Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image SPŠE a VOŠ Plzeň

Image SPŠE a VOŠ Plzeň

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Benešová
Šetření:31. 01. 2012 - 07. 02. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění dotazníku zabývající se vnímáním image SPŠE a VOŠ Plzeň. Cílem je zjistit, zda-li je registrována v širším povědomí společnosti a jak je hodnocena. Výsledky výzkumu mi pomohou při zpracování absolvenstké práce. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste žena či muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3355 %55 %  
Žena2745 %45 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 254168,33 %68,33 %  
26 - 30711,67 %11,67 %  
16 - 2058,33 %8,33 %  
více jak 4035 %5 %  
31 - 4023,33 %3,33 %  
méně než 1623,33 %3,33 %  

Graf

3. Víte o existenci SPŠE a VOŠ Plzeň?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5693,33 %93,33 %  
ne46,67 %6,67 %  

Graf

4. Studoval jste na této škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále studuji část VOŠ3253,33 %53,33 %  
Studoval jsem VOŠ1118,33 %18,33 %  
Studoval jsem středoškolskou část1118,33 %18,33 %  
Nestudoval jsem tuto školu a ani se nechystám915 %15 %  
Chystám se studovat SPŠE a VOŠ610 %10 %  
Stále studuji středoškolskou část35 %5 %  

Graf

5. Jak jste se o škole dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel či rodiny3355 %55 %  
Z internetu1118,33 %18,33 %  
Ve škole711,67 %11,67 %  
Z médií23,33 %3,33 %  
neznám11,67 %1,67 %  
bydlím kousek od ní11,67 %1,67 %  
od kolegů v zaměstnání11,67 %1,67 %  
od kolegy na VŠ11,67 %1,67 %  
Z propagačních materiálů11,67 %1,67 %  
nedozvěděl11,67 %1,67 %  
bydlím za rohem11,67 %1,67 %  

Graf

6. Myslíte si, že je škola dostatečně propagována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4270 %70 %  
nevím1423,33 %23,33 %  
ano46,67 %6,67 %  

Graf

7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší spolupráce s novinářkou komunitou3355,93 %55 %  
Organizace pravidelných setkání bývalých studentů2440,68 %40 %  
Speciální zaměstnanec, který by se zabýval propagací školy2440,68 %40 %  
Větší využití sociálních sítí2440,68 %40 %  
Masivní reklama v médiích2135,59 %35 %  
Zcela nová koncepce propagačních materiálů1118,64 %18,33 %  
Účast studentů v neziskových projektech1118,64 %18,33 %  
Užší spolupráce s podnikatelským sektorem813,56 %13,33 %  

Graf

8. Napadá Vás jiná možnost zlepšení image školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dopravní prostředky, spolupráce s nižšími školami

kvalitní internetové stránky, reklama v novinách

mediální vizualizace v dopravních prostředcích a reklamních plochách

mhd

modernizace prostor a vybavení

novinky v místním tisku

plakáty

plakáty

plakáty a letáky v období přijímaček

plakáty v dopravních prostředcích

plakáty v mhd

Pořádání soutěží, zajímavé práce studentů na pozici vylepšování a inovace

promyšlená koncepce

Publikace učebních textů

reference od bývalých studentů

reklamní plochy

reklamní plochy, rozhlas

spolupráce se středníma školama

spolupráce se základkama a středníma

studentský senát

ucelený plán reklamy a ne vše dělat náhodně

veletrhy a prezentace na odborných seminářích

větší účast na odborných veletrzích

Více odborných předmětů týkajících se zaměření oborů.

výlepní plochy

Výměna vedení

výměna vedení a učitelů

vyměnit nekvalitní vedení a učitele

zapojení veřejnosti do činnosti

zavedení placené praxe, kdy se dělají projekty pro firmy

změna učitelů

změna vedení - zpátky Mauleovou!

