Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost rodičů

Informovanost rodičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Brejchová
Šetření:02. 03. 2012 - 16. 03. 2012
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Součástí ukončení mého studia je vypracování bakalářské práce na téma Edukace v primární péči a její obhajoba.

Část bakalářské práce tvoří výzkum na dané téma. Abych mohla zjistit potřebné skutečnosti, prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je anonymní.


Prosím Vás o pečlivé přečtení každé otázky, a pokud nebude uvedeno jinak, zaškrtnutí jedné odpovědi, která nejvíce odpovídá dané skutečnosti.

Moc Vám děkuji za čas, který jste se rozhodli věnovat vyplnění dotazníku.

Eliška Brejchová
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6775,28 %75,28 %  
muž2224,72 %24,72 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5561,8 %61,8 %  
Vysokoškolské2528,09 %28,09 %  
Základní55,62 %5,62 %  
Vyučení44,49 %4,49 %  

Graf

3. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let4651,69 %51,69 %  
31 - 39 let2730,34 %30,34 %  
40 a více let1314,61 %14,61 %  
Méně než 20 let33,37 %3,37 %  

Graf

4. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15662,92 %62,92 %  
22629,21 %29,21 %  
344,49 %4,49 %  
více33,37 %3,37 %  

Graf

5. Myslíte si, že během Vaší návštěvy u lékaře je ponecháno dostatek času na poskytování informací, vysvětlování a Vaše případné dotazy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, když je např. plná čekárna se stane, že není času nazbyt5258,43 %58,43 %  
Ano, vždy3134,83 %34,83 %  
Ne, většinou jsem odbyt/a66,74 %6,74 %  

Graf

6. Během informování či poučování se vyskytují následující problémy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný z těchto problémů se nevyskytuje3438,2 %38,2 %  
Lékař (sestra) neustále zvedá telefon3235,96 %35,96 %  
jiné1617,98 %17,98 %  
V ordinaci je příliš teplo1617,98 %17,98 %  
Hluk z ulice/čekárny Vás ruší66,74 %6,74 %  
V ordinaci je přílišné světlo, či naopak šero44,49 %4,49 %  
většinou stanovuji diagozu sama, lékařka většinou jen předepíše léky, změří teplotu a koukne do krku11,12 %1,12 %  

Graf

7. Informace jsou Vám nejčastěji předávány:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovně, rozhovorem či diskuzí6876,4 %76,4 %  
Slovně, spíše typem přednášky1516,85 %16,85 %  
Názorným předvedením33,37 %3,37 %  
Psanou formou33,37 %3,37 %  

Graf

8. Kdo ze zdravotníků Vám informace poskytuje nejvíce? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Doktorotázka č. 9, Sestraotázka č. 9, Jiný zdravotníkotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doktor6977,53 %77,53 %  
Sestra1719,1 %19,1 %  
Jiný zdravotník33,37 %3,37 %  

Graf

9. Na jaké téma je Vám poskytováno nejvíce informací, čemu je věnována největší pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Očkování3134,83 %34,83 %  
Růst a vývoj dítěte2022,47 %22,47 %  
Prevence onemocnění a úrazů1415,73 %15,73 %  
Výživa a správná životospráva dítěte1112,36 %12,36 %  
Pohyb33,37 %3,37 %  
b) Výživa a správná životospráva dítěte11,12 %1,12 %  
léčba11,12 %1,12 %  
žadná, pokud se sama na neco nezeptam 11,12 %1,12 %  
Nastávající problémy11,12 %1,12 %  
obecně vše11,12 %1,12 %  
Danému momentu11,12 %1,12 %  
aktuální zdravotní problém11,12 %1,12 %  
všechna nabízená témata jsou probírání rovnoměrně - dle aktuální potřeby a mých dotazů...11,12 %1,12 %  
Hygiena11,12 %1,12 %  
zdraví11,12 %1,12 %  

Graf

10. Na jaké téma je Vám poskytováno nejméně informací, či jsou informace nepostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohyb2022,47 %22,47 %  
Prevence onemocnění a úrazů2022,47 %22,47 %  
Výživa a správná životospráva dítěte1617,98 %17,98 %  
Hygiena910,11 %10,11 %  
Očkování910,11 %10,11 %  
Růst a vývoj dítěte88,99 %8,99 %  
všeho je dostatek, ale na internetu11,12 %1,12 %  
O ničen nevím11,12 %1,12 %  
nevím, cokoliv jsem potřebovala, vždy jsem se dozvěděla11,12 %1,12 %  
na to nač se neptám11,12 %1,12 %  
na neznámou nebo nezvyklou a hlavně nezjištěnou nemoc či příčinu11,12 %1,12 %  
informace na všechna témata jsou mi poskytovány přiměřeně mému zájmu o dané téma11,12 %1,12 %  
vždy je mi poskytnut dostatek informací (pokud si lékařka není jistá, sama zjišťuje odpověď u odborníka a následně mi informaci předá)11,12 %1,12 %  

