Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o asistované reprodukci

Informovanost o asistované reprodukci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Terezie Kruisová
Šetření:23. 01. 2013 - 30. 04. 2013
Počet respondentů:634
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jmenuji se Terezie Kruisová a v současné době studuji Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty, Ústav sv. Jana Nepomuka Neummana, katedra Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství.

            Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k průzkumu pro diplomovou práci na téma Informovanost odborné a laické veřejnosti o poruchách reprodukce. Dotazník je anonymní a prosím o zaškrtnutí pouze jedné z možných odpovědí, pokud není uvedeno jinak.

 

Pokud budete mít zájem o výsledky tohoto dotazníkového průzkumu, můžete mne kontaktovat na této adrese: E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím..

 

Děkuji za spolupráci a Váš čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku.

 

Bc. Terezie Kruisová

  

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena58191,64 %91,64 %  
muž538,36 %8,36 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 25 let18228,71 %28,71 %  
35-39 let13020,5 %20,5 %  
25-29 let11718,45 %18,45 %  
30-34 let9314,67 %14,67 %  
40-44 let7511,83 %11,83 %  
45-49 let284,42 %4,42 %  
více jak 49 let91,42 %1,42 %  

Graf

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání s maturitou28244,48 %44,48 %  
vysokoškolské vzdělání25840,69 %40,69 %  
vyšší odborné vzdělání6910,88 %10,88 %  
ukončené základní vzdělání193 %3 %  
středoškolské vzdělání s výučním listem60,95 %0,95 %  

Graf

4. Uveďte místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkém městě29246,06 %46,06 %  
v menším městě19831,23 %31,23 %  
na venkově14322,56 %22,56 %  
na venkově10,16 %0,16 %  

Graf

5. Patříte k odborné zdravotnické veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepatřím32951,89 %51,89 %  
ano, jsem všeobecná sestra nebo porodní asistentka nepracující v centru asistované reprodukce25740,54 %40,54 %  
ano, nejsem však všeobecná sestra ani porodní asistentka314,89 %4,89 %  
ano, jsem všeobecná sestra nebo porodní asistentka pracující v centru asistované reprodukce172,68 %2,68 %  

Graf

6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neléčím se57190,06 %90,06 %  
méně než 1 rok233,63 %3,63 %  
3-4 roky121,89 %1,89 %  
více jak 4 roky121,89 %1,89 %  
jdeme na první pohovor81,26 %1,26 %  
1-2 roky81,26 %1,26 %  

Graf

7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný56088,33 %88,33 %  
1 cyklus355,52 %5,52 %  
2-3 cykly193 %3 %  
více jak 5 cyklů111,74 %1,74 %  
4-5 cyklů91,42 %1,42 %  

Graf

8. Máte zkušenosti s léčbou poruch reprodukce z jiného centra asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám zkušenosti z žádného centra asistované reprodukce43368,3 %68,3 %  
ne, nemám14522,87 %22,87 %  
ano, z pražského477,41 %7,41 %  
ano, z mimopražského365,68 %5,68 %  
ano, z centra mimo ČR40,63 %0,63 %  

Graf

9. Jaké informace máte o poruchách reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedostatečné22635,65 %35,65 %  
spíše dostatečné20532,33 %32,33 %  
zcela dostatečné7011,04 %11,04 %  
zcela nedostatečné6810,73 %10,73 %  
nevím6510,25 %10,25 %  

Graf

10. Pociťujete nějaký deficit znalostí o poruchách reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33753,15 %53,15 %  
ano29746,85 %46,85 %  

Graf

11. Měl/la jste možnost získat informace ze speciálních informačních materiálů o poruchách a léčbě reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne44369,87 %69,87 %  
ano19130,13 %30,13 %  

Graf

12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?2.1150.82
Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?1.8740.759
Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?2.1520.872
Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?2.0680.755

Graf

13. Přivítal/la byste více informačních materiálů z oblasti léčby poruch reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano41465,3 %65,3 %  
ne22034,7 %34,7 %  

