Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inkluze osob s postižením do pracovního procesu

Inkluze osob s postižením do pracovního procesu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Pojtinger
Šetření:02. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí výzkumu mé bakalářské práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má práce je zaměřena na začleňování osob s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením do pracovního procesu. Průzkum je určen pro širokou veřejnost, bez užších specifik.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6675,86 %75,86 %  
Muž2124,14 %24,14 %  

Graf

2. Váš zaměstnanecký vztah ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4855,17 %55,17 %  
Student2731,03 %31,03 %  
Na mateřské / rodičovské dovolené44,6 %4,6 %  
Nezaměstnaný44,6 %4,6 %  
OSVČ33,45 %3,45 %  
Důchodce11,15 %1,15 %  

Graf

3. Znáte osobně někoho se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7383,91 %83,91 %  
Ne1416,09 %16,09 %  

Graf

4. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením jsou schopny vykonávat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7586,21 %86,21 %  
Nedovedu posoudit78,05 %8,05 %  
Ne55,75 %5,75 %  

Graf

5. Myslíte si, že lidé s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením by zabírali místo na trhu práce když mají zákonný nárok na invalidní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6675,86 %75,86 %  
Ano1112,64 %12,64 %  
Nevím1011,49 %11,49 %  

Graf

6. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením chtějí chodit do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8193,1 %93,1 %  
Ne66,9 %6,9 %  

Graf

7. Myslíte si, že potřebují osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, pokud vykonávají pracovní povinnosti, neustálý dohled asistenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6068,97 %68,97 %  
Ano2731,03 %31,03 %  

Graf

8. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením mají v zaměstníní nárok na stejnou mzdu jako zdravý člověk (na stejné pozici)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6979,31 %79,31 %  
Ne1820,69 %20,69 %  

Graf

9. Když by Vás oslovil člověk s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, abyste mu poradil/a jak získat práci, kam byste ho odkázal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na úřad práce1011,49 %11,49 %  
nevím78,05 %8,05 %  
úřad práce66,9 %6,9 %  
urad prace22,3 %2,3 %  
ÚP22,3 %2,3 %  
úřad prace22,3 %2,3 %  
úřad práce, internet22,3 %2,3 %  
na web, kde si zaškrtne kolonku že je osoba s postižením11,15 %1,15 %  
Úřad práce, nezisková organizace11,15 %1,15 %  
na pracák11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi linkedin.com, prace.cz
Chráněné dílny nebo jiná organizace zaměstnávající tyto osoby
internet, občanské sdružení zabývající se touto ptoblematikou
Do srdužení zabývajícího se zaměstnáváním lidí se znevýhodněním, nebo na ÚP
na nějaké centrum sociálních služeb, kde jsou v tomto ohledu odborně proškolení lidé a tito mu dokáži určitě poradit s výběrem zaměstnání
na ÚP
řad práce
do sociální služby, která tyto informace poskytuje
pracovni urad,job centrum
Studium
nevím, jsem OZP, hledal jsem práci na internetu, ÚP, no různě, nakonec si mě "našla sama"
na organizaci Slunecnice
Na Google. Protože opravdu nevím. Sama bych musela vyhledávat na internetu.
do center specializující se na pomoc osobám s postižením
Na specializovaná poradenská centra
úřad práce nebo nějakou organizaci v danem městě, ktera se postizenymi a inkluzi zabyva
úřad práce, sociální odbor městského úřadu
vůbec nevím
http://burzaprace.kontobariery.cz/Pracovni-nabidky.aspx
FOSA
Úřad práce a svaz invalidů
Aby hledal také na internetu. Je tam web, kde mají pracovní nabídky i pro OZP. Ale teď z hlavy nevím, jak se jmenuje.
ano
na úřad práce a ať se velkým obloukem vyhne zaměstnaneckým agenturám
úřad práce, chráněné dílny, malé soukromé firmičky jejich známých
Radši nikam
Slunečnice, o.s., Agentura Osmý den
To fakt nevím, asi na svaz invalidů.
nejsem personální poradce
na nějakou organizaci zabývající se touto problematikou např. Slunečnice
Úřad práce, pracovní portály na internetu, personální agentury, doporučení od pracovníků v sociální sféře
Pracak
známí
úřad práce, asociace osob se zdravotním postižením, www stránky jednotlivých postižení
agentura podporovaného zaměstnávání, úřad práce
Na urad prace... zalezi co za postizeni ma
úřad práce, stránky o práci
úřad práce, internet, pacientské organizace
úrad práce, webové portály
Úřad práce, zaměstnavatele, který se specializuje na zaměstnávání postižených, př. firma Dita v Táboře
Pracovní úřad, možná určitou firmu, o které vím, že zaměstnává postižené
internet a úrad práce
úřad práce, chráněné dílny
Neziskové organizace.
Internet
Na úřad práce, popř. neziskové organizace, které se zabývají zaměstnáváním znevýhodněných občanů
agentury podporovaného zaměstnávání, úřad práce
občanská poradna, úřad práce
pomohla bych mu najit info na internetu
Nevím. Snažila bych se mu pomoci sama.
Do chráněné dílny
útvar HR
Poradila bych mu, aby se obrátil pro radu na sociálního pracovníka v jeho místě bydliště.
5360,92 %60,92 % 

