Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost obyvatelstva při situacích civilní ochrany v Šumperku

Informovanost obyvatelstva při situacích civilní ochrany v Šumperku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra S
Šetření:29. 04. 2014 - 04. 05. 2014
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zpracovávám bakalářskou práci na téma krizové plánování v obcích s rozšířenou působností a v malých obcích. Tento dotazník jsem stvořila ke zjištění inforovanosti obyvatel o krizovém plánování a krizovém plánu ve městě Šumperk.

Předem děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena,7068,63 %68,63 %  
muž,3231,37 %31,37 %  

Graf

2. Vás věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 503130,39 %30,39 %  
31 - 402928,43 %28,43 %  
21 – 302019,61 %19,61 %  
51 – 601514,71 %14,71 %  
61- 7054,9 %4,9 %  
71 a více21,96 %1,96 %  

Graf

3. Jsem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný,9290,2 %90,2 %  
student,54,9 %4,9 %  
důchodce,43,92 %3,92 %  
nezaměstnaný,10,98 %0,98 %  

Graf

4. Už jste někdy slyšeli o krizovém plánu obce s rozšířenou působností (dele jen "ORP") Šumperk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,8078,43 %78,43 %  
ne,1615,69 %15,69 %  
nic mi to neříká,65,88 %5,88 %  

Graf

5. Jak často se krizový plán ORP Šumperk aktualizuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7169,61 %69,61 %  
každý rok,1615,69 %15,69 %  
jednou za 4 roky,76,86 %6,86 %  
jednou za 3 roky,43,92 %3,92 %  
jednou za 2 roky,43,92 %3,92 %  

Graf

6. Kdo vypracovává krizový plán ORP Šumperk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnostní rada města,9088,24 %88,24 %  
Hasičský záchranný sbor kraje,98,82 %8,82 %  
Zastupitelstvo města,32,94 %2,94 %  

Graf

7. Kdo schvaluje krizový plán ORP Šumperk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zastupitelstvo města,5957,84 %57,84 %  
Starosta města,2322,55 %22,55 %  
Bezpečnostní rada města,1312,75 %12,75 %  
Hasičský záchranný sbor kraje,76,86 %6,86 %  

Graf

8. Víte, jaké ohrožení vám hrozí v Šumperku? Vyjmenujte alespoň 3 ohrožení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím76,86 %6,86 %  
povodeň43,92 %3,92 %  
POVODEN, POŽÁR, VICHŘICE32,94 %2,94 %  
povodně21,96 %1,96 %  
povodně, požár, výbuch plynu21,96 %1,96 %  
povodeň, chemické ohrožení21,96 %1,96 %  
povodeň, požár, výbuch plynu21,96 %1,96 %  
Povodně, Vichřice, krupobití, přerušení dodávek velkého rozsahu10,98 %0,98 %  
povodně, vichřice10,98 %0,98 %  
povodně, požár, 10,98 %0,98 %  
ostatní odpovědi povodeň, blackout, požár
oheň, voda, čpavek
povodeň, požár, pád meteoritu :)
POVODNĚ, POVĚTŘÍ
povodeň, požár, sněhová kalamita, válka,...
povodně, vetrná smršť,
povodeň při vyšších srážkách, povodeň způsobená protržením hráze přehrady Dlouhé Stráně, blackout,
povodně, blackout, požáry
povodeň, vichřice, úniky nebezpečných plynů
např. povodeň, únik chemikálií
povodně, požár,povětrnostní kalamity
přepadení, krádež
povodně, válka, zemětřesení
povodně,
výbuch čpavku, povodeň, požár
povodeń, únik závadných látek do ovzduší, mimořádné události v důsledku extrémních povětrnostních podmínek
povodně, požáry
povodně, výpadek elektrické energie, nehoda zimního stadionu
povodne, vypadek elektriky, vichrice, pozary
povodeň, únik chemikálií, požár
požár, povodně, výbuch továrny
povodeň, epidemie,narušení dodávek plynu, el. energie
povodeň- záplavy,výpadek energie, napadení státu
povodeň, vichřice, chemické ohrožení
požáry, povodně, chemické havárie
voda, výpadek elektrické energie, nebezpečná látka
povodeň, kalamita sníh/déšť/vítr, teroristický útok
havárie, povodně, požáry
povodeň,
povodeň, zastavení elektřiny, nebezpečí výbuchu,
čpavek, záplavy, požár
povodeň chemické ohrožení
povodeň, oheň , hromadná havárie
od nepřizpůsobyvých občanů
povodeň v souvislosti s PVE Dlouhé Stráně, příp. náhlé tání sněhu na horách a rozliv Desné, únik čpavku z chladící stanice na ZS Šumperk, přírodní živly (bouře + silný vítr
záplavy, povětrnoství vlivy
povodně, sněhové kalamity, vichřice, lesní požáry, epidemie, přerušení dodávek potravin-léků-plynu-atd
záplava
Povodně, požár, chemická havárie
ohrožení požáru, epidemie, havárie v silniční/železniční dopravě, poruchy v zásobování elektřinou
povodeň, únik čpavku
nezaměstnanost, chudoba, vichřice
povodeň, únik chemických látek, požár
povodně, požár, nehoa
požár, povodeň, hromadná dopravní nehoda, vichřice
povodně, tornádo, únik chemických látek
voda z Dlouhých Strání, čpavek ze zimáku, povodně
požár, potopa, epidemie
požár, pád starých stromů, povodeň
povoděň, požár,
povodeň, radiace, požár
povodně, teroristický útok, požár
voda, vítr, havárie čpavku
povodeň, vichřice, požár
požár, povoděň, útok spoluobčana
smog, povodně, požáry
povodeň, příval sněhu, vichřice
únik čpavku - stadion, povodeň, záplava - Dlouhé stráně, požár, vichřice a pod.
záplavy, požář, obecné ohrožení
povodně, letecká nehoda, požár, sněhová kalamita
povodeň, bezpečnost obyvatelstva, požár
Hrozi nam pouze dva,čpavek ze zimniho stadionu a povodenz Desne + Precerpavaci elektrarna Dlouhe strane.Sorry za hačky a čarky,pišu z mobilu....
oheň, voda, a dal vubec nevim, asi dluh České republiky
povodně, sesuv půdy, zamoření půdy
voda, sníh, vítr
ne
plyn, chemie,voda
povodeň, vichřice, požár,
POVODEŇ, HAVÁRIE, BLACKOUT
Povodeň, požár, vichřice, meteorit , ufo
1,2,3
povodně, požár, chemický poplach,
povodně, protržení hráze Dlouhé stráně, vítr
Povodeň, únik nebezpečné látky z továrny (plynné), požár
záplavy, sněhová kalamita, vichřice
Nevím.
povodeň, požár, infekce
7775,49 %75,49 % 

