Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační gramotnost

Informační gramotnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šedivý
Šetření:26. 10. 2014 - 04. 11. 2014
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

PROSÍM O VYPLNĚNÍ POUZE STŘEDOŠKOLSY VZDĚLANÉ A VYUČENÉ. VYSOKOŠKOLÁKŮ MÁM 80% :)

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku na téma informační gramotnost. Dotazník je určen pro osoby ve věkové hranici 18 - 45 let. Výsledky dotazníku jsou anonymní, a budou použity pro bakalářskou práci na stejné téma. Aby výsledky měly nějakou vypovídající hodotu, prosím o vyplnění zcela individuálně a podle vlastního uvážení, a nesnažit se informace někde vyhledávat.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8662,77 %63,24 %  
Muž5137,23 %37,5 %  

Graf

Pokud studujete střední školu nebo učiliště, uveďte tento stupeň vzdělání.

2. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola7454,01 %54,41 %  
SOŠ nebo SOU s maturitou4230,66 %30,88 %  
Střední odborné učiliště2115,33 %15,44 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 23 let4432,12 %32,35 %  
24 - 29 let4029,2 %29,41 %  
30 - 39 let2921,17 %21,32 %  
40 a více let2417,52 %17,65 %  

Graf

4. Chodíte, popřípadě vyhledáváte informace pro studium v knihovně? (Již vystudovaní vyplní, zda chodili či vyhledávali v průběhu studia)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale pouze příležitostně4935,77 %36,03 %  
Několikrát jsem tam byl(a)3727,01 %27,21 %  
Ano pravidelně3223,36 %23,53 %  
Nechodím vůbec1913,87 %13,97 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem "informační gramotnost" ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

aktuální informovanost o dění i komunikačních technologiích

byť vždy informovaná novikami

Člověk je schopen si vyhledat a pochopit informace.

Dokázat porozumět a správně svými slovy přeříkat určitý text a dokázat si najít více méně jakoukoli informaci.

Dostatek znalostí a umění si určité informace vyhledat a vědět, kde je hledat.

Informační gramotnost - schopnost pracovat s PC a veškerou informační technologií

informační vědění

Jak umí člověk naložit s informacemi, které přicházejí z různých zdrojů.

jak vyhledávat informace potřebné k práci, studiu atd.

jestli jsme schopni si vyhledat informace, jak a kde

Kde a jak najít informace a umět je použít.

když si člověk něco přečte/nebo doslechne ze zpráv a je schopen tyto informace posoudit kriticky, když rozumí tomu, co si právě přečetl i tomu co by mohlo být "mezi řádky"

Komplexní uživatelská znalost ICT technologií.

mít základní informace o dění kolem? Politika, ekonomika, sociální sféra,l atd....

na co a kdy potřebuju informace, kde je najdu a pro co mi budou dobré

něco s informacema :)

něco s počítačema

Nejsem si jist. Snad dovednost nakládání s informacemi?

netuším

nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevím

Nevím přesně. Dle mého názoru porozumění informacím, které získáváme z různých zdrojů.

nic

nic

nic

Obecná orientace kde co hledat?

orientace v tom mnzstvi informaci

orientovat se v informacích

Pod tímto pojmem si představuji porozumění počítačům a všemu co s nimi úzce souvisí.

Porozmění textu

Přehled v informačních zdrojích, samostatnost ve vyhledávání relevantních informací, všeobecný přehled

Sednout si k počítači a neotravovat nikoho dalšího dotazy: "Co mi to tam píše?" apod.

schnopnost rozumět informacím a umět s nimi pracovat, třídit je, vyhledávat apod.

Schopnost člověka vyhledat potřebné informace a porozumět jim

schopnost dohledat potřebné informace v tištěné i elektronické formě a potom tyto informace správně použít

schopnost nacházet a vyhodnocovat požadované informace

Schopnost najít a používat informace.

Schopnost najít a zpracovat potřebnou informaci

schopnost najít potřebné informace a umět s nimi dále pracovat

Schopnost najít potřebné informace?

Schopnost nakládat s informaci, popřípadě se základními možnostmi počítačů, což spolu však souvisí, neboť pomocí internetu můžeme mnohdy nalézti místy i pravdivé informace.

schopnost nalezt informace

Schopnost nalézt si potřebné informace a posoudit, zda jsou přínosné

Schopnost orientace v běžných denních záležitostech, způsobilost najít si a utřídit informace.

Schopnost orientace v informacích

schopnost porozumět textu

schopnost pracovat s informacemi a vyhledávat si je

Schopnost pracovat s informacemi, jejich třídění, porovnávání, vyhodnocování atd.

