavě potřebovat pomoc, bude Vám rychle a účinně poskytnuta Policií ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7562,5 %61,98 %  
Ne4537,5 %37,19 %  

Graf

6. Máte dojem, že se Policie ČR snaží zlepšit osobní přístup k občanům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6957,5 %57,02 %  
Ne5142,5 %42,15 %  

Graf

7. Myslíte si, že se součastní policisté snaží ztotožnit se základní idejí Policie ČR "Pomáhat a chránit"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5242,62 %42,98 %  
Spíše ne4133,61 %33,88 %  
Nevím129,84 %9,92 %  
Rozhodně ne119,02 %9,09 %  
Rozhodně ano64,92 %4,96 %  

Graf

8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Potřební2.89110.612
Komunikativní3.029.109
Profesionální3.4959.181
Objektivní4.049.602
Ohleduplní3.3179.543
Respektovaní4.16811.209
Nezkorumpovatelní5.06916.738
Důvěryhodní4.41610.085
Vstřícní4.999.277
Nediskriminují menšiny5.17811.196

Graf

9. Setkali jste se osobně za poslední dva roky s případem, kdy s Vámi jednal policista nedůstojně, nedůvěryhodně nebo bez respektu k Vám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8974,17 %73,55 %  
Ano3125,83 %25,62 %  

Graf

10. Je podle Vás Policie ČR dostatečně vybavena pro výkon své činnosti (auta, oblečení, zbraně, služebny apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4536,89 %37,19 %  
Rozhodně ano3730,33 %30,58 %  
Spíše ne2016,39 %16,53 %  
Rozhodně ne1411,48 %11,57 %  
Nevím64,92 %4,96 %  

Graf

11. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně informuje občany o své činnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5646,67 %46,28 %  
Spíše ano3831,67 %31,4 %  
Rozhodně ne1512,5 %12,4 %  
Rozhodně ano75,83 %5,79 %  
Nevím43,33 %3,31 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6754,92 %55,37 %  
Žena5545,08 %45,45 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8771,9 %71,9 %  
2218,18 %18,18 %  
97,44 %7,44 %  
VYUČEN32,48 %2,48 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let6755,37 %55,37 %  
25 - 29 let2016,53 %16,53 %  
15 - 19 let1915,7 %15,7 %  
35 - 44 let86,61 %6,61 %  
45 - 54 let43,31 %3,31 %  
30 - 34 let32,48 %2,48 %  

Graf

15. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 000 obyvatel4436,07 %36,36 %  
Obec s 20 001 až 100 000 obyvateli2722,13 %22,31 %  
Obec s 5 001 až 20 000 obyvateli2419,67 %19,83 %  
Obec do 1 000 obyvatel1613,11 %13,22 %  
Obec s 1 001 až 5 000 obyvateli119,02 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vnímáte Policii ČR jako důvěryhodného partnera společnosti, jehož cílem je být jí pomocníkem a ochráncem?

 • odpověď Spíše ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi nespokojen/a na otázku 2. Jste se současnou prací Policie ČR celkově spojen/a?

6. Máte dojem, že se Policie ČR snaží zlepšit osobní přístup k občanům?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vstřícní=9 na otázku 8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Respektovaní=6 na otázku 8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Myslíte si, že se součastní policisté snaží ztotožnit se základní idejí Policie ČR "Pomáhat a chránit"?

8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?

 • odpověď Potřební=1:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikativní=2 na otázku 8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Je podle Vás Policie ČR dostatečně vybavena pro výkon své činnosti (auta, oblečení, zbraně, služebny apod.)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S kterou z podob kampaně "Pomáhat a chránit" jste se v minulosti setkal/a?

2. Jste se současnou prací Policie ČR celkově spojen/a?

3. Jaký je Váš názor na vývoj práce Policie ČR v posledních dvou letech?

4. Vnímáte Policii ČR jako důvěryhodného partnera společnosti, jehož cílem je být jí pomocníkem a ochráncem?

5. Myslíte si, že pokud budete naléhavě potřebovat pomoc, bude Vám rychle a účinně poskytnuta Policií ČR?

6. Máte dojem, že se Policie ČR snaží zlepšit osobní přístup k občanům?

7. Myslíte si, že se součastní policisté snaží ztotožnit se základní idejí Policie ČR "Pomáhat a chránit"?

8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?

9. Setkali jste se osobně za poslední dva roky s případem, kdy s Vámi jednal policista nedůstojně, nedůvěryhodně nebo bez respektu k Vám?

10. Je podle Vás Policie ČR dostatečně vybavena pro výkon své činnosti (auta, oblečení, zbraně, služebny apod.)?

11. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně informuje občany o své činnosti?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S kterou z podob kampaně "Pomáhat a chránit" jste se v minulosti setkal/a?

2. Jste se současnou prací Policie ČR celkově spojen/a?

3. Jaký je Váš názor na vývoj práce Policie ČR v posledních dvou letech?

4. Vnímáte Policii ČR jako důvěryhodného partnera společnosti, jehož cílem je být jí pomocníkem a ochráncem?

5. Myslíte si, že pokud budete naléhavě potřebovat pomoc, bude Vám rychle a účinně poskytnuta Policií ČR?

6. Máte dojem, že se Policie ČR snaží zlepšit osobní přístup k občanům?

7. Myslíte si, že se součastní policisté snaží ztotožnit se základní idejí Policie ČR "Pomáhat a chránit"?

8. Které z následujících charakteristik podle Vás vystihují policisty Policie ČR nejvýstižněji?

9. Setkali jste se osobně za poslední dva roky s případem, kdy s Vámi jednal policista nedůstojně, nedůvěryhodně nebo bez respektu k Vám?

10. Je podle Vás Policie ČR dostatečně vybavena pro výkon své činnosti (auta, oblečení, zbraně, služebny apod.)?

11. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně informuje občany o své činnosti?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Kolik Vám je let?

15. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Randa, M.Image Policie ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://image-policie-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.