Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost široké veřejnosti o vlivu kouření na lidské zdraví

Informovanost široké veřejnosti o vlivu kouření na lidské zdraví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Erbenová
Šetření:01. 05. 2016 - 09. 05. 2016
Počet respondentů:361
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který mapuje informovanost veřejnosti o dopadech kouření na lidské zdraví. Výsledky budou využity v seminární práci v předmětu Hygiena a epidemiologie.

Předem děkujeme za Váš čas
Studenti 1. LF UK

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22261,5 %61,5 %  
muž13938,5 %38,5 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23359,7 %9,7 %  
24328,86 %8,86 %  
25318,59 %8,59 %  
26226,09 %6,09 %  
22215,82 %5,82 %  
21154,16 %4,16 %  
19113,05 %3,05 %  
29102,77 %2,77 %  
18102,77 %2,77 %  
2792,49 %2,49 %  
ostatní odpovědi 20
35
54
30
49
39
36
47
40
31
50
32
33
17
58
42
63
48
60
34
44
51
45
52
65
57
69
43
72
14
28
37
46
16
59
41
11100
76
38
67
62
64
73
81
80
70
53
16545,71 %45,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.52
Minimum:18
Maximum:63
Variační rozpětí:45
Rozptyl:132.39
Směrodatná odchylka:11.51
Medián:26
Modus:23

Graf

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou17849,31 %49,31 %  
vysokoškolské11531,86 %31,86 %  
střední bez maturity / vyučen4211,63 %11,63 %  
základní267,2 %7,2 %  

Graf

4. Váš vztah ke kouření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekuřák19955,12 %55,12 %  
bývalý kuřák8322,99 %22,99 %  
kuřák7921,88 %21,88 %  

Graf

5. Kouření je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická i psychická závislost28879,78 %79,78 %  
zlozvyk5715,79 %15,79 %  
fyzická závislost164,43 %4,43 %  

Graf

6. Na kouření je nejvíce škodlivý:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tabákový kouř28177,84 %77,84 %  
nikotin7219,94 %19,94 %  
filtr82,22 %2,22 %  

Graf

7. Kouření stres:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snižuje20456,51 %56,51 %  
zvyšuje10829,92 %29,92 %  
nepůsobí na něj4913,57 %13,57 %  

Graf

8. Zaškrtněte složky, které podle Vás obsahuje tabákový kouř:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikotin33091,41 %91,41 %  
dehet33091,41 %91,41 %  
oxid uhelnatý29180,61 %80,61 %  
oxidy dusíku15342,38 %42,38 %  
metanol4913,57 %13,57 %  
helium92,49 %2,49 %  

Graf

9. Kolik karcinogenních složek podle Vás obsahuje tabákový kouř:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10012835,46 %35,46 %  
5011932,96 %32,96 %  
5006016,62 %16,62 %  
105414,96 %14,96 %  

Graf

10. Jaká onemocnění jsou z těchto uvedených v ČR nejčastěji zapříčiněna kouřením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chronická plicní onemocnění21459,28 %59,28 %  
choroby srdce a cév13437,12 %37,12 %  
zubní kaz113,05 %3,05 %  
onemocnění mozku20,55 %0,55 %  

Graf

11. Myslíte si, že kouření může u mužů způsobit poruchy erekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20255,96 %55,96 %  
nevím/ nejsem si jistý/á10127,98 %27,98 %  
ne5816,07 %16,07 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10%8641,55 %23,82 %  
5%6028,99 %16,62 %  
20%4421,26 %12,19 %  
méně než 1%178,21 %4,71 %  

Graf

13. K rozvoji kterého z těchto onemocnění prokazatelně přispívá kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cukrovka / DM II. typu19152,91 %52,91 %  
ulcerózní kolitida8824,38 %24,38 %  
karcinom děložní sliznice8222,71 %22,71 %  

