Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační podpora manažerských činností

Informační podpora manažerských činností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Lukáš
Šetření:05. 10. 2010 - 16. 11. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):41 / 42.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.38:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je:

 • zjistit, jakou roli sehrávají informace v managementu,
 • které funkce managementu jsou informačně nejnáročnější a proč,
 • jak je vnímána manažery oblast osobní informatiky, jak přistupují k vytváření svého informačního systému,
 • jak je vnímána důležitost a vypovídací hodnota jednotlivých forem prezentace informací.

Odpovědi respondentů

1. Typ pracovní pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná4139,42 %40,59 %  
práce s lidmi2524,04 %24,75 %  
manažerská1918,27 %18,81 %  
referentská1312,5 %12,87 %  
výkonná65,77 %5,94 %  

Graf

2. Sektor zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý6663,46 %65,35 %  
státní (veřejný)3836,54 %37,62 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - VŠ7975,96 %78,22 %  
středoškolské - SŠ2524,04 %24,75 %  

Graf

4. Vzdělání v IT oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informatická SŠ/VŠ4846,15 %47,52 %  
samouk3735,58 %36,63 %  
kurz/y1716,35 %16,83 %  
žádné21,92 %1,98 %  

Graf

5. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 404139,42 %40,59 %  
18 – 254038,46 %39,6 %  
41 – 602221,15 %21,78 %  
nad 6010,96 %0,99 %  

Graf

6. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6562,5 %64,36 %  
žena3937,5 %38,61 %  

Graf

Manažeři při realizaci informačních činností využívají potenciálu informačních systémů k zajištění především řídících, rozhodovacích a poznávacích procesů. Hovoříme o jejich informační podpoře. Cílem této části dotazníku je zjistit jakou mají uživatelé představu o obsahu pojmu informační podpora.

7. Pojem „informační podpora“ v našem odborném terminologickém prostředí postupně zdomácněl. Používá se v různých souvislostech a ne vždy je jasné, co má vlastně vyjádřit. Co podle vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interakci člověka s informačním systémem,6057,69 %59,41 %  
aktivity člověka v informační prostředí.2524,04 %24,75 %  
veškerou činnost člověka prováděnou s daty,1918,27 %18,81 %  

Graf

8. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem „informační podpora“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
proces (soubor informačních činností) podporujících informačně řídící, rozhodovací a poznávací procesy,5754,81 %56,44 %  
schopnost uživatele získat z informačního systému potřebné informace k zajištění svých cílů.3331,73 %32,67 %  
informační interakce mezi uživatelem a informačním systémem,1413,46 %13,86 %  

Graf

9. Informační podpora činnosti manažera podle vašeho názoru závisí především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kreativitě manažera,3735,58 %36,63 %  
používané technice,3634,62 %35,64 %  
vytvořeném řádu,2423,08 %23,76 %  
improvizaci manažera.76,73 %6,93 %  

Graf

10. Které pojmy jsou podle vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace 9086,54 %89,11 %  
data7572,12 %74,26 %  
systém6057,69 %59,41 %  
informační prostředí5754,81 %56,44 %  
informační potřeba4644,23 %45,54 %  
proces3735,58 %36,63 %  
cíl3432,69 %33,66 %  
počítač3331,73 %32,67 %  
porozumění2322,12 %22,77 %  
součinnost1918,27 %18,81 %  
logika 1312,5 %12,87 %  
interoperabilita98,65 %8,91 %  
dokument76,73 %6,93 %  
představa54,81 %4,95 %  
telefon21,92 %1,98 %  

Graf

11. Jaké aspekty podle Vašeho názoru informační podpora má? Z nabídky vyberte 4 pojmy.

Z nabídky vyberte 4 pojmy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informační10298,08 %100,99 %  
procesní8985,58 %88,12 %  
řídící7471,15 %73,27 %  
technologický5350,96 %52,48 %  
technický4947,12 %48,51 %  
multimediální2524,04 %24,75 %  
psychologický2423,08 %23,76 %  

Graf

12. Uveďte, co lze podle vašeho názoru považovat za výsledek informační podpory manažerských činností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porozumění situaci a realitě,6461,54 %63,37 %  
informační výměna.2322,12 %22,77 %  
vytvoření představy,1716,35 %16,83 %  

Graf

Management jako soubor sofistikovaných, cílevědomých činností je závislý na informacích. Procesy managementu jsou veskrze informačně založené. Cílem této části dotazníku je zjištění míry vnímání vztahu managementu a informací.

13. Management představuje soubor sofistikovaných funkcí. Do jaké míry je podle vašeho názoru závislý na informační podpoře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi4240,38 %41,58 %  
hodně4139,42 %40,59 %  
dost1817,31 %17,82 %  
trochu21,92 %1,98 %  
nezávislý 10,96 %0,99 %  

Graf

14. Lze podle vašeho názoru prostřednictvím informační podpory získat nové znalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 10298,08 %100,99 %  
nevím21,92 %1,98 %  

Graf

15. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska jejich závislosti na informační podpoře:

(5 – nejvíce závislá, 1- nejméně závislá)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plánování3.8652.116
organizování3.3941.22
personalistika2.4041.337
vedení lidí2.5191.519
kontrola2.8172.284

Graf

16. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska rozsahu potřebných informací k jejich uskutečnění:

(5 – největší rozsah, 1 – nejmenší rozsah)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plánování4.0482.084
organizování3.4711.038
personalistika2.3561.575
vedení lidí2.3651.193
kontrola2.761.913

Graf

17. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností hlediska četnosti provádění

(5 – nejčastěji, 1 – nejméně často)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vyhledávání informací3.9621.883
rutinní zpracování dat2.9711.509
tvůrčí vytváření informačního obsahu2.7311.543
prezentace2.1061.345
komunikace3.2311.87

Graf

18. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností z hlediska složitosti provádění:

(5 – nejsložitější, 1 – nejméně složitá)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vyhledávání informací2.9811.846
rutinní zpracování dat2.2311.793
tvůrčí vytváření informačního obsahu4.0481.488
prezentace2.9131.425
komunikace2.8271.72

Graf

Informační podpora činností je závislá na schopnostech člověka k jejich výkonu i jeho informační gramotnosti. Cílem výzkumu bude zjištění charakteru informačních potřeb manažera.

