Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informování cestujících akustickým hlášením v železničních stanicích

Informování cestujících akustickým hlášením v železničních stanicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Zivala
Šetření:15. 12. 2014 - 31. 12. 2014
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):33 / 25.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum veřejného mínění je zaměřen na zjištění postojů cestujících hromadnou osobní železniční dopravou k akustickému hlášení informací o vlacích v železničních stanicích.

Hlavním cílem průzkumu je převážně vytipování částí hlášení, které jsou pro cestující nepostradatelné a tvoří základní informační zdroj a které jsou naopak ve staničním hlášení zbytné a mohli by být z hlášení vypuštěny.

Za pomocí výsledků tohoto průzkumu bude možné sestavit ideální formát podávaných informací staničním rozhlasem, které budou takříkajích "ušity na míru" skutečným potřebám cestujících.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 264444,44 %44,44 %  
26 - 362828,28 %28,28 %  
46 - 561111,11 %11,11 %  
36 - 4677,07 %7,07 %  
15 - 1866,06 %6,06 %  
56 a více22,02 %2,02 %  
méně než 1511,01 %1,01 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5353,54 %53,54 %  
muž4646,46 %46,46 %  

Graf

3. Jaká je vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4444,44 %44,44 %  
pracovník THP3030,3 %30,3 %  
manažerská pozice1212,12 %12,12 %  
dělnická pozice1212,12 %12,12 %  
žák11,01 %1,01 %  

Graf

4. Jak často jezdíte vlakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 5, minimálně dva-krát týdněotázka č. 5, minimálně jednou měsíčněotázka č. 5, párkrát do roka → konec dotazníku, výjímečněotázka č. 5, vlakem nejezdím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně jednou měsíčně3232,32 %32,32 %  
párkrát do roka2424,24 %24,24 %  
minimálně dva-krát týdně1919,19 %19,19 %  
denně1616,16 %16,16 %  
výjímečně55,05 %5,05 %  
vlakem nejezdím33,03 %3,03 %  

Graf

5. Jaký je Vámi nejčastěji využívaný druh stanice?

(dle frekvence zastavujících vlaků za hodinu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká stanice (např. Praha hl.n., Olomouc hl.n.)2736,49 %27,27 %  
střední stanice (např. Ostrava-Svinov, Kolín)2331,08 %23,23 %  
malá stanice (např. Ostrava-Vítkovíce, Kopřivnice, Havířov)2229,73 %22,22 %  
zastávka (např. Polanka nad Odrou, Ostrava-Mariánské hory)22,7 %2,02 %  

Graf

6. Používáte jakožto informační kanál při cestování železniční dopravou staniční rozhlas.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4967,12 %49,49 %  
ne2027,4 %20,2 %  
nevím45,48 %4,04 %  

Graf

7. Jak byste hodnotili přínos v současnosti zveřejňovaných informací ve staničním hlášení při Vašich cestách vlakem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2331,51 %23,23 %  
dobrý2230,14 %22,22 %  
dostatečný1216,44 %12,12 %  
výborný1013,7 %10,1 %  
nedostatečný68,22 %6,06 %  

Graf

BLOK OTÁZEK 8 - 18 VĚNOVANÝ DŮLEŽITOSTI UCELENÝCH HLÁŠENÍ

Jak hodnotíte důležitost jednotlivých sdělovaných informací při svých cestách veřejnou osobní železniční dopravou?

 

JAK HODNOTIT?

Hodnoťte prosím stejně jako ve škole:

1 - hlášená informace je pro mne velmi důležitá

...

5 - hlášená informace je pro mne zbytečná

 


 

8. Před příjezdem – hlášení se používá před příjezdem vlaku do železniční stanice.

UKÁZKA: Vážení cestující. Osobní vlak číslo 5854 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Nymburk hl.n., pravidelný příjezd v nula hodin jednu minutu přijede k nástupišti číslo 7 severní část, služebně na 30. kolej. Vlak zde jízdu končí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12433,33 %24,24 %  
31318,06 %13,13 %  
51216,67 %12,12 %  
41216,67 %12,12 %  
21115,28 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.65
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.08
Směrodatná odchylka:1.44
Medián:3
Modus:1

Graf

9. Vlak vjíždí – hlášení se používá při vjezdu vlaku do železniční stanice.

UKÁZKA: Vážení cestující. Osobní vlak číslo 8801 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun, přijíždí k nástupišti číslo 1 jižní část, služebně na 9. kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak!