Graf

11. Podle Vašeho názoru seřaďte daná témata dle důležitosti:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Očkování3.2813.326
Výživa a správná životospráva dítěte2.8092.469
Hygiena3.7981.892
Růst a vývoj dítěte2.6972.144
Prevence onemocnění a úrazů3.9442.502
Pohyb4.4722.766

Graf

12. Myslíte si, že jste schopen/a dle poskytnutých informací Vaším lékařem (sestrou) zajistit správnou a vyváženou stravu Vašemu dítěti odpovídající jeho věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, na toto téma jsem byl/a dostatečně připraven/a4550,56 %50,56 %  
Nejsem si jistý/á, o některých věcech bych rád/a věděl/a víc3134,83 %34,83 %  
Ne, lékař (sestra) mi o vhodné stravě skoro nic neřekli, vše jsem si zjišťoval/a sama1213,48 %13,48 %  
Ne, lékař (sestra) mi o vhodné stravě skoro nic neřekli, vše jsem si zjišťoval/a samab) Ne, lékař (sestra) mi o vhodné stravě skoro nic neřekli, vše jsem si zjišťoval/a sama11,12 %1,12 %  

Graf

13. Považujete výchovu, vzdělávání a poskytování informací u Vašeho dětského lékaře za nezbytné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3943,82 %43,82 %  
spíše souhlasím3539,33 %39,33 %  
nevím1112,36 %12,36 %  
spíše nesouhlasím44,49 %4,49 %  

Graf

14. Myslíte si, že je na předávání informací o péči o Vaše dítě kladen důraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ovšem jsou věci, o kterých bych rád/a věděl/a více4348,31 %48,31 %  
Ano, vždy je mi vše řádně vysvětleno a vím, kde si potřebné informace vyhledat2528,09 %28,09 %  
Spíše ne, v některých věcech si nejsem moc jistý/á1415,73 %15,73 %  
Ne, lékař (sestra) nechává iniciativu pouze na mě, abych si vše sám/sama zjistila77,87 %7,87 %  

Graf

15. Máte pocit, že poskytované informace praktickým lékařem a sestrou jsou pro Vás z hlediska péče o dítě vždy postačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3741,57 %41,57 %  
spíše nesouhlasím1921,35 %21,35 %  
souhlasím1617,98 %17,98 %  
nevím1516,85 %16,85 %  
nesouhlasím22,25 %2,25 %  

Graf

16. Stalo se Vám, že jste měl/a nějaký problém, se kterým jste si nevěděl/a rady a díky informacím, které Vám byly poskytnuty, jste ho následně zvládl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4651,69 %51,69 %  
ne4348,31 %48,31 %  

Graf

17. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, čeho se problém týkal?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemoci311,11 %3,37 %  
onemocnění27,41 %2,25 %  
alergie13,7 %1,12 %  
atopický ekzém13,7 %1,12 %  
muj syn vše zvracel nekolik dni a nebyla jsem si jista aby nahodou nebyl dehydratovany a proc vlastne tak zvracel13,7 %1,12 %  
výživa dítěte13,7 %1,12 %  
výživy ditete, onemocnení atd...13,7 %1,12 %  
laringitida13,7 %1,12 %  
stravování13,7 %1,12 %  
laryngitický záchvat13,7 %1,12 %  
ostatní odpovědi afektivní záchvaty
nějaký akutní zdravotní problém
kakání
to už nevím
diagnostika LMD
teplota, nachlazení, kašle
zábalu při horečce i jiné
péče o novorozence v prvních dnech po propuštění z porodnice, léčba střevní virózy u dvouletého dítěte
potravinové alergie a celiakie u dcery
očkování
nemoc
bolest v kolenach
přechod na pevnou stravu u dítěte
Horečky a kašle
1451,85 %15,73 % 

Graf

18. Jsou pro Vás poskytnuté informace vždy srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4146,07 %46,07 %  
Ano, vše je mi vždy jasně vysvětleno2224,72 %24,72 %  
Někdy si nejsem jistá/ý2224,72 %24,72 %  
Spíše ne33,37 %3,37 %  
Ne, lékař (sestra) často mluví nesrozumitelně a používá výrazy, kterým nerozumím11,12 %1,12 %  

Graf

19. Od jakého věku Vašeho dítěte jsou informace poskytovány nejen Vám, ale i Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 5 let3438,2 %38,2 %  
od 2 let2224,72 %24,72 %  
od 3 let1719,1 %19,1 %  
od 4 let1617,98 %17,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

  • odpověď Středoškolské:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výživa a správná životospráva dítěte na otázku 9. Na jaké téma je Vám poskytováno nejvíce informací, čemu je věnována největší pozornost?

