Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Incentivní cestovní ruch

Incentivní cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nevrklová
Šetření:15. 11. 2013 - 27. 11. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):18 / 7.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze a tento dotazník mi bude sloužit jako podklad pro seminární práci pojednávající o incentivním cestovním ruchu.

Cílem dotazníku je zmapovat povědomí veřejnosti o tomto segmentu cestovního ruchu a zjistit spokojenost uživatelů incentivy.

Dotazník je určen zejména ekonomicky aktivním respondentům (zaměstnavatelům a zaměstnancům).

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnancem/zaměstnavatelem v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejném sektoru5249,06 %49,06 %  
soukromém sektoru4441,51 %41,51 %  
student21,89 %1,89 %  
Jsem přece student, Lucko! 10,94 %0,94 %  
nejsem ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec10,94 %0,94 %  
ano10,94 %0,94 %  
společnost s.r.o.10,94 %0,94 %  
nejsem ani jedním10,94 %0,94 %  
nezaměstnaná10,94 %0,94 %  
studuji10,94 %0,94 %  
ve škole10,94 %0,94 %  

Graf

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

Incentivní cestovní ruch je cestování za účelem motivovat či odměnit pracovníky, zákazníky a obchodní partnery firmy. Je nástrojem ke zlepšení pracovních výkonů. Cesty incentivního charakteru patří mezi rekreační cesty, nejedná se o služební cesty, přestože jsou organizovány zaměstnavatelem. Nejčastějším produktem je zájezd, velmi rozšířeným příkladem jsou teambuildingové akce. (Czech Tourism)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6258,49 %58,49 %  
Ano4441,51 %41,51 %  

Graf

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3150 %29,25 %  
nevím1625,81 %15,09 %  
ne1524,19 %14,15 %  

Graf

Vyjádřete, prosím, do jaké míry souhlasíte s výrokem.

4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2032,26 %18,87 %  
nevím1727,42 %16,04 %  
souhlasím1422,58 %13,21 %  
nesouhlasím69,68 %5,66 %  
spíše nesouhlasím58,06 %4,72 %  

Graf

5. Odkud tento pojem znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola2248,89 %20,75 %  
Zaměstnání1226,67 %11,32 %  
Média817,78 %7,55 %  
Přátelé a známí613,33 %5,66 %  
rodina12,22 %0,94 %  
letáky v poštovní schránce12,22 %0,94 %  

Graf

6. Setkali jste se ve Vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3373,33 %31,13 %  
Ano1226,67 %11,32 %  

Graf

7. Z jaké pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec využívající incentivu646,15 %5,66 %  
Pracovník cestovní kanceláře nebo agentury323,08 %2,83 %  
Pracovník v dalších službách cetovního ruchu323,08 %2,83 %  
při brigádě17,69 %0,94 %  
Zaměstnavatel využívající incentivu17,69 %0,94 %  

Graf

8. Zúčastnili jste se incentivního zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano753,85 %6,6 %  
Ne646,15 %5,66 %  

Graf

9. Z jaké pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec562,5 %4,72 %  
Zaměstnavatel225 %1,89 %  
Dodavatel112,5 %0,94 %  

Graf

10. O jaký typ zájezdu se jednalo?

Pokud se jednalo o kombinaci více aktivit a typu dovolené, uveďte toto, prosím, do kolonky "vlastní odpověď".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teambuilding450 %3,77 %  
Relaxační225 %1,89 %  
Vzdělávací112,5 %0,94 %  
Poznávací112,5 %0,94 %  

Graf

Známkujte jako ve škole (1 znamená maximálně spokojený, 5 zcela nespokojený).

11. Na stupnici od 1 do 5 uveďte, jak jste byli s incentivním zájezdem spokojeni:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2571,43 %4,72 %  
1228,57 %1,89 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.71
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:2
Modus:2

Graf

12. Jaký konkrétní přínos pro Vás incentivní zájezd měl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

lépe jsem se seznámila s kolegy a odpočinuli jsem si od práce

nevím

rozhled

spoluprace s kolegy

Ucelení kolektivu, kolegy jsem poznala jinak než z práce

zážitek

Známkování je jako ve škole (1 znamená nadstandardní služby, 10 zamená absolutně nevyhovující).

13. Na stupnici od 1 do 10 ohodnoťte úroveň služeb na Vaší incentivní dovolené:

Zohledněte, prosím, veškeré služby v rámci zájezdu - např. ubytovací, stravovací, animační, průvodcovské, informační, dopravu atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3342,86 %2,83 %  
1228,57 %1,89 %  
2114,29 %0,94 %  
10114,29 %0,94 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:9.57
Směrodatná odchylka:3.09
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jakou nejzajímavější zkušenost jste si z něj odnesli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

návštěva lyž. střediska Chopok

Spolupraci

zážitek

15. Bylo na zájezdu něco, co se Vám nelíbilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

nedostatek spánku

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7772,64 %72,64 %  
Muž2927,36 %27,36 %  

Graf

17. jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 50 let3533,02 %33,02 %  
18 - 24 let3129,25 %29,25 %  
25 - 35 let2321,7 %21,7 %  
více než 50 let1514,15 %14,15 %  
do 18 let21,89 %1,89 %  

Graf

18. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj Vysočina4239,62 %39,62 %  
Hlavní město Praha2220,75 %20,75 %  
Středočeský kraj109,43 %9,43 %  
Jihomoravský kraj87,55 %7,55 %  
Moravskoslezský kraj87,55 %7,55 %  
Olomoucký kraj32,83 %2,83 %  
Královéhradecký kraj32,83 %2,83 %  
Pardubický kraj21,89 %1,89 %  
Zlínský kraj21,89 %1,89 %  
Karlovarský kraj21,89 %1,89 %  
Jihočeský kraj21,89 %1,89 %  
Ústecký kraj10,94 %0,94 %  
Mimo ČR10,94 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste zaměstnancem/zaměstnavatelem v:

 • odpověď veřejném sektoru:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kraj Vysočina na otázku 18. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnání na otázku 5. Odkud tento pojem znáte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Setkali jste se ve Vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Setkali jste se ve Vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 5. Odkud tento pojem znáte?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnancem/zaměstnavatelem v:

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?

4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:

5. Odkud tento pojem znáte?

6. Setkali jste se ve Vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

16. Jste:

17. jaký je Váš věk?

18. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnancem/zaměstnavatelem v:

2. Slyšeli jste již dříve o incentivním cestovním ruchu?

3. Měli byste zájem využívat tento typ odměňování?

4. Tento typ odměňování by pro Vás byl přínosem:

5. Odkud tento pojem znáte?

6. Setkali jste se ve Vašem profesním životě s incentivním cestovním ruchem?

16. Jste:

17. jaký je Váš věk?

18. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nevrklová, L.Incentivní cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://incentivni-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.