19. Všichni potřebujeme informace. Rozsah potřebných informací k zvládnutí jednotlivých situací nazýváme našimi informačními požadavky. Vyberte způsob, který nejlépe vystihuje, jak si uvědomujete své informační požadavky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dopředu si zjistím, jaké budu potřebovat informace a podle toho se zařídím,6259,62 %61,39 %  
zjišťuji informace na základě momentálně vykonávané činnosti,2221,15 %21,78 %  
uvědomuji si své informační požadavky, až když danou činnost vykonávám poněkolikáté,32,88 %2,97 %  
jak kdy10,96 %0,99 %  
záleží na tom na čem pracuji10,96 %0,99 %  
Zuzana Kohn (Štyksová)10,96 %0,99 %  
Vlachynská10,96 %0,99 %  
Lukas Nemec10,96 %0,99 %  
Studničková Marta10,96 %0,99 %  
nic10,96 %0,99 %  
Petra Petřkovská10,96 %0,99 %  
Dvořáčková Michaela10,96 %0,99 %  
Martina Leštinská10,96 %0,99 %  
Lenka Jurčová10,96 %0,99 %  
arnold vaclavik10,96 %0,99 %  
Bc.Hana Švecová 10,96 %0,99 %  
Kaňovská Petra10,96 %0,99 %  
Michaela Herzánová10,96 %0,99 %  
Bednářová Zdeňka10,96 %0,99 %  
Michal Šafránek10,96 %0,99 %  

Graf

20. Každý člověk postupně působí v organizacích různých typů (škola, firma, státní organizace, spolek, sdružení). Zakroužkujte oblasti, s nimiž jste byl seznámen vaším nadřízeným (či jinak) s prostředím organizace při nástupu do vašeho současného zaměstnání (studia).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seznámení s povinnostmi, úkoly, výstupy,9288,46 %91,09 %  
seznámení s bezpečností práce a režimovými směrnicemi.7471,15 %73,27 %  
seznámení s organizačním řádem,6865,38 %67,33 %  
seznámení kde a jak zjistit informace potřebné k činnosti,4341,35 %42,57 %  
seznámení se způsobem řízení v organizaci,4240,38 %41,58 %  

Graf

21. Když vznikne nová organizace (např. firma), kdy v ní podle vašeho názoru začne existovat a fungovat informační systém:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okamžiku vzniku organizace,8177,88 %80,2 %  
instalací počítačů s aplikačním softwarovým vybavením, zajišťujícím potřebné funkce informačního systému,1918,27 %18,81 %  
rozmístěním telefonů po kancelářích a zavedením systému distribuce došlé pošty.43,85 %3,96 %  

Graf

22. Čím jsou podle vás určeny informační potřeby uživatele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vykonávanou činností,5552,88 %54,46 %  
jeho znalostmi,3836,54 %37,62 %  
možnostmi informačního systému.1110,58 %10,89 %  

Graf

23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
obrázek6.0777.475
videozáznam6.76910.197
excelovská tabulka5.497.961
analýza5.7796.634
e-mail4.4138.204
papírový spis5.3378.031
webová stránka4.4718.884
zákon / vyhláška5.5968.106
prezentace5.755.611
článek5.3177.005

Graf

Pro přehledné uložení souborů na pevném disku, externím velkokapacitním disku, flash disku, CD nebo DVD se používají složky (dříve označované adresáře).

24. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku C:?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101312,5 %12,87 %  
61110,58 %10,89 %  
51110,58 %10,89 %  
1587,69 %7,92 %  
765,77 %5,94 %  
2065,77 %5,94 %  
443,85 %3,96 %  
343,85 %3,96 %  
1843,85 %3,96 %  
843,85 %3,96 %  
ostatní odpovědi 13
12
14
43
45
11
16
17
9
25
24
1
92
70
35
21
27
100
22
2
1000000
30
3331,73 %32,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.55
Minimum:3
Maximum:45
Variační rozpětí:42
Rozptyl:73.17
Směrodatná odchylka:8.55
Medián:10
Modus:10

Graf

25. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku, kde máte důležitá data (například na disku D:)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1089,09 %7,92 %  
666,82 %5,94 %  
2066,82 %5,94 %  
855,68 %4,95 %  
1455,68 %4,95 %  
055,68 %4,95 %  
555,68 %4,95 %  
1544,55 %3,96 %  
744,55 %3,96 %  
433,41 %2,97 %  
ostatní odpovědi 1
12
17
22
30
11
50
2
56
217
128
35
24
16
102
13
18
25
126
9
3
52
65
19
10000
32
26
3742,05 %36,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.86
Minimum:0
Maximum:102
Variační rozpětí:102
Rozptyl:261.79
Směrodatná odchylka:16.18
Medián:11
Modus:10

Graf

Pro přehledné uložení souborů na pevném disku, externím velkokapacitním disku, flash disku, CD nebo DVD se používají složky (dříve označované adresáře).

26. Kolik úrovní vnořených složek (adresářů) používáte pro přehledné uložení souborů?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32625 %25,74 %  
41615,38 %15,84 %  
101312,5 %12,87 %  
51211,54 %11,88 %  
2109,62 %9,9 %  
2054,81 %4,95 %  
654,81 %4,95 %  
732,88 %2,97 %  
1232,88 %2,97 %  
1521,92 %1,98 %  
ostatní odpovědi 85
25
60
16
123
22
1
1000
8
98,65 %8,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.46
Minimum:2
Maximum:22
Variační rozpětí:20
Rozptyl:23.73
Směrodatná odchylka:4.87
Medián:4
Modus:3

Graf

Fyzický disk lze také rozdělit na několik samostatných oblastí a ty naformátovat zvlášť tak, že se budou uživateli hlásit jako více logických disků.

27. Je váš pevný disk rozdělen na více logických disků (např. C:, D:, ..)? Uveďte na kolik.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24341,35 %42,57 %  
32927,88 %28,71 %  
11110,58 %10,89 %  
4109,62 %9,9 %  
554,81 %4,95 %  
643,85 %3,96 %  
721,92 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.66
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:2

Graf

28. Jak často svá data zálohujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nahodile 4644,23 %45,54 %  
1x týdně2221,15 %21,78 %  
1 x měsíčně2120,19 %20,79 %  
1 x denně109,62 %9,9 %  
1 x ročně43,85 %3,96 %  
nikdy10,96 %0,99 %  

Graf

29. Máte-li se naučit vykonávat novou činnost, k níž je potřebný počítač (např. úpravu fotografií), je pro vás optimálním přístupem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám si zkoušet aplikaci, a pokud si nevím rady podívám se do návodu,7875 %77,23 %  
nechat si vysvětlit, např. v kurzu, jak se s aplikací zachází.1211,54 %11,88 %  
přečíst si manuál a podle něj se to naučit,87,69 %7,92 %  
sám si zkoušet aplikaci bez návodu,65,77 %5,94 %  