Graf

10. Kdyby se Vás zeptal vedoucí pracovník, zda příjmete za kolegu osobu s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, jak zareagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud mi nebude tvořit překážky v práci, tak ano.4045,98 %45,98 %  
Samozřejmě, nemám s tím problém.3540,23 %40,23 %  
Pouze za předpokladu přítomnosti kvalifikovaného sociálního asistenta.44,6 %4,6 %  
Raději ne, nejsem vyškolen ke komunikaci s takovou osobou.33,45 %3,45 %  
Dostanu-li příplatek za případnou vyšší odpovědnost, tak ano.33,45 %3,45 %  
Nikdy v žádném případě.22,3 %2,3 %  

Graf

11. Myslíte si, že zaměstnavatel zaměstnávající osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením je v očích veřejnosti chápán kladně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6068,97 %68,97 %  
Ne2731,03 %31,03 %  

Graf

12. Odpověděl/a-li jste na otázku č. 11 Ano, popište prosím stručně proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

.

...

...

A proč by nebyl. Zaměstnávat kohokoliv je kladná záležitost a zdravotně postižení jsou také lidé.

Ale já odpověděl "ne", tak proč mne nutite sem psát? Tak pro ne: Považují jej za vyzirku, které jde jen o dotace a levnou práci. Navíc se jim postižení hnusi.

ano ale s výhradou. Zasloužili by si více pozornosti

Ano, protože i osoby s postižením se chtějí zapojit do procesu práce, a pokud jim to umožní zaměstnavatel, tak tím je to kladné jak pro ně, tak pro okolí

ano, protože poskytuje práci znevýhodněným osobám

Bere na sebe více odpovědnosti, umožňuje začlenění postiženého do společnosti

Dava lidem s timto postizenim sanci se zaclenit a citit se spolecnosti potrebny a dulezity.

Dává lidem šanci, cítit se normální

dává práci znevýhodněným osobám

Dává šanci lidem, které by jinak museli být evidovány na úřadu práce. Díky podmínkám, které znevýhodněnému člověku vytvoří, se tento člověk může profilovat ve svém kariérním růstu dál, může svému zaměstnavateli pomoci dotvářet hodnotný lidský kapitál. Rovněž napomáhá i externímu marketingu firmy (PR), neboť zaměstnáním zdravotně znevýhodněného člověka z-tel zvyšuje oblast firemní kultury, hodnot a cílů firmy navenek.

Dává takovým lidem práci a tudíž šanci na společenské uplatnění. A hlavně těmto lidem umožňuje přivydělat si peníze, protože invalidní důchody jsou malé a většinou samotné k důstojnému životu nestačí.

empatia

Chová se odpovědně, povětšinou je to stejně práce, o který zdraví lidé moc nestojí, ne postiženým třeba nějak uzpůsobená

Invalidní důchody jsou na pendrek. Snad ta trojka, ta může stačit. Dvojka a jednička ani náhodou. Takže každý, kdo OZP zaměstná, dělá dobrý skutek. Že se to dnes nenosí? No ti postižení za to nemůžou...

