Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Imigrace anglicky mluvících do České republiky

Imigrace anglicky mluvících do České republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Štiborová
Šetření:20. 03. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníkového šetření je zjistit postoj české společnosti vůči anglicky mluvícím imigrantům.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4578,95 %78,95 %  
muž1221,05 %21,05 %  

Graf

2. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18otázka č. 3, 18 - 25otázka č. 3, 26 - 35otázka č. 3, 36 - 45otázka č. 3, 46 - 55otázka č. 3, 56 let a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254273,68 %73,68 %  
26 - 351017,54 %17,54 %  
36 - 4535,26 %5,26 %  
méně než 1823,51 %3,51 %  

Graf

3. Jaké máte zkušenosti s anglicky mluvícími imigranty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré2543,86 %43,86 %  
spíše dobré2136,84 %36,84 %  
žádné1017,54 %17,54 %  
spíše špatné11,75 %1,75 %  

Graf

4. Jste pro integraci anglicky mluvících imigrantů do české společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5189,47 %89,47 %  
ne610,53 %10,53 %  

Graf

5. Jaké jsou podle Vás důvody imigrace do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

bohatá místní kultura, levný život, bezstarostnost lidí, bezpečnost

Domnívám se, že poměrně hodně anglicky mluvících v ČR jsou vysláni firmami na pobočky do východní Evropy, ovšem nejsem si jist zda se dá toto, zpravidla časově omezené období, označovat jako imigrace...

hledání práce

hledání práce

já znám jenom samé neandrtálce z džungle, jejich důvody mi nezajímají

Lepsi znalost jazyka

lepší podmínky

lepší pracovní podmínky, svobodná země

Lepší úroveň celkového životního stylu, pracovní příležitosti, lepší pracovní ohodnocení.

Lepší životní podmínky

Menší běžné měsíční náklady.

Mohou to být osobní důvody a pocity, zaměstnání, zkušenosti...

Možnost práce, historie

možnost výdělku na černo,možnost páchání trestné činnosti z minimální možnosti dopadení a potrestání,možnost levného snatku pro zjískání ilegality

nemam rád přistěhovalce

nemožnost najít si práci v původním regionů, životní změna...

netuším

Netuším

Nevím

nevím

Nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

Opravdu si nedovedu představit, co sem imigranty láká

Partner českého původu, jistota získání zaměstnání, vyslání zahraniční společností na českou pozici

partner, ekonomické důvody

partneři a partnerky anglicky mluvících jsou Češi

Podle rozhovorů s těmito lidmi jde hlavně o přestěhování do (podle jejich mínění) rozmanitějšího kulturního prostředí a historickou atmosférou, krásnou přírodou a jinými společenskými hodnotami.

Poznání jiné kultury.

poznávání, práce

práce

Práce

Práce, rodina

práce, soukromé vztahy

práce, studium

práce, studium, rodina

Pracovní, rodinné

především za prací a s osobních důvodů.

Rodina, či je jedinec v zemi nespokojený, či se jedná o zdravotnictví

Rodina, přátelé, práce, jazyk, studium, ...

Sociální (následují partnera), ekonomické (práci už zde mají - např. v nadnárodní společnosti, nebo jako učitelé jazyka, za prací).

spatne ekonomicke podminky

studium

studium

studium

studium, zaměstnání, nucené důvody - katastrofa v zemi původu, porušování lidských práv či konflikt v zemi původu (tedy za předpokladu, že hovoříme o imigraci obecně)

To by mě taky zajímalo

touha poznávat nové věci

velmi různé

Volnost pohybu

výuka angličtiny

výuka jazyků

založení rodiny v čr

změna, parner/ka

6. Myslíte si, že jsou anglicky mluvící imigranti pro ČR přínosem:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4477,19 %77,19 %  
ne1322,81 %22,81 %  

Graf

7. Je podle Vás obtížné pro anglicky mluvící imigranty uplatnění na trhu práce v ČR:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3357,89 %57,89 %  
nevím1628,07 %28,07 %  
ano814,04 %14,04 %  

Graf

8. Znáte nějakého anglicky mluvícího imigranta:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3459,65 %59,65 %  
ne2340,35 %40,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše věková skupina:

3. Jaké máte zkušenosti s anglicky mluvícími imigranty:

4. Jste pro integraci anglicky mluvících imigrantů do české společnosti?

6. Myslíte si, že jsou anglicky mluvící imigranti pro ČR přínosem:

7. Je podle Vás obtížné pro anglicky mluvící imigranty uplatnění na trhu práce v ČR:

8. Znáte nějakého anglicky mluvícího imigranta:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše věková skupina:

3. Jaké máte zkušenosti s anglicky mluvícími imigranty:

4. Jste pro integraci anglicky mluvících imigrantů do české společnosti?

6. Myslíte si, že jsou anglicky mluvící imigranti pro ČR přínosem:

7. Je podle Vás obtížné pro anglicky mluvící imigranty uplatnění na trhu práce v ČR:

8. Znáte nějakého anglicky mluvícího imigranta:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štiborová, S.Imigrace anglicky mluvících do České republiky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://imigrace-anglicky-mluvicich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.