Graf

9. Víte něco o Civilní ochraně v Šumperku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco málo ano,5250,98 %50,98 %  
ano,3837,25 %37,25 %  
ne, nemám vůbec tušení,1211,76 %11,76 %  

Graf

10. Má město Šumperk zřízenou „základnu civilní ochrany“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,8987,25 %87,25 %  
nevím,1211,76 %11,76 %  
ne,10,98 %0,98 %  

Graf

11. Kolik máme v ČR varovných signálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35049,02 %49,02 %  
12423,53 %23,53 %  
21615,69 %15,69 %  
41211,76 %11,76 %  

Graf

12. Víte co máte dělat, když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstanu v domě, utěsním okna a dveře a zapnu sdělovací prostředky,7573,53 %73,53 %  
opustím dům a vyhledám úkryt,1211,76 %11,76 %  
opustím dům a jdu se podívat co se děje,87,84 %7,84 %  
nedělám nic, jde jen o signál pro hasiče,76,86 %6,86 %  

Graf

13. Zkouška prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pod pojmem „Všeobecná výstraha“ se provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou první středu v měsíci, nepřerušovaným tonem sirén po dobu 140 vteřin,8785,29 %85,29 %  
každou první středu v měsíci, kolísavým tonem sirém po dobu 140 vteřin,1312,75 %12,75 %  
nevím,21,96 %1,96 %  

Graf

14. Posloucháte vysílání relací na občanském rádiu CB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne,9492,16 %92,16 %  
ano,54,9 %4,9 %  
občas,32,94 %2,94 %  

Graf

15. Jak se chcete více dozvědět o činnosti civilní ochraně v Šumperku? Prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letáku,5553,92 %53,92 %  
televizních spotů,2827,45 %27,45 %  
besedami,1110,78 %10,78 %  
seminářů,87,84 %7,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Vás věk?

3. Jsem?

4. Už jste někdy slyšeli o krizovém plánu obce s rozšířenou působností (dele jen "ORP") Šumperk?

5. Jak často se krizový plán ORP Šumperk aktualizuje?

6. Kdo vypracovává krizový plán ORP Šumperk?

7. Kdo schvaluje krizový plán ORP Šumperk?

9. Víte něco o Civilní ochraně v Šumperku?

10. Má město Šumperk zřízenou „základnu civilní ochrany“?

11. Kolik máme v ČR varovných signálů?

12. Víte co máte dělat, když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

13. Zkouška prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pod pojmem „Všeobecná výstraha“ se provádí?

14. Posloucháte vysílání relací na občanském rádiu CB?

15. Jak se chcete více dozvědět o činnosti civilní ochraně v Šumperku? Prostřednictvím:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Vás věk?

3. Jsem?

4. Už jste někdy slyšeli o krizovém plánu obce s rozšířenou působností (dele jen "ORP") Šumperk?

5. Jak často se krizový plán ORP Šumperk aktualizuje?

6. Kdo vypracovává krizový plán ORP Šumperk?

7. Kdo schvaluje krizový plán ORP Šumperk?

9. Víte něco o Civilní ochraně v Šumperku?

10. Má město Šumperk zřízenou „základnu civilní ochrany“?

11. Kolik máme v ČR varovných signálů?

12. Víte co máte dělat, když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

13. Zkouška prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pod pojmem „Všeobecná výstraha“ se provádí?

14. Posloucháte vysílání relací na občanském rádiu CB?

15. Jak se chcete více dozvědět o činnosti civilní ochraně v Šumperku? Prostřednictvím:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

S, P.Informovanost obyvatelstva při situacích civilní ochrany v Šumperku (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovani-obyvatelstva-o-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.