Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě

Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bečvářová
Šetření:18. 10. 2010 - 20. 10. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Bečvářová a jsem studentkou 4.ročníku Střední pedagogické školy v Prachaticích, obor Pedagogické lyceum. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který souvisí s mou ročníkovou prací "Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě". Tímto dotazníkem bych ráda zmapovala obecné povědomí veřejnosti o impresionismu. Dotazník je zcela anonymní. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím jednu odpověď.

Děkuji Vám za pomoc a  čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to impresionismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký směr druhé poloviny 19.století13100 %100 %  

Graf

2. Víte, v které zemi impresionismus vznikl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve Francii1292,31 %92,31 %  
v Itálii17,69 %7,69 %  

Graf

3. Co je to podle Vás imprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
latinský překlad slova "dojem"13100 %100 %  

Graf

4. Myslíte si, že se impresionismus vyskytoval i v architektuře (tj.stavitelství)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
ne323,08 %23,08 %  
nevím215,38 %15,38 %  

Graf

5. Na jaký umělecký směr podle Vás impresionismus reagoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na realismus753,85 %53,85 %  
na klasicismus646,15 %46,15 %  

Graf

6. Označte autora, který podle Vašeho názoru v době impresionismu netvořil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Joseph Haydn1292,31 %92,31 %  
Claude Debussy17,69 %7,69 %  

Graf

7. Myslíte, že jste někdy slyšeli impresionistickou skladbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano646,15 %46,15 %  
nevím430,77 %30,77 %  
ne323,08 %23,08 %  

Graf

8. Myslíte, že jste někdy viděli impresionistický obraz?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

9. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1076,92 %76,92 %  
muž323,08 %23,08 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30753,85 %53,85 %  
méně než 18323,08 %23,08 %  
31 - 45215,38 %15,38 %  
61 a více17,69 %7,69 %  

Graf

11. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
538,46 %38,46 %  
SŠ s maturitou430,77 %30,77 %  
základní323,08 %23,08 %  
VOŠ17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bečvářová, M.Impresionismus ve výtvarném umění a hudbě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://impresionismus-ve-vytvarnem-umeni-a-hudbe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.