Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > informovanost společnosti o koktavosti

informovanost společnosti o koktavosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Faigelová
Šetření:26. 03. 2014 - 02. 04. 2014
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, pane,

 

jmenuji se Kristýna Škvařilová a studuji poslední ročník oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci mé bakalářské práce se zaměřuji na problematiku koktavosti. Cílem tohoto šetření je zjistit, jaká je informovanost společnosti o této problematice a jaký má názor tato společnost na život, školu, práci a další sociální začlenění osob s koktavostí. Tímto bych Vás chtěla poprosit o anonymní vyplnění dotazníku.

Mnohokrát děkuji za spolupráci! 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10774,31 %74,31 %  
Muž3725,69 %25,69 %  

Graf

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7854,17 %54,17 %  
Vysoké5437,5 %37,5 %  
Základní53,47 %3,47 %  
Střední bez maturity42,78 %2,78 %  
Vyšší odborné32,08 %2,08 %  

Graf

3. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2911277,78 %77,78 %  
30-441711,81 %11,81 %  
15-19106,94 %6,94 %  
45-5953,47 %3,47 %  

Graf

4. Uveďte, zda jste se již někdy osobně setkal/a s balbutikem (balbutik=osoba s koktavostí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11680,56 %80,56 %  
Ne2819,44 %19,44 %  

Graf

5. Jak se podle Vás projevuje koktavost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U koktavosti je řeč neúmyslně přerušována pauzami, kdy balbutik není schopen vydat žádný zvuk8961,81 %61,81 %  
Koktavost se vyznačuje narušením výslovnosti jedné nebo více hlásek4430,56 %30,56 %  
Koktavost se vyznačuje nadměrně zrychleným tempem řeči, při kterém se zhoršuje její srozumitelnost117,64 %7,64 %  

Graf

6. Uveďte, jaká je podle Vás příčina koktavosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koktavost vzniká pouze po náhlém traumatu5034,72 %34,72 %  
nevím4934,03 %34,03 %  
Nejčastější příčinou vzniku koktavosti je dědičnost2517,36 %17,36 %  
Koktavost může vzniknout při prodělání infekční nemoci1611,11 %11,11 %  
Koktavost vzniká na základě přecvičování leváka42,78 %2,78 %  

Graf

7. Průběh artikulace je u balbutiků narušen křečemi. Víte, jak se tyto křeče projevují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohou se projevovat obojím výše uvedeným10975,69 %75,69 %  
Trhaným opakováním hlásek, slabik (např. ma-ma-minka)128,33 %8,33 %  
Tlačením, napínáním hlásek, slabik (např. mmmm-maminka)128,33 %8,33 %  
Nevím117,64 %7,64 %  

Graf

8. Myslíte si, že většina balbutiků má problém s veřejným mluveným projevem (zkoušení u tabule, přednášení, veřejné vystupování, proslov apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12586,81 %86,81 %  
Ne149,72 %9,72 %  
Nevím53,47 %3,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že je pro balbutiky obtížné se seznamovat s novými lidmi a navazovat partnerské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9767,36 %67,36 %  
Ne2517,36 %17,36 %  
Nevím2215,28 %15,28 %  

Graf

10. Myslíte si, že jsou balbutici znevýhodněni při volbě povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10774,31 %74,31 %  
Ne2517,36 %17,36 %  
Nevím128,33 %8,33 %  

Graf

11. V jakých situacích je podle Vás omezena plynulost řeči? (Možnost označení více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve stresové situaci13190,97 %90,97 %  
V neznámém prostředí12989,58 %89,58 %  
Při rozčílení10170,14 %70,14 %  
Při telefonování7552,08 %52,08 %  
Při recitaci básně6243,06 %43,06 %  
Při šepotu2618,06 %18,06 %  
V známém prostředí117,64 %7,64 %  
Při zpěvu74,86 %4,86 %  

Graf

12. V jakých situacích se podle Vás plynulost řeči naopak zlepšuje? (Možnost označení více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při zpěvu12486,11 %86,11 %  
V známém prostředí11076,39 %76,39 %  
Při šepotu5437,5 %37,5 %  
Při recitaci básně4128,47 %28,47 %  
Při rozčílení1711,81 %11,81 %  
Při telefonování117,64 %7,64 %  
Ve stresové situaci32,08 %2,08 %  
V neznámém prostředí10,69 %0,69 %  