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22534,72 %25,25 %  
11926,39 %19,19 %  
31216,67 %12,12 %  
5912,5 %9,09 %  
479,72 %7,07 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.51
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Zastavení vlaku – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice.

UKÁZKA: Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8807 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun, pravidelný příjezd v šest hodin devět minut přijel k nástupišti číslo 2 jižní část. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51825 %18,18 %  
31520,83 %15,15 %  
21520,83 %15,15 %  
41419,44 %14,14 %  
11013,89 %10,1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.23
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.75
Směrodatná odchylka:1.32
Medián:3
Modus:5

Graf

11. Příjezd + odjezd – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice, pokud vlak ihned odjíždí.

UKÁZKA: Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8810 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Úvaly, pravidelný příjezd v šest hodin deset minut přijel k nástupišti číslo 1 jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Radotín, Dobřichovice a Beroun, pravidelný odjezd v šest hodin dvacet minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13954,17 %39,39 %  
22331,94 %23,23 %  
368,33 %6,06 %  
434,17 %3,03 %  
511,39 %1,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.58
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Nástup – hlášení se používá, pokud vlak stojí ve stanici a čeká na čas odjezdu.

UKÁZKA: Vážení cestující. Osobní vlak číslo 9904 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Řevnice, odjede od nástupiště číslo 4 jižní část. Pravidelný odjezd v šest hodin třicet pět minut.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13548,61 %35,35 %  
22027,78 %20,2 %  
31013,89 %10,1 %  
545,56 %4,04 %  
434,17 %3,03 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Odjezd – hlášení se používá bezprostředně před odjezdem vlaku ze železniční stanice.

UKÁZKA: Vážení cestující. Na nástupišti číslo 7, severní část, ukončete nástup do rychlíku číslo 692 linky R4 společnosti České dráhy ve směru Děčín hl.n., pravidelný odjezd v šest hodin čtyřicet šest minut. Vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13852,78 %38,38 %  
21825 %18,18 %  
31115,28 %11,11 %  
445,56 %4,04 %  
511,39 %1,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.7
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.74
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:1
Modus:1

Graf

14. Zpoždění – hlášení se používá, pokud je vlak opožděn na příjezdu, příjezdu i odjezdu nebo odjezdu.

UKÁZKA: „Vážení cestující, omluvte, prosím, zpoždění vlaku. Vlak InterCity číslo 501 Ostravan
společnosti České dráhy, pravidelný odjezd v 10 hodin, 30 minut bude na pravidelném příjezdu
asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
Vlak je opožděn z důvodu poruchy trakčního vedení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15475 %54,55 %  
21216,67 %12,12 %  
345,56 %4,04 %  
522,78 %2,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.27
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.29
Směrodatná odchylka:0.54
Medián:1
Modus:1

Graf

15. Přistavení – hlášení se používá u vlaků, které vyjíždějí ze své výchozí stanice.

UKÁZKA: Vážení cestující. Osobní vlak číslo 8814 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Praha-Radotín, Dobřichovice a Beroun, pravidelný odjezd v sedm hodin dvacet minut bude přistaven k nástupišti číslo 1 služebně na 9. kolej.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13143,06 %31,31 %  
21926,39 %19,19 %  
31318,06 %13,13 %  
579,72 %7,07 %  
422,78 %2,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Přestup nebo nejbližší přípoje vlaku.

