Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inkluze a integrace

Inkluze a integrace

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Suková
Šetření:08. 05. 2014 - 06. 06. 2014
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou navazujícího magisterského studia v oboru speciální pedagogika pro učitele. Touto cestou bych Vás chtěla poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je součástí mé seminární práce. Dotazník je anonymní tzn.: nikde nemusíte uvádět Vaše údaje.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte jednu z odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1368,42 %68,42 %  
muž631,58 %31,58 %  

Graf

2. Vyberte jednu z odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezdětná/ý1684,21 %84,21 %  
Mám jedno nebo více dětí do věku 6 let315,79 %15,79 %  

Graf

3. Znáte rodinu, která má dítě se zdravotním postižením a navštěvuje běžnou základní školu? (Popř. slyšeli jste o ní od známých, příbuzných…)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano - žák 6. ročníku (diagnóza spinální muskulární atrofie)

Ano znám.

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

V rodině máme dítě s ADHD.

4. Jak byste vnímali situaci, kdyby s Vašim dítětem do 1. třídy nastoupil žák se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi nijak,

jako normální věc,která obohacuje obě strany

Neutrálně

nevadilo by mi to

nevadilo by mi to, on za to přece nemůže

Nevadilo by mi to.

Nevím proč by mi to mělo vadit. Určitě bych byla pro a snažila se svému dítěti vysvětlit o co se jedná.

normálně

normálně, běžná věc, neřešil bych to

Normálně, jsem učitelka a studentka Fpe, tudíž jsem k tomuhle dosti vedena

normálně, pokud by to nenarušovalo soustředění ostatních žáků

pokud bude mít asistenta, není problém.

Pozitivně, je to realita života

SNažila bych se své dítě poučit o obeznámit s tím, že by měl být když by bylo potřeba nápomocný a přinejmenším se k takovému dítěti dle postižení samozřejmě chovat jako k jiným dětem.

trochu by mi to vadilo

uvítala bych to

vnímání by bylo stejné, jako kdyby mé dítě nastoupilo do plně intaktní třídy

záleželo by na typu postižení

zcela normálně, neměla bych s tím žádný problém

5. Jaké výhody či nevýhody spatřujete v této situaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

adaptace dětí na odlišnosti

děti se naučí pochopení (pokud bude schopný učitel a povede je k tomu)

Děti umí být kruté ať se jim rodiče snaží vštípit cokoli a někdy je možné , že místo s pomocí přijdou se šikanou.

Dle formy postižení by záležely výhody a nevýhody situace na přítomnosti asistenta pedagoga, nebo osobního asistenta. Výhody - děti zjistí, že ne všichni jsme stejní a potřebujeme různé formy přístupu, nevýhody - zdržování při některých činnostech a ve výuce, méně času na ostatní žáky

mé dítě pozná, že život není med

nedokážu posoudit

předpokládám, že by to pro moje dítě znamenalo určitá omezení -- například že by bylo o něco méně času na výuku, že by to znamenalo omezení školních výletů, že by pro něj ze situace vyplývaly další povinnosti nebo omezení...

Třeba si děti víc budou vážit zdraví.

výhodou je budoucí větší tolerance ze strany ostatních dětí, nevýhody nevnímám

výhody - sociální učení, učení pomáhat bez možnosti odměny, být tolerantní a nesobecký nevýhody - šikana zdravot.post., zátěž pro učitele, možnost zdržování třídy (kdyby ve třídě bylo více integrovaných)

výhody - soužití dětí - vědí že né všicni jsou zdraví,naučíse jak přistupovat k postiženému spolužáku apod.

výhody - tolerance,pomoc,obohacení o zkušenost nevýhody - záleží na osobnosti dítěte s postižením,kolik dětí je ve třídě,zda má asistenta,nevyhovující podmínky - neprobere se a neprocvičí tolik látky

Výhody - zlepšení povědomí o lidech s postižením již od raného věku. Nevýhody - jistě šikana, ale záleží na rodičích i na vyučujícím.

výhody: rozvoj empatie u žáků ve třídě, snaha pomáhat tomuto dítěti, děti poznají, že zdraví není samozřejmost nevýhody: větší požadavky na učitelku i asistentku, snadné to nemusí být právě pro to integrované dítě

Začlenění žáka, nemusí si připadat jako postižený a negativum ze žáci v závislosti na druhu postižení nebudou moci využít veškeré možnosti, které škola ma např. Počítačová učebna, laboratore , pokud jsou v patře a škola nemá vytah

žádné

Žádné

žádné

žádné, prostě další dítě, no. Buď to bude někdo mému potenciálnímu dítěti sympatický a budou se kamarádit nebo to bude blbec, tak nebudou.