Já bych řekl, že u naprosté většiny vašich otázek záleží na míře postižení, tj. odpovědi rozhodně nelze brát vážně.

Je empatický, je humanista,má pozitivní vztah k handicapovaným

Je poté brán jako filantrop. Není tolik zaměstnání, kde jsou tací lidé vítaní.

Je to člověk empatický, tolerantní, flexibilní, odvážný, těch je málo, těch si cením.

Je tolerantní

Je tolerantní, odpovědný, má lidský přístup a srdce na pravém místě, je přející, bez předsudků.

kvůli inkluzi postižených do společnosti, navíc určitě kvůli tomu musel udělat nějaké ústupky

má sociální cítění a není mu lhostejný osud a potřeby postižených lidí.

Málokdo ze společnosti toleruje postižené občany.

minimálně pro to, že nedělá rozdíly mezi zaměstnanci a je chválihodné že dává šanci v uplatnění znevíhodněným

Mnoho matematických modelů dokazuje, že altruismus v rámci menších skupin prospívá efektivitě alokace zdrojů. Lidé to často vnímají pouze jako dobro bez hlubšího uvědomnění.

může vypadat, že se nebojí nezvyklých věcí, podporuje lidi, kteří by jinde neuspěli, lidé nebudou mít strach přijít se zeptat na práci, je si vědom toho, že zdravotní problém neznamená konec profesního života

Myslím si, že je na to naše společnost takhle nastavená. Většina zaměstnavatelů to dělá, protože dostává nějaké finance za to, že zaměstnává postiženého. Ale tohle naše společnost nevidí. Jen si řeknou, že je ten pan ředitel úžasný člověk, když takhle někomu pomáhá.

Myslím si, že je na zaměstnavateli vidět, že nerozlišuje zdravé lidi a lidi s jakýmkoliv postižením, pokud tito osoby bez problémů pracují a plní si své povinnosti a také to, že se nebojí být jako ostatní.

myslím si, že obecně zaměstnávání postižených je vnímáno jako bohulibá činnost

Myslím si, že společnost obecne to vnímá jako "charitu", že se snaží tem chudackum pomoci

Myslím, že v očích veřejnosti působí kladně zejména proto, že netvoří rozdíly ve společnosti. I postižení mají nárok na práci a na získávání peněz k invalidnímu důchodu, který určitě není vysoký. V mých očích je zaměstnavatel postižených lidí viděn jednoznačně kladně, obdivuji takové lidi.

n/a

Na otázku 11. neumím odpovědět jednoznačně. Bývá vnímán jako "hodný".

Ne

ne

ne

Né každý zaměstnavatel chce zaměstnávat lidi s postižením. I když za to mají dotace ze státu.

Ne.

neodpověděla

Neodpověděla jsem ano

nevím

Nevím

Nevyhyba se zodpovědnosti

O

Obecně si myslím, že je ve společnosti solidární vztah mezi lidmi hodnocen kladně.

odpověď je ne

odpověděl jsem ne

Odpověděl jsem NE.

odpověděla jsem ne

odpověděla jsem ne

Odpověděla jsem ne

odpověděla jsem ne

odpověděla jsem ne

Pomáhá lidem

pomaha slabsim,pomaha spolecnosti

POMÁHÁ TAKTO POSTIŽENÝM OSOBÁM

pomáha znevýhodneným občanom

Poskytnout práci handicapované osobě je samozřejmě klad.

pretože pomáha ,,chorým´´ ľuďom zapojiť sa do bežného života

Proč je tato otázka povinná, když jsem odpověděla NE?

Protoze prispiva k inkluzi osoby s postizenim,tudiz prispiva ke. zlepseni situace ve spolecnosti,rovnosti prilezitosti..

