Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost a připravenost obyvatelstva na mimořádné události

Informovanost a připravenost obyvatelstva na mimořádné události

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Halešová
Šetření:15. 02. 2024 - 04. 03. 2024
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Martina Halešová a jsem studentkou VŠB – TUO, fakulty bezpečnostního inženýrství. Chtěla bych Vás požádat, abyste si vyhradili pár minut času na vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma Současná informovanost a připravenost obyvatelstva na mimořádné události. Dotazník je anonymní a zabere Vám maximálně 5 minut. Předem děkuji za ochotu a čas, který tomuto dotazníku věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Jaký význam má kolísavý tón sirény?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná výstraha2586,21 %86,21 %  
Zkouška sirén310,34 %10,34 %  
Požární poplach13,45 %3,45 %  

Graf

2. Víte, jak se zachovat, pokud zazní všeobecná výstraha? Pokud ano, stručně napište v následující otázce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1551,72 %51,72 %  
Ne1448,28 %48,28 %  

Graf

3. Stručně napište, jak byste se zachoval/a pokud by zazněla všeobecná výstraha:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. Zjistit proč byla výstraha aktivována, 2. Vybrat nejlepší postup vzhledem k události.

Koukl bych se na internety, případně na televizi, co se sakra děje.

nachystat evakuační zavazadlo, leky, doklady, poslouchat radio, rozhlas a byt připravena opustit domov v případě mimořádné události

Někam se schovám

Nijak, když mám umřít, tak umřu.

Schovám se domů zapnu si televizi

uzavřít a utěsnit okna, vypnout elektrické a plynové spotřebiče, vypnout vodu a vyčkat dalších instrukcí dle rozhlasu či televize

Vyhledat úkryt, tj. nezůstávat venku. Snažit se vyhledat informace, buď v radiu a/nebo v televizi, případně na internetu. Zachovat klid.

xxxx

Začnu shánět informace

Zapnu si rádio

Zapnu si televizi, internet

Zavolám na MÚ

Zavřít všechny okna, pustit rádio, televizi a sledovat aktuální informace.

Zjistím důvod výstrahy, na internetu, v rádiu, v médiích, nebo na např. na stránkách IZS

4. Co si představujete pod pojmem mimořádná událost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lesní požár2689,66 %89,66 %  
Zemětřesení2689,66 %89,66 %  
Povodeň2586,21 %86,21 %  
Výpadek elektrické energie1137,93 %37,93 %  
Davová panika931,03 %31,03 %  
Pandemie Covid724,14 %24,14 %  
Ptačí chřipka620,69 %20,69 %  
Dopravní kolona413,79 %13,79 %  
Oslava narozenin13,45 %3,45 %  

Graf

5. Víte, jaké zdroje rizik se nachází na území Libereckého kraje? Pokud ano, napište v následující otázce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2275,86 %75,86 %  
Ano724,14 %24,14 %  

Graf

6. Napište jaké znáte zdroje rizik na území Libereckého kraje:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Povodeň, požár

povodeň, zemětřesení

Povodně, dopravní nehody

Povodně, dopravní nehody, chemický průmysl

Požár, dopravní nehody

Vaše diplomová práce, dost slabé podklady. Ví o tomto sběru informací Vás školitel?

Vitr, povodně, dopravní nehody

7. Jaké informace sdělíte operátorovi při volání na tísňovou linku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co se stalo2793,1 %93,1 %  
Kde se to stalo2689,66 %89,66 %  
Informace o postižených osobách2586,21 %86,21 %  
Své jméno2379,31 %79,31 %  
Své bydliště724,14 %24,14 %  
Povětrnostní podmínky v místě517,24 %17,24 %  

Graf

8. Co by mělo být obsahem evakuačního zavazadla? Napište alespoň 4 věci.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doklady totožnosti, peníze, smlouvy Základní oblečení Trvanlivé potraviny, vodu Léky a hygienické potřeby

Doklady, hotovost, první pomoc, prostředekspojení s okolím.

Doklady, léky, hygienické potřeby, oblečení

doklady, nutné léky, náhradní oblečení, deka, rádio, svítilna, potraviny a voda na 2 nejbližší dny

Doklady, oblečení, pití

Doklady, peníze ,cennosti, nápoje

doklady, peníze, nabíječka, mobil

Hygienické potřeby, pár ks oblečení, doklady, peníze

knížka, druhá knížka, třetí knížka, čisté slipy

kondomy, vložky, voda, trenýrky

lékárnička, voda, nůž, čisté ponožky

léky, doklady, pití, radio na baterky

léky, doklady, zapalovač, lékárnička, peníze, voda, konzervy, nůž, pepřový sprej, spacák, rádio na baterky

Léky, jídlo a pití, hygienické potřeby, telefon

Léky, potraviny, piti, prikrývka, baterka

Léky, voda, jídlo, oblečení

nevím

Občanka, léky, základní oblečení, telefon.

Oblečení, pití, léky, baterka, deka

Osobní doklady, léky, trvanlivé potraviny, voda, hygienické potřeby

peníze osobní doklady teplé prádlo

Piti, jídlo, teplé oblečení, deku, baterku

Pití, léky, oblečení

Pití, telefon, baterka, jídlo

Voda a jídlo, doklady, telefon, náhradní oblečení, léky.

Voda, jidli, baterka, spacák

Voda, jídlo, oblečení, zbraň, munice, zlato na úplatky.

voda, trvanlivé potraviny, zapalovač, náhradní ponožky a spodní prádlo, něco na zábavu v dlouhé chvíli, doklady, peníze

xxxxx

9. Setkal/a jste se v současnosti s tématem ochrany obyvatelstva a chování při mimořádných událostech (například ve formě letáčku, televizního pořadu, besedy s hasiči apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1862,07 %62,07 %  
Ano1137,93 %37,93 %  

Graf

10. Kde / v jaké formě jste se v současnosti setkal/a s tématem ochrany obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

obecní úřad

u mladých hasičů

V diskusi

V práci

V práci

V televizi

V televizi

V učebnicích, na konferencích, ve výuce.

Ve škole

Ve škole

Ve škole, besedy s hasiči a policií, v reklamních plochách ve vlaku.

11. Kde byste v případě potřeby hledal/a odpovědi na otázky ohledně ochrany obyvatelstva a potenciálních mimořádných událostech?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Absolvoval jsem na ZŠ brannou výchovu, absolvoval jsem ZVS. V nouzi věřím pouze sám sobě.

google

Internet

internet

Internet

Internet

Internet

internet

Internet

Internet

Internet

internet

na internetu

na internetu

Na internetu

na internetu

Na internetu

Na MÚ

Na MÚ, internet

Na prepperským fóru.

Na webových stránkách policie nebo hasičů

na webu izs nebo u známých

na webu ministersvta a OÚ, MěÚ

net

obecní úřad, HZS ČR, rádio, český rozhlas, televize

survive-ability.cz

V práci, jsem hasič

V řadě učebnic, snad znáte edici SPBI, která vydala řadu vynikajících textů. Dále vám mohu doporučit texty z IOO z Lázní Bohdaneč.

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-391758,62 %58,62 %  
40-64827,59 %27,59 %  
65 a více26,9 %6,9 %  
16-2626,9 %6,9 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pokud jste studentem, jakého vzdělání dosáhnete, až dostudujete?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou1241,38 %41,38 %  
Vysokoškolské1137,93 %37,93 %  
Střední s výučním listem517,24 %17,24 %  
Základní13,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Halešová, M.Informovanost a připravenost obyvatelstva na mimořádné události (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://informovanost-a-pripravenost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.