6. Jaké informace, byste chtěli vědět/byli by pro vás důležité v této situaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čím se bude vzdělávání mojeho dítěte lišit od situace, kdy by ve třídě nebylo postižené dítě

diagnóza, specifika ve vzdělávání, prognóza

Fungování třídy, zajištění péče o dítě

Chování a postoj mého dítěte k postiženému a celkově v třídě ... a typ postižení dítěte.

jak je dřtě postižené

jestli se s ním někdo baví, jestli se normálně zapojuje do všech aktivit

maximálně možnosti, jak usměrnit zdravé dítě s ohledem na postižení spolužáka, aby se zabránilo vysmívání a šikaně

Nepotřebovala bych vědět žádné informace.,

o chování vlastních dětí (zda se nepřiklánějí k potenciální šikaně)

O jaký typ postižení se jedná, a jak se škola snaží žákovi pomoci.

Stačila pouze informace o nástupu dítte

stejné, jako kdyby mé dítě nastoupilo do plně intaktní třídy

Tohle je hlavně záležitost učitele, ale většinou se říkají základní informace o integrovaném dítěti a rodiče se chlácholí, že vše bude v pořádku. Mě by třeba byla příjemná informace, ze strany učitele, jak může mé dítě ve škole integrovanému žákovi pomoct, abych ho na to i doma připravila, ať mu s něčím občas pomůže a vedla ho k tomu, že je to samozřejmé.

V jaké situaci?

základní info od třídní učitelky - jak probíhá výuka a co je zajištěno,aby se vše probralo

Záleží na postižení, napadá mě tak akorát alergie, případně, co by moje dítě nemělo dělat aby mu neublížilo

Žádné

žádné

žádné

7. Jak byste svému dítěti vysvětlili tuto situaci/ nechali byste vysvětlení této situace pouze na třídním učiteli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

děti jsou přizpůsobivé, stačí vysvětlení učitele

Doma bychom to rozebrali, záleželo byx na reakcích ditete

Domluvila bych se s učitelem, aby sdělená informace od něj i ode mne byla jednotná. Pak bych si zjistila informace o daném problému a normálně mu vysvětlila o co se jedná a jak takovému člověku může pomoci, či se ho občas zastat, když uvidí, že se k němu někdo chová nevhodně.

ne, sama bych se snažila o vysvětlení

oboje, jak rodič, tak učitel, vysvětlila bych důvod proč se to tak stane a že je to normální

podle potřeby, pokud by to moje dítě chápalo, nechal bych to na něm, pouze v případě nějaké kolize bych se mu pokoušel vysvětlit, že postižení lidé jsou naši plnohodnotní spoluobčané

podle situace

Pokud by se zeptalo, snažila bych se mu říct, že bohužel jeho spolužák není zdravý, ale i tak může byla dobrý kamarád.

pokud by to mé dítě zajímalo, tak určitě ne.

POkusila bych se vysvětlit vše tak aby to dítě pochopilo , poté co bych si o daném postižení sama něco zjistila a dítě i náležitě poučit.

Pouze bych ho informovala že bude mít spolužáka který je něčím handikepovaný - zbytek bych nechala na učiteli(ce)

Pravdivě, přiměřeně jeho věku

Primárně bych se řídil pokyny třídního učitele, pokud by nám rodičům nějaké dal. A jinak bych mu prostě řekl, o co jde -- že Tenaten je tělesně/mentálně/nebojak postižený, což znamená, že (třeba) nemůže chodit, ale jinak že je to normální člověk, a že se ho nemusí ani bát, ani se o něj nějak starat.

Schopný učitel by si s tím měl poradit - a pak by mohl doplnit, ať se na to děti zeptají doma. Mohla by vzniknout kuriózní situace, kdy to rodiče vnímají jinak (nedobře) a mohlo by se o tom s dětmi ve škole dále mluvit a dojít tak definici solidarity a dobrého přístupu k věci...

slovní vysvětlení

Tuto situaci bych dítěti vysvětlila i já sama: nic bych nezamlouvala, řekla bych mu, jak se situace má - že je jeho spolužák trochu jiný, má nějaké omezení, ale jinak je stejný jako všechny děti...