Protože dá šanci lidem, kteří to běžně nemají jednoduché

Protože dává možnost zapojit i takto znevýhodněné občany do pracovního procesu.

protože je málo prac. míst pro postižené. Vytvoření možností pracovat i pro postižené je myslím plusem

Protože těmto postiženým lidem dává možnost přivýdělku a případné seberealizace i přes jejich hendikep.

protože to není obvyklé zaměstnávat je a lidé to berou možná i jako dobročinnost a dobrosrdečnost

Protože veřejnost tyhle věci někdy až nesmyslně podporuje

působí na druhé, že je obdarován sociálním cítěním

působí pozitivně v tom smyslu, že dává příležitosti všem a nemá předsudky

Sociální cítění je dle mého názoru v dnešní době hodnoceno kladně.

Společnost určitě neodsoudí člověka, který zaměstná osobu se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením. Naopak se domnívám, že v očích ostatních bude vnímán kladně, protože člověka s jakýmkoliv postižením zařadí do běžného života.

Tím že tyty osoby zaměstná, mohou zabírat "normálním lidem" pracovní místo

Tito lidé mají právo na zaměstnání stejně jako ostatní "zdraví" jedinci

Ve společnosti je pomoc znevýhodněným osobám stále vnímána více méně pozitivně.

Většina (společnost) vždy fandí slabším (postiženým) a jejich podporovatelům.

Z důvodu že nedělá rozdíly mezi lidmi

Začleňuje problematickou skupinu do pracovního procesu, ale samozřejmě je potřeba rozlišovat mentální a zdravotní postižení. Jsou pracovní pozice, které někteří, s výše uvedeným postižením, mohou dělat bez omezení.

Zamestanavatel ukazuje, ze ma dobre srdce.

zaměstnavatel, který zaměstnává lidi s postižením přijímá společnost jako celek a bere lidi s postižením jako přirozenou součást společnosti, dává jim šanci se začlenit, nenadřazuje se.

13. Odpověděl/a-li jste na otázku č. 11 Ne, popište prosím stručně proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-------------

.

...

/

+

Bez vyplnění teto otázky nejde dotazník odeslat :)

čerpá na ZP dotace

česný fenomén že postižení jakkoliv za nic nestojí je třeba tento fenomén pohřbít, zlikvidovat, vymýtit,..

diví se proč postiženého, když by mohl zaměstnat zdravého

Já bych řekl, že u naprosté většiny vašich otázek záleží na míře postižení, tj. odpovědi rozhodně nelze brát vážně.

Já odpověděl ano

Je to retard

jelikož v tomto jevu vidí veřejnost, získání financí zaměstnavatele z pozice chráněné dílny a dotací na pracovní pozice ZTP s ZTP/P

jsou stále předsudky

lidé často na tyto osoby pohlížejí špatně, myslí si, že by nezvládli pracovat

Lidé mají sklony automaticky předpokládat, že se zaměstnavatel zastřešuje handicapovanými, aby se mohl sám obohatit z nejrůznějších fondů a nadací.

Lidé si myslí, že chce ušetřit.

lidem je jedno, kdo koho zaměstnává

llllllllllllllllll

Má odpověď na otázku 11 byla ano.

Maji pocit,ze. To delaji pouze kvuli ulevam na danich

Mám dojem, že v ČR se stále na tyto osoby kouká skrze prsty.

myslím si, že ho ostatní lidé nechápou, že si myslí, že udělal špatně, že mu budou akorát škodit

Myslím, že je to většině lidí jedno.

N/A

Na otázku 11. neumím odpovědět jednoznačně. Bývá vnímán jako "vydřiduch" získávající z postiženého všemožné úlevy - příspěvky/dotace na tuto osobu a pod.

Ne

Ne

ne

neodpověděl jsem ne

neodpověděla

Neodpověděla

neodpovedela jsem ne

neodpověděla jsem ne

Neodpověděla jsem ne

neodpověděla jsem ne

Neodpověděla jsem ne

Neodpověděla jsem ne..

Neodpověděla jsem že ne.

Neodpovedela jsem.

Nerekla jsem ne..