Schopnost přijímat, zpracovávat a redistribuovat informace.

Schopnost rozumět informacím, vybrat podstatné z rozsáhlého informačního celku ard. Zároveň i schopnost posoudit důvěryhodnost zdroje informace, vnitřní logickou koherenci různých tvrzení apod. Definici googlit nebudu.

Schopnost si v rozumném čase vyhledat relevantní informace a (kde to jejich povaha vyžaduje) si je ověřit

Schopnost správně zpracovávat informace, porozumět jim a využívat je.

Schopnost umět najít informace a správně jim porozumět.

schopnost vědět, či vyhledat správné informace

schopnost vyhledat informace bez pomoci další osoby

Schopnost vyhledat informace, které potřebuji a s odpovídající informační hodnotou.

schopnost vyhledat relevatntni informace a kriticky je zhodnotit

Schopnost vyhledat, utřídit a zhodnotit informace.

schopnost vyhledávat a používat informace, využít u toho i informační technologie

schopnost vyhledávat a rozumět informacím

schopnost vyhledávat a třídit informace, s těmito informacemi pak dále pracovat, umět je použít, díky těmto informacím se posunout dál v řešení problému či problém zcela vyřešit

Schopnost vyhledávat a zpracovávat potřebné informace

schopnost vyhledávat informace

schopnost vyhledávat informace

schopnost vyhledávat informace a využívat k tomu vhodné zdroje (seriózní)

schopnost vyhledávat příslušné informace na vhodných místech a efektivním způsobem

schopnost vyhledávat zdroje informací, z nich vytáhnout a přiměřenou formou zpracovat potřebné informace - a taky je vhodně uchovávat k dalšímu použití

Schopnost zařídit záležitosti, které se běžně vyřizují osobně nebo telefonicky s použitím internetu

schopnost získat informace a pracovat s nimi

Schopnost získávat a pracovat s informacemi

schopnost/um se informovat

Schopnosti a znalosti související s vyhledáváním, zpracováváním a interpretací informací

Umění najít si informace

umění najít si potřebné informace

umění nalézt potřebné informace

umění s počítačem

umění vyhledávání informací

Umění získat požadovanou informaci v přijatelně krátké době, z odpovídajícího zdroje, v dostatečné relevanci a kvalitě + zhodnotit a posoudit tyto atributy.

umět hledat informace

Umět hledat informace na internetu

umět pracovat s ezjištěnými informacemi

umět s počítačem

umět s počítačem

umet si to co potrebuji vygooglit

umět si vyhledat informace?

umět si vyhledat potřebné informace, které jsou potřeba pro život - vědět, kde se mohu informovat např.na zaměstnání (zdravotnictví, politika atd.)

umět vyhledat potřebné informace

umět vyhledávat a interpretovat informace

vědění, kde si najít potřebné info

Vědět co hledám a kde to najdu, když potřebuji zodpovědět nějakou otázku či vyřešit problém.

vědět co kde mohu najít

vědět důležité informace

Vědět kde a jak vyhledat informace a umět s nimi správně pracovat...

Vědět kde co najdu.

vědět kde co zjistit

vědět kde vyhledávat informace

vědět potřebné info

vědět vo co go :)

vědět, kde a jakým způsobem najdu potřebnou informaci

vědět, kde informace dohled a být schopen je dohledat

Vědět, kde najdu potřebné informace.

Vědět, kde sehnat potřebné informace

vedieť dostatok informácii

Vědomí o tom, kde všude se dají různé informace sehnat, vyhledat

viem kde čo hladať

vím kde a jak si vyhledávat informace

vím kde si najít ověřené informace, které potřebuji

Vím, kde a jak vyhledat potřebné informace

vím, kde co vyhledat

Vim, kde hledat a získávat informace

vím, kde najít informace, které potřebuji nebo mě zajímají

vseobecne znalosti

Všeobecné informace.

Všeobecné povědomí o věcech,oborech,historii atd získané přes knihovny,internet a jiná média,ale také všeobecný přehled znalostí a dovedností nutných pro život.

všeobecný rozhled o dění doma i ve světě

x

zatím nic, proto jsem tento dotazník otevřela

Zda si člověk umí vyhledat informace.

získávání informací na internetu

znalost informací

znalost informatiky

Znalost kdy potrebujeme informace a jak a kde je najit

Znalost potřebných informací, umění je vyhledat

znalost principů vyhledávání informací v elektronické či tištěné podobě

znalost technologii a jejíž využivání

znalost základních informací, přehled

znalost zdrojů informací

znalosti jak si dohledat potřebné informace

znalosti v daných oborech

znát zdroje, kde mohu informace zjistit???

