Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image značky Dalkia

Image značky Dalkia

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jonáš Konečný
Šetření:30. 03. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 

v rámci své bakalářské práce zaměřené na analýzu značky Dalkia na energetickém trhu se na vás obracím s prosbou vyplnění krátkého dotazníku. Budu rád, pokud si najdete čas a odpovíte na následujících deset otázek, které jsou důležité pro vypracování práce i společnost Dalkia.

 

Předem děkuji za ochotu a spolupráci.

 

Konečný

student 3. ročníku VŠE v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Odpovědi respondentů

1. Znáte společnost Dalkia Česká republika, a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám tušení, o jakou společnost se jedná3637,11 %37,5 %  
Znám ji a vím, čím se zabývá3030,93 %31,25 %  
Je mi povědomá, se jménem jsem se už někde setkal1616,49 %16,67 %  
Znám ji, ale nevím, čím se zabývá1010,31 %10,42 %  
Znám ji velmi dobře55,15 %5,21 %  

Graf

2. Jak vnímáte danou společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně (Neznám ji)5968,6 %61,46 %  
Spíše pozitivně2023,26 %20,83 %  
Velmi pozitivně44,65 %4,17 %  
Spíše negativně33,49 %3,13 %  

Graf

3. Které tři z uvedených energetických firem řadíte mezi nejznámější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČEZ9597,94 %98,96 %  
E.ON6364,95 %65,63 %  
Pražská energetika5556,7 %57,29 %  
Dalkia2525,77 %26,04 %  
Centropol energy11,03 %1,04 %  
Statkaft11,03 %1,04 %  

Graf

4. Víte, koho nebo co sponzoruje společnost Dalkia?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,79 %60,42 %  
hokej1414,43 %14,58 %  
nevím1010,31 %10,42 %  
Netuším44,12 %4,17 %  
Vítkovický hokej11,03 %1,04 %  
Jesenický fotbal11,03 %1,04 %  
netusim11,03 %1,04 %  
Ne.11,03 %1,04 %  
nie11,03 %1,04 %  
lidi??11,03 %1,04 %  
ostatní odpovědi lední hokej
Dalkia cup
pétanque klub Kulový blesk Olomouc
Petanque Náměšť ;-)
Volejbal+hokej v Ostravě
55,15 %5,21 % 

Graf

5. Víte o Nadačním fondu Dalkie podporující začínající podnikatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem o tomto fondu neslyšel/a8587,63 %88,54 %  
Ano, znám Nadační fond Dalkie66,19 %6,25 %  
O fondu tuším, ale nevěděl/a jsem, koho podporuje66,19 %6,25 %  

Graf

6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám ji5051,55 %52,08 %  
Denní tisk1616,49 %16,67 %  
Internet1515,46 %15,63 %  
televize1515,46 %15,63 %  
nic55,15 %5,21 %  
Veletrh nebo tisková konference44,12 %4,17 %  
Odborný časopis22,06 %2,08 %  
petanque11,03 %1,04 %  
jako sponzor pétanque klubu v Olomouci11,03 %1,04 %  
z analyzy trhu uhli v CR11,03 %1,04 %  
z minulého zaměstnaní11,03 %1,04 %  
osobně, při nahlašování havárie potrubí11,03 %1,04 %  

Graf

7. Jaká je podle vás náplň hlavní činnosti společnosti Dalkia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodávka tepla4651,11 %47,92 %  
Dodávka elektřiny3741,11 %38,54 %  
Všechny uvedené možnosti1718,89 %17,71 %  
nic11,11 %1,04 %  

Graf

8. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 120 tisíc obyvatel3940,21 %40,63 %  
7 tisíc a méně1818,56 %18,75 %  
60 - 119 tisíc obyvatel1616,49 %16,67 %  
30 – 59 tisíc obyvatel1414,43 %14,58 %  
8 - 29 tisíc obyvatel1010,31 %10,42 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5657,73 %58,33 %  
Muž4142,27 %42,71 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 265657,73 %58,33 %  
27 – 401919,59 %19,79 %  
41 – 551717,53 %17,71 %  
15 – 1922,06 %2,08 %  
56 – více22,06 %2,08 %  
41 – 6011,03 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?

 • odpověď Neznám ji:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám tušení, o jakou společnost se jedná na otázku 1. Znáte společnost Dalkia Česká republika, a.s.?

7. Jaká je podle vás náplň hlavní činnosti společnosti Dalkia?

 • odpověď Dodávka tepla:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi hokej na otázku 4. Víte, koho nebo co sponzoruje společnost Dalkia?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 55 na otázku 10. Jaký je váš věk?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denní tisk na otázku 6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte společnost Dalkia Česká republika, a.s.?

2. Jak vnímáte danou společnost?

3. Které tři z uvedených energetických firem řadíte mezi nejznámější?

4. Víte, koho nebo co sponzoruje společnost Dalkia?

5. Víte o Nadačním fondu Dalkie podporující začínající podnikatele?

6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?

7. Jaká je podle vás náplň hlavní činnosti společnosti Dalkia?

8. V jak velké obci bydlíte?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte společnost Dalkia Česká republika, a.s.?

2. Jak vnímáte danou společnost?

3. Které tři z uvedených energetických firem řadíte mezi nejznámější?

4. Víte, koho nebo co sponzoruje společnost Dalkia?

5. Víte o Nadačním fondu Dalkie podporující začínající podnikatele?

6. Odkud jste se nejvíce/nejčastěji dověděl/a o společnosti Dalkia?

7. Jaká je podle vás náplň hlavní činnosti společnosti Dalkia?

8. V jak velké obci bydlíte?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konečný, J.Image značky Dalkia (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://image-znacky-dalkia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.