Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Image Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Zelená
Šetření:28. 07. 2014 - 01. 08. 2014
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník slouží k vypracování mé bakalářské práce o Uherskohradišťské nemocnici a.s. Je určen převážně lidem, kteří měli s touto nemocnicí zkušenost při ambulantním ošetření či při hospitalizaci. Dotazník je anonymní.

Předem děkuji za Váš čas.

Aneta Zelená

studentka UTB Zlín, Fakulta humanitních studií

Odpovědi respondentů

1. Co je podle Vás nejdůležitější pro udržení dobré image nemocničního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přívětivý přístup ošetřujícího personálu k pacientům4643,81 %43,81 %  
Vysoká kvalifikace a vzdělanost zdravotnického personálu3331,43 %31,43 %  
Důvěryhodnost nemocničního zařízení2019,05 %19,05 %  
Profesionální přístup a věrnost zaměstnanců65,71 %5,71 %  

Graf

2. Máte osobní zkušenost s poskytnutou péčí v Uherskohradišťské nemocnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9994,29 %94,29 %  
Ne. (Pokud ne, přejděte k otázce č. 13)65,71 %5,71 %  

Graf

3. Byli jste s poskytnutou péčí spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4141 %39,05 %  
Ano2727 %25,71 %  
Spíše ne2121 %20 %  
Ne1111 %10,48 %  

Graf

4. Jezdíte do nemocnice autem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7878,79 %74,29 %  
Ne (prosím, přejděte k otázce č. 7)2121,21 %20 %  

Graf

5. Jste spokojeni s množstvím parkovacích míst?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas mám problém najít místo k parkování3950 %37,14 %  
Ne, většinou místo k parkování složitě hledám2025,64 %19,05 %  
Ano, vždy mám kde zaparkovat1924,36 %18,1 %  

Graf

6. Zdá se Vám cena za možnost parkování v areálu příliš vysoká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3746,84 %35,24 %  
Ne2835,44 %26,67 %  
Nevím1417,72 %13,33 %  

Graf

7. Jste spokojeni s tím, jak Uherskohradišťská nemocnice komunikuje s veřejností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezajímá mě to3838,78 %36,19 %  
Ne3737,76 %35,24 %  
Ano2323,47 %21,9 %  

Graf

8. Které oddělení má podle Vás nejlepší image, případně nejlepší komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám komunikaci jednotlivých oddělení3737,37 %35,24 %  
Porodnicko-gynekologické2828,28 %26,67 %  
Dětské1212,12 %11,43 %  
Ortopedické66,06 %5,71 %  
Oční55,05 %4,76 %  
ARO a NIP44,04 %3,81 %  
Chirurgické44,04 %3,81 %  
Jiné33,03 %2,86 %  

Graf

9. Domníváte se, že současná image Uherskohradišťské nemocnice:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemění se, je stále špatná3939,39 %37,14 %  
Zlepšuje se3131,31 %29,52 %  
Nevím1313,13 %12,38 %  
Zhoršuje se99,09 %8,57 %  
Nemění se, je stále je dobrá77,07 %6,67 %  

Graf

10. S čím nejste v Uherskohradišťské nemocnici spokojeni? (možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přístupem ošetřujícího personálu6565,66 %61,9 %  
Se stravou4848,48 %45,71 %  
Chybí možnost wi-fi připojení4040,4 %38,1 %  
Na internetových stránkách chybí možnost dotazů a připomínek1919,19 %18,1 %  
Jiné1212,12 %11,43 %  
Chybí společenské místnosti v budovách velkých klinik1010,1 %9,52 %  

Graf

11. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k hospitalizaci:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vybavení nemocnice2.8950.726
Ochota zdravotnického personálu3.2321.315
Kvalita stravy3.4741.176
Soukromí při vyšetření2.6951.18
Čistota pokojů2.3050.865

