Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o domácí péči

Informovanost o domácí péči

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Holubová
Šetření:18. 03. 2013 - 16. 04. 2013
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Váš věk (doplňte) …………………

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6586,06 %6,06 %  
2275,3 %5,3 %  
6064,55 %4,55 %  
1853,79 %3,79 %  
3853,79 %3,79 %  
2443,03 %3,03 %  
6343,03 %3,03 %  
6443,03 %3,03 %  
4632,27 %2,27 %  
7732,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 49
67
57
58
25
21
73
26
19
28
39
82
78
61
56
35
84
37
48
52
33
68
76
23
42
70
81
55
71
74
79
44
66
80
87
69
16
40
54
62
53
92
75
72
85
50
29
30
41
59
47
8362,88 %62,88 % 

Graf

2. Vaše pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10378,03 %78,03 %  
Muž2921,97 %21,97 %  

Graf

3. Víte, co je domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12695,45 %95,45 %  
Ne64,55 %4,55 %  

Graf

4. Co podle Vás zajišťuje domácí péče? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Provádění převazů10680,3 %80,3 %  
Měření fyziologických funkcí (tlak,dech,puls)9571,97 %71,97 %  
Hygienickou péči9370,45 %70,45 %  
Rehabilitaci9168,94 %68,94 %  
Zajišťování běhu domácnosti3627,27 %27,27 %  

Graf

5. Znáte nějakou domácí péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11788,64 %88,64 %  
Ne1511,36 %11,36 %  

Graf

6. Jak jste se dozvěděli o domácí péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékaře4634,85 %34,85 %  
Známého4534,09 %34,09 %  
Informačního letáku4030,3 %30,3 %  
Internetu2015,15 %15,15 %  
..21,52 %1,52 %  
ve škole - studuji na zdravce10,76 %0,76 %  
od rodiče-matky10,76 %0,76 %  
v nemocnici10,76 %0,76 %  
z popsaných aut10,76 %0,76 %  
rodinny prislusnik u ni pracoval10,76 %0,76 %  
ve škole10,76 %0,76 %  
v práci10,76 %0,76 %  
ze zaměstnání, ze studia10,76 %0,76 %  
už na škole10,76 %0,76 %  
ze školy10,76 %0,76 %  
vykonává jí matka10,76 %0,76 %  

Graf

7. Kde by podle Vás měly být informace o domácí péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U lékaře12393,18 %93,18 %  
V lékárně4030,3 %30,3 %  
leták32,27 %2,27 %  
v nemocnici21,52 %1,52 %  
sama domácí péče-reklama10,76 %0,76 %  
internet,letáčky10,76 %0,76 %  
na obecních úřadech10,76 %0,76 %  
všude10,76 %0,76 %  
internet10,76 %0,76 %  
v tv10,76 %0,76 %  
na co nejvíce místech10,76 %0,76 %  
v nemocnicích a na LDN 10,76 %0,76 %  
befet,veřejná nástěnka10,76 %0,76 %  

Graf

8. V jaké formě by tyto informace měly být? (možnost označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brožurka/leták12091,6 %90,91 %  
Na internetu5743,51 %43,18 %  
V televizi3829,01 %28,79 %  

Graf

9. Kdy si myslíte, že byste služby domácí péče využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při nemožnosti se o sebe postarat8362,88 %62,88 %  
Na doporučení lékaře5642,42 %42,42 %  
Při zvážení svého zdraví2317,42 %17,42 %  
pověsit záclony10,76 %0,76 %  
vždy10,76 %0,76 %  
nevim10,76 %0,76 %  

Graf

10. Je ve Vašem okolí domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12090,91 %90,91 %  
Ne129,09 %9,09 %  

Graf

11. Pokud ano, jak daleko? Pokud ne, nevyplňujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 10 km9175,83 %68,94 %  
11 – 20 km1714,17 %12,88 %  
Více než 21 km1210 %9,09 %  

