Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj rodičů k inkluzi ve vzdělávání

Postoj rodičů k inkluzi ve vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Vybrancová
Šetření:05. 04. 2020 - 19. 05. 2020
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce, která se zabývá Vaším názorem na inkluzivní vzdělávání (to je vzdělávání všech dětí - s postižením i bez - společně). Cílem práce je zmapovat postoje mezi rodiči a zjistit do jaké míry tato skutečnost ovlivňuje volbu školy pro jejich dítě.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve vašem životě (doma, ve škole, v zaměstnání, při zájmových činnostech) s osobou s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 2, Ano, občas/jednorázověotázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas/jednorázově6548,87 %48,87 %  
Ano, pravidelně5944,36 %44,36 %  
Ne96,77 %6,77 %  

Graf

2. O jaké postižení šlo? (zaškrtněte jednu nebo více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mentální9475,81 %70,68 %  
Tělesné9173,39 %68,42 %  
Zrakové5342,74 %39,85 %  
Sluchové4334,68 %32,33 %  
Autismus21,61 %1,5 %  
Autismus, kombinované postižení...10,81 %0,75 %  

Graf

3. Považujete toto setkání pro vás za přínosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7258,06 %54,14 %  
nevím3830,65 %28,57 %  
ne1411,29 %10,53 %  

Graf

4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Děti s postižením mají mít stejné možnosti vzdělávání jako ostatní.0.7671.337
Pro děti je obohacující potkávat se s dětmi s postižením.0.7741.498
Je spravedlivé poskytnout větší podporu dětem, které to potřebují kvůli svému postižení.0.9621.179
Každé dítě je specifické a potřebuje speciální péči.1.2480.938
Kulturní společnost je povinna se postarat o potřebné.1.2180.712
Je zbytečné vynakládat prostředky na začleňování dětí s postižením do společnosti, stejně jim to nepomůže.-0.6771.602

Graf

5. Navštěvuje/ navštěvovalo Vaše dítě nějaké zařízení předškolního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10679,7 %79,7 %  
Ne2720,3 %20,3 %  

Graf

6. O jaké předškolní zařízení šlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní MŠ9488,68 %70,68 %  
MŠ s alternativním programem (Montessorri, lesní školka apod.)76,6 %5,26 %  
soukromé zařízení – dětské centrum, dětskou skupinu54,72 %3,76 %  

Graf

7. Považujete volbu tohoto zařízení za dobrou pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9286,79 %69,17 %  
nevím76,6 %5,26 %  
ne76,6 %5,26 %  

Graf

8. Je/bylo ve třídě vašeho dítěte integrováno nějaké dítě s postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5854,72 %43,61 %  
ano3028,3 %22,56 %  
nevím1816,98 %13,53 %  

Graf

9. Ovlivňuje podle Vás přítomnost dítěte s postižením chod třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit5742,86 %42,86 %  
Ano, negativně to ovlivňuje chod třídy4533,83 %33,83 %  
Ano, má to na třídu pozitivní vliv2317,29 %17,29 %  
Ne, nemá to žádný vliv86,02 %6,02 %  

Graf

10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zrakovým1.3910.84
sluchovým1.3910.779
tělesným1.3080.98
zdravotním1.1651.131
mentálním0.0532.2
s poruchou chování-0.4291.824
sociálně znevýhodněné0.7141.512

Graf

11. Pokud byste se dozvěděl/a, že do třídy Vašeho dítěte bude chodit dítě s postižením, s jehož zařazením do třídy nesouhlasíte, byl by to pro Vás důvod změnit (vybrat jinou) mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8765,41 %65,41 %  
ano4634,59 %34,59 %  

Graf

12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Výběr základní školy výrazně ovlivní život mého dítěte.1.2290.864
Děti se smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.-0.2521.746
Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.0.0841.604
Je-li ve škole zřízená funkce školního speciálního pedagoga, znamená to, že je v této škole hodně integrovaných dětí.-0.451.209
Při výběru školy je pro mě důležitý přístup školy k dětem s postižením.-0.1981.564
Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.0.261.505
Při výběru školy je nejdůležitější její vzdálenost od místa bydliště a dopravní dostupnost.0.7251.497
Kvalita výuky se s vyšším počtem integrovaných dětí zhoršuje.1.0311.266
Děti s mentálním postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.0.8631.569
Školní speciální pedagog je zárukou kvalitní péče. Škola, která tuto funkci má, je pro mě důvěryhodnější.0.0151.404

Graf

13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zrakové1.2411.145
sluchové1.2331.051
tělesné1.2561.168
zdravotní1.151.21
mentální-0.4892.054
s poruchou chování-0.6321.812
sociálně znevýhodněné0.5411.602

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10075,19 %75,19 %  
Muž3324,81 %24,81 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 39 let5944,36 %44,36 %  
40 – 50 let4231,58 %31,58 %  
25 – 29 let129,02 %9,02 %  
více než 50 let118,27 %8,27 %  
20 – 24 let53,76 %3,76 %  
méně než 20 let43,01 %3,01 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7556,39 %56,39 %  
střední3929,32 %29,32 %  
vyšší odborné139,77 %9,77 %  
základní43,01 %3,01 %  
úplné střední odborné s maturitou10,75 %0,75 %  
MDDr. , MUDr.10,75 %0,75 %  

