Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě

Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bečvářová
Šetření:18. 10. 2010 - 20. 10. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Bečvářová a jsem studentkou 4.ročníku Střední pedagogické školy v Prachaticích, obor Pedagogické lyceum. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který souvisí s mou ročníkovou prací "Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě". Tímto dotazníkem bych ráda zmapovala obecné povědomí veřejnosti o impresionismu. Dotazník je zcela anonymní. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím jednu odpověď.

Děkuji Vám za pomoc a  čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to impresionismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký směr druhé poloviny 19.století13100 %100 %  

Graf

2. Víte, v které zemi impresionismus vznikl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve Francii1292,31 %92,31 %  
v Itálii17,69 %7,69 %  

Graf

3. Co je to podle Vás imprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
latinský překlad slova "dojem"13100 %100 %  

Graf

4. Myslíte si, že se impresionismus vyskytoval i v architektuře (tj.stavitelství)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
ne323,08 %23,08 %  
nevím215,38 %15,38 %  

Graf

5. Na jaký umělecký směr podle Vás impresionismus reagoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na realismus753,85 %53,85 %  
na klasicismus646,15 %46,15 %  

Graf

6. Označte autora, který podle Vašeho názoru v době impresionismu netvořil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Joseph Haydn1292,31 %92,31 %  
Claude Debussy17,69 %7,69 %  

Graf

7. Myslíte, že jste někdy slyšeli impresionistickou skladbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano646,15 %46,15 %  
nevím430,77 %30,77 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

8. Myslíte, že jste někdy viděli impresionistický obraz?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

9. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1076,92 %76,92 %  
muž323,08 %23,08 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30753,85 %53,85 %  
méně než 18323,08 %23,08 %  
31 - 45215,38 %15,38 %  
61 a více17,69 %7,69 %  

Graf

11. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
538,46 %38,46 %  
SŠ s maturitou430,77 %30,77 %  
základní323,08 %23,08 %  
VOŠ17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (76,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bečvářová, M.Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://impresionismus-ve-vytvarnem-umeni-a-hudbe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.