Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační zdroje ovlivňující názory středoškoláků

Informační zdroje ovlivňující názory středoškoláků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Vlachynská
Šetření:11. 02. 2016 - 27. 02. 2016
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro studenty středních škol, zabere Vám cca 15min.

V současnosti mají mladí lidé díky internetu a dalším médiím mnohem více možností, odkud zjískat informace, než jen ve škole a "od starších". Cílem výzkumu je získat základní přehled o preferovaných informačních zdrojích současných středoškoláků a také jakým způsobem ovlivňují jejich názory.

Výsledky výzkumu použiji v rámci závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia na VUT v Brně.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V případě uzavřených odpovědí (pouze jedna odpověď) se snažte vybrat takovou možnost, která nejvíce odpovídá vašemu názoru, nebo která je pro vás jako řešení nejčastější.

Odpovědi respondentů

1. Jakou střední školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium7765,81 %66,38 %  
střední odborná škola3328,21 %28,45 %  
učební obor43,42 %3,45 %  
jiná21,71 %1,72 %  
konzervatoř10,85 %0,86 %  

Graf

2. Máte vlastní TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7160,68 %61,21 %  
Ano4639,32 %39,66 %  

Graf

3. Pokud ano, od kolika let?

V celých letech. Př. 8

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10714,89 %6,03 %  
9612,77 %5,17 %  
15612,77 %5,17 %  
12510,64 %4,31 %  
1148,51 %3,45 %  
736,38 %2,59 %  
536,38 %2,59 %  
1624,26 %1,72 %  
824,26 %1,72 %  
024,26 %1,72 %  
ostatní odpovědi 14
6
13
17
1
714,89 %6,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.23
Minimum:1
Maximum:16
Variační rozpětí:15
Rozptyl:11.37
Směrodatná odchylka:3.37
Medián:10
Modus:10

Graf

4. Máte vlastní PC/ntb/tablet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10589,74 %90,52 %  
Ne1210,26 %10,34 %  

Graf

5. Pokud ano, od kolika let?

V celých letech. Př. 8

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
152321,7 %19,83 %  
121514,15 %12,93 %  
101312,26 %11,21 %  
161312,26 %11,21 %  
131211,32 %10,34 %  
876,6 %6,03 %  
1476,6 %6,03 %  
954,72 %4,31 %  
1132,83 %2,59 %  
1732,83 %2,59 %  
ostatní odpovědi 6
18
19
20
54,72 %4,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.96
Minimum:8
Maximum:17
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.85
Směrodatná odchylka:2.42
Medián:13
Modus:15

Graf

6. Máte vlastní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano117100 %100,86 %  

Graf

7. Pokud ano, od kolika let?

V celých letech. Př. 8

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102420,51 %20,69 %  
82117,95 %18,1 %  
71916,24 %16,38 %  
91512,82 %12,93 %  
61210,26 %10,34 %  
12108,55 %8,62 %  
1186,84 %6,9 %  
1443,42 %3,45 %  
1510,85 %0,86 %  
510,85 %0,86 %  
ostatní odpovědi 13
18
21,71 %1,72 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.96
Minimum:6
Maximum:14
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.36
Směrodatná odchylka:1.83
Medián:9
Modus:10

Graf

8. Pokud vypracováváte samostatnou práci/projekt do školy, jaké zdroje informací používáte?

Vybertete, jak často daný zdroj informací využíváte: 1-vždy, 2-pravidelně, 3-občas, 4-málokdy, 5-nikdy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Učebnice2.941.372
Knihovna/knížky3.1541.361
TV – dokumenty, naučné programy3.7521.058
Internet1.2820.561
Kamarádi3.4871.053
Rodina3.4441.255
Doučování4.5980.685

Graf

9. Kdo se s Vámi učí, pokud potřebujete pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učím se výhradně sám7261,54 %62,07 %  
Spolužák/kamarád4841,03 %41,38 %  
Rodina (rodiče, prarodiče, sourozenci a podob.)3630,77 %31,03 %  
Využívám doučování s placeným lektorem86,84 %6,9 %  
Jinak…32,56 %2,59 %  