UKÁZKA: Nejbližší přípoj směrem Přerov a Šumperk bude osobním vlakem číslo 3312 společnosti České dráhy, pravidelný odjezd ve 12 hodin 52 minuty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12331,94 %23,23 %  
22027,78 %20,2 %  
31216,67 %12,12 %  
51013,89 %10,1 %  
479,72 %7,07 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.41
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.72
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:2
Modus:1

Graf

17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.

UKÁZKA: Vážení cestující, prosíme pozor. Po druhé koleji projede vlak, nepřibližujte se k hraně nástupiště.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22129,17 %21,21 %  
31622,22 %16,16 %  
11622,22 %16,16 %  
41115,28 %11,11 %  
5811,11 %8,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.61
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Upozornění na dodržování zákonů (zákaz kouření).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53548,61 %35,35 %  
41520,83 %15,15 %  
11013,89 %10,1 %  
379,72 %7,07 %  
256,94 %5,05 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.87
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:4
Modus:5

Graf

BLOK OTÁZEK 19 - 30 VĚNOVANÝ STRUKTUŘE ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

Jak hodnotíte důležitost jednotlivých částí skladby základních informací staničního hlášení?

 

JAK HODNOTIT?

Hodnoťte prosím stejně jako ve škole:

1 - hlášená informace je pro mne velmi důležitá

...

5 - hlášená informace je pro mne zbytečná

 


 

19. Druh, číslo a název vlaku.

UKÁZKA: Vážení cestující. >> Rychlík číslo 666 Rožmberk << linky S2 společnosti České dráhy ze směru Nymburk hl.n., pravidelný příjezd v nula hodin jednu minutu přijede k nástupišti číslo 7 severní část, služebně na 30. kolej. Vlak zde jízdu končí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13447,22 %34,34 %  
21520,83 %15,15 %  
31013,89 %10,1 %  
579,72 %7,07 %  
468,33 %6,06 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.55
Směrodatná odchylka:1.25
Medián:2
Modus:1

Graf

20. Označení dopravce

UKÁZKA: Vážení cestující. Rychlík číslo 666 Rožmberk linky S2 >> společnosti České dráhy << ze směru Nymburk hl.n., pravidelný příjezd v nula hodin jednu minutu přijede k nástupišti číslo 7 severní část, služebně na 30. kolej. Vlak zde jízdu končí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42534,72 %25,25 %  
51926,39 %19,19 %  
21216,67 %12,12 %  
3912,5 %9,09 %  
179,72 %7,07 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.48
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:4
Modus:4

Graf

21. Označení linky

UKÁZKA: Vážení cestující. Rychlík číslo 666 Rožmberk >> linky S2 << společnosti České dráhy ze směru Nymburk hl.n., pravidelný příjezd v nula hodin jednu minutu přijede k nástupišti číslo 7 severní část, služebně na 30. kolej. Vlak zde jízdu končí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53244,44 %32,32 %  
41520,83 %15,15 %  
3912,5 %9,09 %  
1912,5 %9,09 %  
279,72 %7,07 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.82
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.81
Směrodatná odchylka:1.35
Medián:4
Modus:5

Graf

22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku

UKÁZKA: Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8810 linky S7 společnosti České dráhy >> ze směru Úvaly <<, pravidelný příjezd v šest hodin deset minut přijel k nástupišti číslo 1 jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Radotín, Dobřichovice a Beroun, pravidelný odjezd v šest hodin dvacet minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22838,89 %28,28 %  
31723,61 %17,17 %  
11115,28 %11,11 %  
41013,89 %10,1 %  
568,33 %6,06 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:2

Graf

23. Název cílové stanice nebo zastávky vlaku

UKÁZKA: Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8810 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Úvaly, pravidelný příjezd v šest hodin deset minut přijel k nástupišti číslo 1 jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Radotín, Dobřichovice a >> Beroun <<, pravidelný odjezd v šest hodin dvacet minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15576,39 %55,56 %  
21115,28 %11,11 %  
334,17 %3,03 %  
434,17 %3,03 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.26
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.29
Směrodatná odchylka:0.54
Medián:1
Modus:1

