Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Index kvality života

Index kvality života

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Havelková
Šetření:17. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Po celém světě existuje již řada indexů kvality života, ale většina z nich porovnává jen jednotlivé státy mezi sebou. Cílem mého šetření je však zjistit (nechat se inspirovat), jaké faktory je podle respondentů důležité zohlednit, pokud bychom se snažili porovnat jednotlivé okresy (obce) České republiky.

Odpovědi respondentů

1. Měla by být míra nezaměstnanosti jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6289,86 %89,86 %  
ne57,25 %7,25 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

2. Měla by být rozvodovost jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3449,28 %49,28 %  
ne2434,78 %34,78 %  
nevím1115,94 %15,94 %  

Graf

3. Měla by být naděje dožití jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5072,46 %72,46 %  
nevím1420,29 %20,29 %  
ne57,25 %7,25 %  

Graf

4. Měly by být klimatické podmínky jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3956,52 %56,52 %  
ne1724,64 %24,64 %  
nevím1318,84 %18,84 %  

Graf

5. Měla by být míra kriminality jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5985,51 %85,51 %  
ne68,7 %8,7 %  
nevím45,8 %5,8 %  

Graf

6. Měla by být dostupnost vzdělání jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6492,75 %92,75 %  
nevím34,35 %4,35 %  
ne22,9 %2,9 %  

Graf

7. Měla by být dostupnost zdravotnictví jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6594,2 %94,2 %  
nevím45,8 %5,8 %  

Graf

8. Měla by být míra znečištění ovzduší jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5579,71 %79,71 %  
nevím1014,49 %14,49 %  
ne45,8 %5,8 %  

Graf

9. Měla by být zohledněna vybavenost obcí (kanalizace, vodovody, plynofikace,...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5376,81 %76,81 %  
nevím1318,84 %18,84 %  
ne34,35 %4,35 %  

Graf

10. Mělo by být kulturní a sportovní vyžití jedním z faktorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5884,06 %84,06 %  
nevím68,7 %8,7 %  
ne57,25 %7,25 %  

Graf

11. Měly by být součástí indexu kvality života jiné faktory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, nevím → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4971,01 %71,01 %  
ano1420,29 %20,29 %  
ne68,7 %8,7 %  

Graf

12. Jaké další faktory byste zohlednily?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celkové zdanění práce a spotřeby (včetně zdravotní a sociální daně) - čím méně tím lépe. Doba čekání na úřední a soudní rozhodnutí - čím méně tím lépe.

cestování, ceny za zboží, ceny za služby...

finanční zajištění, tělesné postižení...

jak často, kam na dovolenou, ceny čehokoli v poměru k platům, dostupnost MHD, vybavenost infrastruktury celkově

komunity v obci, možnost běžné samoobslužnosti pro všechny obyvatele tj. centrem nevede silnice, přes kterou obtížně přecházejí senioři i děti, v obci je možné nakoupit běžné věci, knihovna, letní koupaliště,

kvalita práce úředníků a dostupnost úřadů, dopravní obslužnost, dostupnost velkých nákupních center

Kvalita stravování, životní hodnoty člověka.

pohybová aktivita

poměr zeleň/zastavěná plocha, poměr plat/životní náklady, výše průměrné mzdy, dostupnost informací,..

pravidelnost sexu

Rodina, klidné a věrné manželství...

snížení poštu fastfoodu, rozšíření jídelen na správnou stravu, zkvalitnění pracovního zázemí pro zaměstnance (snížení tlaku na pracovní výkon)

sociální projekty,pomoc ženám na mateřské, handicapovaným apod.

spokojenost občanů s vládou a parlamentem, kvalita potravin

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měla by být míra nezaměstnanosti jedním z faktorů?

2. Měla by být rozvodovost jedním z faktorů?

3. Měla by být naděje dožití jedním z faktorů?

4. Měly by být klimatické podmínky jedním z faktorů?

5. Měla by být míra kriminality jedním z faktorů?

6. Měla by být dostupnost vzdělání jedním z faktorů?

7. Měla by být dostupnost zdravotnictví jedním z faktorů?

8. Měla by být míra znečištění ovzduší jedním z faktorů?

9. Měla by být zohledněna vybavenost obcí (kanalizace, vodovody, plynofikace,...)?

10. Mělo by být kulturní a sportovní vyžití jedním z faktorů?

11. Měly by být součástí indexu kvality života jiné faktory?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měla by být míra nezaměstnanosti jedním z faktorů?

2. Měla by být rozvodovost jedním z faktorů?

3. Měla by být naděje dožití jedním z faktorů?

4. Měly by být klimatické podmínky jedním z faktorů?

5. Měla by být míra kriminality jedním z faktorů?

6. Měla by být dostupnost vzdělání jedním z faktorů?

7. Měla by být dostupnost zdravotnictví jedním z faktorů?

8. Měla by být míra znečištění ovzduší jedním z faktorů?

9. Měla by být zohledněna vybavenost obcí (kanalizace, vodovody, plynofikace,...)?

10. Mělo by být kulturní a sportovní vyžití jedním z faktorů?

11. Měly by být součástí indexu kvality života jiné faktory?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havelková, L.Index kvality života (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://index-kvality-zivota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.