Graf

10. Využíváte internet pro samovzdělávání a osobní rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám možnosti samovzdělávání na internetu.5345,3 %45,69 %  
Výuka cizích jazyků (např. Duolinguo)4034,19 %34,48 %  
Osobní rozvoj (např. Firtsclass)2017,09 %17,24 %  
Jiné…1815,38 %15,52 %  
Obecné vzdělávací portály (např. Khanacademy)119,4 %9,48 %  
Výuka programování (např. CodeAcademy)86,84 %6,9 %  

Graf

11. Využíváte nerecenzované internetové zdroje typu Wikipedia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale vždy informace ověřuji i z jiných zdrojů.6252,99 %53,45 %  
Ano, informace na nich jsou ve většině případů pravdivé.2622,22 %22,41 %  
Ano, ale pouze pokud se v dané oblasti orientuji a dokáži zhodnotit relevantnost informací.2420,51 %20,69 %  
Ne, raději využívám spolehlivější zdroje informací.54,27 %4,31 %  

Graf

12. Pokud se dozvíte novou informaci, která vás zaujme, ověřujete si její správnost z více různých zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7261,54 %62,07 %  
Vždy2117,95 %18,1 %  
Málokdy1916,24 %16,38 %  
Nikdy54,27 %4,31 %  

Graf

13. Sociální sítě – k čemu je využíváte?

Vyberte, jak velkou část času na sociální síti strávíte daným způsobem: 1-většinu času, 2-často, 3-občas, 4-málokdy, 5-nikdy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Chatování s kamarády1.7521.178
Chatování, co se týče školy2.1971.337
Sdílení/šíření názorů3.471.36
Sledování příspěvků přátel, drby3.0091.427
Organizace akcí3.1541.652

Graf

14. Kolik času denně průměrně trávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 4h5748,72 %49,14 %  
Více než 2h3933,33 %33,62 %  
Více než 1h1916,24 %16,38 %  
Méně než 1h21,71 %1,72 %  

Graf

15. Kolik času trávíte s rodinou (společné jídlo, povídání, nakupování, oslavy, společná práce…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně více než 1h.5345,3 %45,69 %  
Pár hodin týdně, víkendy, příležitostně oslavy a podob.3429,06 %29,31 %  
Denně více než 4h.2622,22 %22,41 %  
Jiné…32,56 %2,59 %  
S rodinou se stýkám méně než jednou za týden.10,85 %0,86 %  

Graf

16. Kolik času trávíte se svými kamarády (venku, vevnitř, sportováním, hraním společenských her, v hospodě, v kině…)?

Vyjma čtvrté odpovědi, nepočítejme "vynucený" společný pobyt ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár hodin týdně, víkendy, příležitostné akce a podob.4336,75 %37,07 %  
Denně více než 1h3429,06 %29,31 %  
S kamarády se setkávám vesměs ve škole a mimo ni komunikujeme pomocí sociálních sítí.2117,95 %18,1 %  
Denně více než 4h1311,11 %11,21 %  
Nemám kamarády65,13 %5,17 %  

Graf

17. Kdo se nejvíce podílel na tvorbě vašich názorů a hodnot?

Seřaďte od nejdůležitějšího (1) po nejméně důležité (6).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rodina1.5981.266
Škola2.8971.562
Kroužky, ZUŠ, skaut a podob.4.0262.162
Kamarádi2.8721.377
Celebrity, známé osobnosti4.8211.549
Internetová osobnost - bloger, autor webu a podob.4.7861.536

Graf

18. Koho považujete za svůj vzor, kdo vás nejvíce ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec/matka7059,83 %60,34 %  
Kamarád2017,09 %17,24 %  
Známá osobnost/celebrita1916,24 %16,38 %  
Přítel/přítelkyně1916,24 %16,38 %  
Jiné1815,38 %15,52 %  
Učitel1613,68 %13,79 %  
Sourozenec119,4 %9,48 %  
Prarodiče97,69 %7,76 %  
Vedoucí volnočasové aktivity54,27 %4,31 %  
Farář32,56 %2,59 %  

Graf

19. Jaký je váš vztah ke vzdělání?

Vyberte tvrzení, které vás nejvíce vystihuje.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je velice důležité, baví mě učit se novým věcem, chci se vzdělávat po celý svůj život.3933,91 %33,62 %  
Je důležité, abych si byl schopen vytvořit vlastní názor.3732,17 %31,9 %  
Je důležité, abych sehnal dobrou práci.3328,7 %28,45 %  
Velkou část vědomostí ze školy nikdy nepoužiji, do života stačí základní vzdělání.54,35 %4,31 %  
Čím míň toho člověk ví, tím je šťastnější.10,87 %0,86 %  

