Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Imaginární světy a přátelé

Imaginární světy a přátelé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Šafaříková
Šetření:11. 10. 2015 - 25. 10. 2015
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):20 / 12.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Studuji učitelství a často pracuju s dětmi. V poslední době mě velmi zaujala problematika imaginárních přátel a světů u dětí. Nevidím na nich nic špatného ani neobvyklého, zajímalo by mě jak se od sebe liší a v čem si jsou podobné. Jaké problémy a záležitosti tímto způsobem děti řeší a v čem všem jsou jim imaginární přátelé průvodci a společníky.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím odpovězte na základě vlastních zkušeností, případě dle zkušeností Vašich dětí nebo známých. Čím podrobněji budete vyplňovat otevřené otázky, tím lépe budu moci porozumět problematice. Pokud máte imaginárních přátel nebo světů více, vyberte prosím pro účely dotazníku, pro vás nejdůležitější. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3984,78 %84,78 %  
muž715,22 %15,22 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22817,39 %17,39 %  
2148,7 %8,7 %  
2448,7 %8,7 %  
2536,52 %6,52 %  
1636,52 %6,52 %  
2036,52 %6,52 %  
1824,35 %4,35 %  
2324,35 %4,35 %  
2624,35 %4,35 %  
3824,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi 17
15
11011
44
41
27
52
19
29
30
14
1328,26 %28,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.52
Minimum:15
Maximum:44
Variační rozpětí:29
Rozptyl:42.4
Směrodatná odchylka:6.51
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Mám/měl jsem/moje dítě má imaginárního přítele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3371,74 %71,74 %  
ne1328,26 %28,26 %  

Graf

4. Ve kterém věku jsem měl/mám/moje dítě má imaginárního přítele? (prosím uveďte rozmezí v letech)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-6 let13,45 %2,17 %  
Cože?13,45 %2,17 %  
Já přibližně od 4 let do období dospívání, dcera taky tak. 13,45 %2,17 %  
2-1513,45 %2,17 %  
713,45 %2,17 %  
v každém věku co si pamatuji, ale v každém období to byl někdo jiný13,45 %2,17 %  
kolem 5 let13,45 %2,17 %  
Imaginárního přítele mám stále.13,45 %2,17 %  
7-1013,45 %2,17 %  
6-4113,45 %2,17 %  
ostatní odpovědi 13 až 16
ve 4-5 letech
4 - 21
3-19
0-19
3
od jedenáct je mám
9-16
5-12
11-20
12 - 15
15-16
3-4
8-14
17-20
10-13
0-24
9-12
3-6
1965,52 %41,3 % 

Graf

5. Jaký je typ imaginárního přítele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidská bytost2160 %45,65 %  
nadpřirozená bytost1131,43 %23,91 %  
zvíře1028,57 %21,74 %  
skupina stejných bytostí411,43 %8,7 %  
skupina různorodých bytostí38,57 %6,52 %  
Máte v dotazníku chybu12,86 %2,17 %  
kamarádi ze školky, bratranci, kteří zrovna nejsou fyzicky přítomní12,86 %2,17 %  
mimozemšťané12,86 %2,17 %  
plyšový medvídek12,86 %2,17 %  

Graf

6. Jak starý je imaginární přítel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedá se určit1645,71 %34,78 %  
stejně starý1131,43 %23,91 %  
starší411,43 %8,7 %  
mladší411,43 %8,7 %  

Graf

7. Čím je pro mě (mé dítě) imaginární přítel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společníkem2779,41 %58,7 %  
zábavou1852,94 %39,13 %  
utěšovatelem1235,29 %26,09 %  
rádcem617,65 %13,04 %  
svědomím25,88 %4,35 %  
Myslel jste při tvorbě dotazníku?12,94 %2,17 %  
měla jsem pocit, že se mnou všechno prožívá a že v těžkých chvílích je se mnou a všechno to vidí12,94 %2,17 %  
Ochráncem.12,94 %2,17 %  
učitelem12,94 %2,17 %  
mazlíčkem12,94 %2,17 %  
partnerkou12,94 %2,17 %  

Graf

8. Jak komunikuji (mé dítě komunikuje) s imaginárním přítelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povídáním v duchu2571,43 %54,35 %  
hlasitým povídáním1645,71 %34,78 %  
obrázky411,43 %8,7 %  
znakováním, gesty38,57 %6,52 %  
přes telefon/mobil25,71 %4,35 %  
Zkontrolujte si znovu graf průchodu dotazníkem12,86 %2,17 %  
vzkazy ve vlastním písmu12,86 %2,17 %  
vzkazy v latince12,86 %2,17 %  

Graf

9. Kde žije imaginární přítel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve stejném pokoji1236,36 %26,09 %  
Na imaginárním místě1133,33 %23,91 %  
Ve stejném bytě721,21 %15,22 %  
V okolí domu618,18 %13,04 %  
Na vzdáleném reálném místě515,15 %10,87 %  
Zaměřte se na uzel č. 313,03 %2,17 %  
v alternativní realitě13,03 %2,17 %  
v mojí hlavě13,03 %2,17 %  