Graf

12. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k ambulantnímu ošetření:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dodržení objednacích hodin3.1281.622
Vzhled a umístění nemocnice2.7260.872
Logo nemocnice2.4220.977
Vzhled internetových stránek2.5410.742
Dostupnost občerstvení v areálu2.6670.975

Graf

13. Věříte, že přestavba nemocničního areálu a s tím související vylepšení prostor zlepší pověst nemocnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4845,71 %45,71 %  
ne3230,48 %30,48 %  
nevím2523,81 %23,81 %  

Graf

14. Jste z okresu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uherské Hradiště9893,33 %93,33 %  
Jiný43,81 %3,81 %  
Kroměříž21,9 %1,9 %  
Zlín10,95 %0,95 %  

Graf

15. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 344139,05 %39,05 %  
35 - 442523,81 %23,81 %  
18 – 242019,05 %19,05 %  
45 - 541211,43 %11,43 %  
Více43,81 %3,81 %  
55 - 6432,86 %2,86 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7369,52 %69,52 %  
Muž3230,48 %30,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byli jste s poskytnutou péčí spokojeni?

  • odpověď Ano:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupnost občerstvení v areálu=1 na otázku 12. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k ambulantnímu ošetření:

10. S čím nejste v Uherskohradišťské nemocnici spokojeni? (možnost více odpovědí)

  • odpověď Přístupem ošetřujícího personálu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Jste spokojeni s tím, jak Uherskohradišťská nemocnice komunikuje s veřejností?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je podle Vás nejdůležitější pro udržení dobré image nemocničního zařízení?

2. Máte osobní zkušenost s poskytnutou péčí v Uherskohradišťské nemocnici?

3. Byli jste s poskytnutou péčí spokojeni?

4. Jezdíte do nemocnice autem?

5. Jste spokojeni s množstvím parkovacích míst?

6. Zdá se Vám cena za možnost parkování v areálu příliš vysoká?

7. Jste spokojeni s tím, jak Uherskohradišťská nemocnice komunikuje s veřejností?

8. Které oddělení má podle Vás nejlepší image, případně nejlepší komunikaci?

9. Domníváte se, že současná image Uherskohradišťské nemocnice:

10. S čím nejste v Uherskohradišťské nemocnici spokojeni? (možnost více odpovědí)

11. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k hospitalizaci:

12. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k ambulantnímu ošetření:

13. Věříte, že přestavba nemocničního areálu a s tím související vylepšení prostor zlepší pověst nemocnice?

14. Jste z okresu:

15. Věková kategorie:

16. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je podle Vás nejdůležitější pro udržení dobré image nemocničního zařízení?

2. Máte osobní zkušenost s poskytnutou péčí v Uherskohradišťské nemocnici?

3. Byli jste s poskytnutou péčí spokojeni?

4. Jezdíte do nemocnice autem?

5. Jste spokojeni s množstvím parkovacích míst?

6. Zdá se Vám cena za možnost parkování v areálu příliš vysoká?

7. Jste spokojeni s tím, jak Uherskohradišťská nemocnice komunikuje s veřejností?

8. Které oddělení má podle Vás nejlepší image, případně nejlepší komunikaci?

9. Domníváte se, že současná image Uherskohradišťské nemocnice:

10. S čím nejste v Uherskohradišťské nemocnici spokojeni? (možnost více odpovědí)

11. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k hospitalizaci:

12. Jak jste byli spokojeni se službami poskytovanými v nemocnici? Zakroužkujte, prosím, vždy jedno číslo na uvedené škále od 1 do 5 (jako ve škole: 1 je nejlepší, 5 je nejhorší), které nejlépe vystihuje Váš názor. Hodnocení vztahující se k ambulantnímu ošetření:

13. Věříte, že přestavba nemocničního areálu a s tím související vylepšení prostor zlepší pověst nemocnice?

14. Jste z okresu:

15. Věková kategorie:

16. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelená, A.Image Uherskohradišťské nemocnice a.s. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://image-uherskohradistske-nemo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.