Graf

17. Jak staré jsou Vaše děti (máte-li jich více v různých kategoriích, zaškrtněte všechny kategorie, které pro Vás platí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – 6 let4836,09 %36,09 %  
1 – 3 roky4030,08 %30,08 %  
6 – 10 let3727,82 %27,82 %  
více než 15 let3324,81 %24,81 %  
10 – 15 let2518,8 %18,8 %  
0 – 1 rok1914,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

 • odpověď Pro děti je obohacující potkávat se s dětmi s postižením.=2:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

9. Ovlivňuje podle Vás přítomnost dítěte s postižením chod třídy?

 • odpověď Ano, negativně to ovlivňuje chod třídy:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Považujete toto setkání pro vás za přínosné?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

 • odpověď mentálním=2:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď s poruchou chování=-2:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zbytečné vynakládat prostředky na začleňování dětí s postižením do společnosti, stejně jim to nepomůže.=2 na otázku 4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=-2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sluchovým=1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakovým=1 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sluchovým=2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakovým=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesným=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sociálně znevýhodněné=2:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď tělesným=2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchovým=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zdravotním=2:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesným=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zrakovým=1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchovým=1 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zrakovým=2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchovým=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesným=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

 • odpověď Děti s mentálním postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.=2:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zbytečné vynakládat prostředky na začleňování dětí s postižením do společnosti, stejně jim to nepomůže.=2 na otázku 4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=-2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=-2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď Kvalita výuky se s vyšším počtem integrovaných dětí zhoršuje.=2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

 • odpověď mentální=-2:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=-2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď mentální=2:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď s poruchou chování=-2:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Považujete toto setkání pro vás za přínosné?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zbytečné vynakládat prostředky na začleňování dětí s postižením do společnosti, stejně jim to nepomůže.=2 na otázku 4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školu, která má pověst vstřícné k dětem s postižením, považuji za dobrou volbu pro mé dítě.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=-2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=-2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové=-1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sluchové=-1:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové=-1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sluchové=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sluchové=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děti se smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď sociálně znevýhodněné=2:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď tělesné=2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děti se smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zdravotní=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společné vyučování intaktních (zdravých) dětí s dětmi s postižením je prospěšné pro všechny zúčastněné.=2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociálně znevýhodněné=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesné=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zrakové=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové=1 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
 • odpověď zrakové=2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děti se smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením by se měly vyučovat ve speciálních třídách, odděleně od „zdravých“ dětí.=-2 na otázku 12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentální=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s poruchou chování=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové=2 na otázku 13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentálním=2 na otázku 10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

17. Jak staré jsou Vaše děti (máte-li jich více v různých kategoriích, zaškrtněte všechny kategorie, které pro Vás platí)?

 • odpověď více než 15 let:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 50 let na otázku 15. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve vašem životě (doma, ve škole, v zaměstnání, při zájmových činnostech) s osobou s postižením?

2. O jaké postižení šlo? (zaškrtněte jednu nebo více variant)

3. Považujete toto setkání pro vás za přínosné?

4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

5. Navštěvuje/ navštěvovalo Vaše dítě nějaké zařízení předškolního vzdělávání?

6. O jaké předškolní zařízení šlo?

7. Považujete volbu tohoto zařízení za dobrou pro Vaše dítě?

8. Je/bylo ve třídě vašeho dítěte integrováno nějaké dítě s postižením?

9. Ovlivňuje podle Vás přítomnost dítěte s postižením chod třídy?

10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

11. Pokud byste se dozvěděl/a, že do třídy Vašeho dítěte bude chodit dítě s postižením, s jehož zařazením do třídy nesouhlasíte, byl by to pro Vás důvod změnit (vybrat jinou) mateřskou školu?

12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

17. Jak staré jsou Vaše děti (máte-li jich více v různých kategoriích, zaškrtněte všechny kategorie, které pro Vás platí)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve vašem životě (doma, ve škole, v zaměstnání, při zájmových činnostech) s osobou s postižením?

2. O jaké postižení šlo? (zaškrtněte jednu nebo více variant)

3. Považujete toto setkání pro vás za přínosné?

4. Souhlasíte s těmito výroky? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

5. Navštěvuje/ navštěvovalo Vaše dítě nějaké zařízení předškolního vzdělávání?

6. O jaké předškolní zařízení šlo?

7. Považujete volbu tohoto zařízení za dobrou pro Vaše dítě?

8. Je/bylo ve třídě vašeho dítěte integrováno nějaké dítě s postižením?

9. Ovlivňuje podle Vás přítomnost dítěte s postižením chod třídy?

10. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v mateřské škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

11. Pokud byste se dozvěděl/a, že do třídy Vašeho dítěte bude chodit dítě s postižením, s jehož zařazením do třídy nesouhlasíte, byl by to pro Vás důvod změnit (vybrat jinou) mateřskou školu?

12. Souhlasíte s těmito výroky o vzdělávání v základní škole? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

13. Souhlasili byste, aby Vaše dítě v základní škole chodilo do třídy s dítětem s tímto typem postižení? ++naprosto souhlasím, + spíše souhlasím, 0 nevím, - spíše nesouhlasím, -- rozhodně nesouhlasím

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

17. Jak staré jsou Vaše děti (máte-li jich více v různých kategoriích, zaškrtněte všechny kategorie, které pro Vás platí)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vybrancová, D.Postoj rodičů k inkluzi ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://inkluze-2020.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.