Graf

30. Každý člověk přistupuje k vytváření svého informačního prostředí jinak. Využívá k zajištění informací nezbytné nástroje, technologie, kancelářské pomůcky. Z uvedeného přehledu vyberte položku, která nejlépe vystihuje vaše informační prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
když něco dělám, snažím se o tom přemýšlet a mít potřebné informace po ruce,6562,5 %64,36 %  
v informacích chci mít pořádek, mám v tom systém a radši vše zálohuji,2221,15 %21,78 %  
i když se snažím, v záplavě informací se ztrácím, často nevím, jestli jsem si soubor uložil do počítače, notebooku, nebo flash disk,98,65 %8,91 %  
hodně sázím na techniku, chci vždy nejnovější počítač, telefon, MS Office, protože mají nejvíce funkcí, které mohu ke své práci využít,87,69 %7,92 %  

Graf

31. K výše uvedené otázce, vztahující se k vašemu informačnímu prostředí vyberte 5 klíčových slov, která je nejlépe vystihují.

vyberte 5 klíčových slov

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač8379,81 %82,18 %  
data6360,58 %62,38 %  
systém6057,69 %59,41 %  
soubor4240,38 %41,58 %  
zálohování3735,58 %36,63 %  
mobilní telefon3634,62 %35,64 %  
papírový dokument3533,65 %34,65 %  
efektivní použití IT3432,69 %33,66 %  
diář2826,92 %27,72 %  
knihovna2725,96 %26,73 %  
improvizace 1817,31 %17,82 %  
procesní přístup1615,38 %15,84 %  
zapomenutí98,65 %8,91 %  
integrace87,69 %7,92 %  
rozšiřování87,69 %7,92 %  
nejnovější IT65,77 %5,94 %  
chaos43,85 %3,96 %  

Graf

32. Charakterizujte vaše informační prostředí jednou větou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Archiv a zdroje informací

archivace

Co nejefektivnější využití dat. Vždy se to ale nedaří.

Do mého informačního prostředí patří zejmena PC a přístup k www

Efektivní.

elektronicka pošta, prehliadace, subory,

Hlavním bodem mého prostředí je počítač jako informační zdroj obsahující neaktuálnější a nejcelistvější informace, které jsou rychle dostupné, dále využívám literatury a knih, případě článků v časopisech.

Chaos - vím kde co mám, ale jen já.

Charakterizujte vaše informační prostředí jednou větou

I když to jiní tak nevnímají, mám v tom řád a zajetý systém.

import - export

Informace zjišťuji dle aktuálního požadavku pracovního úkolu.

Informacni prostredi je nedilnou soucasti me kazdodenni prace.

Informační prostředí je pro mě téměř veškerý okolní svět.

Informační prostředí je vždy 100%.

Informační prostředí se vyvíjí dle mých konkrétních potřeb.

Internetová síť včetně zasílání zpráv, specielní knihovní databáze, komunikace v odborné komunitě, odborné publikace.

jasné, přehledné, vše fungující k mé potřebě

Je na mnou požadované úrovni.

Je naprosto podle mých představ. Rezerva je spíše v mé osobě, jelikož se IP málo věnuji.

Je super :-)

je vytvořené tak, aby mě sloužilo

jsem zastancem starsich overenych programu, ale vim ze se neubranim modernizaci SW

k mému informačnímu prostředí patří počítač s daty a připojením.

Když něco dělám, snažím se v tom mít systém, přehled, zisk potřebných informací, spolehlivý přístup k nim a dobrou techniku, díky které bude mé pracovní prostředí efektivnější.

Komplexne

Konzervativní informační prostředí založené na osobním diáři a zálohovaném flash disku.

kvantita

Logicky rozdělená odvětví dle oboru, důležitosti a stáří.

logika

Mám po ruce informace, které potřebuji teď, v současné době.

Mám ráda pořádek.

Mé informační prostředí je přehledné.

Mé informační prostředí je vše co mě obklopuje.

Mé informační prostředí zahrnuje notebook (PC v práci), diář a propiska a mobilní telefon.

Moje inf. prostředí je PC, mobil, diář, zákony, metodické pokyny a televize.

Moje informacne prostredie mi poskytuje priestor na realizaciu.

Moje informační prostředí je zejména v práci tvořeno výkonným počítačem s určitým speciálním programem, mailem, připojením na internet, dála potřebuji papírový spis a znalosti z daného systému a základní IT dovednosti.

Myslím si, že je na dobré úrovni.

Na slušné úrovni

Naddimenzované a nepřiměřeně redundantní.

Naprosto dostačující moji činnosti

Nejvíce ve svém informačním prostředí používám počítač a papírové dokumenty.

Nemoderní.

Notebook pripojený k sieti nonstop.

Notebook s pristupom na siet a k firemnym databazam.

odpovídající pro mou práci

Osobní počítač plný excelovských tabulek, výkresové dokumentace a kalkulací.

PC s internetem a emailem a MT se SMS

pocitac internet

Počítač

Počítače a prostředky související s IT.

Používám systém pro podporu rozhodování založený na dolování dat a OLAP technologicích ve spojení s klasickým informačním systémem založeném na OLTP.

Práce roztahaná na více PC.

přehled

Přehled, ustálený proces.

přehledné a srozumitelné

Přehledné informační prostředí a potřebné informace mít po ruce.

Přestože nejsem informační expert snažím se své znalosti neustále rozšiřovat.

při hledání potřebných dat využívám vyhledávače

rozsáhlé

S technológiami, mobilným telefónom, počítačom, internetom pracujem každý deň, od rána do večera, a nedokážem sa bez neho zaobísť pri práci.

Snadný a pořádný

Snaha o jednotné inf. prostředí v kanceláři, doma, v laptopu, přehledně organizované.

Snaha o systematické ukládání získaných a zpracovaných informací.

Snažím se používat co nejvíce prostředků umožňujících mi snadné nalezení a připomenutí důležitých informací (např. elektronická či papírová forma poznámek - papírky na monitoru nebo elektronický diář na notebooku).

Snažím se využívat takřka všeho, tak abych vše měla vždy po ruce.

Soubor synchronizovaných dat zpracovaných na různých počítačích.

souhr dokumentů s daty a spolupráce s vnitřním inf. systémem CRM apod.

Stálé nové informace = snaha vše systematicky ukládat.

Super.

systém

Systém pravidelně aktualizovaných složek.

systém spojení a využití dat mezi jednotlivými prostředky

Systém.

Systematicky rozdělená data

Trestní právo a trestní řízení

Ucelené, propojené a vzájemně zálohovatelné

user-friendly ... bez tohoto by to nešlo

uspokojivé

usporiadaný informačný system

úsporné

Uspořádaný celek

Vím, kde najdu potřebné informace.

Vse mam ve svem pocitaci, ze ktereho nejdulezitejsi data ponechavam na sitovem disku, ktery obsluhuje server(denne zalohovany) strajici se take o to abych na neco nezapomnel(integrovany system upominek s postovnim serverem).

vše co nevím se snažím zjistím z okolí

Vše má své místo (svou složku)

Vše mám kolem sebe.

