Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům

Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Vašková
Šetření:13. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Hana Vašková a jsem studentkou 2 ročníku VOŠZ v ústí nad Labem. Vzhledem ke stoupající migraci v ČR jsem se rozhodla prostřednictvím tohoto dotazníku zmapovat zkušenosti a informovanost zdravotních sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům. Tento dotazník bude součástí seminární práce v předmětu Výzkum v ošetřovatelství. Děkuji předem všem za čas strávený nad jeho vyplňováním.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o jiné kultury a jejich specifika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

2. Z jakých zdrojů čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2100 %100 %  

Graf

3. Kdo je průkopníkem transkulturního ošetřovatelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mrs. M.Leininger2100 %100 %  

Graf

4. S jakými zástupci etnických menšin se nejčastěji setkáváte na svém pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové2100 %100 %  

Graf

5. Myslíte si, že cizinci mají možnost získat dostatek informací o poskytování zdravotnické péče v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

6. Domníváte se, že cizinci mají adekvátní informace o zdravotním pojištění v Čr ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

7. Komu je poskytována péče na základě veřejného zdravotního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobám s trvalým pobytem na území ČR2100 %100 %  

Graf

8. Kdo hradí poskytnutou zdravotní péči cizincům, kteří jsou na území Čr ve výkonu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ministerstvo zdravotnictví2100 %100 %  

Graf

9. S jakým druhem zdravotního pojištění cizince se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestovní zdravotní pojištění2100 %100 %  

Graf

10. Domníváte se, že by zdravotníci měli být informováni o pobytovém statusu cizince?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

11. Myslíte si, že jazyková bariera je velkým problémem ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

12. Domníváte se, že obtížná komunikace s cizincem Vás zdržuje v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

13. Co vám pomáhá v komunikaci s cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
artikulace150 %50 %  
jiné150 %50 %  

Graf

14. Využíváte interní tlumočnické služby zdravotnického zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemáme interní tlumočníky150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

15. Používají se na vašem pracovišti informované souhlasy tištěné v jiném jazyce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou ve zdravotnických zařízeních respektovány kulturní a náboženské odlišnosti cizinců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

17. Myslíte si, že jsou cizinci spokojeni s přístupem a péčí zdravotníků v našich zdravotnických zařízeních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

18. Domníváte se, že by seminář o kulturních a náboženských odlišnostech byl přínosem ve výkonu vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

19. Jaké máte profesní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VOŠZ150 %50 %  
student150 %50 %  

Graf

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné středoškolské s maturitou2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vašková, H.Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-sester-v-oblasti-poskytovani-zdravotni-pece-ci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.