Změna vedení školy, lepší propracovanost při tvorbě učebních plánů a učitelé, kteří dovedou danou problematiku přiblížit

Změna vyučujících

změnit učitlé a vedení

9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
známá vs. neznámá1-2-3-4-53.9291.673
moderní způsob výuky vs. zastaralý způsob výuky1-2-3-4-53.3391.474
orientovaná výuka na praxi vs. orientovaná výuka na teorii1-2-3-4-52.3040.961
kvalitní výuka odborných předmětů vs. nekvalitní výuka odborných předmětů1-2-3-4-52.8041.194
kvalitní výuky jazyků vs. nedostačující kvalita vyučovaných jazyků1-2-3-4-52.4291.031
individuální přístup ke studentům vs. hromadný přístup ke studentům1-2-3-4-51.9291.138
dostatečná propagace školy vs. nedostatečná propagace školy1-2-3-4-53.9641.57

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3456,67 %56,67 %  
ano1728,33 %28,33 %  
nevím915 %15 %  

Graf

11. Uvítal byste nový studijní obor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3863,33 %63,33 %  
nevím1626,67 %26,67 %  
ne610 %10 %  

Graf

12. Pokud ano, jaké by měl mít zaměření?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

animační program

desing v reklamě, technické sestavování modelů

Ekonomie, účetnictví

elektro

elektro a správcovství

Elektro obor, aby mohli maturanti ve výuce na škole pokračovat

elektro pro pokračování po maturitě

elektro, moderní strojírenství

elektro, správcovství počítačových sítí

elektro, vývoj programového vybavení, správcovství sítí

elektrotechniku

elektrotechniku

elektrotechniku, programování

grafický design

grafický obor se zaměřením na reklamu

grafika

grafiku a programování

management - personalista

management ale ne dopravy

management ale ne dosavadního zaměření, ale pro státtní instituce

management lidských zdrojů

Management obecně, ne dopravy

Mediální technika

moderní programování

moderní stojírenství, elektrotechnika

multimediální technologie

Nová multimediální technika

obor skládající se z psychologie a ekonomie zaměřený na management popř. PR specialista

personalistiku nebo psychomanagement

podnikání v technice - obor, který by připravil budoucí živostníky v počítačové oblasti

PR specialista, elektro tak, aby zde mohli pokračovat maturanti

PR, personální management

programování v moderních programovacích jazycích

sítě IT

správcovství, elektro

strojírenské obory s IT

umělecký

vysílací systémy

13. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský3660 %60 %  
Středočeský711,67 %11,67 %  
Ústecký711,67 %11,67 %  
Karlovarský610 %10 %  
Jihočeský35 %5 %  
Praha11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste žena či muž?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studoval jsem středoškolskou část na otázku 4. Studoval jste na této škole?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi moderní způsob výuky [1-2-3-4-5] zastaralý způsob výuky: 5 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?
 • odpověď Žena:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Myslíte si, že je škola dostatečně propagována?

4. Studoval jste na této škole?

 • odpověď Stále studuji část VOŠ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečná propagace školy [1-2-3-4-5] nedostatečná propagace školy: 3 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast studentů v neziskových projektech na otázku 7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?

10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi moderní způsob výuky [1-2-3-4-5] zastaralý způsob výuky: 5 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace pravidelných setkání bývalých studentů na otázku 7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečná propagace školy [1-2-3-4-5] nedostatečná propagace školy: 5 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?

11. Uvítal byste nový studijní obor?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi moderní způsob výuky [1-2-3-4-5] zastaralý způsob výuky: 5 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace pravidelných setkání bývalých studentů na otázku 7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?

13. Z jakého kraje pocházíte?

 • odpověď Plzeňský:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečná propagace školy [1-2-3-4-5] nedostatečná propagace školy: 3 na otázku 9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena či muž?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Víte o existenci SPŠE a VOŠ Plzeň?

4. Studoval jste na této škole?

5. Jak jste se o škole dozvěděl?

6. Myslíte si, že je škola dostatečně propagována?

7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?

9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?

10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?

11. Uvítal byste nový studijní obor?

13. Z jakého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena či muž?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Víte o existenci SPŠE a VOŠ Plzeň?

4. Studoval jste na této škole?

5. Jak jste se o škole dozvěděl?

6. Myslíte si, že je škola dostatečně propagována?

7. Jaké akce by podle Vás pomohly se zlepšením image?

9. Jak hodnotíte SPŠE a VOŠ Plzeň?

10. Jste spokojen s nabídkou oborů pro vyšší odborné vzdělání na této škole?

11. Uvítal byste nový studijní obor?

13. Z jakého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, T.Image SPŠE a VOŠ Plzeň (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://image-spse-a-vos-plzen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.