Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o domácím násilí

Informovanost o domácím násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Kučerová
Šetření:17. 11. 2010 - 24. 11. 2010
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Iveta Kučerová a jsem studentkou třetího ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě. Chtěla bych poprosit občany ve věku 20-40 let o vyplnění krátkého anonymního dotazníku týkajícího se informovanosti o domácím násilí. Pomocí těchto dotazníků bude vypracována statistika vypovídající o tomto problému. Otázky jsou většinou uzavřené, jen u některých eventuelně odpověď dopište. Předem za vyplnění dotazníku mnohokrát děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické a fyzické týrání 34,55 %4,55 %  
fyzické a psychické týrání34,55 %4,55 %  
fyzické, psychické, či jiné napadení v domácnosti23,03 %3,03 %  
fyzické, sychické, či jiné napadení v domácnosti11,52 %1,52 %  
fyzické, ale i psychické týrání drué osoby11,52 %1,52 %  
týrání členů rodiny, nejčastěji velmi nenápadné11,52 %1,52 %  
psychické týrání, bití, nedůstojné životní podmínk11,52 %1,52 %  
Násilí "za zavřenými dveřmi"11,52 %1,52 %  
Je fyzické, psychické nebo sexuální násilí 11,52 %1,52 %  
ponižování i bití11,52 %1,52 %  
ostatní odpovědi bití, hrubé nadávky, ...
Jak fyzické tak psychické týrání slabšího jedince
Fyziský a psychický teror, vyhrožování . . .
fyzické, psychické, verbální, sexuální ponižování,
Opakované napadání partnerem fyzicky i psychicky.
strach, bezmoc
týrání členů rodiny
Bití a znásilňování žen.
násilí páchané na jednom ze členů rodiny
Psychické nebo fyzické násilí v rodině
fyzické násilí, bití
psychické a fyzické násilí
Že jedna osoba, týrá tu druhou osobu.
vybíjení zlosti a vzteku na slabší osobě
nasisí na členech rodiny, o kterem nevi verejnost
zneužití dítěte, ženy apodobně
bití
fyzické či prychické týrání rodiného příslušníka
psychické a hlavně fyzické ubližování
Mlácení a fýzický či psychycky natlak na ženu či m
nekdo někomu ubližuje
Domácí násilí je fycické nebo psychické týrání.
psychické, nebo fyzické ubližování někomu z rodiny
fyzické nebo psychické týrání
násilí konané na slabším jedinci
Psychické nebo fyzické násilí od člena rodiny
Někdo někomu psychicky nebo tělesně ubližuje
fyzický a psychický týrání
psychické a fyzické ubližování
nadávky, mlácení
mlaceni
fyzické, psychické, sexuální násilí mezi blízkými
psychické i fyzické týrání
psychické nebo fyzické omezování svobody
násilí odehrávající se doma
Mlácení někoho v domácnosti.
psychické či fyzické týrání osoby pro nás blízkou
bití druhého partnera, psychycký nátlak
násilné chování
omezování druhého
Soustavné fyzické či psychické týrání člena rodiny
násilí na rodiných příslušnících
bitky,kopáni, psychické týraní, izolováni,
Jeden parner fyzicky nebo psichicky týrá druhého.
fyzické nebo psychické ubližování (opakované)na os
Násilí fyzické, psychické, sociální...páchané doma
Mlácení,zákazy.
urážky, facky, kopance, brutalita, ponižování
fyzické a psychické ubližování na zdraví blízkým
duševní, psychicke,ekonomicke a socialni týrání
psychické i fyzické týrání osob ve společné domácn
5177,27 %77,27 % 

Graf

2. Máte informace, jak se zachovat "tváří v tvář" domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ANO, ale uvítal/a bych další3045,45 %45,45 %  
ANO, mám dostatek informací1928,79 %28,79 %  
NE, ale uvítala bych je1522,73 %22,73 %  
NE, nezajímá mě to23,03 %3,03 %  

Graf

3. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žen4365,15 %65,15 %  
dětí913,64 %13,64 %  
seniorů34,55 %4,55 %  
žen a dětí23,03 %3,03 %  
žen i můžu stejně11,52 %1,52 %  
nemůžu posoudit, asi je to nastejno11,52 %1,52 %  
myslím že to je dětí i žen11,52 %1,52 %  
Všech víše vyjmenovaných11,52 %1,52 %  
žen, dětí i seniorů11,52 %1,52 %  
všech11,52 %1,52 %  
mužů11,52 %1,52 %  
slabších11,52 %1,52 %  
Dětí a žen.11,52 %1,52 %  