Graf

10. Jak často se s imaginárním přítelem vídám/vídá mé dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1754,84 %36,96 %  
alespoň jednou týdně722,58 %15,22 %  
jen ve vypjatých situacích39,68 %6,52 %  
několikrát do měsíce26,45 %4,35 %  
S kterým?13,23 %2,17 %  
nevídám13,23 %2,17 %  
několikrát týdně13,23 %2,17 %  

Graf

11. Jaké jsou schopnosti imaginárního přítele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umí se rozhodovat1139,29 %23,91 %  
Umí chránit1035,71 %21,74 %  
Pozná nebezpečí1035,71 %21,74 %  
Umí vše lépe932,14 %19,57 %  
Rozumí zvířatům/předmětům725 %15,22 %  
Umí létat/rychle se pohybovat725 %15,22 %  
Pozná nevhodné prostředí517,86 %10,87 %  
Umí kouzlit414,29 %8,7 %  
Umí cizí jazyk (i imaginární)310,71 %6,52 %  
Pozná nemoc13,57 %2,17 %  
Určitě by tento dotazník zvládl lépe13,57 %2,17 %  
je příjemný a zábavný13,57 %2,17 %  
-13,57 %2,17 %  
dokáže milovat13,57 %2,17 %  

Graf

12. Co ještě chcete říci o imaginárním příteli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byly to kočky z hor

doprovázel mě hlavně na cestě domů, neměl nijaké zvláštní nadpřirozené schopnosti, byla s ním jen prostě zábava. Povídala jsem si s ním sice v duchu, ale pohybovala přitom rty, a když mě rozesmál, tak jsem se usmívala nebo smála, takže jsem musela někdy vypadat opravdu zvláštně. :D Ale přivolávala jsem si ho jen, když jsem byla sama, jak už jsem psala, hlavně při cestě do nebo ze školy. :)

Je to frajer - je nejlepší!

je to žena, krásná, chytrá a milující.

mám je rád

Nic

13. Navštěvuji/navštěvoval jsem/moje dítě navštěvovalo imaginární svět:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2758,7 %58,7 %  
ano1941,3 %41,3 %  

Graf

14. Ve kterém věku jsem navštěvoval/navštěvuji/moje dítě navštěvuje imaginárního svět? (prosím uveďte rozmezí v letech)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3212,5 %4,35 %  
A znovu ta samá chyba16,25 %2,17 %  
6-1216,25 %2,17 %  
Navštěvuji ho doteď 16,25 %2,17 %  
odjakziva16,25 %2,17 %  
alternativní světy si konstruuji od doby, co si pamatuji (myslím že už ve 3 letech jsem nějaký měla, nyní mi je 22 a stále si vymýšlím své alternativní reality)16,25 %2,17 %  
nikdy16,25 %2,17 %  
3-1916,25 %2,17 %  
stále16,25 %2,17 %  
9-1616,25 %2,17 %  
ostatní odpovědi 12 - 15
8-10
19-20
?-14
3-6
531,25 %10,87 % 

Graf

15. Jakým způsobem se do imaginárního světa dopravuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automaticky se tvoří kolem Vás1470 %30,43 %  
vymyšleným dopravním prostředkem210 %4,35 %  
Projděte si dotazník znovu15 %2,17 %  
Nedopravuji, hned jak na něj pomyslím, jsem tam.15 %2,17 %  
když chci, tak tam prostě jsem; může se i prolínat s realitou15 %2,17 %  
nijak15 %2,17 %  

Graf

16. Jakým způsobem probíhá komunikace s imaginárním světem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povídáním v duchu1263,16 %26,09 %  
povídáním nahlas736,84 %15,22 %  
obrázky210,53 %4,35 %  
přes počítač210,53 %4,35 %  
Tohle se vám vůbec nepovedlo15,26 %2,17 %  
jen v myšlenkách15,26 %2,17 %  
nijak15,26 %2,17 %  
přes telefon/mobil15,26 %2,17 %  

Graf

17. Jak vypadá imaginární svět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příroda1266,67 %26,09 %  
Město633,33 %13,04 %  
Hrad/věž/dům...633,33 %13,04 %  
Planeta211,11 %4,35 %  
Záleží na tom, čí15,56 %2,17 %  
jakkoli me zrovna napadne15,56 %2,17 %  
každý je úplně jiný15,56 %2,17 %  
nijak15,56 %2,17 %  
Vesmír15,56 %2,17 %  