Nevím

nevím

Nevím

O člověku který zaměstnává postižene si každý myslí že na tom chce co nejvíce vydělat

Odpověď na otázku č. 11 byla ano

odpovedala som áno

odpověděl jsem ano

odpověděl jsem ano

Odpovedel jsem ano, proto nebudu odpovidat.

Odpověděl jsem ANO.

Odpověděl jsem ano..... zde je chyba!!!!!

odpověděl jsem kladně

ODPOVĚDĚLA JSEM ANO

odpověděla jsem ano

Odpověděla jsem ano

odpověděla jsem ano

odpověděla jsem ANO

Odpověděla jsem ano

Odpověděla jsem ano, ale program mě nutí před odesláním odpovědět i na tuto otázku!

Odpověděla jsem ano.

Pokud dnes někdo zaměstnává zdravotně, mentálně či kombinovaně postižené, tak to dělá hlavně proto, aby nemusel platit pokutu a kvůli svému PR.

Považují jej za vyzirku, které jde jen o dotace a levnou práci. Navíc se jim postižení hnusi.

proč by měl? Vždyť to místo je dotováno od státu

proč sem mám povinně něco psát, když jsem odpověděl jinak ;-)

Protože lidé vidí jen to, že mají úlevu na dani a myslí si, že je zaměstnávají z tohoto důvodu

protože ne

Protože v dnešní době jsou takovéto osoby považovány spíše za zátěž.

společnost je považuje za divné

Společnost má stále negativní názor na postižené. V tomto případě mají názor: "Zabírají místo pro zdravé a nezaměstnané!"

tíha předsudků a stereotypního chování, malá informovanost veřejnosti

to se ptejte těch lidí :-)

Veřejnosti se to jeví jako zbytečné gesto, a práce navíc.

