Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image značky aut

Image značky aut

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Figura
Šetření:04. 05. 2015 - 04. 05. 2015
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

rád bych Vás poprosil o pár minut Vašeho času. Vyplnením tohto dotazníku mi hodně pomůžete a možná Vás bude i bavit. Cílem dotazníku je získat informace o vnímáni (image) konkrétní automobilové značky.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte osobní automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Jakých prvních 5 značek automobilů se Vám vybaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Co je pro Vás při nákupu (výběru) osobního automobilu důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Kterou z uvedených značek osobních automobilů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Která z nasledujícich značek je pro Vás nejvíce sportovní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Jaký je Váš postoj ke značce Audi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Znám, mám rád značku Audi.otázka č. 7, Znám, jsem neutrální ke značce Audi.otázka č. 7, Znám, nemám rád značku Audi.otázka č. 7, Neznám značku Audi.otázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Co se Vám vybaví, když se řekne Audi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Kdybych měl/a řekněme 2 miliony korun, vybral/a bych si:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Audiotázka č. 9, BMWotázka č. 9, Mercedes-Benzotázka č. 9, Jinéotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Typickým řidičem Audi podle Vás je:

Je podle Vás značka Audi orientovaná více na muže nebo na ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Vybaví sa Vám logo Audi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Na pětičlenné škále označte , ke kterému výroku se kloníte. Značka Audi je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Je pro mladé vs. Je pro starší2-1-0-1-200
Velmi kvalitní vs. Málo kvalitní2-1-0-1-200
Inovativní vs. Zastaralá2-1-0-1-200
Stylová vs. Obyčejná2-1-0-1-200
Velmi bezpečná vs. Málo bezpečná2-1-0-1-200
Velmi spolehlivá vs. Málo spolehlivá2-1-0-1-200
Pro manažery vs. Pro rodiny2-1-0-1-200

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. S jakými vlastnostmi si spojujete značku Audi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Proč si podle vás kupují lidé auta značky Audi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jaký je podle vás typický spotřebitel značky Audi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Zaškrtněte tvrzení, o kterých se domníváte, že platí pro značku Audi:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Jak je podle Vás značka Audi v České republice vnímána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborněotázka č. 18, Spíše dobřeotázka č. 18, Neutrálněotázka č. 18, Spíše hůřeotázka č. 17, Špatněotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. V případě, že jste v předchozí otázce uvedli “spíše hůře” či “špatně” můžete uvést důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Co si myslíte když vidíte osobu, která vlastní vůz značky Audi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Váš hrubý měsíční příjem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Figura, M.Image značky aut (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://image-znacky-aut-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.