že známe všechny druhy informací?

6. Upřednostňujete informace v tištěné, nebo v elektronické podobě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na podobě5338,69 %38,97 %  
V elektronické podobě4432,12 %32,35 %  
V tištěné podobě3324,09 %24,26 %  
Jiná odpověď75,11 %5,15 %  

Graf

7. V případě, že pro zjištění informací je potřeba přečíst obsáhlejší text například o jedné stránce či více

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Text si přečtu a informaci zjistím7554,74 %55,15 %  
Když jinde nenajdu stručnější zdroj, text si přečtu3727,01 %27,21 %  
Text zběžně "přelétnu očima"2014,6 %14,71 %  
jedna stránka je obsáhlejší text? Pro mě to je spíš desítky stran a v takovém případě je postup 210,73 %0,74 %  
záleží na důležitosti dané informace10,73 %0,74 %  
záleží jak co10,73 %0,74 %  
záleží na jazyku10,73 %0,74 %  
Takový text mne nezajímá a nevěnuji se mu10,73 %0,74 %  

Graf

8. Stalo se vám někdy, že jste neporozuměl(a) textu nebo jinak podané informaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát6648,18 %48,53 %  
Občas5741,61 %41,91 %  
Nikdy128,76 %8,82 %  
Často21,46 %1,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že si informace s rostoucím počtem zachovávají svojí kvalitu a vypovídací schopnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6547,45 %47,79 %  
Ano5237,96 %38,24 %  
jak kdy21,46 %1,47 %  
to záleží na původci i příjemci informací, ale obecně platí zákony přenosu informací 10,73 %0,74 %  
většinou ano10,73 %0,74 %  
Nelze říci všeobecně, záleží na druhu informací10,73 %0,74 %  
nejasná otázka10,73 %0,74 %  
spíš si myslím, že jsme informacemi přesyceni10,73 %0,74 %  
Ano jsou li přehledné10,73 %0,74 %  
viz 8., špatně položená otázka10,73 %0,74 %  
nejde o počet, ale o rostoucí počet balastu10,73 %0,74 %  
musí se umět vybrat to nejdůležitější a ostatní informace se pokusit vypustit, aby nezatěžovaly - takový výtah10,73 %0,74 %  
záleží o jakou informaci se jedná10,73 %0,74 %  
asi jak kdy10,73 %0,74 %  
pokud jsou stále věcné, tak ano... jestliže jde o omílání pořád stejných věcí a přílišné odbočování pak ne10,73 %0,74 %  
Ano, pouze vyhledání vhodné informace je složitější.10,73 %0,74 %  
Záleží kdo informaci podává. 10,73 %0,74 %  
proč by neměly? množství informací přece nemá přímý vliv na jejich kvalitu10,73 %0,74 %  
pokud nedojde k jejich neodborné editace, myslím, že je možnost, aby jejich kvalita byla zachována10,73 %0,74 %  
záleží na oblasti, někde ano, někde ne10,73 %0,74 %  
záleží na odbornosti10,73 %0,74 %  

Graf

10. Na internetu informace vyhledáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávačem naleznu vhodnou stránku a na ní posléze hledám5540,15 %40,44 %  
Pouze prostřednictvím vyhledávače, který mi najde přímý odkaz4935,77 %36,03 %  
Většinou vím na které webové stránce co hledat, a mířím rovnou na ni1611,68 %11,76 %  
všechno výše uvedené, záleží o jakou informaci se jedná10,73 %0,74 %  
Kombinace všeho zmíněného10,73 %0,74 %  
jak kdy, kombinace všeho10,73 %0,74 %  
přizpůsobuji si domovskou stránku tak, aby mi nabízela zprávy z oblastí, které mě mohou zajímat10,73 %0,74 %  
záleží, jakou informaci hledám, někdy vím tu správnou stránku, někdy googluju naslepo10,73 %0,74 %  
ruzne10,73 %0,74 %  
nekdy odpoved 1 nekdy 210,73 %0,74 %  
kombinace těchto tří10,73 %0,74 %  
kombinace 2 a 310,73 %0,74 %  
jak co10,73 %0,74 %  
jak kdy, kombinuje vše výše uvedené10,73 %0,74 %  
Je to různé.10,73 %0,74 %  
bod dva, ale je to o dost složitější, protože jdi po zdrojích, interpretacích, hledám proč co kdo napsal a často i kdy10,73 %0,74 %  
buď mám důvěryhodný zdroj nebo hledám více zdrojů a srovnávám10,73 %0,74 %  
vše výše uvedené10,73 %0,74 %  
klicova slova, nasledne hledani po odkazech a pak primo na webech10,73 %0,74 %  
jak kdy10,73 %0,74 %  