Graf

14. Jak podle Vás škodí kouření v těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
způsobuje vývojové vady srdce11632,13 %32,13 %  
nevím/ nejsem si jistý/á8623,82 %23,82 %  
způsobuje mentální retardaci8623,82 %23,82 %  
způsobuje vrozené vývojové vady končetin6718,56 %18,56 %  
neškodí vůbec61,66 %1,66 %  

Graf

15. Při plánovaném rodičovství by měla žena přestat kouřit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1 rok před otěhotněním14941,27 %41,27 %  
alespoň 6 měsíců před otěhotněním14941,27 %41,27 %  
alespoň 1 měsíc před otěhotněním6317,45 %17,45 %  

Graf

16. Zkracuje podle Vás kouření délku života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, průměrně přibližně o 8 let16846,54 %46,54 %  
ano, průměrně přibližně o 4 roky14941,27 %41,27 %  
ano, průměrně přibližně o 1 rok277,48 %7,48 %  
ne174,71 %4,71 %  

Graf

17. Zhruba rok potom, co přestane kuřák kouřit, se jeho riziko vzniku ICHS (infarkt myokardu, angina pectoris,…):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sníží na 50% ve srovnání s dobou, kdy kouřil26974,52 %74,52 %  
sníží zcela na úroveň nekuřáka5916,34 %16,34 %  
nesníží vůbec339,14 %9,14 %  

Graf

18. Kolik osob přibližně zemře za rok v ČR následkem onemocnění vyvolaného kouřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
desetina všech zemřelých18049,86 %49,86 %  
šestina všech zemřelých14640,44 %40,44 %  
polovina všech zemřelých359,7 %9,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Myslíte si, že kouření může u mužů způsobit poruchy erekce?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20% na otázku 12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5% na otázku 12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10% na otázku 12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Váš vztah ke kouření:

5. Kouření je podle Vás:

6. Na kouření je nejvíce škodlivý:

7. Kouření stres:

8. Zaškrtněte složky, které podle Vás obsahuje tabákový kouř:

9. Kolik karcinogenních složek podle Vás obsahuje tabákový kouř:

10. Jaká onemocnění jsou z těchto uvedených v ČR nejčastěji zapříčiněna kouřením:

11. Myslíte si, že kouření může u mužů způsobit poruchy erekce?

12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:

13. K rozvoji kterého z těchto onemocnění prokazatelně přispívá kouření?

14. Jak podle Vás škodí kouření v těhotenství?

15. Při plánovaném rodičovství by měla žena přestat kouřit:

16. Zkracuje podle Vás kouření délku života?

17. Zhruba rok potom, co přestane kuřák kouřit, se jeho riziko vzniku ICHS (infarkt myokardu, angina pectoris,…):

18. Kolik osob přibližně zemře za rok v ČR následkem onemocnění vyvolaného kouřením?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Váš vztah ke kouření:

5. Kouření je podle Vás:

6. Na kouření je nejvíce škodlivý:

7. Kouření stres:

8. Zaškrtněte složky, které podle Vás obsahuje tabákový kouř:

9. Kolik karcinogenních složek podle Vás obsahuje tabákový kouř:

10. Jaká onemocnění jsou z těchto uvedených v ČR nejčastěji zapříčiněna kouřením:

11. Myslíte si, že kouření může u mužů způsobit poruchy erekce?

12. Pokud jste odpověděli ano, jaká část poruch erekce je zapříčiněna kouřením:

13. K rozvoji kterého z těchto onemocnění prokazatelně přispívá kouření?

14. Jak podle Vás škodí kouření v těhotenství?

15. Při plánovaném rodičovství by měla žena přestat kouřit:

16. Zkracuje podle Vás kouření délku života?

17. Zhruba rok potom, co přestane kuřák kouřit, se jeho riziko vzniku ICHS (infarkt myokardu, angina pectoris,…):

18. Kolik osob přibližně zemře za rok v ČR následkem onemocnění vyvolaného kouřením?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Erbenová, D.Informovanost široké veřejnosti o vlivu kouření na lidské zdraví (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://informovanost-siroke-verejno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.