Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Individuální jazykový kurz

Individuální jazykový kurz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Charvátová
Šetření:11. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen všem těm, kdo se učí nebo se chtějí v budoucnu učit nějaký jazyk a jeho výsledky budou použity v mé bakalářské práci. Prosím, zodpovězte všechny otázky i pokud v současné době o individuální jazykový kurz zájem nemáte. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4972,06 %72,06 %  
muž1927,94 %27,94 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladší 25 let3145,59 %45,59 %  
26-40 let2232,35 %32,35 %  
41-60 let1217,65 %17,65 %  
starší 60 let34,41 %4,41 %  

Graf

3. Učíte se v současné době nějaký jazyk - individuálně, v jazykové škole, atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3957,35 %57,35 %  
ano2942,65 %42,65 %  

Graf

4. Máte v současnosti zájem o individuální jazykovou výuku na Vámi vybraném místě -doma, v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3754,41 %54,41 %  
ne3145,59 %45,59 %  

Graf

5. Pokud by hodina probíhala na Vámi vybraném místě, jak dlouho by měla lekce trvat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 minut3450 %50 %  
90 minut2029,41 %29,41 %  
45 minut710,29 %10,29 %  
75 minut710,29 %10,29 %  

Graf

6. Co byste v hodinách chtěl/a nejvíce probírat/procvičovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konverzaci6189,71 %89,71 %  
gramatiku2841,18 %41,18 %  
slovní zásobu2333,82 %33,82 %  
poslech811,76 %11,76 %  
čtení34,41 %4,41 %  
psaní11,47 %1,47 %  

Graf

7. Jakou částku byste za 60 minut individuální lekce byli ochotni zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 200 Kč2739,71 %39,71 %  
200-250 Kč2739,71 %39,71 %  
více než 35068,82 %8,82 %  
301-350 Kč57,35 %7,35 %  
251-300 Kč34,41 %4,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Učíte se v současné době nějaký jazyk - individuálně, v jazykové škole, atd.?

4. Máte v současnosti zájem o individuální jazykovou výuku na Vámi vybraném místě -doma, v práci?

5. Pokud by hodina probíhala na Vámi vybraném místě, jak dlouho by měla lekce trvat?

6. Co byste v hodinách chtěl/a nejvíce probírat/procvičovat?

7. Jakou částku byste za 60 minut individuální lekce byli ochotni zaplatit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Učíte se v současné době nějaký jazyk - individuálně, v jazykové škole, atd.?

4. Máte v současnosti zájem o individuální jazykovou výuku na Vámi vybraném místě -doma, v práci?

5. Pokud by hodina probíhala na Vámi vybraném místě, jak dlouho by měla lekce trvat?

6. Co byste v hodinách chtěl/a nejvíce probírat/procvičovat?

7. Jakou částku byste za 60 minut individuální lekce byli ochotni zaplatit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Charvátová, E.Individuální jazykový kurz (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://individualni-jazykovy-kurz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.