Graf

24. Název nácestné stanice nebo zastávky vlaku

UKÁZKA: Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8810 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Úvaly, pravidelný příjezd v šest hodin deset minut přijel k nástupišti číslo 1 jižní část. Vlak dále pokračuje >> ve směru Praha-Radotín, Dobřichovice << a Beroun, pravidelný odjezd v šest hodin dvacet minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13345,83 %33,33 %  
22129,17 %21,21 %  
31013,89 %10,1 %  
456,94 %5,05 %  
534,17 %3,03 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.85
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:2
Modus:1

Graf

25. Pravidelné dělení vlaku - uvedení řazení částí vlaku a jejich cílové stanice nebo zastávky

INFO: Platí pro části vlaku, které z nácestné stanice nebo zastávky pokračují do cílové stanice nebo
zastávky pod samostatným číslem vlaku, pro přímé vozy končící nebo přecházející v nácestné nebo cílové stanici na vlak jiného směru. Například informace o zařazení přímých vozů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32129,17 %21,21 %  
11926,39 %19,19 %  
21723,61 %17,17 %  
4912,5 %9,09 %  
568,33 %6,06 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2.5
Modus:3

Graf

26. Pravidelná změna druhu vlaku

INFO: Vlak pokračuje z nácestné do cílové stanice nebo zastávky jako vlak jiného druhu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31825 %18,18 %  
51622,22 %16,16 %  
41318,06 %13,13 %  
11318,06 %13,13 %  
21216,67 %12,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:3

Graf

27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

UKÁZKA: Vážení cestující. Osobní vlak číslo 5854 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Nymburk hl.n., >> pravidelný příjezd v 0 hodin 1 minutu << přijede k nástupišti číslo 7 severní část, služebně na 30. kolej. Vlak zde jízdu končí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22129,17 %21,21 %  
41622,22 %16,16 %  
11520,83 %15,15 %  
31520,83 %15,15 %  
556,94 %5,05 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.62
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:2.5
Modus:2

Graf

28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

UKÁZKA: Vážení cestující. Na nástupišti číslo 7, severní část, ukončete nástup do rychlíku číslo 692 linky R4 společnosti České dráhy ve směru Děčín hl.n., >> pravidelný odjezd v 6 hodin 46 minut <<. Vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14258,33 %42,42 %  
21622,22 %16,16 %  
3912,5 %9,09 %  
445,56 %4,04 %  
511,39 %1,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.61
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:1
Modus:1

Graf

29. Místo přistavení nebo zastavení vlaku

UKÁZKA: Vážení cestující. >> Na nástupišti číslo 7, severní část <<, ukončete nástup do rychlíku číslo 692 linky R4 společnosti České dráhy ve směru Děčín hl.n., pravidelný odjezd v šest hodin čtyřicet šest minut. Vlak je připraven k odjezdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15272,22 %52,53 %  
21622,22 %16,16 %  
334,17 %3,03 %  
411,39 %1,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.27
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.23
Směrodatná odchylka:0.48
Medián:1
Modus:1

Graf

30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku

UKÁZKA: Informace o řazení vlaku jsou uvedeny na vývěskách v odjezdové hale a na nástupištích.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53143,06 %31,31 %  
41520,83 %15,15 %  
21115,28 %11,11 %  
31013,89 %10,1 %  
156,94 %5,05 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.85
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.52
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:4
Modus:5

Graf

BLOK OTÁZEK 31 VĚNOVANÝ CIZOJAZYČNÉ FORMĚ HLÁŠENÍ

Jak hodnotíte důležitost jazykových mutací staničního hlášení?

 

JAK HODNOTIT?

Vyberte si prosím z nabízených možností minimálně jednu odpověď.