Graf

12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8463,64 %63,64 %  
Ano4836,36 %36,36 %  

Graf

13. Kdo Vám doporučil domácí péči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékař3771,15 %28,03 %  
Známý1223,08 %9,09 %  
sestra dp11,92 %0,76 %  
LDN sociální pracovnice11,92 %0,76 %  
dcera11,92 %0,76 %  
sama jsem o ní věděla11,92 %0,76 %  
sami11,92 %0,76 %  

Graf

14. Jste spokojeni se službami domácí péče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5298,11 %39,39 %  
Ne11,89 %0,76 %  

Graf

15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x týdně1733,33 %12,88 %  
3x týdně1121,57 %8,33 %  
1x týdně815,69 %6,06 %  
Denně713,73 %5,3 %  
nejezdí35,88 %2,27 %  
5x týdně23,92 %1,52 %  
dle potřeby11,96 %0,76 %  
1x za 14dní11,96 %0,76 %  
4x týdně11,96 %0,76 %  

Graf

16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne51100 %38,64 %  

Graf

17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4081,63 %30,3 %  
Ne918,37 %6,82 %  

Graf

18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3777,08 %28,03 %  
Ne1122,92 %8,33 %  

Graf

19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4797,92 %35,61 %  
Ne12,08 %0,76 %  

Graf

20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3065,22 %22,73 %  
Ne1634,78 %12,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak jste se dozvěděli o domácí péči?

 • odpověď Lékaře:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékař na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Jste spokojeni se službami domácí péče?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Je ve Vašem okolí domácí péče?

13. Kdo Vám doporučil domácí péči?

 • odpověď Lékař:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

14. Jste spokojeni se službami domácí péče?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékař na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známý na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?

16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?

 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékař na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Jste spokojeni se službami domácí péče?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Známý na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?

17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékař na otázku 13. Kdo Vám doporučil domácí péči?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?

20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3x týdně na otázku 15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Vaše pohlaví :

3. Víte, co je domácí péče?

4. Co podle Vás zajišťuje domácí péče? (možnost více odpovědí)

5. Znáte nějakou domácí péči?

6. Jak jste se dozvěděli o domácí péči?

7. Kde by podle Vás měly být informace o domácí péči?

8. V jaké formě by tyto informace měly být? (možnost označit více odpovědí)

9. Kdy si myslíte, že byste služby domácí péče využil/a?

10. Je ve Vašem okolí domácí péče?

11. Pokud ano, jak daleko? Pokud ne, nevyplňujte.

12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?

13. Kdo Vám doporučil domácí péči?

14. Jste spokojeni se službami domácí péče?

15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?

17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?

18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?

19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?

20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Vaše pohlaví :

3. Víte, co je domácí péče?

4. Co podle Vás zajišťuje domácí péče? (možnost více odpovědí)

5. Znáte nějakou domácí péči?

6. Jak jste se dozvěděli o domácí péči?

7. Kde by podle Vás měly být informace o domácí péči?

8. V jaké formě by tyto informace měly být? (možnost označit více odpovědí)

9. Kdy si myslíte, že byste služby domácí péče využil/a?

10. Je ve Vašem okolí domácí péče?

11. Pokud ano, jak daleko? Pokud ne, nevyplňujte.

12. Využíváte domácí péči nebo někdo z vaší rodiny?

13. Kdo Vám doporučil domácí péči?

14. Jste spokojeni se službami domácí péče?

15. Jak často k Vám jezdí domácí péče?

16. Narušuje domácí péče Váš denní harmonogram?

17. Vyřizuje Vaše domácí péče problémy, či nedostatky léků u Vašeho lékaře?

18. Aktivizuje sestra příslušníky rodiny během ošetřování?

19. Informuje Vás a Vaše rodinné příslušníky během ošetřování?

20. Umožňuje Vaše domácí péče bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (hole, vozík,..) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, V.Informovanost o domácí péči (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://informovanost-o-domaci-peci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.