Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost veřejnosti o přídatných látkách v potravinách

Informovanost veřejnosti o přídatných látkách v potravinách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Manová
Šetření:31. 01. 2011 - 07. 02. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jsem studentkou Západočeské univerzity v Plzni. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který použiji pro výzkum ke své bakalářské práci s názvem Aditiva v potravinách a jejich dopad na zdraví člověka. Data v dotazníku jsou anonymní. Zaškrtněte, prosím, vždy jen jednu správnou odpověď.
Děkuji za čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku!
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let4555,56 %55,56 %  
26-35 let2125,93 %25,93 %  
36-45 let56,17 %6,17 %  
46-55 let56,17 %6,17 %  
méně než 18 let44,94 %4,94 %  
56-65 let11,23 %1,23 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4758,02 %58,02 %  
vysokoškolské1316,05 %16,05 %  
základní1214,81 %14,81 %  
vyšší odborné56,17 %6,17 %  
střední odborné učiliště44,94 %4,94 %  

Graf

3. Čtete příbalové letáky o složení potravin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6377,78 %77,78 %  
ne1822,22 %22,22 %  

Graf

4. Které informace o složení potravin jsou pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počet E-kódů2632,1 %32,1 %  
obsah vitaminů, hlavních živin, minerálních látek2530,86 %30,86 %  
energetická hodnota1619,75 %19,75 %  
jiné1417,28 %17,28 %  

Graf

5. Co je pro Vás při koupi potravin rozhodující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita výrobku5365,43 %65,43 %  
cena výrobku1518,52 %18,52 %  
jiné78,64 %8,64 %  
vzhled výrobku33,7 %3,7 %  
značka výrobku33,7 %3,7 %  

Graf

6. Kterým potravinám dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čerstvým5669,14 %69,14 %  
trvanlivým1417,28 %17,28 %  
BIO potravinám1012,35 %12,35 %  
jiným11,23 %1,23 %  

Graf

7. Víte, co jsou to potravinová aditiva a proč se do potravin přidávají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4555,56 %55,56 %  
ne3644,44 %44,44 %  

Graf

8. Znáte význam E-kódů v potravinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5466,67 %66,67 %  
ne2733,33 %33,33 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou ,,éčka“ nebezpečná pro Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen některá5770,37 %70,37 %  
ano1316,05 %16,05 %  
ne1113,58 %13,58 %  

Graf

10. Myslíte si, že mohou mít ,,éčka“ i pozitivní vliv na zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen některá4353,09 %53,09 %  
ano2227,16 %27,16 %  
ne1619,75 %19,75 %  

Graf

11. Potravinová aditiva jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
látky, které se přidávají do potravin pro zlepšení jejich kvality (chuť, barva, vzhled)7491,36 %91,36 %  
látky, které slouží k úpravě energetické hodnoty78,64 %8,64 %  

Graf

12. Aditiva se přidávají do potravin za účelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajištění bezpečných, výživově hodnotných potravin5567,9 %67,9 %  
zvýšení energetické hodnoty potravin2632,1 %32,1 %  

Graf

13. Myslíte si, že je v ČR dostatečně dbáno na kvalitu potravin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5669,14 %69,14 %  
ano2530,86 %30,86 %  

Graf

14. Myslíte si, že v ČR dostatečně kontroluje zastoupení cizorodých (škodlivých) látek v potravinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4960,49 %60,49 %  
ano3239,51 %39,51 %  

Graf

15. Uvítali byste větší množství informací o problematice potravinových aditiv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6276,54 %76,54 %  
ne1923,46 %23,46 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou v ČR dostupné dostatečné informace o potravinových aditivech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5770,37 %70,37 %  
ano2429,63 %29,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Čtete příbalové letáky o složení potravin?

4. Které informace o složení potravin jsou pro Vás nejdůležitější?

5. Co je pro Vás při koupi potravin rozhodující?

6. Kterým potravinám dáváte přednost?

7. Víte, co jsou to potravinová aditiva a proč se do potravin přidávají?

8. Znáte význam E-kódů v potravinách?

9. Myslíte si, že jsou ,,éčka“ nebezpečná pro Vaše zdraví?

10. Myslíte si, že mohou mít ,,éčka“ i pozitivní vliv na zdraví?

11. Potravinová aditiva jsou:

12. Aditiva se přidávají do potravin za účelem:

13. Myslíte si, že je v ČR dostatečně dbáno na kvalitu potravin?

14. Myslíte si, že v ČR dostatečně kontroluje zastoupení cizorodých (škodlivých) látek v potravinách?

15. Uvítali byste větší množství informací o problematice potravinových aditiv?

16. Myslíte si, že jsou v ČR dostupné dostatečné informace o potravinových aditivech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Čtete příbalové letáky o složení potravin?

4. Které informace o složení potravin jsou pro Vás nejdůležitější?

5. Co je pro Vás při koupi potravin rozhodující?

6. Kterým potravinám dáváte přednost?

7. Víte, co jsou to potravinová aditiva a proč se do potravin přidávají?

8. Znáte význam E-kódů v potravinách?

9. Myslíte si, že jsou ,,éčka“ nebezpečná pro Vaše zdraví?

10. Myslíte si, že mohou mít ,,éčka“ i pozitivní vliv na zdraví?

11. Potravinová aditiva jsou:

12. Aditiva se přidávají do potravin za účelem:

13. Myslíte si, že je v ČR dostatečně dbáno na kvalitu potravin?

14. Myslíte si, že v ČR dostatečně kontroluje zastoupení cizorodých (škodlivých) látek v potravinách?

15. Uvítali byste větší množství informací o problematice potravinových aditiv?

16. Myslíte si, že jsou v ČR dostupné dostatečné informace o potravinových aditivech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Manová, M.Informovanost veřejnosti o přídatných látkách v potravinách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://informovanost-verejnosti-o-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.