Vyplnila jsem ano

x

X

X

xxxxxxxxx

Záporně mne napadá pouze snaha získat dotaci, samoúčelnost

14. Na jaké konkrétní pozici, byste si představil/a osobu s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením na vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím33,45 %3,45 %  
úklid22,3 %2,3 %  
nepracuji22,3 %2,3 %  
Jsem student22,3 %2,3 %  
například jako uklízečku11,15 %1,15 %  
na jakémkoli, které zvládne11,15 %1,15 %  
záleží na druhu postižení, pozice v kanceláři, fast foodu, uklízečka...11,15 %1,15 %  
Pomocné práce - jednoduché kancelářské, úklid, práce v kuchyni11,15 %1,15 %  
S MENTÁLNÍM - ŽÁDNÉ, ZDRAVOTNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK11,15 %1,15 %  
to nevím, záleží na stupni postižení.. možná uklízečka???11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi centrum pasivních produktů - zpracování dat
programátor, tester, manažer, administrativní pracovník
Uklízečka, asistentka v kuchyni, pomocná síla servirky, ruční práce (šička)
Uklizecka, topic, zahradnik, vykopove prace.
na takovém, jaké zvládne jeho hendicap
úklidové práce
Administrativní pracovník, pomocný pracovník
Na pozici vrátné, uklízečky, aktivní telemarketing, erotické služby.
uklízeč, pomocný údržbář
na pozici uklízečky
na žádném,protože v ÁČR je nelze někam zařadit
mentální v žádné pozici, jinak kdekoliv
pomocný kuchař, uklizečka
administrativni pracovnik v kancelari,asistent
Já bych řekl, že u naprosté většiny vašich otázek záleží na míře postižení, tj. odpovědi rozhodně nelze brát vážně.
Běžně jakákoliv pomocná práce, pokud je zručný nebo mu to aspoň trošku myslí, jsou i lepší možnosti. Sám jsem OZP na místě technické podpory, zvedat telefony a minimálně předat problém odborníkovi dokáže každý.
na mem pracoviste asi zadne protoze delam asistentku pedagoga pro tyto deti zarazene do beznych skol.
Pomocná síla v kuchyni.
Jakákoli pozice odpovídající vzdělání a možnostem postiženého.
Pomocné, podřadnější práce
pomocne prace, ktere se svým stupněm postižení zvládne
lehké mentální postižení - úklid, tělesné postižení - invalidní vozík - úředník pracující od stolu
Pomocní asistenti
záleží na míře postižení samozřejmě
Námém pracovišti to zákon neumožňuje
operátor
podle typu postižení: vrátný či administrativní síla
pecovatel, recepcni
nomální zaměstnanec s mírným přispůsobením pracovních podmínek(doba práce, pauzy,..) s ohledem na jeho postižení
na kterékoli, na jakou zdravotně a kvalifikačně stačí, od vrátného přes maséra až po lékaře
uklízečka, pomocník školníka, pomocná kuchařka, pokud by byl postižen jen fyzicky, tak i učitel
Na žádné!
S mentálním postižením např. stájník, se zdravotním napč, účetní, kombinované nic.
uklízečka
na úklidové a pomocné práce, některé i v pomoci s administrativou, záleží na stupni postižení
S mentálním nevím, snad svačinare nebo pomocnou sekretářku. Se zdravotním na jakékoliv.
podle dané situace a momentálního zdravotního a duševního stavu
asistent manazera/vedouciho
záleží jak by byl dotyčný postižen, nejspíše jako vybalovač zboží či vkladač dat ysl
na našem pracovišti máme zaměstnance s postižením např. telefonní spojovatel, překladatel
Pomocné práce - objednávání kancelářských potřeb, údržba firmy interně/externě
Jsem studentka, například výpomoc v jídelně nebo obsluha v restauracích. pokud jde o zdravotní problémy je jedno v které pozici se nachází ale musí svým zdravotním stavem unést povinnosti
Zadnem
ucetni
práce po telefonu,
Záleží na druhu postižení, podle toho, ale obecně na jakémkoli, na jaké stačí její schopnosti a dovednosti.
Pomocné práce, nenáročné
pomocná administrativní síla
lehké práce
Toto nelze určit. K těmto lidem je zapotřebí přistupovat individuálně.
nějaká pomocná síla, nebo cokoli, co by dokázal, neměla bych s tím problém
administrativa, cvičitel, uklízeč, organizátor akcí, sociální pracovník
som študentka a mali sme v ročníku chlapca s obrnou a nikto s ním nemal problém...len nemáme bezbariérový prístup do učební, tak veľakrát ani nemohol chodiť na prednášky...viem si tak predstaviť ako veľmi postihnutie ovplyvňuje život
nejsem zaměstnán
pomocné práce ve výrobě
vrátný
Jsem student a přivydělávám si pouze brigádně. Tam, kde pracuji, by asi bohužel pracovat nemohl, jde o prodej, tedy manipulaci s penězi a pohyb v malém stánku
recepčný, nejaká práca na pc, práca v kuchyni
pomocné práce - úklidové, kompletace součástí, tvořivé dílny
Prodavač.
Lízač bot
pomoc v kuchyni, úklid,
pomocné práce (úklidové, snažší administrativa - např skartování,..)
s mentálním postižením asi ne moc na vysoké pozici, zdravotně postižení klidně i ředitel banky.
klidně ředitel na vozíčku, ale s mentálním postižením si vůbec nejsem jistá
asistent ucitelky
Nepracuji.
recepce, sekretariát
Kuchař/ka
Administrativní a spisový pracovník
Analytik, asistent
Jako student univerzity Palackého znám mnoho spolužáků, kteří mají nějaký druh postižení a je to bez problémů.
7282,76 %82,76 % 

Graf

15. Proč si myslíte, že má/nemá smysl začleňovat osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením do pracovního procesu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- možnost finančně si přilepšit - boj proti pocitu vlastní nedbytečnosti - seberealizace - pozitivní vliv na psychiku

1) musíme si pomáhat, 2) zlepšuje to jejich kondici a to po všech stránkách, 3) zdraví lidé by se měli s postiženými sžívat, ne je zavírat do ústavů

Aby měli pro co žít

Aby se necítili odstrkovaní, je potřeba je začlenit do společenského života stejné jako normální zdravé lidi.

