Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům

Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Vašková
Šetření:13. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Hana Vašková a jsem studentkou 2 ročníku VOŠZ v ústí nad Labem. Vzhledem ke stoupající migraci v ČR jsem se rozhodla prostřednictvím tohoto dotazníku zmapovat zkušenosti a informovanost zdravotních sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům. Tento dotazník bude součástí seminární práce v předmětu Výzkum v ošetřovatelství. Děkuji předem všem za čas strávený nad jeho vyplňováním.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o jiné kultury a jejich specifika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

2. Z jakých zdrojů čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2100 %100 %  

Graf

3. Kdo je průkopníkem transkulturního ošetřovatelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mrs. M.Leininger2100 %100 %  

Graf

4. S jakými zástupci etnických menšin se nejčastěji setkáváte na svém pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové2100 %100 %  

Graf

5. Myslíte si, že cizinci mají možnost získat dostatek informací o poskytování zdravotnické péče v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

6. Domníváte se, že cizinci mají adekvátní informace o zdravotním pojištění v Čr ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

7. Komu je poskytována péče na základě veřejného zdravotního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobám s trvalým pobytem na území ČR2100 %100 %  

Graf

8. Kdo hradí poskytnutou zdravotní péči cizincům, kteří jsou na území Čr ve výkonu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ministerstvo zdravotnictví2100 %100 %  

Graf

9. S jakým druhem zdravotního pojištění cizince se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestovní zdravotní pojištění2100 %100 %  

Graf

10. Domníváte se, že by zdravotníci měli být informováni o pobytovém statusu cizince?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

11. Myslíte si, že jazyková bariera je velkým problémem ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

12. Domníváte se, že obtížná komunikace s cizincem Vás zdržuje v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

13. Co vám pomáhá v komunikaci s cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
artikulace150 %50 %  
jiné150 %50 %  

Graf

14. Využíváte interní tlumočnické služby zdravotnického zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemáme interní tlumočníky150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

15. Používají se na vašem pracovišti informované souhlasy tištěné v jiném jazyce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
nevím150 %50 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou ve zdravotnických zařízeních respektovány kulturní a náboženské odlišnosti cizinců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

17. Myslíte si, že jsou cizinci spokojeni s přístupem a péčí zdravotníků v našich zdravotnických zařízeních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

18. Domníváte se, že by seminář o kulturních a náboženských odlišnostech byl přínosem ve výkonu vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

19. Jaké máte profesní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VOŠZ150 %50 %  
student150 %50 %  

Graf

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné středoškolské s maturitou2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašková, H.Informovanost sester v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-sester-v-oblasti-poskytovani-zdravotni-pece-ci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.