 


 

31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních7198,61 %71,72 %  
rychlíků a expresů - mezinárodních6488,89 %64,65 %  
InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních4866,67 %48,48 %  
osobních a spěšných - mezinárodních4663,89 %46,46 %  
rychlíků a expresů - vnitrostátních2838,89 %28,28 %  
osobních a spěšných - vnitrostátních79,72 %7,07 %  
v tomto jazyce nehlásit11,39 %1,01 %  

Graf

32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních4562,5 %45,45 %  
rychlíků a expresů - mezinárodních3447,22 %34,34 %  
pouze u vlaků zajíždějících do německy mluvících zemí3244,44 %32,32 %  
osobních a spěšných - mezinárodních2230,56 %22,22 %  
InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních2129,17 %21,21 %  
v tomto jazyce nehlásit79,72 %7,07 %  
rychlíků a expresů - vnitrostátních56,94 %5,05 %  
osobních a spěšných - vnitrostátních11,39 %1,01 %  

Graf

33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze u vlaků zajíždějících do rusky mluvících zemí4359,72 %43,43 %  
v tomto jazyce nehlásit1622,22 %16,16 %  
InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních1520,83 %15,15 %  
rychlíků a expresů - mezinárodních1013,89 %10,1 %  
osobních a spěšných - mezinárodních79,72 %7,07 %  
InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních34,17 %3,03 %  
rychlíků a expresů - vnitrostátních11,39 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Používáte jakožto informační kanál při cestování železniční dopravou staniční rozhlas.

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 8. Před příjezdem – hlášení se používá před příjezdem vlaku do železniční stanice.

10. Zastavení vlaku – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice.

 • odpověď 5:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 8. Před příjezdem – hlášení se používá před příjezdem vlaku do železniční stanice.

14. Zpoždění – hlášení se používá, pokud je vlak opožděn na příjezdu, příjezdu i odjezdu nebo odjezdu.

 • odpověď 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 20. Označení dopravce
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

18. Upozornění na dodržování zákonů (zákaz kouření).

 • odpověď 5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.

23. Název cílové stanice nebo zastávky vlaku

 • odpověď 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 16. Přestup nebo nejbližší přípoje vlaku.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 25. Pravidelné dělení vlaku - uvedení řazení částí vlaku a jejich cílové stanice nebo zastávky
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 24. Název nácestné stanice nebo zastávky vlaku
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 20. Označení dopravce
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 26. Pravidelná změna druhu vlaku
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Nástup – hlášení se používá, pokud vlak stojí ve stanici a čeká na čas odjezdu.

24. Název nácestné stanice nebo zastávky vlaku

 • odpověď 1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku

28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

 • odpověď 1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

29. Místo přistavení nebo zastavení vlaku

 • odpověď 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 9. Vlak vjíždí – hlášení se používá při vjezdu vlaku do železniční stanice.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 20. Označení dopravce
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

 • odpověď InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - vnitrostátních na otázku 31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 9. Vlak vjíždí – hlášení se používá při vjezdu vlaku do železniční stanice.
 • odpověď osobních a spěšných - mezinárodních:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 26. Pravidelná změna druhu vlaku
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních a spěšných - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
 • odpověď rychlíků a expresů - mezinárodních:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 10. Zastavení vlaku – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 15. Přistavení – hlášení se používá u vlaků, které vyjíždějí ze své výchozí stanice.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 18. Upozornění na dodržování zákonů (zákaz kouření).
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 20. Označení dopravce
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 26. Pravidelná změna druhu vlaku
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 26. Pravidelná změna druhu vlaku
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních a spěšných - mezinárodních na otázku 31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - vnitrostátních na otázku 31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních a spěšných - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v tomto jazyce nehlásit na otázku 33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

 • odpověď InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi InterCity, EuroCity a SuperCity - vnitrostátních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních a spěšných - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních na otázku 33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - mezinárodních na otázku 33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
 • odpověď rychlíků a expresů - mezinárodních:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobních a spěšných - mezinárodních na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

 • odpověď InterCity, EuroCity a SuperCity - mezinárodních:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlíků a expresů - mezinárodních na otázku 33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:
 • odpověď pouze u vlaků zajíždějících do rusky mluvících zemí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze u vlaků zajíždějících do německy mluvících zemí na otázku 32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaká je vaše pracovní pozice?