aby to mělo smysl, musí být splněny 2 podmínky: 1.) dotyčná osoba musí chtít pracovat 2.) její práce musí být produktivní, tedy přinášet reálný prospěch svému zaměstnavateli (reálným prospěchem nemyslím peníze z dotací). Pokud nejsou tyto podmínky splněny, nejde o zaměstnání, ale o šaškárnu - bohužel jsem se čsto s těmito šaškárnami setkával - často tito zaměstnanci nepřinášeli jiný prospěch, než dotace. Několik výjimek jsem ovšem také viděl; fungovalo to a všichni byli spokojeni.

ak sú mentálne schopní pracovať, je určite dôležité začleňovať tieto osoby do spoločnosti. v tomto sme ešte v dobe kamennej, v zahraničí je to bežnejšie.... záleží od druhu a stupňa postihnutia samozrejme

cítí se méněcenní

Dovede si nekdo představit žít na sociálních dávkách a celý den nic nedělat??? Stupidní otázka.

I tito lidé si zaslouží žít plnohodnotný život, být součástí společnosti, pokud je to jen trošku možné. Seberealizovat se, učit se novým věcem, nacházet si přátele....

Integrace

integrace do sociální prostředí, kontakt s druhými

Já bych řekl, že u naprosté většiny vašich otázek záleží na míře postižení, tj. odpovědi rozhodně nelze brát vážně.

Jak už jsem psala výše - i tito lidé se chtějí uplatnit. A je to prospěšné i pro ně samotné, protože nesedí jen tak doma a nenudí se.

je důležité, aby si postižený zvykl na určité sociální návyky a pro majoritní společnost je dlůležitý kontakt s postiženými, aby si uvědomili, že né každý má to štěstí být zdravý

Je tu možný přivýdělek, ulehcime tím států. Dáváme lidem pocit že mají větší cenu. Může jim to dát smysl do zivota

Jednou jsou to lidé jako kdokoli jiný, proč jim ubírat možnost práce? Když /pokud chtějí a mohou pracovat, proč to zakazovat? To, že pracují je mnohdy velmi psychicky povzbuzující, dává pocit "plnohodnotného života" a z vlastní zkušenosti vím, že mohou být skvělými spolupracovníky, jako každý člověk.

jestli je schopný,tak proč ne

Jsou jenom přítěž!

Jsou to debilové

Jsou to lidé jako my, tak proč by nemohli pracovat, navíc v oblasti tvoření a manuálních prací bývají velice šikovní a i rychlí.

Jsou to lidi jako všichni ostatní a díky práci se mohou lépe vypořádávat se svým handicapem, realizovat se, přijdou si užiteční, poznají nové lidi.

jsou to stejné lidi jako my "normální" a tento pokrok je pro ně naprosto užitečným a cítí se být aspoň trochu součástí společnosti

jsou to také lidé a chtějí se začlenit (někteří) do společnosti.. Zdraví lidé by se měly naučit je respektovat a brát na vědomí

jsou to taky lidi a mají právo na stejný život jako zdravý člověk

Jsou vhodni stejne jako zdravi lide a nekdy mohou mit i vetsi kvalifikaci

každý má právo na zaměstnání, seberealizaci - zlepší to jeho obraz ve společnosti (např. že není závislý na státě), zvyšuje jeho sebevědomí

Ktereý pitomec vymyslel tyto blbost.

levnější, než jim platit sociální dávky

Lidský život je naplněn základními potřebami. Jednou z těchto potřeb je touha být užitečný. Ano, dnes se to "nenosí", ale mělo by...

má : mají právo na sebeuplatnění ve společnosti a to i v pracovní sféře

Má smysl začleňovat tyto osoby do pracovního procesu. Osoba postižena tímto má stejná práva jako osoba bez hendikepu.

má smysl, jsou to taky lidi

má smysl, každý člověk má právo na zaměstnání, rovnocenné přijetí člověka s handicapem do společnosti

má to dle mého názoru smysl v celkovém začlenění do společnosti a dává to dotyčným pocit, že jsou užiteční.