Graf

4. Myslíte, že všem zmiňovaným je ze strany veřejnosti poskytována stejná pozornost u problému jako je domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně ANOotázka č. 6, spíše ANOotázka č. 6, spíše NEotázka č. 5, určitě NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše NE4162,12 %62,12 %  
určitě NE1421,21 %21,21 %  
spíše ANO1015,15 %15,15 %  
rozhodně ANO11,52 %1,52 %  

Graf

5. Komu se podle Vás veřejnost při této problematice nejvíce věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženám3258,18 %48,48 %  
dětem2036,36 %30,3 %  
ženám a dětem11,82 %1,52 %  
nic11,82 %1,52 %  
obeti a násilníkovi11,82 %1,52 %  

Graf

6. Myslíte, že domácí násilí si žádá zásah okolí? (Policie, lékaři, příbuzní...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím5278,79 %78,79 %  
spíše ANO1218,18 %18,18 %  
spíše NE23,03 %3,03 %  

Graf

7. Jak by se podle Vás měla zachovat "oběť" při prvním napadení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledat pomoc odborníků3146,97 %46,97 %  
svěřit se důvěryhodnému člověku2131,82 %31,82 %  
odejít od násilníka1421,21 %21,21 %  

Graf

8. S kterým z následujících dvou tvrzeních spíše souhlasíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při zásazích proti domácímu násilí je nutné se nejdříve zaměřit na ochranu napadené osoby6192,42 %92,42 %  
při zásazích proti domácímu násilí je nutné se nejdříve zaměřit na sledování pachatele57,58 %7,58 %  

Graf

9. Myslíte si, že pro nezúčastněné osoby (přátelé, sousedé) je těžké rozpoznat domácí násilí od běžných rodinných potyček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ANO3350 %50 %  
spíše NE2334,85 %34,85 %  
rozhodně ANO812,12 %12,12 %  
určitě NE23,03 %3,03 %  

Graf

10. Řekl/a byste, že v porovnání se seoučasnou situací domácího násilí a situací před 5 lety se o problému:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více mluví4060,61 %60,61 %  
pomoc obětem domácího násilí je dostupnější3857,58 %57,58 %  
obětí stále přibývá2131,82 %31,82 %  
obětí domácího násilí ubylo46,06 %6,06 %  
méně mluví46,06 %6,06 %  
pomoc obětem je méně dostupná34,55 %4,55 %  

Graf

11. Myslíte, že svou roli v činech násilníka má i vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4162,12 %62,12 %  
ANO2537,88 %37,88 %  

Graf

12. Jakého vzdělání nejčastěji je podle Vás násilník páchající domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní bez vyučení1456 %21,21 %  
vyučení bez maturity936 %13,64 %  
vysoká škola28 %3,03 %  

Graf

13. V jaké sociální vrstvě podle Vás nejčastěji k domácímu násilí dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální stránka nemá vliv k domácímu násilí4162,12 %62,12 %  
špatné sociální zajištění1725,76 %25,76 %  
průměrně zajištění69,09 %9,09 %  
solidně zajištěni11,52 %1,52 %  
velmi dobře zajištěni11,52 %1,52 %  

Graf

14. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, velmi dobřeotázka č. 15, ANO, o některých jsem již slyšelaotázka č. 15, NE, ale zajímalo by mě tootázka č. 16, NE, nezajímám seotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, ale zajímalo by mě to3045,45 %45,45 %  
ANO, o některých jsem již slyšela2740,91 %40,91 %  
ANO, velmi dobře57,58 %7,58 %  
NE, nezajímám se46,06 %6,06 %  