Vše na co se mohu spolehnout, když hledám potřebné informace.

všechno má svůj řád a pořádek

Všechny potřebné informace k vytváření různých činností.

vyhlášky,platné zákony,předpisy,data

Vyhledané, obržené a další potřebné informace katalogizuji na datovém disku s automatickým zálohováním dat systémem.

Vyhledávání na internetu.

vyhovujici

Využití tištěných i elektronických materiálů a snaha o jejich přehledné uspořádání.

Využívám všechny dostupné zdroje informací- PC, internet, email, mobilní telefon, flashdisk, noviny, časopisy,knihy,...

Využívám webové stránky, knihovny, excelové tabulky, papír a tužku.

využíváme více informačních prostředí

vyvážené a funkční

Vývojové prostředí.

Základní předpoklad k úspěšnému výkonu práce

Získávání a zpracovávání informací.

změť různých kanalů

Velmi výraznou charakteristikou informační podpory je její uživatelská vstřícnost

33. Forma prezentovaných informací výrazným způsobem určuje účinnost informační podpory. Seřaďte vzestupně uvedené formy (znaky) vyjádření informací podle příhodnosti k získání informací:

1 - nejméně příhodná, 8 - nejvíce příhodná

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
obraz4.7215.643
dynamika3.6064.393
interakce4.4334.899
grafika4.6543.553
text4.6926.925
tabulky4.5584.843
schéma4.6544.246
animace4.6836.524

Graf

34. Z přehledu manažerských funkcí vyberte tu, která je informačně nejobtížnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánování5149,04 %50,5 %  
organizování2826,92 %27,72 %  
vedení lidí2221,15 %21,78 %  
personalistika32,88 %2,97 %  

Graf

35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
obrázek5.3469.919
videozáznam5.5778.956
excelovská tabulka5.5387.787
analýza5.2799.509
e-mail5.9717.22
papírový spis5.4526.613
webová stránka5.4136.069
zákon / vyhláška5.1359.77
prezentace5.9238.456
článek5.3657.559

Graf

36. Vymezte, jaký je podle vašeho názoru největší problém při volbě formy zobrazení informací:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

alůdkjlajfj

Analyzovat, jaké informace jsou nutné předat. Z toho pak vychází forma.

animace, volba grafiky

barevnost (cerno-bila)

Bude-li dostačující.

co přesně

čas

čas

dostupná technologie

dostupnost informací

Dostupnost.

Formy sa líšia v názornosti zobrazenia informácií a je obtiažne vybrať najefektívnejšiu formu zobrazenia.

charakter informace

jak jsou zdatní příjemci zobrazované informace

jednozančnost

jsou nedostatečně přehledně zobrazeny

Každému vyhovuje něco jiného.

Každému vyhovuje něco jiného.

kde a komu

kompatibilita

konečný příjemce informace

monitor

Najít vhodný způsob s ohledem na charakter informace z důvodu srozumitelnosti.

názornost, což lze vidět i v tomto dotazníku, kdy nelze postavit na stejnou úroveň psaný tex s jinou formou téhož

ne vždy je poznat,co bylo cílem této informace

Ne vždy může být daná volba formy informace správná pro řešení toho či jiného problému. Pokaždé se jedná o něco jiného, a proto se můžou formy lišit. V neposlední řadě žáleží i na osobě, která si formu zobrazení informace vybírá.

Nedostatek času pro vhodné vyjádření problému v dané formě.

Nejčastější problém dle mého názoru je ten si informace vyhledat a to seskupeně tak, abych nebylo třeba desítek zdrojů.

Nejednoznacnost zobrazeni informaci vedouci k slozitejsimu nebo mylnemu porozumneni iformaci.

Největším problémem je samotná volba formy zobrazení informace, protože ne všechny formy jsou vhodné pro předání konkrétních informací.

největším problémem je zajistit srozumitelnost informací rozmanitému publiku

Nekompatibilita aplikací.

Nemám problém

Nemožnost přesně odhadnou reakci strany, které jsou informace sdělovány.

nemožnost zobrazení všech informací

Nepriehladné informácie.

Nepřehledné zobrazení informací, které si lze vyložit různými způsoby.

nepřehlednost, přeplácanost

Nesprávné pochopení.

Neúplnost, nepřesnost

Neuvědomění si požadavku na způsob vysvětlení osoby již se výsledky interpretují.

nevim

Nevím

nevím

nevím

Neznalost příjemce informace.

obsáhlost

paměť

počet a kvalifikace lidí, kterým má být informace doručena /pochopena.

Pokaždé zvolím nejjednoduší cestu k informacím.

pomalost

Pri volbe formy zobrazenia informacii je asi najvetsi problem samotne usporiadanie prezentacie ci informacii, tak aby boli spravne a jednoducho pochopitelne.

Pro každého člověka je srozumitelná (srozumitelnější) jiná forma zobrazení informací.

program

Přehlednost

Přehlednost

přehlednost a jasnost sdělované informace

přehlednost a srozumitelnost

přehlednost a srozumitelnost

Přehlednost poskytnutých informací

příliš velký počet možných formátů

Přiměřenost k informačnímu cíli

Rozhodnut sa co je vhodnejsie + technicke skilly a moznosti realizacie

Shrnutí všech důležitých informací

schopnost konkrétního počítače zobrazit

Schopnosti a možnosti vnímání příjemce.

software, dostupnost internetové sítě

součinnost systémového programu ( obrazu s daty )

spolehlivost

Správné určení formy akceptované/akceptovatelné a srozumitelné příjemci informací.

Správný výběr zdroje informací.

srozumitelnost

srozumitelnost, přehlednost a komplexnost

srozumitelnost, rozsah sdělení

Stránky ve flash.

stručnost a požadovaný obsah

Špatně formulovaná otázka!

špatné rozhodnutí

špatné vyjádření formy

špatně zvolená forma informací vs. posluchači a způsob prezentace

technické prostředky, čas, cílová skupina.

to, aby to bylo podáno tak, aby tomu všichni rozuměli

To, že někdo nemusí porozumět zobrazené informaci.

Udržení přehlednosti i v "kvantu" dat.

Urcit, na co budem informacie dalej potrebovat a komu budu dalej poskytovane a podla toho vybrat ako ich zobrazit.

Uzivatel.

Uživatel často neví, co sám chce.

v grafické možnosti počítače a schopnosti uživatele ovládat programy počítače

Velké množství informací.

velké množství.

Vhodná volba grafické úpravy. Neznamená to, že velké množství informací je vhodné.

Vhodný nástroj.

výběr

Výběr technického prostředku pro tvorbu zobrazení informace.

vybrať formu ktorej porozumeju všetci (cielova skupina)

Vybrat takovou formu zobrazení informací, která by nejlépe podporovala zvolenou činnost, pro kterou se vytváří informační podpora.

vybrat vhodnou formu zobrazeni informaci, grafiky

Vymezte, jaký je podle vašeho názoru největší problém při volbě formy zobrazení informací

zajištění srozumitelnosti pro objekt působení

Zobrazení musí být srozumitelné a musí zachovávat informační hodnotu.

