Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o formách náhradní rodinné péče

Informovanost o formách náhradní rodinné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Julie Bočková
Šetření:06. 10. 2014 - 20. 10. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentka Sociálně zdravotní práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a provádím výzkum, který se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. Tento výzkum je součástí mé bakalářské práce. Chtěla bych Vás tedy požádat o pár minut Vašeho drahocenného času k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je naprosto anonymní a dobrovolný. Chtěla bych Vás tímto poprosit o krátkou spolupráci, kde bych chtěla porovnat rozdíl v informovanosti o této problematice studentů studujících obory, kde se běžně učí o náhradní rodinné péči, a studentů jiných oborů, kde se o náhradní rodinné péči dozvídají jen z letáků, médií apod. 

Dotazník má vždy jen jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Víte co to je náhradní rodinná péče (dále jen NRP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4486,27 %86,27 %  
Ne23,92 %3,92 %  
o nezletilé dítě se stará osoba/pár, kteří nejsou jeho biologickými rodiči11,96 %1,96 %  
adopce, pěstounská péče, poručnictví11,96 %1,96 %  
výchova dítěte v cizí rodině11,96 %1,96 %  
Nejsem si jistá11,96 %1,96 %  
je to péče pro dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní biologické rodině11,96 %1,96 %  

Graf

2. Jaký máte názor na NRP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný, souhlasím s tím4690,2 %90,2 %  
Neutrální, je mi to jedno59,8 %9,8 %  

Graf

3. Je nějaký rozdíl mezi osvojením a adopcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2549,02 %49,02 %  
Ano2141,18 %41,18 %  
adopce je více než osvojení11,96 %1,96 %  
adopcí získává osoba veškerá práva rodiče11,96 %1,96 %  
adopce je nezrušitelná11,96 %1,96 %  
právní vztah k dítěti11,96 %1,96 %  
U adopce dostává dítě nové příjmení, osvojení ve volnější11,96 %1,96 %  

Graf

4. Jakou osobu si lze osvojit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě nezletilé3058,82 %58,82 %  
Dítě nezletilé i zletilé2039,22 %39,22 %  
Dítě zletilé11,96 %1,96 %  

Graf

5. Kdy nejdříve po narození zřeknutého dítěte, (tedy dítěte, kterého se rodiče zřeknou a jsou rozhodnuti dítě nevychovávat) se může udělit písemný souhlas s adopcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po 6 týdnech2447,06 %47,06 %  
Po 6 měsících1631,37 %31,37 %  
Hned po narození1121,57 %21,57 %  

Graf

6. Zrušitelné osvojení se dá provést jen u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U dítěte do 1 roku života2549,02 %49,02 %  
U dítěte do plnoletosti2447,06 %47,06 %  
U dítěte předškolního roku23,92 %3,92 %  

Graf

7. Kdy zaniká pěstounská péče (zastupování a výchova dítěte pěstounem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovršením 18 let4486,27 %86,27 %  
Ukončením jakéhokoli studia611,76 %11,76 %  
Dovršením 15 let11,96 %1,96 %  

Graf

8. Jaká forma NRP je v ČR nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěstounská péče3466,67 %66,67 %  
Adopce1427,45 %27,45 %  
Poručenství35,88 %5,88 %  

Graf

9. Kdo se nejčastěji stává poručníkem dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdo z příbuzných nebo blízkých rodině dítěte3976,47 %76,47 %  
Jakákoli fyzická osoba, kterou určí soud1121,57 %21,57 %  
Fyzická osoba, která se první k dítěti přihlásí11,96 %1,96 %  

Graf

10. Poručník musí podávat soudu zprávy o osobě poručence. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý půl rok2549,02 %49,02 %  
Každý měsíc1427,45 %27,45 %  
Každý rok1223,53 %23,53 %  

Graf

11. Co se stane, když rodiče dítěte zahynou nebo jsou zbaveni rodičovské povinnosti? Soud dítěti určí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opatrovníka4792,16 %92,16 %  
Pěstouna35,88 %5,88 %  
Osvojitele11,96 %1,96 %  

Graf

12. Hostitelská péče je optimální řešením pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro starší děti4282,35 %82,35 %  
Pro děti, které jsou psychicky deprivované611,76 %11,76 %  
Pro mladší děti35,88 %5,88 %  

