Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost občanů o odpadech

Informovanost občanů o odpadech

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kadlček
Šetření:31. 01. 2014 - 01. 03. 2014
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude sloužit ke školním účelů a případně tvorbě budoucí informační kampaně. 

Děkuji za Váši pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 256954,76 %54,76 %  
25 - 444334,13 %34,13 %  
45 - 601310,32 %10,32 %  
61 a více10,79 %0,79 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9373,81 %73,81 %  
Muž3326,19 %26,19 %  

Graf

3. Myslíte, že je důležité třídit odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11994,44 %94,44 %  
Ne64,76 %4,76 %  
Nevím10,79 %0,79 %  

Graf

4. Uveďte, jaké druhy odpadů nejčastěji třídíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PET láhve11087,3 %87,3 %  
Papír10583,33 %83,33 %  
Sklo9776,98 %76,98 %  
Nebezpečný odpad (oleje, barvy, rozpouštědla apod.)4434,92 %34,92 %  
Bio odpad3729,37 %29,37 %  
Kovy3729,37 %29,37 %  
Jiné:118,73 %8,73 %  
Žádný64,76 %4,76 %  

Graf

5. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy8769,05 %69,05 %  
Občas3527,78 %27,78 %  
Nikdy43,17 %3,17 %  

Graf

6. Začal/a byste třídit odpad v případě zaručené odměny?(finanční odměna, věcný dár, sleva na dani apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídím i bez odměny7257,14 %57,14 %  
Ano, bylo by to motivační4535,71 %35,71 %  
Nejsem si jist - Nevím53,97 %3,97 %  
Ne, obtěžuje mě to atd.43,17 %3,17 %  

Graf

7. Víte kde je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10583,33 %83,33 %  
Ne2116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jste dostatečně informován/a v otázce nakládání s odpady ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6853,97 %53,97 %  
Ne5846,03 %46,03 %  

Graf

9. Chtěli byste získat více informací o nakládání s odpadem ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8265,08 %65,08 %  
Ne4434,92 %34,92 %  

Graf

10. Pokud ano, jakou formou byste chtěli být informování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na webových stránkách obce nebo města5543,65 %43,65 %  
Poštovní zásilka2116,67 %16,67 %  
Noviny1915,08 %15,08 %  
Jiné:97,14 %7,14 %  
Plakáty86,35 %6,35 %  
Ruzné akce86,35 %6,35 %  
Televize64,76 %4,76 %  

Graf

11. Navštivil/a jste někdy sběrný dvůr? (z důvodu odevzdání odpadu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9273,02 %73,02 %  
Ne3426,98 %26,98 %  

Graf

12. Víte co všechno lze ve sběrném dvoře odevzdat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7156,35 %56,35 %  
Nejsem si jistý/á4938,89 %38,89 %  
Ne64,76 %4,76 %  

Graf

13. Víte jaké množství odpadu můžete zdarma odevzdat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9273,02 %73,02 %  
Ano3426,98 %26,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše pohlaví?

3. Myslíte, že je důležité třídit odpad?

4. Uveďte, jaké druhy odpadů nejčastěji třídíte.

5. Třídíte odpad?

6. Začal/a byste třídit odpad v případě zaručené odměny?(finanční odměna, věcný dár, sleva na dani apod.)

7. Víte kde je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

8. Jste dostatečně informován/a v otázce nakládání s odpady ve Vaší obci?

9. Chtěli byste získat více informací o nakládání s odpadem ve Vaší obci?

10. Pokud ano, jakou formou byste chtěli být informování?

11. Navštivil/a jste někdy sběrný dvůr? (z důvodu odevzdání odpadu)

12. Víte co všechno lze ve sběrném dvoře odevzdat?

13. Víte jaké množství odpadu můžete zdarma odevzdat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše pohlaví?

3. Myslíte, že je důležité třídit odpad?

4. Uveďte, jaké druhy odpadů nejčastěji třídíte.

5. Třídíte odpad?

6. Začal/a byste třídit odpad v případě zaručené odměny?(finanční odměna, věcný dár, sleva na dani apod.)

7. Víte kde je ve Vašem okolí sběrný dvůr?

8. Jste dostatečně informován/a v otázce nakládání s odpady ve Vaší obci?

9. Chtěli byste získat více informací o nakládání s odpadem ve Vaší obci?

10. Pokud ano, jakou formou byste chtěli být informování?

11. Navštivil/a jste někdy sběrný dvůr? (z důvodu odevzdání odpadu)

12. Víte co všechno lze ve sběrném dvoře odevzdat?

13. Víte jaké množství odpadu můžete zdarma odevzdat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadlček, M.Informovanost občanů o odpadech (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovanost-obcanu-o-odpad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.