Žádné problémy nespatřuji.

Žádný velký problém není

Žádný.

37. Specifikujte základní atributy, které uplatňujete při volbě formy a způsobu vámi prezentovaných informací (vyberte 4):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač6158,65 %60,4 %  
text5653,85 %55,45 %  
hlas4947,12 %48,51 %  
struktura4846,15 %47,52 %  
grafika4846,15 %47,52 %  
schéma4240,38 %41,58 %  
papír2927,88 %28,71 %  
opakování2322,12 %22,77 %  
multimedia2019,23 %19,8 %  
animace1918,27 %18,81 %  
soubor1211,54 %11,88 %  
tradice98,65 %8,91 %  

Graf

Jednou z významných oblastí informační podpory je její hodnocení. Způsob hodnocení je velmi obtížný pro její multidimenzionalitu a vágnost. Cílem je stanovení způsobu hodnocení.

38. Na čem by měl být založen přístup k hodnocení úrovně informační podpory? Vyberte jednu z možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozsahu a kvalitě prezentovaných informací.6057,69 %59,41 %  
založený na objemu a důležitosti přijímaných / vkládaných zpráv,2625 %25,74 %  
na neurčitosti, tj. rozdílu stavu informovanosti příjemce před příjmem a po příjmu informace,1817,31 %17,82 %  

Graf

39. Co je příznivější pro výkon činnosti, mírný přebytek informací (proč), mírný nedostatek informací (proč)? Přebytek, protože:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Mohu využít všech znalostí a dovedností které mám a s případným problémem se snáze vyrovnat.

-

-

+ možnost vytvářet více variant činností k dosažení stanoveného cíle; - může docházet k zahlcování příjemce méně důležitějšími informacemi

abych věděl víc než může zákazník

ani jedno není dobré pro hodnocení

bych měl být schopen filtrovat informace, ale žádná podstatná by nechyběla

čím více informací máme tím více výstupů s těmito informacemi můžeme uskutečnit

člověk má možnost tyto informace informace podle jejich důležitosti pro danou situaci. Pokud je informací méně, mohou chybět některé podstatné informace.

Dodatečné, ne příliš podstatné informace mohou upřesnit ty hlavní. Možnost určitého výběru kvalitnější informace.

informácií nie je nikdy dostadok.

jak kdy

Je lepší mít informace v záloze než nevědět jak daný problém vyřešit.

je lepší mít více informací a vybrat správnou varinatu

je lepší přebytek informací než nedostatečná informovanost

je lepší více než-li méně.

je možné větší množství dat analyzovat

je možno lépe splnit daný úkol

je příznivější - veškeré informace jsou k dispozici, jen se v nich musí člověk zorientovat

je z čeho vybírat

je zde možnost čerpání více informací ze zjištěných podkladů

jej mohu využít v širším měřítku a vybrat si potřebné

jlfjallajl

jsou vyselektovány podstatné informace

lepsie je vediet viac ako menej

Lepší organizování.

Má více informací, může volit z více možností a činit tak nejlepší rozhodnutí.

mám z čeho vybírat.

máme dostatek informací.

méně příznivý, nevede k nové činnosti a novému přístupu

Mírný nedostatek - nejsem přehlcen, možnost improvizovat, motivace hledání dalších info.

Mírny nedostatek informací je lepší.

Mírný nedostatek informací, který motivuje.

mírný přebytek informací

Mírný přebytek informací není špatný, ale není dobré být zahlceni informacemi. Ideální je mít tolik správných informací, v pravou chvíli, kolik potřebujeme.

Mírný přebytek informací v případě, že tyto informace máme předávat druhým. Je pak jednodušší správně prezentovat informace.

Mírný přebytek informací, neboť dokážeme vyhodnotit, které informace jsou pro nás užitečné, a ty nepotřebné dále nezpracovávat.

mírný přebytek informací, protože si mohu vybírat

Mírný přebytek, protože bez s nedostatkem informací existuje větší pravděpodobnost vzniku špatného rozkodnutí, kvůli její absenci.

Mirný přebytek, protože informace jsou na nás tlačeny.

Mírný přebytek, protože si mohu některé informace dopřesnit, doladit a na základě toho třeba porovnat tentýž problém od více zdrojů.

Mít více informací neškodí.

Mnoho informací zahlcuje, málo je nedostatečné. Přebytek je vhodnější, jen nalézt ty perly v tom "svinstvu"

Mozem vylucit informacie, ktore nepotrebujem.

mozeme mat sirsi rozhlad.

možnost srovnání

možnost variantního řešení zadané činnosti například rozhodování

možnost získání nadhledu a širšího pohledu na daný problém

muzeme si vybrat z mnozstva informaci, tu kterou potrebujeme

můžeme informace filtrovat podle svých potřeb a použít jen ty důležité (potřebné)

můžu se lépe rozhodnout.

Nedostatek

Nechybí nám žádné informace.

Není nutné informace dodatečně dohledávat a zdržovat se tím.

nevím

Nevím

nevím

Oboznamuje obohacuje prijimatela, o informacie ktore moze pouzit pri cinnosti

obsahuje vždy všetko dôležité a potrebné a taktiež obsahuje prebytok, ktorý môže slúžiť na detailnejšie, hlbšie alebo obšírnejšie informovanie.

Omezuje neurčitost na základě nedosstatku informací

pak člověl neví, nemůže se vybrat

pak nás nemůže nic překvapit.

pracovník nezapomene řešit žádný, byť quasi nepodstatný porblém nebo pohled na jeho řešení

prebytek informaci - muzu si vybrat fakta z toho velkeho mnozstvi informaci krera jsou mi sdelena

Prebytek, protoze muzeme z ceho vybirat

Pro mě je lepší mírný přebytek informací, protože je ve většině případech je lepší vědět více a některé informace hned nevyužít než vědět méně, což by mohlo spíše uškodit.

Protože čím více informací máme k dispozici, tím větší máme přehled a kvalitněji a snadněji můžeme výkon činnosti provádět.

protože je lepší mít informací víc, aby jsme se mohli rozhodnout správně.

Protože mám možnost výběru nejpřesnějších informací.

protože můžu si vybrat z více informací, které budou pro mě OK

protože, každý potřebuje různé množství informací.

Přebytek - mám víc informací než potřebuji, můžu četpat u něčeho jiného

Přebytek je přízniví z důvodu že nikdy nemůžeme vědět co zrovna budeme potřebovat.

přebytek protože každý si sám vybere co je pro něj důležité

přebytek, lépe více

přebytek, odpadá další případné hledání

Přebytek, protože informace které nepotřebuji, nemusím používat.