Určitě bych sama dovysvětlila, poučila o trpělivosti, pomoci apod. Všichni nejsme stejní, každý jsme jiný..

Určitě ne, chtěla bych si se svým dítětem o tom promluvit i sama.

záleželo by o jaké postižení by šlo

8. Do které školy byste Vy zařadili děti se zdravotním postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální školy (dle typu a stupně zdravotního postižení)1789,47 %89,47 %  
běžné základní školy1473,68 %73,68 %  
Jiný typ vzdělávání (např.: vzdělávání doma)842,11 %42,11 %  
školy praktické (dříve zvláštní školy)210,53 %10,53 %  

Graf

9. Proč rodiče dětí se zdravotním postižením chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo běžnou základní školu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby bylo mezi "normálními" dětmi

Aby bylo mezi zdravými dětmi a nebylo pouze mezi podobně zdravotně postiženými. Aby se učilo být v prostředí zdravých dětí, stejně tak jako mezi podobně zdravotně postiženými.

Aby bylo v kontaktu se zdravými dětmi a necitilo se tak moc bjine

aby mělo co nejvíc "normální" život

aby se zařadily do kolektivu, ale musí být soudní zda to opravdu prospěje dítěti

dítě se "otrá". nebude žít v bublině.

Chtějí svému dítěti zajistit normální, běžný život, jako mají všechny ostatní zdravé děti. Není důvod tyto děti segregovat, pokud to postižení dovoluje. Občas nechápu, když je postižení vážnější, proč rodiče trvají na integraci v běžných školách, když ve speciálních školách jsou na tyto děti více připraveni - pro učitele běžných škol je pak taková integrace velká zátěž.

chtějí, aby se dítě začlenilo do normální společnosti a žilo s běžnými dětmi

JSou stejně chytré jako ostatní a bohužel ve "speciálních" školách často končí romové a podobní. Ikdyž jsem osoba velice snášenlivá vím, že v těchto třídách bývá častější šikana a většinový nezájem.

Kvůli kolektivu stejně starých lidí, kvůli socializaci apod.

Módní trend

Nechtějí své dítě vyčleňovat ze společnosti.

nemyslím si, že to ve většině případů přímo chtějí, hraje roli více faktorů, dostupnost právě běžné školy v místě bydliště, rozhodně je to dobré z hlediska začleňování postižených osob do společnosti, aby je již malé děti považovali za sobě rovné a ne odlišné

Nevím, běžná základní škola většinou nemá tolik možností, jako škola speciální nebo praktická

normální prostředí, vztahy

Pokud to chtějí, tak asi proto, že věří, že konkrétní postižení jejich dítěte je slučitelné s běžným režimem na základní škole.

protože je normální, že dítě navštěvuje běžnou základní školu, zdravotní postižení nemá vliv na psychický, sociální a vzdělanostní rozvoj dítěte

Sociální důvody, více se přiblíží běžnému prostředí a vrstevníkům

život má více barev než jen bílou a černou, v normálním kolektivu si na to musí všichni zvyknout, tedy pokud nejsou na straně postiženého dítěte výrazné psychické problémy z integrace mezi relativně zdravé děti

10. Představte si, že jediné školy, které existují, jsou ty běžné, tzn.: všechny děti chodí do těchto škol bez rozdílu. Myslíte si, že je do budoucna možné takto vzdělávat všechny děti? Proč ano či proč ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano - rovnost ve vzdělávání, zamezení segregace Ne - všichni učitelé nejsou připraveni na výuku postižených dětí, školy na to nejsou připraveny

Do určitého stupně vzdělání ano - integrace dítěte, ale pokud je dítě i mentálně postiženo nebo už jeho mozková kapacita (učení se) dosáhla maxima -měl by být ve škole. kde ho připravý na život

je to téměř možné, ale některá vážná zdravotní, vývojová či mentální postižení jsou neslučitelná s efektivním fungováním dítěte v běžné škole

Myslím si , že ano pokud budou děti dostatečně poučeny a učitelé dostatečně pozorní.

