Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost v oblasti vodního hospodářství ČR

Informovanost v oblasti vodního hospodářství ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kniezková
Šetření:26. 04. 2012 - 10. 05. 2012
Počet respondentů:230
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřený na zjištění informovanosti a zájmu obyvatel České Republiky o problematiku vodního hospodářství ČR. Dotazník je součástí výzkumu mé disertační práce s názvem „Rámcová směrnice EU pro vodní politiku uplatněná v České republice a vybraných evropských státech“. Dotazník se skládá z 14 jednoduchých otázek, jeho vyplnění je zcela anonymní a zabere Vám pouze 5 minut.


Za Vaše odpovědi a drahocenný čas Vám velice děkuji


S pozdravem Tereza Kniezková
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás problematika vodního hospodářství v České Republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15266,09 %66,09 %  
ne7833,91 %33,91 %  

Graf

2. Která oblast vodního hospodářství Vás zajímá nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásobování pitnou vodou13458,26 %58,26 %  
zmírnění důsledků extrémních jevů počasí (povodně, sucho)11047,83 %47,83 %  
ochrana povrchové a podzemní vody7432,17 %32,17 %  
ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů7432,17 %32,17 %  
hospodárné využívání vodních zdrojů pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod5624,35 %24,35 %  
zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací3113,48 %13,48 %  
bezpečnost vodních děl156,52 %6,52 %  

Graf

3. Vodní hospodářství ČR je na vysoké úrovni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9541,3 %41,3 %  
spíše souhlasím9139,57 %39,57 %  
spíše nesouhlasím3515,22 %15,22 %  
souhlasím83,48 %3,48 %  
nesouhlasím10,43 %0,43 %  

Graf

4. Víte, že v roce 2010 vešla v platnost tzv. „velká“ novela zákona o vodách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18480 %80 %  
ano4620 %20 %  

Graf

5. Setkali jste se s povodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, setkal(a) jsem se s ní pouze prostřednictvím médií (televize, internet, tisk, apod.)8135,22 %35,22 %  
ano, přímo v místě mého bydliště, ale nedošlo k majetkové újmě5021,74 %21,74 %  
ano, přímo v místě mého bydliště, došlo k majetkové újmě3716,09 %16,09 %  
ne, ale povodeň zasáhla někoho z mých příbuzných3314,35 %14,35 %  
ano, ale ne v místě mého bydliště (během služební cesty, během dovolené, apod.)2912,61 %12,61 %  

Graf

6. Pokud jste se setkali s povodní, víte, co znamená zkratka SPA?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stupen povodnove aktivity4041,67 %17,39 %  
ne3233,33 %13,91 %  
Nevím66,25 %2,61 %  
něco povodňová aktivita11,04 %0,43 %  
stupně povodňové aktivity11,04 %0,43 %  
Nějaký stupeň povodňové aktivity? Nevím určitě.11,04 %0,43 %  
Bohužel nevím.11,04 %0,43 %  
stupeň povodňové pohotovosti11,04 %0,43 %  
Nevím.11,04 %0,43 %  
značí stupně povodňové aktivity...1až 311,04 %0,43 %  
ostatní odpovědi stav povodňové aktivity
stupeň povodňové aktivity-míra povodňového nebezpečí
Ne.
JDHBADIIFAD
stupeň ohrožení povodněmi
stupeň povodňové aktivty
spa jsou lázně :D, jinak nevím
povodňová aktivita
nie
ano
stupně ohrožení ve škále 1-3 ?
1111,46 %4,78 % 

Graf

7. Odkud získáváte nejčastěji informace o vodní hospodářství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet17274,78 %74,78 %  
televize13759,57 %59,57 %  
noviny, tisk9340,43 %40,43 %  
jiné3013,04 %13,04 %  
rozhlas114,78 %4,78 %  

Graf

8. Znáte informační systém Voda České Republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20388,26 %88,26 %  
ano2711,74 %11,74 %  

Graf

9. Slyšeli jste o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18178,7 %78,7 %  
ano4921,3 %21,3 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18178,7 %78,7 %  
muž4921,3 %21,3 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 až 2517676,52 %76,52 %  
26 až 354720,43 %20,43 %  
36 až 4962,61 %2,61 %  
50 a více10,43 %0,43 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažné vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (s maturitou)13960,43 %60,43 %  
vysokoškolské8034,78 %34,78 %  
vyšší odborné52,17 %2,17 %  
středoškolské (bez maturity)41,74 %1,74 %  
základní20,87 %0,87 %  

Graf

13. Ve kterém kraji České Republiky žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský11550 %50 %  
Moravskoslezský208,7 %8,7 %  
Vysočina177,39 %7,39 %  
Olomoucký166,96 %6,96 %  
Pardubický146,09 %6,09 %  
Zlínský146,09 %6,09 %  
Středočeský104,35 %4,35 %  
Hlavní město Praha93,91 %3,91 %  
Jihočeský73,04 %3,04 %  
Ústecký31,3 %1,3 %  
Královehradecký20,87 %0,87 %  
Plzeňský20,87 %0,87 %  
Karlovarský10,43 %0,43 %  

Graf

14. Zde je prostor pro Vaše případné názory a komentáře

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať se disertačka povede! :)

Ať se Ti daří, Terezko! :o)

největší problém vodárenství v ČR je nevhodný způsob privatizace některých městských VaKů

nežiju v ČR takže nemůžu zaškrtnout žádný kraj :D:D:D .........aha, já musim :D .. takže třebaa :

Otázka 3 je velmi obšírná a není na ni možno odpovědět přesně - jelikož v globálním měřítku je naše VH na velmi vysoké úrovni; v porovnání s EU jsou již tyto rozdíly značně setřeny a jedná se drobné nuance

Som Slovák ale taka moznost v dotazniku nie je :)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás problematika vodního hospodářství v České Republice?

2. Která oblast vodního hospodářství Vás zajímá nejvíce?

3. Vodní hospodářství ČR je na vysoké úrovni.

4. Víte, že v roce 2010 vešla v platnost tzv. „velká“ novela zákona o vodách?

5. Setkali jste se s povodní?

6. Pokud jste se setkali s povodní, víte, co znamená zkratka SPA?

7. Odkud získáváte nejčastěji informace o vodní hospodářství?

8. Znáte informační systém Voda České Republiky?

9. Slyšeli jste o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažné vzdělání?

13. Ve kterém kraji České Republiky žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás problematika vodního hospodářství v České Republice?

2. Která oblast vodního hospodářství Vás zajímá nejvíce?

3. Vodní hospodářství ČR je na vysoké úrovni.

4. Víte, že v roce 2010 vešla v platnost tzv. „velká“ novela zákona o vodách?

5. Setkali jste se s povodní?

6. Pokud jste se setkali s povodní, víte, co znamená zkratka SPA?

7. Odkud získáváte nejčastěji informace o vodní hospodářství?

8. Znáte informační systém Voda České Republiky?

9. Slyšeli jste o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažné vzdělání?

13. Ve kterém kraji České Republiky žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kniezková, T.Informovanost v oblasti vodního hospodářství ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://informovanost-v-oblasti-vodn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.