Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost populace o vhodnosti přeočkování proti černému kašli

Informovanost populace o vhodnosti přeočkování proti černému kašli

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Valeriya Kolesnikova
Šetření:07. 12. 2018 - 12. 12. 2018
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informovanost populace o vhodnosti přeočkování proti černému kašli před plánovaným těhotenstvím.

Cílem je prozkoumat všeobecnou informovanost lidí různého věku a povolaní o přeočkování proti černému kašli v souvislostí s těhotenstvím.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15374,63 %74,63 %  
muž5225,37 %25,37 %  

Graf

2. Uveďte svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2513264,39 %64,39 %  
25-302914,15 %14,15 %  
15-20178,29 %8,29 %  
30-3594,39 %4,39 %  
50+83,9 %3,9 %  
35-4062,93 %2,93 %  
45-5020,98 %0,98 %  
40-4520,98 %0,98 %  

Graf

3. Jaké máte zdravotní vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám žádné zdravotní vzdělání9646,83 %46,83 %  
Studuji/pracuji jako lékař8139,51 %39,51 %  
V nejbližší rodině mám lékaře2210,73 %10,73 %  
Studuji/pracuji jako střední zdravotní personál (zdrav.sestra)62,93 %2,93 %  

Graf

4. Máte děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17886,83 %86,83 %  
Ano2713,17 %13,17 %  

Graf

5. Pokud ano, uveďte věk nejmladšího

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2416,67 %1,95 %  
26416,67 %1,95 %  
1312,5 %1,46 %  
0312,5 %1,46 %  
828,33 %0,98 %  
1814,17 %0,49 %  
514,17 %0,49 %  
1514,17 %0,49 %  
414,17 %0,49 %  
2314,17 %0,49 %  
ostatní odpovědi 25
6
12
312,5 %1,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.68
Minimum:0
Maximum:26
Variační rozpětí:26
Rozptyl:96.99
Směrodatná odchylka:9.85
Medián:5.5
Modus:2

Graf

6. Byli jste v dospělosti přeočkováni proti černému kašli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12661,46 %61,46 %  
Nevím5828,29 %28,29 %  
Ano2110,24 %10,24 %  

Graf

7. Pokud ano, bylo to v souvislosti s plánovaným těhotenstvím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11697,48 %56,59 %  
Ano32,52 %1,46 %  

Graf

8. Kdo vám očkování doporučil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem přeočkován(a)17484,88 %84,88 %  
Praktický lékař209,76 %9,76 %  
Jiné doporučení94,39 %4,39 %  
Gynekolog20,98 %0,98 %  

Graf

9. Byl přeočkován alespoň jeden další člen rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím10450,73 %50,73 %  
Ne7737,56 %37,56 %  
Ano2411,71 %11,71 %  

Graf

10. Proč si myslíte, že je doporučeno nechat přeočkovat domácnost proti černému kašli při plánovaném těhotenství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Infekce černým kašlem je nebezpečná na začátku života novorozence13565,85 %65,85 %  
Infekce černým kašlem vážně poškodí plod10752,2 %52,2 %  
Těhotná žena je náchylnější k infekci černým kašlem6933,66 %33,66 %  
Střední věk je ideální období pro přeočkování proti černému kašli178,29 %8,29 %  
Nevim62,93 %2,93 %  
není to vhodné10,49 %0,49 %  
narozené dítě by mohlo být černé10,49 %0,49 %  
neviem10,49 %0,49 %  
netuším10,49 %0,49 %  
výdělek výrobce očkování, lékárny a doktora...10,49 %0,49 %  

Graf

11. Víte o doporučení Ministerstva zdravotnictví o přeočkování domácnosti před plánovaným těhotenstvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16480 %80 %  
Ano4120 %20 %  

Graf

12. Plánujete nechat se před těhotenstvím ve vašem nejbližším okolí přeočkovat proti černému kašli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud mi to doporučí lékař12159,02 %59,02 %  
Určitě ano4421,46 %21,46 %  
Ne4019,51 %19,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Pokud ano, bylo to v souvislosti s plánovaným těhotenstvím:

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Byli jste v dospělosti přeočkováni proti černému kašli:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Uveďte svůj věk:

3. Jaké máte zdravotní vzdělání:

4. Máte děti:

5. Pokud ano, uveďte věk nejmladšího

6. Byli jste v dospělosti přeočkováni proti černému kašli:

7. Pokud ano, bylo to v souvislosti s plánovaným těhotenstvím:

8. Kdo vám očkování doporučil:

9. Byl přeočkován alespoň jeden další člen rodiny:

10. Proč si myslíte, že je doporučeno nechat přeočkovat domácnost proti černému kašli při plánovaném těhotenství:

11. Víte o doporučení Ministerstva zdravotnictví o přeočkování domácnosti před plánovaným těhotenstvím:

12. Plánujete nechat se před těhotenstvím ve vašem nejbližším okolí přeočkovat proti černému kašli:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Uveďte svůj věk:

3. Jaké máte zdravotní vzdělání:

4. Máte děti:

5. Pokud ano, uveďte věk nejmladšího

6. Byli jste v dospělosti přeočkováni proti černému kašli:

7. Pokud ano, bylo to v souvislosti s plánovaným těhotenstvím:

8. Kdo vám očkování doporučil:

9. Byl přeočkován alespoň jeden další člen rodiny:

10. Proč si myslíte, že je doporučeno nechat přeočkovat domácnost proti černému kašli při plánovaném těhotenství:

11. Víte o doporučení Ministerstva zdravotnictví o přeočkování domácnosti před plánovaným těhotenstvím:

12. Plánujete nechat se před těhotenstvím ve vašem nejbližším okolí přeočkovat proti černému kašli:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kolesnikova, V.Informovanost populace o vhodnosti přeočkování proti černému kašli (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://informovanost-cerny-kasel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.