Přebytek, protože informací není nikdy dost a raději si to vyhledám, než tu informaci nenalézt vůbec.

Přebytek, protože informací není nikdy dost.

Přebytek, protože kdyby byl nedostatek, tak by mohly chybět právě potřebné informace. Raději víc než míň.

Přebytek, protože pokud mám nedostatek nedokážu úkol zpracovat.

Přebytek, protože se informace zapomínají.

Při nedostatku možná nezjistím že mi něco chybí a při přebytku možná na něco zapomenu

příjemce může lépe a do větší hloubky porozumět dané problematice.

Příjemci mohou indiviuálně prokázat schopnost práce s poskytnutými informacemi.

příliš mnoho informací zpomalí naši práci

Raději mírný přebytek, protože manažer znalý dané problematiky si dokáže přebytečná data oddělit a nezabývat se jimi. Ovšem i mírný nedostatek může způsobit závažné nedostatky ve zpracovaném výstupu.

Sám si zvolím, které informace použiji.

si mohu lépe a rychleji poradit se vzniklým problémem.

si můžu vybrat co potřebuje a co ne

Umožňuej výběr

Určitě přebytek informací a to z toho důvodu, že vždycky je lepší vědět víc než-li míňa to platí i v tomto případě.

uživatel informačního systému dostane všechny informace k dané problematice.

uživatel si může potom sám vybrat, co považuje za důležité

v opacnem pripade muze dojit k systemove procesni chybe, ze ktere muze v konecnem dusledku vzniknout napr. mimoradna udalost v podobe jaderna havarie.

větší rozhled

více je vždy lepší než méně - lepší možnost rozhodování na základě informací, z více informací lze s větší určitostí vyhodnocovat, představovat si skutečný stav, záležitost, událost ....

výběr

vyšší možnost výběru a možností pro správné rozhodnutí

vždy je lepšie poskytnuť viac informácii ako uviesť menej ako niečo dôležité vynechať

z více informací je možno vybrat podstatné

zatěž

získání více informací

Znalost většího množství informací vede k většímu přehledu a možnosti se lépe rozhodnout.

40. Co je příznivější pro výkon činnosti, mírný přebytek informací (proč), mírný nedostatek informací (proč)? Nedostatek, protože

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

+ zpracovatel rozhodnutí musí více aplikovat kreativitu a využít předchozích zkušeností; - nutí to příjemce dodatečně požadovat po nadřízeném doplnění chybějícíh informací

ani jedno není dobré pro hodnocení

člověk je schopen informace vstřebat a následně plánovat, organizovat další činnosti

HOrší organizace.

jak kdy

je méně příznivý - bez některých informací bychom nemuseli být schponi úkol zpracovat

je vhodný proto, aby nebyl člověk přehlcen zbytečnými informacemi, které nepotřebuje pro výkon dané činnosti.

jsem nucen si neustále vyhledávat aktuální informace pro řešení vzniklých problémů, situací.

Jsme schopni si informace dostatečně a správně utřídit.

Když má přebytek informací, tak je na něj kladen větší nápor a musí být neustále ve střehu, je ne něj vyvíjen nátlak.

lepsie je vediet viac ako menej

Lepší je mít přebytek informací.

lze to udělat lépe

lze ukládat bezproblémů nové informace

malá informativost

mám k dispozici jen hlavní klíčové informace

mierny prebytok, pretože je lepšie ked je viac informácii ako by malo niečo chýbať

Mírný nedostatek - nejsem přehlcen, možnost improvizovat, motivace hledání dalších info.

Mírný nedostatek informací pro mě není příznivější.

Mírný nedostatek informací, který motivuje.

Mírný nedostatek může být příznivější například v okamžiku, kdy máme někomu předat pouze základní a nejdůležitější informace. K tomu jich nepotřebujeme zas až tak moc.

Mírný nedostatek může pomoci k větší přehlednosti a lepšímu porozumnění daného problému.

mírný přebytek informací

Mírný přebytek informací, neboť nedostatek informací nemusí vést ke správnému rozhodnutí.

Mírný přebytek, protože si mohu některé informace dopřesnit, doladit a na základě toho třeba porovnat tentýž problém od více zdrojů.

Mirný přebytek.

muzu mit vetsi zajem o informace z dane oblasti ve ktere nemam moc znalosti

může obsahovat relevatnější informace

může u některých činností dojít k jejich přehlcení

myslím, že je lepší přebytek informací pro potřebnou anylýzu

nás to nutí k improvizaci.

ne

Ne.

nebezpečí přesycenosti imformacemi

nedochází k zahlcenosti příjemce nepodstatnými informacemi.

Nedostatek informací asi není příznivý, neboť s nedostatkem informací se nemůžeme správně rozhodnout.

Nedostatek informací je dle mého názoru nežádoucí stav. Nenapadá mě situace, ve které by byl nedostatek informací výhodou.

nedostatek informací má za následek nesprávné rozhodování

Nedostatek informací není nikdy příznivý.

nedostatek informací nutí pracovníka tvořivě přemýšlet a ktivně vyhledávat způsoby řešení problému

Nedostatek informací v případě, že očekáváme doplnění těchto informací a máme připraveno několik variant řešení případných situací.

nedostatek je jednoznačně nepříznivý

nedostatek je méně chaosu

Nedostatek není dobrý

nedostatek není příznivý. Musím zjišťovat další informace a hledat je.

Nedostatek, protože .... viz výše!!

Nedostatek, protože pokud mám přebytek nedokážu je použít a zpracovat.

nedostatek, protože se člověk musí stále zajímat a ptát a méně informací snadněji zpracuje. Co sám zjistí si lépe pamatuje.

Nedostatek, protože zbytek potřebných informací můžu dohledat a přitom nemusím selektovat informace nadbytečné, které mně zbytečně odvádějí od řešeného problému.

Nedostatek, umožňuje dohledávat potřebné informace a z hlediska času člověku dává prostror k činnosti.

Nehrozí zahlcení informacemi.

nejsem "zahlcen" a ztracen v datech

nejsem přehlcena nedůležitými informacemi.

nekdy se v v prebytku informaci clovek zrati

nekomplexnost

Některé informace jsou bezpředmětné.

Nemusim riesit problem s tym, ze niektore informacie nie su dolezite.

nemusíme filtrovat a vyzobávat informace.

nemyslím si, že nedostatek informací je příznivý pro výkon činnosti.

není příznivý, špatný výkon práce

Neumožňuje výběr

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím...

