Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost laické veřejnosti o neziskových organizacích v ČR

Informovanost laické veřejnosti o neziskových organizacích v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Beran
Šetření:24. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentem střední školy a tento dotazník bude sloužit k mé maturitní práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4768,12 %68,12 %  
muž2231,88 %31,88 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let5478,26 %78,26 %  
30-45 let913,04 %13,04 %  
0-18 let34,35 %4,35 %  
40-99 let34,35 %4,35 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední3449,28 %49,28 %  
vysoké2028,99 %28,99 %  
základní1521,74 %21,74 %  

Graf

4. Navštívili jste někdy veřejnou neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4565,22 %65,22 %  
ne2434,78 %34,78 %  

Graf

5. Co je to nezisková organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právnická osoba, jejím účelem není vytvářet zisk, ale nějaký užitek5376,81 %76,81 %  
fyzická osoba, jejím účelem není vytvářet zisk, ale nějaký užitek1318,84 %18,84 %  
skupina gamblerů, kterým se nedaří vyhrát34,35 %4,35 %  

Graf

6. V jakých oblastech, si myslíte, že působí nejvíce neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální služby4768,12 %68,12 %  
dobročinnost3753,62 %53,62 %  
kultura, sport a volný čas2840,58 %40,58 %  
přírodní a životní prostředí2130,43 %30,43 %  
zdravotnictví1420,29 %20,29 %  
náboženství a církve1420,29 %20,29 %  
vzdělání a výzkum1014,49 %14,49 %  

Graf

7. Co je nejdůležitější pro prosperující neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní pracovníci3043,48 %43,48 %  
štědří sponzoři2536,23 %36,23 %  
kvalitní PR710,14 %10,14 %  
mnoho klientů22,9 %2,9 %  
druhá a třetí odpověď11,45 %1,45 %  
mnoho huleni a celej parek v rohlíku v puse11,45 %1,45 %  
Kvalitní pracovníci a především dobrovolníci, na konec štědří sponzoři.11,45 %1,45 %  
vše uvedené11,45 %1,45 %  
v zásadě všechno, ale nejdůležitější je "mít dobrý nápad", potom PR, šikovné lidi uvnitř NNO, vyřešené zázemí ... Je toho hodně a mám problém to kategorizovat do jedné odpovědi.11,45 %1,45 %  

Graf

8. Kdy vznikaly první právně uznané neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První republika3855,07 %55,07 %  
Rakousko – Uhersko1826,09 %26,09 %  
Česká republika1318,84 %18,84 %  

Graf

9. Lze považovat obec za neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5072,46 %72,46 %  
ano1927,54 %27,54 %  

Graf

10. Jaká nezisková organizace je nejznámější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk v tísni4057,97 %57,97 %  
Nadace Terezy Maxové1318,84 %18,84 %  
Charita Česká republika710,14 %10,14 %  
Masarykova univerzita22,9 %2,9 %  
Asociace prádelen a čistíren22,9 %2,9 %  
Český Červený kříž11,45 %1,45 %  
Strana přátel piva11,45 %1,45 %  
Kapka naděje 11,45 %1,45 %  
Junák11,45 %1,45 %  
nevim11,45 %1,45 %  

Graf

11. Přispěli jste někdy od neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dohromady do 100kč1927,54 %27,54 %  
ano, dohromady do 1000kč1826,09 %26,09 %  
ano, dohromady nad 1000kč1724,64 %24,64 %  
ne1521,74 %21,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Navštívili jste někdy veřejnou neziskovou organizaci?

5. Co je to nezisková organizace?

6. V jakých oblastech, si myslíte, že působí nejvíce neziskových organizací?

7. Co je nejdůležitější pro prosperující neziskovou organizaci?

8. Kdy vznikaly první právně uznané neziskové organizace?

9. Lze považovat obec za neziskovou organizaci?

10. Jaká nezisková organizace je nejznámější?

11. Přispěli jste někdy od neziskové organizace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Navštívili jste někdy veřejnou neziskovou organizaci?

5. Co je to nezisková organizace?

6. V jakých oblastech, si myslíte, že působí nejvíce neziskových organizací?

7. Co je nejdůležitější pro prosperující neziskovou organizaci?

8. Kdy vznikaly první právně uznané neziskové organizace?

9. Lze považovat obec za neziskovou organizaci?

10. Jaká nezisková organizace je nejznámější?

11. Přispěli jste někdy od neziskové organizace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beran, F.Informovanost laické veřejnosti o neziskových organizacích v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://informovanost-laicke-verejno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.