Graf

14. Jaký zdroj informací je pro Vás z oblasti zdraví nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař/ka21934,54 %34,54 %  
internet18028,39 %28,39 %  
informační brožury11017,35 %17,35 %  
zkušenosti od známých457,1 %7,1 %  
všeobecná sestra, porodní asistentka375,84 %5,84 %  
televize121,89 %1,89 %  
odborná literatura30,47 %0,47 %  
Knihy20,32 %0,32 %  
součástí informačních materiálů by mělo být i stanovisko církve pro věřící lidi10,16 %0,16 %  
manžel - budoucí lékař10,16 %0,16 %  
od lekaře10,16 %0,16 %  
vlastní zkušenost10,16 %0,16 %  
od každého něco10,16 %0,16 %  
myslím, že kombinace lékař+sestra+tištěné materiály+knihy10,16 %0,16 %  
zkušenosti žen, které řešily tyto problémy10,16 %0,16 %  
více zdrojů,u mě to bylo od brožur,lékaře známé internet10,16 %0,16 %  
kombinace,léčla jsem se 7 let,5 pokusů z toho 1 úspěšně,ale mimiděložní těhotenství,adoptovali jsme dítě a do měsíce jsem otěhotnila bez pomoci centra10,16 %0,16 %  
nepotřebuji takové informace10,16 %0,16 %  
všechny výše uvedené10,16 %0,16 %  
určitě kombinace více odpovědí, v první řadě lékař, dále brožury a internet - velký zdroj informací, ale velmi cenné zkušenosti známých!10,16 %0,16 %  
lékař a internet10,16 %0,16 %  
momentálně se mě tato problematika netýká10,16 %0,16 %  
vlastní studium10,16 %0,16 %  
kniha zaměřená na danou problematiku10,16 %0,16 %  
kombinace odpovědí10,16 %0,16 %  
internet a kamarádka pracující v centru asistované reprodukce10,16 %0,16 %  
brožury, internet pro samostudium; a pak možnost osobních konzultací pro zodpovězení mých otázek pro lepší pochopení10,16 %0,16 %  
přednáška10,16 %0,16 %  
přednášky na VŠ10,16 %0,16 %  
ucebnice10,16 %0,16 %  
V případě schopného lékaře jednoznačně on, jinak vlastní iniciativa10,16 %0,16 %  
kombinace všech10,16 %0,16 %  
kombinace všech možností10,16 %0,16 %  
lékař, kterému nevadí, že se ptám a je ochoten mě vyslechnout. Asistovanou reprodukci nebere jako dobrý bussines.10,16 %0,16 %  

Graf

15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Víte, co znamená pojem OHSS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne48476,34 %76,34 %  
ano15023,66 %23,66 %  

Graf

17. Pojem OHSS je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
syndrom ovariální hyperstimulace (projevující se velkými cystami na vaječnících)31750 %50 %  
nevím23837,54 %37,54 %  
klasická metoda mimotělního oplodnění253,94 %3,94 %  
zásah na povrchu embrya, který napomáhá uhnízdění embrya v děloze (implantaci)243,79 %3,79 %  
intracytoplasmatická injekce spermie162,52 %2,52 %  
monitoring vývoje embryí142,21 %2,21 %  

Graf

18. Jaké máte informace o OHSS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné32050,47 %50,47 %  
zcela nedostatečné10817,03 %17,03 %  
spíše nedostatečné7311,51 %11,51 %  
spíše dostatečné6510,25 %10,25 %  
nevím446,94 %6,94 %  
zcela dostatečné243,79 %3,79 %  

Graf

19. Mezi příznaky OHSS patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bolest v podbřišku, někdy v kombinaci s nevolností, zvracením a přírůstkem hmotnosti29546,53 %46,53 %  
nevím27343,06 %43,06 %  
mimoděložní těhotenství375,84 %5,84 %  
reakce v místě vpichu injekce213,31 %3,31 %  
snížení hmotnosti81,26 %1,26 %  

Graf

20. Víte, co znamenají tyto metody?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Máte informace o nežádoucích účincích hormonální léčby při léčbě neplodnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedostatečné22735,8 %35,8 %  
žádné16526,03 %26,03 %  
spíše dostatečné13320,98 %20,98 %  
zcela nedostatečné8212,93 %12,93 %  
zcela dostatečné274,26 %4,26 %  