Nezahlcuje prijimatela , podava mu len potrebne informacie a ak prijimatel potrebuje hlbsie poznatky/informacie "tlaci" ho vyhladavnia dalsich informacii

nezahlcuje se systém

nutí k improvizaci a kreativitě

nutí přemýšlet nad dalším řešení

Nutí příjemce dále pátrat po dalších informacích a způsob, jakým postupuje, může být podnětem pro zdokonalení určitých oblastí informačního systému.

nutnost hledání,vlastní řešení

obsahuje práve tie informácie ktoré sú potrebné, a nie ďalšie informácie, ktoré môžu odbočovať od informovanosti.

Obyčajný človek sa dostane do nepríjemností.

Proč je zde stejná otázka jako 39 ?

protože, máme sice méně informací, ale můžeme se rozhodnout rychleji.

Přebytečné by mohli být zavádějící.

přebytek

přebytek, protože je lepší výkon.

přebytek, více informací

přebytek.

při nedostatku by neměla chybět některá podstatná informace

Při nedostatku možná nezjistím že mi něco chybí a při přebytku možná na něco zapomenu

příliš málo informací zkresluje celkový pohled na věc

Příznivější je mírný přebytek informací

příznivější, vede k novémupohledu na věc při získávání dalších informací a inovaci

sa zameriavame na urcitu vec a nepotrebujeme poznat ine suvislosti.

se nezahltím informacemi.

slfjsalkjflsjlfli

Snad odpadá složitost a komplikovanost, pokud není přiliž velký objem informací...Nepochopil jsem otázku.

stále je nutné objevovat něco nového.

už jste uměl celý ottův slovník naučný v hlavně... ne tak to zkuste a pak řekněte jaký to bylo

uživatel informačního systému se neztrácí v záplavě zbytečných dat.

uživatel může cítit, že nedostal všechno, co potřeboval

V nekterych pripadech muze byt lepsi mirny nedostatek informaci, protoze pri reseni cinnosti s mensim informacnim podkladem je provedena dukladnejsi priprava vcetne krizovych scenaru.

ve velkém množství informací se většinou vytrácí hledaná podstata informací

Vede ke snaze získávat další informace a tudíž k aktivnějšímu zapojení do činnosti.

vím, co potřebuji zjistit za informace

viz . odpoved 39 - myslim, ze je lepsi prebytek

Viz odpověď k mírnému přebytku.

výběr

Vyvolává snahu získat další informace a tím nutí k zamyšlení se, jaké vlastně informace potřebuji.

zde nedochází k zahlcení mnohdy nepotřebnými informacemi

41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
jednoduchost7.27921.528
správnost8.65428.072
přiměřenost6.57715.686
relevance7.519.923
odolnost6.5120.385
komplexnost7.95210.603
pravidelnost7.01913.73
uspořádanost8.3179.947
aktuálnost9.20216.469
úplnost8.88512.987
spolehlivost9.07712.321
věrohodnost9.2613.942
bezpečnost7.85618.662
přívětivost6.80828.905
včasnost9.10622.691

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Sektor zaměstnání:

 • odpověď soukromý:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi článek=8 na otázku 23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:

6. Pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 60 na otázku 5. Věk:

7. Pojem „informační podpora“ v našem odborném terminologickém prostředí postupně zdomácněl. Používá se v různých souvislostech a ne vždy je jasné, co má vlastně vyjádřit. Co podle vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

 • odpověď interakci člověka s informačním systémem,:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi věrohodnost=11 na otázku 41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

8. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem „informační podpora“?

 • odpověď proces (soubor informačních činností) podporujících informačně řídící, rozhodovací a poznávací procesy,:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zákon / vyhláška=1 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi text=5 na otázku 33. Forma prezentovaných informací výrazným způsobem určuje účinnost informační podpory. Seřaďte vzestupně uvedené formy (znaky) vyjádření informací podle příhodnosti k získání informací:

10. Které pojmy jsou podle vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

 • odpověď informační potřeba:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi analýza=10 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.

18. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností z hlediska složitosti provádění:

 • odpověď tvůrčí vytváření informačního obsahu=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi komplexnost=5 na otázku 41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

19. Všichni potřebujeme informace. Rozsah potřebných informací k zvládnutí jednotlivých situací nazýváme našimi informačními požadavky. Vyberte způsob, který nejlépe vystihuje, jak si uvědomujete své informační požadavky?

 • odpověď dopředu si zjistím, jaké budu potřebovat informace a podle toho se zařídím,:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi logika na otázku 10. Které pojmy jsou podle vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi komplexnost=5 na otázku 41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

20. Každý člověk postupně působí v organizacích různých typů (škola, firma, státní organizace, spolek, sdružení). Zakroužkujte oblasti, s nimiž jste byl seznámen vaším nadřízeným (či jinak) s prostředím organizace při nástupu do vašeho současného zaměstnání (studia).

 • odpověď seznámení s organizačním řádem,:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi excelovská tabulka=7 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.

31. K výše uvedené otázce, vztahující se k vašemu informačnímu prostředí vyberte 5 klíčových slov, která je nejlépe vystihují.

 • odpověď data:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace=5 na otázku 18. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností z hlediska složitosti provádění:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontrola=5 na otázku 16. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska rozsahu potřebných informací k jejich uskutečnění:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace=4 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
 • odpověď systém:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace=4 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi papírový spis=9 na otázku 23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi excelovská tabulka=8 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi věrohodnost=7 na otázku 41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

37. Specifikujte základní atributy, které uplatňujete při volbě formy a způsobu vámi prezentovaných informací (vyberte 4):

 • odpověď počítač:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obrázek=5 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
 • odpověď text:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi videozáznam=9 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mail=8 na otázku 35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnostmi informačního systému. na otázku 22. Čím jsou podle vás určeny informační potřeby uživatele.

38. Na čem by měl být založen přístup k hodnocení úrovně informační podpory? Vyberte jednu z možností:

 • odpověď rozsahu a kvalitě prezentovaných informací.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 5 > na otázku 26. Kolik úrovní vnořených složek (adresářů) používáte pro přehledné uložení souborů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi papírový spis=9 na otázku 23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Typ pracovní pozice:

2. Sektor zaměstnání:

3. Vzdělání:

4. Vzdělání v IT oblasti:

5. Věk:

6. Pohlaví:

7. Pojem „informační podpora“ v našem odborném terminologickém prostředí postupně zdomácněl. Používá se v různých souvislostech a ne vždy je jasné, co má vlastně vyjádřit. Co podle vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

8. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem „informační podpora“?

9. Informační podpora činnosti manažera podle vašeho názoru závisí především na:

10. Které pojmy jsou podle vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

11. Jaké aspekty podle Vašeho názoru informační podpora má? Z nabídky vyberte 4 pojmy.

12. Uveďte, co lze podle vašeho názoru považovat za výsledek informační podpory manažerských činností.

13. Management představuje soubor sofistikovaných funkcí. Do jaké míry je podle vašeho názoru závislý na informační podpoře?