Graf

18. Kdo obývá imaginární svět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé1263,16 %26,09 %  
Zvířata1157,89 %23,91 %  
Rostliny947,37 %19,57 %  
Nadpřirozené bytosti736,84 %15,22 %  
Nikdo210,53 %4,35 %  
To záleží na tom, kdo si ho vysnil15,26 %2,17 %  
Mechanické bytosti15,26 %2,17 %  
to záleží na konkrétním světě :) ovšem v naprosté většině jsou lidé15,26 %2,17 %  
Lidé i mozemšťané15,26 %2,17 %  
imaginární přítel15,26 %2,17 %  

Graf

19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavě1157,89 %23,91 %  
úniku z reality1157,89 %23,91 %  
dobrodružství842,11 %17,39 %  
bezpečí315,79 %6,52 %  
získávání informací210,53 %4,35 %  
řešení problémů210,53 %4,35 %  
Proč svou nepořádností zdržujete (přenesená data, zbytečné posuny...)?15,26 %2,17 %  
nenavštěvuji15,26 %2,17 %  

Graf

20. Co ještě chcete říci o imaginárním světě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je moc fajn kam uniknout, z tohoto šíleného světa...

Jediný imaginární svět jsem poznal v Harry Potterovi

mám ho dodnes

Mnohé

můj psychiatr mi ho bere

myslím, že u mne i u dcery imaginární světy vždy navazovaly na slyšený, čtený příběh - šlo o další rozpřádání fantazií a vstup do hry

nic

Své imaginární světy si hýčkám. V období dospívání, asi kolem 15. roku, jsem se snažila přestat s jejich vymýšlením, na zhruba rok nebo dva jsem s tím opravdu úplně přestala. Pak mi došlo, že bez vysnívání si alternativních realit je můj život mnohem méně zajímavý a já méně nápaditá, tak jsem s tím opět začala. Je to takové zpestření všedního dne...

žel jsem tam s ní

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký je typ imaginárního přítele?

 • odpověď lidská bytost:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stejně starý na otázku 6. Jak starý je imaginární přítel?

7. Čím je pro mě (mé dítě) imaginární přítel?

 • odpověď společníkem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavou na otázku 7. Čím je pro mě (mé dítě) imaginární přítel?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavě na otázku 19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi lidská bytost na otázku 5. Jaký je typ imaginárního přítele?

8. Jak komunikuji (mé dítě komunikuje) s imaginárním přítelem?

 • odpověď povídáním v duchu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umí se rozhodovat na otázku 11. Jaké jsou schopnosti imaginárního přítele?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lidská bytost na otázku 5. Jaký je typ imaginárního přítele?

13. Navštěvuji/navštěvoval jsem/moje dítě navštěvovalo imaginární svět:

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příroda na otázku 17. Jak vypadá imaginární svět?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi úniku z reality na otázku 19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavě na otázku 19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi povídáním v duchu na otázku 16. Jakým způsobem probíhá komunikace s imaginárním světem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé na otázku 18. Kdo obývá imaginární svět?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi automaticky se tvoří kolem Vás na otázku 15. Jakým způsobem se do imaginárního světa dopravuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvířata na otázku 18. Kdo obývá imaginární svět?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Mám/měl jsem/moje dítě má imaginárního přítele:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Mám/měl jsem/moje dítě má imaginárního přítele:

5. Jaký je typ imaginárního přítele?

6. Jak starý je imaginární přítel?

7. Čím je pro mě (mé dítě) imaginární přítel?

8. Jak komunikuji (mé dítě komunikuje) s imaginárním přítelem?

9. Kde žije imaginární přítel?

10. Jak často se s imaginárním přítelem vídám/vídá mé dítě?

11. Jaké jsou schopnosti imaginárního přítele?

13. Navštěvuji/navštěvoval jsem/moje dítě navštěvovalo imaginární svět:

15. Jakým způsobem se do imaginárního světa dopravuje?

16. Jakým způsobem probíhá komunikace s imaginárním světem?

17. Jak vypadá imaginární svět?

18. Kdo obývá imaginární svět?

19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Mám/měl jsem/moje dítě má imaginárního přítele:

5. Jaký je typ imaginárního přítele?

6. Jak starý je imaginární přítel?

7. Čím je pro mě (mé dítě) imaginární přítel?

8. Jak komunikuji (mé dítě komunikuje) s imaginárním přítelem?

9. Kde žije imaginární přítel?

10. Jak často se s imaginárním přítelem vídám/vídá mé dítě?

11. Jaké jsou schopnosti imaginárního přítele?

13. Navštěvuji/navštěvoval jsem/moje dítě navštěvovalo imaginární svět:

15. Jakým způsobem se do imaginárního světa dopravuje?

16. Jakým způsobem probíhá komunikace s imaginárním světem?

17. Jak vypadá imaginární svět?

18. Kdo obývá imaginární svět?

19. Imaginární svět navštěvuji/navštěvoval jsem/ moje dítě navštěvuje, kvůli:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafaříková, M.Imaginární světy a přátelé (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://imaginarni-svety-a-pratele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.