Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační podpora

Informační podpora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hrůza
Šetření:06. 09. 2010 - 13. 09. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Uživatelé při realizaci informačních činností využívají potenciálu informačních systémů k zajištění především řídících, rozhodovacích a poznávacích procesů. Kvalita jejich činnosti závisí mimo jiné na kompetencích k realizaci informačních výsledků (tvorbě informačního obsahu – dokumentu, plánu, projektu) i informační gramotnosti uživatele, tj. získání potřebných informací z informačního systému.

Odpovědi respondentů

1. Pojem informační podpora činností v našem terminologickém prostředí zdomácněl. Co podle Vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interakci člověka s informačním systémem675 %75 %  
veškerou činnost prováděnou s daty225 %25 %  

Graf

2. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem informační podpora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost uživatele získat z informačního systému potřebné informace k zajištění svých cílů450 %50 %  
proces (soubor informačních činností) podporujících řídící, rozhodovací a poznávací procesy po informační stránce450 %50 %  

Graf

3. Které pojmy jsou podle Vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace 8100 %100 %  
data675 %75 %  
porozumění675 %75 %  
proces562,5 %62,5 %  
cíl450 %50 %  
počítač337,5 %37,5 %  
součinnost337,5 %37,5 %  
telefon337,5 %37,5 %  
dokument112,5 %12,5 %  
logika112,5 %12,5 %  

Graf

4. Uveďte, co lze podle vašeho názoru považovat za výsledek informační podpory manažerských činností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porozumění situaci a realitě675 %75 %  
informační výměna225 %25 %  

Graf

5. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska jejich závislosti na informační podpoře:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plánování1.250.188
organizování2.3751.234
personalistika3.8751.109
vedení lidí3.8750.359
kontrola3.6251.734

Graf

6. Vymezte, jaký je podle vašeho názoru největší problém při volbě formy prezentace informací:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Blala

komunikace

Neúplnost nebo nezažité odborné termíny.

nevím

pochopit cíl prezentovaných informací

pro koho jsou informace určeny

přehlednost

Zavádění systémů (často nekompatibilních s již existujícím prostředím) bez zohlednění skutečných potřeb koncových uživatelů.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hrůza, P.Informační podpora (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informacni-podpora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.