Graf

22. Nejčastější uváděný nežádoucí účinek hormonální léčby při léčbě neplodnosti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím33152,21 %52,21 %  
únava, bolest a lokální reakce v místě vpichu8513,41 %13,41 %  
malátnost, bušení srdce, snížení krevního tlaku8212,93 %12,93 %  
mimoděložní těhotenství8012,62 %12,62 %  
zvracení, průjem, bolest hlavy558,68 %8,68 %  
nevím10,16 %0,16 %  

Graf

23. Víte, jak se správně uchovávají hormonální přípravky aplikované při léčbě poruch reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne51881,7 %81,7 %  
ano11618,3 %18,3 %  

Graf

24. Hormonální přípravky (např. Orgalutran, Puregon, Ovitrelle) používané při léčbě poruch reprodukce se uchovávají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím40864,35 %64,35 %  
v chladničce při teplotě 2°C - 8°C, nutné chránit před mrazem, některé přípravky je možné v originálním obalu pro svou potřebu uchovávat při pokojové teplotě (do 25°C) období určené výrobcem18729,5 %29,5 %  
při pokojové teplotě do 25°C bez omezené doby uskladnění při této teplotě182,84 %2,84 %  
v originálním obalu při teplotě nižší jak 2°C111,74 %1,74 %  
není třeba zvláštního uchovávání101,58 %1,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte Váš věk:

 • odpověď méně než 25 let:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ukončené základní vzdělání na otázku 3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Patříte k odborné zdravotnické veřejnosti?

 • odpověď ne, nepatřím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Laparoskopie (LSK)=ne na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hysteroskopie (HSK)=ne na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?

10. Pociťujete nějaký deficit znalostí o poruchách reprodukce?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?

11. Měl/la jste možnost získat informace ze speciálních informačních materiálů o poruchách a léčbě reprodukce?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=2 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=3 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=4 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?=2 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?=3 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=2 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=3 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=4 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?=2 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?=3 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

 • odpověď Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?=1:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:

 • odpověď Jste informovaný/á o základních vyšetřovacích metodách při problémech s otěhotněním?=ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znáte všechna specializovaná vyšetření při poruchách reprodukce?=ano na otázku 15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jste informovaný/ná o léčebných metodách poruch mužské reprodukce?=ano na otázku 15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 cykly na otázku 7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, z mimopražského na otázku 8. Máte zkušenosti s léčbou poruch reprodukce z jiného centra asistované reprodukce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 cyklus na otázku 7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak byste celkově ohodnotil/la informační materiál?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 9. Jaké informace máte o poruchách reprodukce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
 • odpověď Jste informovaný/ná o léčebných postupech v asistované reporodukci?=ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znáte všechna specializovaná vyšetření při poruchách reprodukce?=ano na otázku 15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 5 cyklů na otázku 7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?
 • odpověď Máte informace o možných komplikacích asistované reprodukce? (Ovariální hyperstimulační syndrom, vícečetné těhotenství)=ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 5 cyklů na otázku 7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?
 • odpověď Máte informace o možných komplikacích asistované reprodukce? (Ovariální hyperstimulační syndrom, vícečetné těhotenství)=ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Laparoskopie (LSK)=ne na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi In vitro fertilization (IVF)=ne na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
 • odpověď Znáte nejčastější příčiny narušené plodnosti páru?=ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=4 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
 • odpověď Znáte vedlejší účinky léčby neplodnosti?=ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?

16. Víte, co znamená pojem OHSS?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?

17. Pojem OHSS je:

 • odpověď syndrom ovariální hyperstimulace (projevující se velkými cystami na vaječnících):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Víte, co znamená pojem OHSS?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nedostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl informační materiál dostatečně názorně ilustrovaný?=4 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?

