Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Incentiva v České republice

Incentiva v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdalena Močková
Šetření:03. 04. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnancem v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém sektoru4348,31 %48,31 %  
student2932,58 %32,58 %  
veřejném sektoru1516,85 %16,85 %  
nezaměstnaný22,25 %2,25 %  

Graf

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4550,56 %50,56 %  
Ne4449,44 %49,44 %  

Graf

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5157,3 %57,3 %  
Nevím2831,46 %31,46 %  
Ne1011,24 %11,24 %  

Graf

4. Byl by pro vás tento typ odměňování přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4486,27 %49,44 %  
Nevím713,73 %7,87 %  

Graf

5. Odkud tento pojem znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé, známí1820,22 %20,22 %  
zaměstnání1820,22 %20,22 %  
neznám1719,1 %19,1 %  
média1112,36 %12,36 %  
škola910,11 %10,11 %  
rodina33,37 %3,37 %  
internet11,12 %1,12 %  
obdrželi jsme nabídk od specializované cestovní kanceláře11,12 %1,12 %  
neznám :-)11,12 %1,12 %  
od Vás11,12 %1,12 %  
neznám ten pojem11,12 %1,12 %  
ze zaslaného mailu11,12 %1,12 %  
nyní ze zprávy11,12 %1,12 %  
byl jsem seznáměna před vyplněním dotazníku11,12 %1,12 %  
instruktážní email od autorky tohoto dotazníku11,12 %1,12 %  
nepoznam 11,12 %1,12 %  
až z tohoto dotazníku11,12 %1,12 %  
nevim11,12 %1,12 %  
pojem neznám11,12 %1,12 %  

Graf

6. Setkali jste se ve vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6674,16 %74,16 %  
Ano2325,84 %25,84 %  

Graf

7. Pokud ano, z jaké pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanec využívající incentivotázka č. 8, pracovník cestovní kancelářeotázka č. 8, pracovník ve službách cestovního ruchuotázka č. 8, při brigáděotázka č. 8, nesetkal jsem se s tímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec využívající incentiv1872 %20,22 %  
při brigádě312 %3,37 %  
pracovník ve službách cestovního ruchu28 %2,25 %  
nesetkal jsem se s tím28 %2,25 %  

Graf

8. Zúčastnili jste se někdy incentivního zájezdu?

třeba i jako rodinný příslušník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6471,91 %71,91 %  
Ano2528,09 %28,09 %  

Graf

9. O jaký typ zájezdu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teambuilding726,92 %7,87 %  
poznávací726,92 %7,87 %  
sportovní726,92 %7,87 %  
relaxační415,38 %4,49 %  
Incentivní_pro motivaci obchodních partnerů13,85 %1,12 %  

Graf

10. Byli jste s incentivním zájezdem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1768 %19,1 %  
spíše ano832 %8,99 %  

Graf

11. Jaký přínos pro vás měl incentivní zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zážitek1144 %12,36 %  
zlepšení spolupráce kolektivu936 %10,11 %  
zlepšení pracovních vztahů312 %3,37 %  
vnímal jsem to, jako odměna za vzájemnou spolupráci14 %1,12 %  
zlepšení vztahů, spolupráce, a hlavně lepší poznání zaměstnanců v jiném než pracovním prostředí 14 %1,12 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4752,81 %52,81 %  
Muž4247,19 %47,19 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let3438,2 %38,2 %  
36 - 50 let3033,71 %33,71 %  
25 - 35 let1719,1 %19,1 %  
nad 50 let88,99 %8,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Setkali jste se ve vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec využívající incentiv na otázku 7. Pokud ano, z jaké pozice?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 5. Odkud tento pojem znáte?

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměn?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Byl by pro vás tento typ odměňování přínosem?

6. Setkali jste se ve vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec využívající incentiv na otázku 7. Pokud ano, z jaké pozice?

8. Zúčastnili jste se někdy incentivního zájezdu?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Byli jste s incentivním zájezdem spokojeni?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zážitek na otázku 11. Jaký přínos pro vás měl incentivní zájezd?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnancem v:

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměn?

4. Byl by pro vás tento typ odměňování přínosem?

5. Odkud tento pojem znáte?

6. Setkali jste se ve vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

7. Pokud ano, z jaké pozice?

8. Zúčastnili jste se někdy incentivního zájezdu?

10. Byli jste s incentivním zájezdem spokojeni?

11. Jaký přínos pro vás měl incentivní zájezd?

12. Jste:

13. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnancem v:

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměn?

4. Byl by pro vás tento typ odměňování přínosem?

5. Odkud tento pojem znáte?

6. Setkali jste se ve vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

7. Pokud ano, z jaké pozice?

8. Zúčastnili jste se někdy incentivního zájezdu?

10. Byli jste s incentivním zájezdem spokojeni?

11. Jaký přínos pro vás měl incentivní zájezd?

12. Jste:

13. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Močková, M.Incentiva v České republice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://incentiva-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.