Graf

20. Ve kterém ročníku studia se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník3731,62 %31,9 %  
2. ročník2723,08 %23,28 %  
4. ročník2622,22 %22,41 %  
3. ročník1714,53 %14,66 %  
Už nestuduji86,84 %6,9 %  
5. ročník21,71 %1,72 %  

Graf

21. Kolik je vám let?

K aktuálnímu datu, v celých letech. Př. 17

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
172823,93 %24,14 %  
152117,95 %18,1 %  
182017,09 %17,24 %  
161714,53 %14,66 %  
191512,82 %12,93 %  
2032,56 %2,59 %  
2132,56 %2,59 %  
1421,71 %1,72 %  
2321,71 %1,72 %  
2221,71 %1,72 %  
ostatní odpovědi 26
13
25
43,42 %3,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.24
Minimum:15
Maximum:22
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.75
Směrodatná odchylka:1.66
Medián:17
Modus:17

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte vlastní TV?

  • odpověď Ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 11 > na otázku 3. Pokud ano, od kolika let?

18. Koho považujete za svůj vzor, kdo vás nejvíce ovlivňuje?

  • odpověď Otec/matka:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knihovna/knížky=5 na otázku 8. Pokud vypracováváte samostatnou práci/projekt do školy, jaké zdroje informací používáte?

20. Ve kterém ročníku studia se nacházíte?

  • odpověď 1. ročník:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 13 - 15 > na otázku 21. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou střední školu studujete?

2. Máte vlastní TV?

3. Pokud ano, od kolika let?

4. Máte vlastní PC/ntb/tablet?

5. Pokud ano, od kolika let?

6. Máte vlastní telefon?

7. Pokud ano, od kolika let?

8. Pokud vypracováváte samostatnou práci/projekt do školy, jaké zdroje informací používáte?

9. Kdo se s Vámi učí, pokud potřebujete pomoci?

10. Využíváte internet pro samovzdělávání a osobní rozvoj?

11. Využíváte nerecenzované internetové zdroje typu Wikipedia?

12. Pokud se dozvíte novou informaci, která vás zaujme, ověřujete si její správnost z více různých zdrojů?

13. Sociální sítě – k čemu je využíváte?

14. Kolik času denně průměrně trávíte na internetu?

15. Kolik času trávíte s rodinou (společné jídlo, povídání, nakupování, oslavy, společná práce…)?

16. Kolik času trávíte se svými kamarády (venku, vevnitř, sportováním, hraním společenských her, v hospodě, v kině…)?

17. Kdo se nejvíce podílel na tvorbě vašich názorů a hodnot?

18. Koho považujete za svůj vzor, kdo vás nejvíce ovlivňuje?

19. Jaký je váš vztah ke vzdělání?

20. Ve kterém ročníku studia se nacházíte?

21. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou střední školu studujete?

2. Máte vlastní TV?

3. Pokud ano, od kolika let?

4. Máte vlastní PC/ntb/tablet?

5. Pokud ano, od kolika let?

6. Máte vlastní telefon?

7. Pokud ano, od kolika let?

8. Pokud vypracováváte samostatnou práci/projekt do školy, jaké zdroje informací používáte?

9. Kdo se s Vámi učí, pokud potřebujete pomoci?

10. Využíváte internet pro samovzdělávání a osobní rozvoj?

11. Využíváte nerecenzované internetové zdroje typu Wikipedia?

12. Pokud se dozvíte novou informaci, která vás zaujme, ověřujete si její správnost z více různých zdrojů?

13. Sociální sítě – k čemu je využíváte?

14. Kolik času denně průměrně trávíte na internetu?

15. Kolik času trávíte s rodinou (společné jídlo, povídání, nakupování, oslavy, společná práce…)?

16. Kolik času trávíte se svými kamarády (venku, vevnitř, sportováním, hraním společenských her, v hospodě, v kině…)?

17. Kdo se nejvíce podílel na tvorbě vašich názorů a hodnot?

18. Koho považujete za svůj vzor, kdo vás nejvíce ovlivňuje?

19. Jaký je váš vztah ke vzdělání?

20. Ve kterém ročníku studia se nacházíte?

21. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlachynská, A.Informační zdroje ovlivňující názory středoškoláků (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://info-zdroje-stredoskolaku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.