Graf

15. Jaké instituce pomáhající při těchto problémech znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DONA, AVON, Bílý kruh bezpečí26,25 %3,03 %  
Klokánek26,25 %3,03 %  
DONA, AVON proti domácímu násilí, Bílý kruh bezpeč13,13 %1,52 %  
Člověk v tísni13,13 %1,52 %  
Červený kříž, Linka důvěry13,13 %1,52 %  
Linka důvěry, různá intervenční centra13,13 %1,52 %  
ROSA, DOMA, KOORDONA13,13 %1,52 %  
linka důvěry je asi nejznámější13,13 %1,52 %  
Policie ČR, linky důvěry. . .13,13 %1,52 %  
Dona, intervenční centra13,13 %1,52 %  
ostatní odpovědi pomozte dětem..ale přesný název neznám
Bílý kruh bezpečí
FOD, Bílý kruh bezpečení
linka pomoci
policie, sociální pracovníci, specialisté..
Policie ČR, azilové domy
Clovek v tisi,OSO vesnicky(nebo tak neco)lika bezp
ROSA, BKB, DONA linka
policie
policie,linka důvěry
policie a linky bezpečí
rosa
poldove
Bílý kruh bezpečí, DONA linka, intervenční centra
psychologická poradna
krizové strediská , Bíly kruh
linka bezpečí
Bílý kruh bezpečí, Dona atd.
pomoc obětem domácího násilí
bílý kruh, persefona
2062,5 %30,3 % 

Graf

16. Máte vlastní zkušenost s domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5075,76 %75,76 %  
ANO1624,24 %24,24 %  

Graf

17. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5481,82 %81,82 %  
muž1218,18 %18,18 %  

Graf

18. Věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-244974,24 %74,24 %  
25-29812,12 %12,12 %  
35-40710,61 %10,61 %  
30-3423,03 %3,03 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4974,24 %74,24 %  
vysokoškolské1218,18 %18,18 %  
vyučen/a bez maturity57,58 %7,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Myslíte, že svou roli v činech násilníka má i vzdělání?

  • odpověď ANO:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní bez vyučení na otázku 12. Jakého vzdělání nejčastěji je podle Vás násilník páchající domácí násilí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Máte informace, jak se zachovat "tváří v tvář" domácímu násilí?

3. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

4. Myslíte, že všem zmiňovaným je ze strany veřejnosti poskytována stejná pozornost u problému jako je domácí násilí?

5. Komu se podle Vás veřejnost při této problematice nejvíce věnuje?

6. Myslíte, že domácí násilí si žádá zásah okolí? (Policie, lékaři, příbuzní...)

7. Jak by se podle Vás měla zachovat "oběť" při prvním napadení?

8. S kterým z následujících dvou tvrzeních spíše souhlasíte?

9. Myslíte si, že pro nezúčastněné osoby (přátelé, sousedé) je těžké rozpoznat domácí násilí od běžných rodinných potyček?

10. Řekl/a byste, že v porovnání se seoučasnou situací domácího násilí a situací před 5 lety se o problému:

11. Myslíte, že svou roli v činech násilníka má i vzdělání?

12. Jakého vzdělání nejčastěji je podle Vás násilník páchající domácí násilí?

13. V jaké sociální vrstvě podle Vás nejčastěji k domácímu násilí dochází?

14. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

16. Máte vlastní zkušenost s domácím násilí?

17. Vaše pohlaví?

18. Věková skupina?

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Máte informace, jak se zachovat "tváří v tvář" domácímu násilí?

3. Domácí násilí je problém, který se podle Vás nejčastěji týká?

4. Myslíte, že všem zmiňovaným je ze strany veřejnosti poskytována stejná pozornost u problému jako je domácí násilí?

5. Komu se podle Vás veřejnost při této problematice nejvíce věnuje?

6. Myslíte, že domácí násilí si žádá zásah okolí? (Policie, lékaři, příbuzní...)

7. Jak by se podle Vás měla zachovat "oběť" při prvním napadení?

8. S kterým z následujících dvou tvrzeních spíše souhlasíte?

9. Myslíte si, že pro nezúčastněné osoby (přátelé, sousedé) je těžké rozpoznat domácí násilí od běžných rodinných potyček?

10. Řekl/a byste, že v porovnání se seoučasnou situací domácího násilí a situací před 5 lety se o problému:

11. Myslíte, že svou roli v činech násilníka má i vzdělání?

12. Jakého vzdělání nejčastěji je podle Vás násilník páchající domácí násilí?

13. V jaké sociální vrstvě podle Vás nejčastěji k domácímu násilí dochází?

14. Znáte nějaké instituce, které pomáhají obětem domácího násilí?

16. Máte vlastní zkušenost s domácím násilí?

17. Vaše pohlaví?

18. Věková skupina?

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kučerová, I.Informovanost o domácím násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-o-doma.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.