Graf

13. Z jaké komunikace podle Vás mají balbutici největší strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z ústní8458,33 %58,33 %  
Z telefonické4027,78 %27,78 %  
Nevím2013,89 %13,89 %  

Graf

14. Jak byste pomohli balbutikovi při komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontroloval/a bych vlastní řeč, mluvila pomalu, ale přirozeně9364,58 %64,58 %  
Dával/a bych mu dobře míněné rady, např. Nadechni se, uvolni se1812,5 %12,5 %  
Napovídal/a a doplňoval/a bych za něj slova1812,5 %12,5 %  
Udržoval/a bych oční kontakt a dával/a najevo soucit1510,42 %10,42 %  

Graf

15. Víte, kdo ze slavných osobností trpěl koktavostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7753,47 %53,47 %  
Římský císař Claudius3524,31 %24,31 %  
Winston Churchill2618,06 %18,06 %  
Isaac Newton64,17 %4,17 %  

Graf

16. Co si představíte pod pojmem logofobie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach z vlastního mluvního projevu12687,5 %87,5 %  
Ztráta řeči, která je vázána na určitou situaci, prostředí či konkrétní osobu1611,11 %11,11 %  
Strach z logopedického vyšetření21,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

  • odpověď Střední s maturitou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při telefonování na otázku 12. V jakých situacích se podle Vás plynulost řeči naopak zlepšuje? (Možnost označení více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Uveďte Váš věk:

4. Uveďte, zda jste se již někdy osobně setkal/a s balbutikem (balbutik=osoba s koktavostí):

5. Jak se podle Vás projevuje koktavost?

6. Uveďte, jaká je podle Vás příčina koktavosti.

7. Průběh artikulace je u balbutiků narušen křečemi. Víte, jak se tyto křeče projevují?

8. Myslíte si, že většina balbutiků má problém s veřejným mluveným projevem (zkoušení u tabule, přednášení, veřejné vystupování, proslov apod.)?

9. Myslíte si, že je pro balbutiky obtížné se seznamovat s novými lidmi a navazovat partnerské vztahy?

10. Myslíte si, že jsou balbutici znevýhodněni při volbě povolání?

11. V jakých situacích je podle Vás omezena plynulost řeči? (Možnost označení více odpovědí)

12. V jakých situacích se podle Vás plynulost řeči naopak zlepšuje? (Možnost označení více odpovědí)

13. Z jaké komunikace podle Vás mají balbutici největší strach?

14. Jak byste pomohli balbutikovi při komunikaci?

15. Víte, kdo ze slavných osobností trpěl koktavostí?

16. Co si představíte pod pojmem logofobie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Uveďte Váš věk:

4. Uveďte, zda jste se již někdy osobně setkal/a s balbutikem (balbutik=osoba s koktavostí):

5. Jak se podle Vás projevuje koktavost?

6. Uveďte, jaká je podle Vás příčina koktavosti.

7. Průběh artikulace je u balbutiků narušen křečemi. Víte, jak se tyto křeče projevují?

8. Myslíte si, že většina balbutiků má problém s veřejným mluveným projevem (zkoušení u tabule, přednášení, veřejné vystupování, proslov apod.)?

9. Myslíte si, že je pro balbutiky obtížné se seznamovat s novými lidmi a navazovat partnerské vztahy?

10. Myslíte si, že jsou balbutici znevýhodněni při volbě povolání?

11. V jakých situacích je podle Vás omezena plynulost řeči? (Možnost označení více odpovědí)

12. V jakých situacích se podle Vás plynulost řeči naopak zlepšuje? (Možnost označení více odpovědí)

13. Z jaké komunikace podle Vás mají balbutici největší strach?

14. Jak byste pomohli balbutikovi při komunikaci?

15. Víte, kdo ze slavných osobností trpěl koktavostí?

16. Co si představíte pod pojmem logofobie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Faigelová, K.informovanost společnosti o koktavosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovanost-o-koktavosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.