Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nováková
Šetření:30. 04. 2016 - 30. 04. 2016
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se zabývá Informačními a komunikačními technologiemi ve vzdělávání. Vyplněním dotazníku přispějete ke zpracování mé seminární práce. 

Předem děkuji! 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se či se setkáváte s ICT ve vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26100 %100 %  

Graf

2. S jakými formami jste se vzdělávání setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání na internetu2388,46 %88,46 %  
výukové počítačové programy2180,77 %80,77 %  
multimediální výukové materiály1973,08 %73,08 %  
interaktivní tabule1765,38 %65,38 %  

Graf

3. Souhlasíte s následujícími výroky?

(1- naprosto souhlasím, 2- částečně souhlasím, 3- ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4- částečně nesouhlasím, 5- naprosto nesouhlasím)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Užívání ICT při výuce mi pomáhá efektivnější shromažďovat a následně zpracovávat informace.1.8851.102
Užívání ICT při výuce zlepšuje mé studijní výsledky.2.2311.254
Užívání ICT při výuce zvyšuje můj zájem o studium.2.521.53

Graf

4. Máte za to, že ICT přispívá ke kvalitnějšímu vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1661,54 %61,54 %  
určitě ano934,62 %34,62 %  
určitě ne13,85 %3,85 %  

Graf

5. Domníváte se, že ICT tvoří hlavní podíl při výuce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1142,31 %42,31 %  
ano934,62 %34,62 %  
nevím623,08 %23,08 %  

Graf

6. Dokážete si představit vzdělávání bez využití ICT?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1557,69 %57,69 %  
nevím623,08 %23,08 %  
ano519,23 %19,23 %  

Graf

7. Jste v současné době studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano (pokud ano, pokračujte otázkou č. 8)otázka č. 8, ne (pokud ne, pokračujte otázkou č. 10)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (pokud ano, pokračujte otázkou č. 8)1973,08 %73,08 %  
ne (pokud ne, pokračujte otázkou č. 10)726,92 %26,92 %  

Graf

8. Jak hodnotíte kvalitu ICT na Vaší škole?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1157,89 %42,31 %  
dobrý736,84 %26,92 %  
dostatečný15,26 %3,85 %  

Graf

9. Jaká je dle Vašeho názoru gramotnost učitelů na Vaší škole?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný736,84 %26,92 %  
dobrý736,84 %26,92 %  
výborný315,79 %11,54 %  
dostatečný210,53 %7,69 %  

Graf

10. Kolik hodin denně trávíte na internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 hodin1869,23 %69,23 %  
6 - 8 hodin415,38 %15,38 %  
8 hodin a více27,69 %7,69 %  
1 - 2 hodiny27,69 %7,69 %  

Graf

11. Kde všude využíváte možnost připojit se k internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma26100 %100 %  
ve škole1973,08 %73,08 %  
v zaměstnání1557,69 %57,69 %  
internetové kavárny1142,31 %42,31 %  
ve vlaku13,85 %3,85 %  

Graf

12. Jaká je Vaše úroveň ve využívání ICT?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokročilý1869,23 %69,23 %  
mírně pokročilý623,08 %23,08 %  
expert27,69 %7,69 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1557,69 %57,69 %  
muž1142,31 %42,31 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let2284,62 %84,62 %  
26 - 30 let27,69 %7,69 %  
30 let a více27,69 %7,69 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou1973,08 %73,08 %  
vysokoškolské623,08 %23,08 %  
vyšší odborné13,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, L.Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://informacni-a-komunikacni-tec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.