12. Myslíte si, že jste schopen/a dle poskytnutých informací Vaším lékařem (sestrou) zajistit správnou a vyváženou stravu Vašemu dítěti odpovídající jeho věku?

  • odpověď Ano, na toto téma jsem byl/a dostatečně připraven/a:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy je mi vše řádně vysvětleno a vím, kde si potřebné informace vyhledat na otázku 14. Myslíte si, že je na předávání informací o péči o Vaše dítě kladen důraz?

13. Považujete výchovu, vzdělávání a poskytování informací u Vašeho dětského lékaře za nezbytné?

  • odpověď souhlasím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Růst a vývoj dítěte=2 na otázku 11. Podle Vašeho názoru seřaďte daná témata dle důležitosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

3. Kolik je vám let?

4. Kolik máte dětí?

5. Myslíte si, že během Vaší návštěvy u lékaře je ponecháno dostatek času na poskytování informací, vysvětlování a Vaše případné dotazy?

6. Během informování či poučování se vyskytují následující problémy:

7. Informace jsou Vám nejčastěji předávány:

8. Kdo ze zdravotníků Vám informace poskytuje nejvíce? (můžete označit více odpovědí)

9. Na jaké téma je Vám poskytováno nejvíce informací, čemu je věnována největší pozornost?

10. Na jaké téma je Vám poskytováno nejméně informací, či jsou informace nepostačující?

11. Podle Vašeho názoru seřaďte daná témata dle důležitosti:

12. Myslíte si, že jste schopen/a dle poskytnutých informací Vaším lékařem (sestrou) zajistit správnou a vyváženou stravu Vašemu dítěti odpovídající jeho věku?

13. Považujete výchovu, vzdělávání a poskytování informací u Vašeho dětského lékaře za nezbytné?

14. Myslíte si, že je na předávání informací o péči o Vaše dítě kladen důraz?

15. Máte pocit, že poskytované informace praktickým lékařem a sestrou jsou pro Vás z hlediska péče o dítě vždy postačující?

16. Stalo se Vám, že jste měl/a nějaký problém, se kterým jste si nevěděl/a rady a díky informacím, které Vám byly poskytnuty, jste ho následně zvládl/a?

18. Jsou pro Vás poskytnuté informace vždy srozumitelné?

19. Od jakého věku Vašeho dítěte jsou informace poskytovány nejen Vám, ale i Vašemu dítěti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

3. Kolik je vám let?

4. Kolik máte dětí?

5. Myslíte si, že během Vaší návštěvy u lékaře je ponecháno dostatek času na poskytování informací, vysvětlování a Vaše případné dotazy?

6. Během informování či poučování se vyskytují následující problémy:

7. Informace jsou Vám nejčastěji předávány:

8. Kdo ze zdravotníků Vám informace poskytuje nejvíce? (můžete označit více odpovědí)

9. Na jaké téma je Vám poskytováno nejvíce informací, čemu je věnována největší pozornost?

10. Na jaké téma je Vám poskytováno nejméně informací, či jsou informace nepostačující?

11. Podle Vašeho názoru seřaďte daná témata dle důležitosti:

12. Myslíte si, že jste schopen/a dle poskytnutých informací Vaším lékařem (sestrou) zajistit správnou a vyváženou stravu Vašemu dítěti odpovídající jeho věku?

13. Považujete výchovu, vzdělávání a poskytování informací u Vašeho dětského lékaře za nezbytné?

14. Myslíte si, že je na předávání informací o péči o Vaše dítě kladen důraz?

15. Máte pocit, že poskytované informace praktickým lékařem a sestrou jsou pro Vás z hlediska péče o dítě vždy postačující?

16. Stalo se Vám, že jste měl/a nějaký problém, se kterým jste si nevěděl/a rady a díky informacím, které Vám byly poskytnuty, jste ho následně zvládl/a?

18. Jsou pro Vás poskytnuté informace vždy srozumitelné?

19. Od jakého věku Vašeho dítěte jsou informace poskytovány nejen Vám, ale i Vašemu dítěti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brejchová, E.Informovanost rodičů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://informovanost-rodicu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.