Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inflace a její negativní dopady na lidskou psychiku

Inflace a její negativní dopady na lidskou psychiku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Beregsázi
Šetření:14. 10. 2022 - 31. 12. 2022
Počet respondentů:577
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michal Beregsázi a jsem vysokoškolským studentem druhého ročníku nástavbového magisterského studia oboru klinické psychologie, tímto způsobem bych Vás chtěl požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým chci realizovat výzkum své magisterské práce.

Dotazník je anonymní a jeho cílem je zjistit, do jaké míry občané České republiky podléhají stresu spojenému s inflací a všeobecným zdražováním.

V dotazníku jsou pouze uzavřené otázky. Prosím, u každé otázky označte pouze jednu odpověď.

Předem chci poděkovat všem účastníkům výzkumu za trpělivost a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku!

Michal Beregsázi

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena34359,45 %59,45 %  
Muž23440,55 %40,55 %  

Graf

2. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á26646,1 %46,1 %  
Ženatý/Vdaná24342,11 %42,11 %  
Rozvedený/Rozvedená569,71 %9,71 %  
Vdovec/Vdova122,08 %2,08 %  

Graf

3. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské29751,47 %51,47 %  
Střední s maturitou19633,97 %33,97 %  
Střední odborné447,63 %7,63 %  
Vyšší odborné274,68 %4,68 %  
Základní132,25 %2,25 %  

Graf

4. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 45 let22538,99 %38,99 %  
18 – 30 let14925,82 %25,82 %  
45 – 55 let7913,69 %13,69 %  
56 – 65 let6310,92 %10,92 %  
65 a více6110,57 %10,57 %  

Graf

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše uspokojivý17329,98 %29,98 %  
Převážně uspokojivý15526,86 %26,86 %  
Uspokojivý14424,96 %24,96 %  
Neuspokojivý10518,2 %18,2 %  

Graf

6. Vyživované děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
039868,98 %68,98 %  
28614,9 %14,9 %  
17412,82 %12,82 %  
3111,91 %1,91 %  
4 a více81,39 %1,39 %  

Graf

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ne22538,99 %38,99 %  
Většinou ano16528,6 %28,6 %  
Ano10818,72 %18,72 %  
Ne7913,69 %13,69 %  

Graf

8. Představuje pro Vás Inflace a všeobecné zdražování z ekonomického hlediska výrazný problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ne26646,67 %46,1 %  
Většinou ano11319,82 %19,58 %  
Ano10718,77 %18,54 %  
Ne8414,74 %14,56 %  

Graf

9. Jak vnímáte situaci před počátkem všeobecného zdražování a nyní z pohledu své ekonomické situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pociťuji rozdíl24342,11 %42,11 %  
Pociťuji nepatrný rozdíl18231,54 %31,54 %  
Pociťuji velký rozdíl9416,29 %16,29 %  
Stejně5810,05 %10,05 %  

Graf

10. Jak často pociťujete v souvislosti s všeobecným zdražováním úzkost nebo beznaděj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17830,85 %30,85 %  
Někdy17530,33 %30,33 %  
Zřídka17329,98 %29,98 %  
Pořád518,84 %8,84 %  

Graf

11. Máte pocit, že Vám všeobecné zdražování brání dělat to, co potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo20936,22 %36,22 %  
Vůbec ne15026 %26 %  
Středně14224,61 %24,61 %  
Velmi7613,17 %13,17 %  

Graf

12. Uveďte možnost, která vyjadřuje Vaše obavy z vlastní budoucnosti vzhledem k rostoucí inflaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně nemám obavy5448,21 %9,36 %  
Převážně mám obavy2421,43 %4,16 %  
Nemám obavy1816,07 %3,12 %  
Mám obavy1614,29 %2,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta

2. Rodinný stav

3. Ukončené vzdělání

4. Jaký je Váš věk?

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

6. Vyživované děti

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

8. Představuje pro Vás Inflace a všeobecné zdražování z ekonomického hlediska výrazný problém?

9. Jak vnímáte situaci před počátkem všeobecného zdražování a nyní z pohledu své ekonomické situace?

10. Jak často pociťujete v souvislosti s všeobecným zdražováním úzkost nebo beznaděj?

11. Máte pocit, že Vám všeobecné zdražování brání dělat to, co potřebujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta

2. Rodinný stav

3. Ukončené vzdělání

4. Jaký je Váš věk?

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

6. Vyživované děti

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

8. Představuje pro Vás Inflace a všeobecné zdražování z ekonomického hlediska výrazný problém?

9. Jak vnímáte situaci před počátkem všeobecného zdražování a nyní z pohledu své ekonomické situace?

10. Jak často pociťujete v souvislosti s všeobecným zdražováním úzkost nebo beznaděj?

11. Máte pocit, že Vám všeobecné zdražování brání dělat to, co potřebujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beregsázi, M.Inflace a její negativní dopady na lidskou psychiku (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://inflace-a-jeji-negativni-dop.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.