Graf

13. Dokázali byste si představit sebe v roli osvojitele, pěstouna apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
ne1733,33 %33,33 %  

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4588,24 %88,24 %  
Muž611,76 %11,76 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24713,73 %13,73 %  
23713,73 %13,73 %  
21611,76 %11,76 %  
2259,8 %9,8 %  
2935,88 %5,88 %  
3235,88 %5,88 %  
2523,92 %3,92 %  
2823,92 %3,92 %  
4123,92 %3,92 %  
4411,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 31
27
37
52
35
19
30
39
26
33
16
43
18
1325,49 %25,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.72
Minimum:19
Maximum:43
Variační rozpětí:24
Rozptyl:36.77
Směrodatná odchylka:6.06
Medián:24
Modus:24

Graf

16. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestuduji35,88 %5,88 %  
žádný23,92 %3,92 %  
Sociálně zdravotní práce23,92 %3,92 %  
ekonomie23,92 %3,92 %  
Sociální pedagogika23,92 %3,92 %  
sociální práce23,92 %3,92 %  
pracuji23,92 %3,92 %  
žiadny11,96 %1,96 %  
nyní už žádný, ale mám magisterský titul z učitelství geografie a tělesné výchovy pro střední školy11,96 %1,96 %  
SZP :-)11,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi ..
-
Učitelství pro 1 stupeň ZŠ a speciální pedagogika
učitelství pro mš
SZP
-------
Strojírenská technologie (bakalářské studium při zaměstnání)
už nestuduji
Hospodarska a kulturni studia
teď už žádný, předtím sociálně právní
Mezinárodní obchod
psychologii
již vystudovaná
soc. vedy
pedagogická fakulta zsv-geo
Sociální
Cestovní ruch
Management sportu
Finanční rizika
informacni studia
právnická fakulta
Pracuji-stavebnictví
komunikace a média
Informační management
marketing a obchod
Kuchařka
Vzdělávání dospělých
všeobecný
Management
matematika, neskor psychologia
Nestuduji, pracuji ve zdravotnictví, t.č. MD
Nejsem student
zaměstnání
3364,71 %64,71 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co to je náhradní rodinná péče (dále jen NRP)?

2. Jaký máte názor na NRP?

3. Je nějaký rozdíl mezi osvojením a adopcí?

4. Jakou osobu si lze osvojit?

5. Kdy nejdříve po narození zřeknutého dítěte, (tedy dítěte, kterého se rodiče zřeknou a jsou rozhodnuti dítě nevychovávat) se může udělit písemný souhlas s adopcí?

6. Zrušitelné osvojení se dá provést jen u:

7. Kdy zaniká pěstounská péče (zastupování a výchova dítěte pěstounem)?

8. Jaká forma NRP je v ČR nejčastější?

9. Kdo se nejčastěji stává poručníkem dítěte?

10. Poručník musí podávat soudu zprávy o osobě poručence. Jak často?

11. Co se stane, když rodiče dítěte zahynou nebo jsou zbaveni rodičovské povinnosti? Soud dítěti určí:

12. Hostitelská péče je optimální řešením pro:

13. Dokázali byste si představit sebe v roli osvojitele, pěstouna apod.?

14. Pohlaví:

15. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co to je náhradní rodinná péče (dále jen NRP)?

2. Jaký máte názor na NRP?

3. Je nějaký rozdíl mezi osvojením a adopcí?

4. Jakou osobu si lze osvojit?

5. Kdy nejdříve po narození zřeknutého dítěte, (tedy dítěte, kterého se rodiče zřeknou a jsou rozhodnuti dítě nevychovávat) se může udělit písemný souhlas s adopcí?

6. Zrušitelné osvojení se dá provést jen u:

7. Kdy zaniká pěstounská péče (zastupování a výchova dítěte pěstounem)?

8. Jaká forma NRP je v ČR nejčastější?

9. Kdo se nejčastěji stává poručníkem dítěte?

10. Poručník musí podávat soudu zprávy o osobě poručence. Jak často?

11. Co se stane, když rodiče dítěte zahynou nebo jsou zbaveni rodičovské povinnosti? Soud dítěti určí:

12. Hostitelská péče je optimální řešením pro:

13. Dokázali byste si představit sebe v roli osvojitele, pěstouna apod.?

14. Pohlaví:

15. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bočková, J.Informovanost o formách náhradní rodinné péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovanost-o-formach-nahr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.