4. Jak často jezdíte vlakem?

5. Jaký je Vámi nejčastěji využívaný druh stanice?

6. Používáte jakožto informační kanál při cestování železniční dopravou staniční rozhlas.

7. Jak byste hodnotili přínos v současnosti zveřejňovaných informací ve staničním hlášení při Vašich cestách vlakem?

8. Před příjezdem – hlášení se používá před příjezdem vlaku do železniční stanice.

9. Vlak vjíždí – hlášení se používá při vjezdu vlaku do železniční stanice.

10. Zastavení vlaku – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice.

11. Příjezd + odjezd – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice, pokud vlak ihned odjíždí.

12. Nástup – hlášení se používá, pokud vlak stojí ve stanici a čeká na čas odjezdu.

13. Odjezd – hlášení se používá bezprostředně před odjezdem vlaku ze železniční stanice.

14. Zpoždění – hlášení se používá, pokud je vlak opožděn na příjezdu, příjezdu i odjezdu nebo odjezdu.

15. Přistavení – hlášení se používá u vlaků, které vyjíždějí ze své výchozí stanice.

16. Přestup nebo nejbližší přípoje vlaku.

17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.

18. Upozornění na dodržování zákonů (zákaz kouření).

19. Druh, číslo a název vlaku.

20. Označení dopravce

21. Označení linky

22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku

23. Název cílové stanice nebo zastávky vlaku

24. Název nácestné stanice nebo zastávky vlaku

25. Pravidelné dělení vlaku - uvedení řazení částí vlaku a jejich cílové stanice nebo zastávky

26. Pravidelná změna druhu vlaku

27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

29. Místo přistavení nebo zastavení vlaku

30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku

31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaká je vaše pracovní pozice?

4. Jak často jezdíte vlakem?

5. Jaký je Vámi nejčastěji využívaný druh stanice?

6. Používáte jakožto informační kanál při cestování železniční dopravou staniční rozhlas.

7. Jak byste hodnotili přínos v současnosti zveřejňovaných informací ve staničním hlášení při Vašich cestách vlakem?

8. Před příjezdem – hlášení se používá před příjezdem vlaku do železniční stanice.

9. Vlak vjíždí – hlášení se používá při vjezdu vlaku do železniční stanice.

10. Zastavení vlaku – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice.

11. Příjezd + odjezd – hlášení se používá po příjezdu vlaku do železniční stanice, pokud vlak ihned odjíždí.

12. Nástup – hlášení se používá, pokud vlak stojí ve stanici a čeká na čas odjezdu.

13. Odjezd – hlášení se používá bezprostředně před odjezdem vlaku ze železniční stanice.

14. Zpoždění – hlášení se používá, pokud je vlak opožděn na příjezdu, příjezdu i odjezdu nebo odjezdu.

15. Přistavení – hlášení se používá u vlaků, které vyjíždějí ze své výchozí stanice.

16. Přestup nebo nejbližší přípoje vlaku.

17. Upozornění na bezpečnost při průjezdu vlaku kolem nástupiště nebo na posun ve stanici.

18. Upozornění na dodržování zákonů (zákaz kouření).

19. Druh, číslo a název vlaku.

20. Označení dopravce

21. Označení linky

22. Název výchozí stanice nebo zastávky vlaku

23. Název cílové stanice nebo zastávky vlaku

24. Název nácestné stanice nebo zastávky vlaku

25. Pravidelné dělení vlaku - uvedení řazení částí vlaku a jejich cílové stanice nebo zastávky

26. Pravidelná změna druhu vlaku

27. Čas pravidelného příjezdu do stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

28. Čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se hlášení poskytuje

29. Místo přistavení nebo zastavení vlaku

30. Informace o umístění přehledu řazení vlaku

31. Hlášení informací v ANGLICKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

32. Hlášení informací v NĚMECKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

33. Hlášení informací v RUSKÉM JAZYCE by mělo být součástí hlášení pro cestující vlaků:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zivala, A.Informování cestujících akustickým hlášením v železničních stanicích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovani-cestujicich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.