19. Mezi příznaky OHSS patří:

 • odpověď bolest v podbřišku, někdy v kombinaci s nevolností, zvracením a přírůstkem hmotnosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Víte, co znamená pojem OHSS?
 • odpověď nevím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Pojem OHSS je:

20. Víte, co znamenají tyto metody?

 • odpověď Embryotransfer (ET)=ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 14. Jaký zdroj informací je pro Vás z oblasti zdraví nejvhodnější?
 • odpověď Intrauterine insemination (IUI)=ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA)=ano na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Víte, co znamená pojem OHSS?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 cyklus na otázku 7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Transvaginální hydrolaparoskopie (THL)=ano na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Víte, jak se správně uchovávají hormonální přípravky aplikované při léčbě poruch reprodukce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdál se Vám být informační materiál srozumitelný?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte, že informační materiál Vám poskytl dostatečné informace?=1 na otázku 12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)
 • odpověď Kryoembryotransfer (KET)=ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více jak 4 roky na otázku 6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?
 • odpověď Kryoembryotransfer (KET)=ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Embryotransfer (ET)=ne na otázku 20. Víte, co znamenají tyto metody?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 14. Jaký zdroj informací je pro Vás z oblasti zdraví nejvhodnější?
 • odpověď Testicular sperm extraction (TESE)=ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?
 • odpověď Transvaginální hydrolaparoskopie (THL)=ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela dostatečné na otázku 18. Jaké máte informace o OHSS?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte místo Vašeho bydliště:

5. Patříte k odborné zdravotnické veřejnosti?

6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?

7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?

8. Máte zkušenosti s léčbou poruch reprodukce z jiného centra asistované reprodukce?

9. Jaké informace máte o poruchách reprodukce?

10. Pociťujete nějaký deficit znalostí o poruchách reprodukce?

11. Měl/la jste možnost získat informace ze speciálních informačních materiálů o poruchách a léčbě reprodukce?

12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

13. Přivítal/la byste více informačních materiálů z oblasti léčby poruch reprodukce?

14. Jaký zdroj informací je pro Vás z oblasti zdraví nejvhodnější?

15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:

16. Víte, co znamená pojem OHSS?

17. Pojem OHSS je:

18. Jaké máte informace o OHSS?

19. Mezi příznaky OHSS patří:

20. Víte, co znamenají tyto metody?

21. Máte informace o nežádoucích účincích hormonální léčby při léčbě neplodnosti?

22. Nejčastější uváděný nežádoucí účinek hormonální léčby při léčbě neplodnosti je:

23. Víte, jak se správně uchovávají hormonální přípravky aplikované při léčbě poruch reprodukce?

24. Hormonální přípravky (např. Orgalutran, Puregon, Ovitrelle) používané při léčbě poruch reprodukce se uchovávají:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte místo Vašeho bydliště:

5. Patříte k odborné zdravotnické veřejnosti?

6. Jak dlouho se léčíte v centru asistované reprodukce?

7. Kolik cyklů léčby poruch reprodukce jste podstoupil/la?

8. Máte zkušenosti s léčbou poruch reprodukce z jiného centra asistované reprodukce?

9. Jaké informace máte o poruchách reprodukce?

10. Pociťujete nějaký deficit znalostí o poruchách reprodukce?

11. Měl/la jste možnost získat informace ze speciálních informačních materiálů o poruchách a léčbě reprodukce?

12. Prosím, ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = nedostatečně)

13. Přivítal/la byste více informačních materiálů z oblasti léčby poruch reprodukce?

14. Jaký zdroj informací je pro Vás z oblasti zdraví nejvhodnější?

15. V níže uvedené tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď, prosím:

16. Víte, co znamená pojem OHSS?

17. Pojem OHSS je:

18. Jaké máte informace o OHSS?

19. Mezi příznaky OHSS patří:

20. Víte, co znamenají tyto metody?

21. Máte informace o nežádoucích účincích hormonální léčby při léčbě neplodnosti?

22. Nejčastější uváděný nežádoucí účinek hormonální léčby při léčbě neplodnosti je:

23. Víte, jak se správně uchovávají hormonální přípravky aplikované při léčbě poruch reprodukce?

24. Hormonální přípravky (např. Orgalutran, Puregon, Ovitrelle) používané při léčbě poruch reprodukce se uchovávají:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kruisová, T.Informovanost o asistované reprodukci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://informovanost-o-reprodukci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.