14. Lze podle vašeho názoru prostřednictvím informační podpory získat nové znalosti?

15. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska jejich závislosti na informační podpoře:

16. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska rozsahu potřebných informací k jejich uskutečnění:

17. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností hlediska četnosti provádění

18. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností z hlediska složitosti provádění:

19. Všichni potřebujeme informace. Rozsah potřebných informací k zvládnutí jednotlivých situací nazýváme našimi informačními požadavky. Vyberte způsob, který nejlépe vystihuje, jak si uvědomujete své informační požadavky?

20. Každý člověk postupně působí v organizacích různých typů (škola, firma, státní organizace, spolek, sdružení). Zakroužkujte oblasti, s nimiž jste byl seznámen vaším nadřízeným (či jinak) s prostředím organizace při nástupu do vašeho současného zaměstnání (studia).

21. Když vznikne nová organizace (např. firma), kdy v ní podle vašeho názoru začne existovat a fungovat informační systém:

22. Čím jsou podle vás určeny informační potřeby uživatele.

23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:

24. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku C:?

25. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku, kde máte důležitá data (například na disku D:)?

26. Kolik úrovní vnořených složek (adresářů) používáte pro přehledné uložení souborů?

27. Je váš pevný disk rozdělen na více logických disků (např. C:, D:, ..)? Uveďte na kolik.

28. Jak často svá data zálohujete?

29. Máte-li se naučit vykonávat novou činnost, k níž je potřebný počítač (např. úpravu fotografií), je pro vás optimálním přístupem:

30. Každý člověk přistupuje k vytváření svého informačního prostředí jinak. Využívá k zajištění informací nezbytné nástroje, technologie, kancelářské pomůcky. Z uvedeného přehledu vyberte položku, která nejlépe vystihuje vaše informační prostředí:

31. K výše uvedené otázce, vztahující se k vašemu informačnímu prostředí vyberte 5 klíčových slov, která je nejlépe vystihují.

33. Forma prezentovaných informací výrazným způsobem určuje účinnost informační podpory. Seřaďte vzestupně uvedené formy (znaky) vyjádření informací podle příhodnosti k získání informací:

34. Z přehledu manažerských funkcí vyberte tu, která je informačně nejobtížnější.

35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.

37. Specifikujte základní atributy, které uplatňujete při volbě formy a způsobu vámi prezentovaných informací (vyberte 4):

38. Na čem by měl být založen přístup k hodnocení úrovně informační podpory? Vyberte jednu z možností:

41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Typ pracovní pozice:

2. Sektor zaměstnání:

3. Vzdělání:

4. Vzdělání v IT oblasti:

5. Věk:

6. Pohlaví:

7. Pojem „informační podpora“ v našem odborném terminologickém prostředí postupně zdomácněl. Používá se v různých souvislostech a ne vždy je jasné, co má vlastně vyjádřit. Co podle vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

8. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem „informační podpora“?

9. Informační podpora činnosti manažera podle vašeho názoru závisí především na:

10. Které pojmy jsou podle vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

11. Jaké aspekty podle Vašeho názoru informační podpora má? Z nabídky vyberte 4 pojmy.

12. Uveďte, co lze podle vašeho názoru považovat za výsledek informační podpory manažerských činností.

13. Management představuje soubor sofistikovaných funkcí. Do jaké míry je podle vašeho názoru závislý na informační podpoře?

14. Lze podle vašeho názoru prostřednictvím informační podpory získat nové znalosti?

15. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska jejich závislosti na informační podpoře:

16. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska rozsahu potřebných informací k jejich uskutečnění:

17. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností hlediska četnosti provádění

18. Mezi základní informační činnosti řadíme vyhledávání informací, rutinní zpracování dat, tvůrčí vytváření informačního obsahu, prezentaci a komunikaci. Stanovte pořadí výše uvedených činností z hlediska složitosti provádění:

19. Všichni potřebujeme informace. Rozsah potřebných informací k zvládnutí jednotlivých situací nazýváme našimi informačními požadavky. Vyberte způsob, který nejlépe vystihuje, jak si uvědomujete své informační požadavky?

20. Každý člověk postupně působí v organizacích různých typů (škola, firma, státní organizace, spolek, sdružení). Zakroužkujte oblasti, s nimiž jste byl seznámen vaším nadřízeným (či jinak) s prostředím organizace při nástupu do vašeho současného zaměstnání (studia).

21. Když vznikne nová organizace (např. firma), kdy v ní podle vašeho názoru začne existovat a fungovat informační systém:

22. Čím jsou podle vás určeny informační potřeby uživatele.

23. Stanovte vzestupně pořadí jednotlivých informačních položek, které nejčastěji (1) / nejméně často (10) používáte ke své činnosti:

24. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku C:?

25. Kolik složek (adresářů) máte na pevném disku na první úrovni, tj. v hlavní (root = kořenové) složce na disku, kde máte důležitá data (například na disku D:)?

26. Kolik úrovní vnořených složek (adresářů) používáte pro přehledné uložení souborů?

27. Je váš pevný disk rozdělen na více logických disků (např. C:, D:, ..)? Uveďte na kolik.

28. Jak často svá data zálohujete?

29. Máte-li se naučit vykonávat novou činnost, k níž je potřebný počítač (např. úpravu fotografií), je pro vás optimálním přístupem:

30. Každý člověk přistupuje k vytváření svého informačního prostředí jinak. Využívá k zajištění informací nezbytné nástroje, technologie, kancelářské pomůcky. Z uvedeného přehledu vyberte položku, která nejlépe vystihuje vaše informační prostředí:

31. K výše uvedené otázce, vztahující se k vašemu informačnímu prostředí vyberte 5 klíčových slov, která je nejlépe vystihují.

33. Forma prezentovaných informací výrazným způsobem určuje účinnost informační podpory. Seřaďte vzestupně uvedené formy (znaky) vyjádření informací podle příhodnosti k získání informací:

34. Z přehledu manažerských funkcí vyberte tu, která je informačně nejobtížnější.

35. Seřaďte vzestupně jednotlivé formy informačních výstupů dle jejich pořadí (1-10) z hlediska jejich příhodnosti pro zvolenou manažerskou funkci.

37. Specifikujte základní atributy, které uplatňujete při volbě formy a způsobu vámi prezentovaných informací (vyberte 4):

38. Na čem by měl být založen přístup k hodnocení úrovně informační podpory? Vyberte jednu z možností:

41. Vnímání důležitosti jednotlivých ukazatelů informační podpory, odrážející vlastnosti přijímaných a zpracovávaných informací, je individuální a ve většině případů je dáno charakterem vykonávané činnosti. Seřaďte tyto kritéria podle důležitosti od nejméně důležitých až po nejdůležitější.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukáš, L.Informační podpora manažerských činností (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informacni-podpora-manazerskych-cinnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.