Myslím si že ne. Ne všechny děti jsou schopny zvládat učební tempo tak jak je nataveno. A je pro ně lepší individuálnější přístup. Ale samozřejmě záleží na postižení.

Myslím si, že ne. Záleží na stupni postižení žáka, ale u některých onemocnění není vhodné, aby dítě navštěvovalo běžnou ZŠ. Někdy má běžná ZŠ i nedostatek financí a úplná integrace a přizpůsobení prostředí není možné a v tom případě by vzdělávání takového žáka nebylo a s ním spojená integrace neměly smysl. Žákovi se zdrav. postižením je třeba zajistit co nejvíce kompenzačních pomůcek a přizpůsobit prostředí třídy i školy.

myslím, že ne. některá postižení jsou tak důležitá a nepřehlédnutelná, že je třeba tyto děti učit jiným způsobem

Ne

ne někteří potřebují jiný přístup ve výuce

Ne pro děti s postižením, které nedovoluje normální výuku Ano pro ostatí Ano tam, kde učitel na to není sám (asistence) atd.

ne, děti jsou různé, naše školství je stále ještě hodně zkostnatělé a nepřistupuje k dětem jako k individualitám, je jich ve třídách stále mnoho a učitel se jim plně nevěnuje, učebnice nereagují průžně na změny ve společnosti, děti se neučí znalosti aktivně využívat a propojovat si jednotlivé události a fakta, učí se pouze pro dobré známky, za čas znalosti vůbec neovládají, alternativa je potřeba, poskytuje prostor pro změny i v běžném proudu škol, jsem hlavně pro alternativní pedagogické směry

Ne, nároky na učitele jsou vysoké a navíc pro to postižené dítě to nemusí byt vhodné, lepší peci bude mít ve speciální škole..dále pak můžeš ohrožovat ostatní děti např autista - znám z vlastni asi měsíc staré zkusenosti

Ne. Investice do toho, aby všechny učebny ve všech školách byly bezbariérové, je nesmyslná a neekonomická. Mnohá postižení nejsou slučitelná s běžným režimem výuky, a úprava tohoto režimu i pro zdravé děti by nebyla rozumná -- například děti se zrakovým postižením nemůžou používat běžné učebnice a čtou pomaleji, nemá pro ně smysl aby učitel psal na tabuli, nemůžou mluvit o obrázcích... a naopak potřebují výuku kterou ostatní děti nepotřebují. Děti s mentálním postižením si toho z hodiny mnoho neodnesou; zpomalovat kvůli nim tempo výuky je nefér vůči ostatním; je jistě možné aby chodily do třídy a pak ještě odpoledne měli výuku navíc, ale nejspíš bude efektivnější rovnou je učit tak aby tomu rozuměli. Těžce postižené děti (těžké mentální postižení, hluchoslepost...) lze vzdělávat velice omezeně, naopak je obvykle úspěch pokud se s nimi vůbec podaří komunikovat...

Nemyslím si, že je to možné. Každé dítě má specifické potřeby pro své učení, nakonec by u nadanějších (tzn. zdravých) dětí vznikaly prolongace v učení, možná šikana.

Opět záleží na postižení, pokud mozek funguje a tělo neposlouchá, tak v kolektivu dětí mu bude dobře a děti budou tolerantní, ale pokud zařadíte do třídy autistu či dítě s downovým syndromem, je to kontraproduktivní, děti budou mít ve třídě nové zvířátko, ale bude to brzdit výuku.

Proč ne, jen je to větší nárok na učitele.

těžko říct, záleží na druhu postižení, pokud je třeba jen na vozíku, tak jediný problém bude bezbariérové vybavení školy, (což teoreticky je "jen" o penězích) ale neumím si představit, že např. slepé dítě by se mohlo učit v běžné třídě (možná jo, třeba mám jen houby představivost) , a zvlášť pokud by v 1 třídě bylo několik různě postižených, tak se to asi nedá přizpůsobit všem.

u všech postižení ano, snad jen u těžkých postižení je třeba v běžné škole vytvořit speciální třídu(těžké mentální postižení, těžký autismus,těžké kombinované postižení)

zpravidla to možné je, ale v určité situaci postiženému dítěti dá více speciální škola, takže bych tuto možnost nerušil

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suková, A.Inkluze a integrace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://inkluze-a-integrace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.