Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Infarkt myokardu (srdce)

Infarkt myokardu (srdce)

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Tvarůžková
Šetření:30. 12. 2015 - 04. 01. 2016
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou gymnázia a tento dotazník slouží jako podklad pro mou seminární práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2950,88 %50,88 %  
muž2849,12 %49,12 %  

Graf

2. Zařaďte se do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-203052,63 %52,63 %  
20-301831,58 %31,58 %  
40-5058,77 %8,77 %  
30-4023,51 %3,51 %  
50 a víš23,51 %3,51 %  

Graf

3. Co je to infarkt myokardu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhlé přerušení krevního zásobování části srdce3968,42 %68,42 %  
Náhlé prasknutí cévy zásobující srdce1221,05 %21,05 %  
Náhlá srdeční křeč610,53 %10,53 %  

Graf

4. Jak řekneme infarkt jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záhať2645,61 %45,61 %  
má jen jeden název2136,84 %36,84 %  
myconem1017,54 %17,54 %  

Graf

5. Co je předstupněm infarktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ischemie3256,14 %56,14 %  
ischerie1322,81 %22,81 %  
nic1119,3 %19,3 %  
bolest kloubů11,75 %1,75 %  

Graf

6. Ve které části srdce dochází k infarktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v levé komoře srdeční2238,6 %38,6 %  
v pravé síni srdeční1526,32 %26,32 %  
v levé síni srdeční1017,54 %17,54 %  
v pravé komoře srdeční1017,54 %17,54 %  

Graf

7. Jaká je nejčastější příčina vzniku srdečního infarktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uložený cholesterol ve stěně tepny5392,98 %92,98 %  
Vliv virové infekce23,51 %3,51 %  
Nadměrné požívání alkoholu23,51 %3,51 %  

Graf

8. Jaké jsou nejčastější příznaky srdečního infarktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déletrvající svíravá bolest v oblasti srdce a hrudníku2645,61 %45,61 %  
Krátkodobá pichlavá bolest v oblasti srdce a hrudníku2645,61 %45,61 %  
Přijde zcela náhle58,77 %8,77 %  

Graf

9. Jak provést první pomoc nemocnému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemocný by měl sedět v polosedu s dostatečným množstvím kyslíku3561,4 %61,4 %  
Nemocný by měl ležet na zádech se zvednutýma nohama s dostatečným množstvím kyslíku2136,84 %36,84 %  
Nemocný by se měl co nejvíc pohybovat, aby mu lépe kolovala krev11,75 %1,75 %  

Graf

10. Máte ve svém okolí někoho, kdo prodělal infarkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3256,14 %56,14 %  
Ano2543,86 %43,86 %  

Graf

11. Pokud ano, koho?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikoho1119,64 %19,3 %  
Děda814,29 %14,04 %  
Ne712,5 %12,28 %  
Babička 35,36 %5,26 %  
nemám35,36 %5,26 %  
Dědeček23,57 %3,51 %  
Dědečka11,79 %1,75 %  
Neznam11,79 %1,75 %  
Můj křeček.11,79 %1,75 %  
Vzdáleného příbuzného 11,79 %1,75 %  
ostatní odpovědi -_-
Otec i matka mého taťky
XXXX
Libuše
.
nikdo
-
Kamarád od taťky
ug
Soused - strýc
Nechtěli jste se spíše zeptat, zda vím o někom ve svém okolí, kdo...?
nikoho nemám
Dědu
otce
nemáme
Prababičku (zemřela na něj 5 nebo 6 let zpátky)
příbuzné
nemám nikoho
1832,14 %31,58 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Zařaďte se do věkové kategorie:

3. Co je to infarkt myokardu?

4. Jak řekneme infarkt jinak?

5. Co je předstupněm infarktu?

6. Ve které části srdce dochází k infarktu?

7. Jaká je nejčastější příčina vzniku srdečního infarktu?

8. Jaké jsou nejčastější příznaky srdečního infarktu?

9. Jak provést první pomoc nemocnému?

10. Máte ve svém okolí někoho, kdo prodělal infarkt?

11. Pokud ano, koho?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Zařaďte se do věkové kategorie:

3. Co je to infarkt myokardu?

4. Jak řekneme infarkt jinak?

5. Co je předstupněm infarktu?

6. Ve které části srdce dochází k infarktu?

7. Jaká je nejčastější příčina vzniku srdečního infarktu?

8. Jaké jsou nejčastější příznaky srdečního infarktu?

9. Jak provést první pomoc nemocnému?

10. Máte ve svém okolí někoho, kdo prodělal infarkt?

11. Pokud ano, koho?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tvarůžková, K.Infarkt myokardu (srdce) (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://infarkt-myokardu-srdce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.