Graf

11. Vyberte jedno správné řešení, které vyplývá ze zadání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obvyklá dávka pro dospělého člověka je u průjmu 10–12 tablet 3–4krát denně.12389,78 %90,44 %  
Bez porady s lékařem mohou dospělí užívat 2–5 tablet 3–4krát denne jen pri prujmu.118,03 %8,09 %  
Děti do tří let užívají 4–5 tablet 4krát denně u onemocnění s výjimkou průjmu.21,46 %1,47 %  
Při průjmu mají děti od tří let bez porady s lékařem užívat 3–4 tablety 2–5krát denně.10,73 %0,74 %  

Graf

12. Zaškrtněte tvrzení, která souhlasí s textem (alespoň jedno)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.12994,16 %94,85 %  
Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.2820,44 %20,59 %  
Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.1510,95 %11,03 %  
Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.85,84 %5,88 %  

Graf

13. Zaškrtněte tvrzení, která souhlasí s textem (alespoň jedno)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V průběhu sledovaného období se zvyšoval průměrný věk snoubenců (bez ohledu na pohlaví) vstupujících do prvního manželství. Stejný trend se týká i průměrného věku prvorodiček, v roce 2010 byly prvorodičky průměrně o celých 5 let starší než v roce 1993.10072,99 %73,53 %  
V tabulce je uvedeno, že muži umírají později než ženy – v roce 2010 se průměrně muži dožívali necelých 72 let oproti ženám, které se v tomtéž roce nedožívaly ani 68 let.3727,01 %27,21 %  
Na základě údajů v tabulce lze konstatovat, že čím nižší je počet umělých přerušení těhotenství, tím vyšší je počet nezletilých matek.2014,6 %14,71 %  
V průběhu sledovaného období se postupně zvyšoval průměrný věk snoubenců (bez ohledu na pohlaví) vstupujících do prvního manželství. Stejný trend se týká i průměrného věku prvorodiček, v roce 2010 byly prvorodičky průměrně o celých 5 let starší než v roce1813,14 %13,24 %  
Všechny sledované oblasti vykazují buď trvale vzestupnou, nebo trvale sestupnou tendenci, v žádné oblasti nezaznamenáváme kolísání.118,03 %8,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. V případě, že pro zjištění informací je potřeba přečíst obsáhlejší text například o jedné stránce či více

  • odpověď Text si přečtu a informaci zjistím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 8. Stalo se vám někdy, že jste neporozuměl(a) textu nebo jinak podané informaci?

8. Stalo se vám někdy, že jste neporozuměl(a) textu nebo jinak podané informaci?

  • odpověď Několikrát:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez porady s lékařem mohou dospělí užívat 2–5 tablet 3–4krát denne jen pri prujmu. na otázku 11. Vyberte jedno správné řešení, které vyplývá ze zadání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Vzdělání

3. Věk

4. Chodíte, popřípadě vyhledáváte informace pro studium v knihovně? (Již vystudovaní vyplní, zda chodili či vyhledávali v průběhu studia)

6. Upřednostňujete informace v tištěné, nebo v elektronické podobě.

7. V případě, že pro zjištění informací je potřeba přečíst obsáhlejší text například o jedné stránce či více

8. Stalo se vám někdy, že jste neporozuměl(a) textu nebo jinak podané informaci?

9. Myslíte si, že si informace s rostoucím počtem zachovávají svojí kvalitu a vypovídací schopnost?

10. Na internetu informace vyhledáváte:

11. Vyberte jedno správné řešení, které vyplývá ze zadání:

12. Zaškrtněte tvrzení, která souhlasí s textem (alespoň jedno)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Vzdělání

3. Věk

4. Chodíte, popřípadě vyhledáváte informace pro studium v knihovně? (Již vystudovaní vyplní, zda chodili či vyhledávali v průběhu studia)

6. Upřednostňujete informace v tištěné, nebo v elektronické podobě.

7. V případě, že pro zjištění informací je potřeba přečíst obsáhlejší text například o jedné stránce či více

8. Stalo se vám někdy, že jste neporozuměl(a) textu nebo jinak podané informaci?

9. Myslíte si, že si informace s rostoucím počtem zachovávají svojí kvalitu a vypovídací schopnost?

10. Na internetu informace vyhledáváte:

11. Vyberte jedno správné řešení, které vyplývá ze zadání:

12. Zaškrtněte tvrzení, která souhlasí s textem (alespoň jedno)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šedivý, M.Informační gramotnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informacni-gramotnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.