Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační podpora

Informační podpora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hrůza
Šetření:06. 09. 2010 - 13. 09. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Uživatelé při realizaci informačních činností využívají potenciálu informačních systémů k zajištění především řídících, rozhodovacích a poznávacích procesů. Kvalita jejich činnosti závisí mimo jiné na kompetencích k realizaci informačních výsledků (tvorbě informačního obsahu – dokumentu, plánu, projektu) i informační gramotnosti uživatele, tj. získání potřebných informací z informačního systému.

Odpovědi respondentů

1. Pojem informační podpora činností v našem terminologickém prostředí zdomácněl. Co podle Vašeho názoru tento pojem vyjadřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interakci člověka s informačním systémem675 %75 %  
veškerou činnost prováděnou s daty225 %25 %  

Graf

2. Která z nabízených formulací podle vašeho názoru nejlépe vystihuje a definuje pojem informační podpora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost uživatele získat z informačního systému potřebné informace k zajištění svých cílů450 %50 %  
proces (soubor informačních činností) podporujících řídící, rozhodovací a poznávací procesy po informační stránce450 %50 %  

Graf

3. Které pojmy jsou podle Vašeho názoru nejvíce spjaty s informační podporou. Z nabídky vyberte 5 pojmů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace 8100 %100 %  
data675 %75 %  
porozumění675 %75 %  
proces562,5 %62,5 %  
cíl450 %50 %  
počítač337,5 %37,5 %  
součinnost337,5 %37,5 %  
telefon337,5 %37,5 %  
dokument112,5 %12,5 %  
logika112,5 %12,5 %  

Graf

4. Uveďte, co lze podle vašeho názoru považovat za výsledek informační podpory manažerských činností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porozumění situaci a realitě675 %75 %  
informační výměna225 %25 %  

Graf

5. Mezi základní funkce managementu řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Stanovte prosím pořadí jednotlivých funkcí z hlediska jejich závislosti na informační podpoře:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plánování1.250.188
organizování2.3751.234
personalistika3.8751.109
vedení lidí3.8750.359
kontrola3.6251.734

Graf

6. Vymezte, jaký je podle vašeho názoru největší problém při volbě formy prezentace informací:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Blala

komunikace

Neúplnost nebo nezažité odborné termíny.

nevím

pochopit cíl prezentovaných informací

pro koho jsou informace určeny

přehlednost

Zavádění systémů (často nekompatibilních s již existujícím prostředím) bez zohlednění skutečných potřeb koncových uživatelů.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (81,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrůza, P.Informační podpora (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informacni-podpora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.