Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační kriminalita

Informační kriminalita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Panyko
Šetření:19. 03. 2012 - 28. 03. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.79
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentem 2. ročníku Jihočeské univerzity oboru Informační technologie ve vzdělávání a tento dotazník je součástí mé seminární práce.

Dotazník je anonymní a je určen pro lidi mající doma počítač s připojením na internet.

Velice děkuji za Váš čas a ochotu tento dotazník vyplnit.

Odpovědi respondentů

1. Byl jste někdy svědkem, obětí informační kriminality? (porušování autorských práv, hacking, phising, dětská pornografie,… )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3557,38 %57,38 %  
ne2032,79 %32,79 %  
nevím69,84 %9,84 %  

Graf

2. Myslíte si, že je dnes tento druh kriminality rozšířený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je prakticky na denním pořádku4167,21 %67,21 %  
občas se něco vyskytne1422,95 %22,95 %  
ne, jde o ojedinělý jev46,56 %6,56 %  
nevím23,28 %3,28 %  

Graf

3. Jaký je podle Vás nejrozšířenější druh informační kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porušování autorských práv4370,49 %70,49 %  
manipulace s osobními daty914,75 %14,75 %  
padělatelství34,92 %4,92 %  
dětská pornografie23,28 %3,28 %  
fukc you11,64 %1,64 %  
nevim11,64 %1,64 %  
phising11,64 %1,64 %  
porušovani autorskych práv není kriminalita je to výmyls.11,64 %1,64 %  

Graf

4. Jste spokojeni s výší trestů za tyto druhy zločinů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1829,51 %29,51 %  
ne, měla by být vyšší1829,51 %29,51 %  
ne, měla by být nižší1422,95 %22,95 %  
ano, je odpovídající1118,03 %18,03 %  

Graf

5. Myslíte si, že existuje prevence před těmito činy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám i docela dobrou představu, jak by to mělo fungovat1931,15 %31,15 %  
asi ano, ale netuším jaká1829,51 %29,51 %  
asi ne, nedokážu si to představit1118,03 %18,03 %  
ne, žádná prevence neexistuje813,11 %13,11 %  
nevím58,2 %8,2 %  

Graf

6. Jste spokojen s prací policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, jsou málo vidět1727,87 %27,87 %  
ne, jen obtěžují slušné lidi1727,87 %27,87 %  
celkem ano, mohlo by to ale být lepší1422,95 %22,95 %  
ano, policie dělá vše, co je v její moci. Kdyby nebyla tolik omezována zákony, mohla by fungovat ještě lépe 711,48 %11,48 %  
nevím69,84 %9,84 %  

Graf

7. Cítíte se na sociálních sítích bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, na sociálních sítích se cítím bezpečněotázka č. 8, spíše ano, dávám si pozorotázka č. 8, spíše ne, nebezpečí číhá na každém krokuotázka č. 8, sociální sítě nevyužívámotázka č. 9, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, dávám si pozor2439,34 %39,34 %  
spíše ne, nebezpečí číhá na každém kroku1727,87 %27,87 %  
sociální sítě nevyužívám1321,31 %21,31 %  
ano, na sociálních sítích se cítím bezpečně58,2 %8,2 %  
nevím23,28 %3,28 %  

Graf

8. Myslíte si, že na sociálních sítích sdílíte o sobě moc informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne, pečlivě vybírám, co zveřejním2756,25 %44,26 %  
spíše ano, mám tam řadu fotek a osobních informací, ale veřejnosti nepřístupné918,75 %14,75 %  
ne, nemám tam prakticky nic918,75 %14,75 %  
nevím24,17 %3,28 %  
spíše ano, mám tam řadu fotek a osobních informací veřejnosti přístupné12,08 %1,64 %  

Graf

9. Používáte na svém počítači některý z bezpečnostních programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, používám antivir, firewall i antispyware3252,46 %52,46 %  
ano, používám některé z bezpečnostních programů2540,98 %40,98 %  
nevím23,28 %3,28 %  
ne, nepoužívám bezpečnostní programy23,28 %3,28 %  

Graf

10. Jste pro více kontrolovaný internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, internet by měl zůstat svobodný3354,1 %54,1 %  
spíše ano, částečná kontrola by přispěla k větší bezpečnosti1321,31 %21,31 %  
spíše ne, způsobilo by to více problémů než užitku813,11 %13,11 %  
nevím46,56 %6,56 %  
ano, internet je samé nebezpečí a nelegální obsah34,92 %4,92 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-254065,57 %65,57 %  
26-351118,03 %18,03 %  
16-2058,2 %8,2 %  
36-5046,56 %6,56 %  
51+11,64 %1,64 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3557,38 %57,38 %  
žena2642,62 %42,62 %  

Graf

13. Jaká je Vaše sociální skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4268,85 %68,85 %  
pracující1626,23 %26,23 %  
jiné23,28 %3,28 %  
důchodce11,64 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že na sociálních sítích sdílíte o sobě moc informací?

  • odpověď spíše ne, pečlivě vybírám, co zveřejním:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi ne, nedokážu si to představit na otázku 5. Myslíte si, že existuje prevence před těmito činy?

10. Jste pro více kontrolovaný internet?

  • odpověď ne, internet by měl zůstat svobodný:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, měla by být nižší na otázku 4. Jste spokojeni s výší trestů za tyto druhy zločinů?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, jen obtěžují slušné lidi na otázku 6. Jste spokojen s prací policie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl jste někdy svědkem, obětí informační kriminality? (porušování autorských práv, hacking, phising, dětská pornografie,… )

2. Myslíte si, že je dnes tento druh kriminality rozšířený?

3. Jaký je podle Vás nejrozšířenější druh informační kriminality?

4. Jste spokojeni s výší trestů za tyto druhy zločinů?

5. Myslíte si, že existuje prevence před těmito činy?

6. Jste spokojen s prací policie?

7. Cítíte se na sociálních sítích bezpečně?

8. Myslíte si, že na sociálních sítích sdílíte o sobě moc informací?

9. Používáte na svém počítači některý z bezpečnostních programů?

10. Jste pro více kontrolovaný internet?

11. Kolik Vám je let?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaká je Vaše sociální skupina?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl jste někdy svědkem, obětí informační kriminality? (porušování autorských práv, hacking, phising, dětská pornografie,… )

2. Myslíte si, že je dnes tento druh kriminality rozšířený?

3. Jaký je podle Vás nejrozšířenější druh informační kriminality?

4. Jste spokojeni s výší trestů za tyto druhy zločinů?

5. Myslíte si, že existuje prevence před těmito činy?

6. Jste spokojen s prací policie?

7. Cítíte se na sociálních sítích bezpečně?

8. Myslíte si, že na sociálních sítích sdílíte o sobě moc informací?

9. Používáte na svém počítači některý z bezpečnostních programů?

10. Jste pro více kontrolovaný internet?

11. Kolik Vám je let?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaká je Vaše sociální skupina?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Panyko, T.Informační kriminalita (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://informacni-kriminalita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.