Má to smysl, aby byli zapojeni do kolektivu, měli nějaké cíle, ambice, navazovali a udržovali vztahy, nesli určitou dávku zodpovědnosti atd.

má to smysl, když to lidé s postižením dokáží, tak proč ne, tito lidé se potom aspoň necítí tolik zavrhováni

Má to smysl, nikdy člověk nemůže vědět, kdy sám bude takvouhle pomoct potřebovat a je dobré učit i lidi s postižením, že se mohou zapojit do zaměstnaneckého procesu a být součástí běžné každodenní společnosti.

Má to smysl, podporuje to jejich aktivitu a dává to smysl jejich životu, připadají si prospěšní a užiteční

Má to smysl, tvoří to dobré povědomí o zaměstnavateli, pomáhá k zaměstnanosti hůře zaměstnávaných, dodává jim sebevědomí, úctu, finance...

má to smysl. jsou schopni pracovat, tak proč jim to neumožnit.a společnost si tak alespoň na tyto osoby bude moc vytvořit názor

má to zmysel, lebo im to dáva zmysel života a stretávajú kopec iných ľudí, nie sú zavretí doma

má-pokud pracovat chtějí a pokud je to přínosem pro ně i společnost

Má. Postižení by nemělo být důvodem vyřazení člověka z běžného života.

Mají stejná práva jako my.

Měli by dostat šanci se někde uplatnit, neměli by být separovaní, mohou být nápomocní

Melo by to být v současné společnosti samozřejmostí!

mělo by to být zcela normální, a to především u osob, které určitou pracovní pozici zvládnou, problémové asi je správně vyhodnotit, kdo je schopný a kdo může pracovat a kdo ne, zdravotní postižení není důvod k diskriminaci

mohou se dostat více do kontaktu se zdravými lidmi - ti by vůči nim mohli mít menší předsudky

Musí mit naplněný čas

Musi vsechno mit smysl? Prace lidi naplnuje a data jim smysl a styl zivota, na to ma kazdy 'pravo'.

MYSLÍM SI, ŽE TO MÁ SMYSL, SPOUSTA POSTIŽENÝCH JE SCHOPNA VYKONÁVAT URČITOU PRÁCI.

Myslím, že není špatné začleňovat tyto osoby do pracovního procesu. Začlení se do nové společnosti a pokud jeho fáze postižení není na takové úrovni, že by nebyl schopen pracovat, tak myslím, že by s tím neměl být takový problém.

Na něco se mohou hodit, viz odchovanci Jedličkova ústavu

Napln zivota,stejna prava jako ostatni

Náplň, nejen pracovní, má vliv na další rozvoj osobnosti, socializaci a způsob života.

nemá smysl, zatěžuje ostatní

nemá- komplikace

Nemyslim

no proč ne, opět záleží na míře postižení

No to nevím, bo netuším, co je pro vás "mít smysl". Ale z mého pohledu ano, bo co s nimi? To je máme nechat hnit jako nějaký odpad?

Osoby s postižením jsou lidé jako ostatní, když jsou schopní pracovat a učit se, není důvod je do pracovního procesu nezačlenit

Osoby se zdravotním postižením nemají problém na běžné pracovní pozici. Osoby s mentálním/kombinovaným postižením sice vyžadují zvláštní přístup, ale po zapracování často dokáží bezproblémově vykonávat jednodušší práce.

Pokud je budeme izolovat, nikdy se s nimi nenaučíme žit. Jsou to také lidé a mohou byt uzitecni. Navíc i zaměstnavatel na ne dostává finanční prostředky a muže to byt i ekonomicky vyhodne.

pomáhá jim to po mentální stránce, ale myslím si, že to nelze takto zobecňovat a najdou se i výjimky, které pracovat nechtějí a častý kontakt s lidmi by jim třeba vadil

Postižení lidé jsou lidé jako všichni ostatní. Na práci mají právo a mnohkdy ji vykonávají zodpovědněji naž nehendikepovaní.

Pro jejich pocit zařazení do společnosti. Nesouhlasím však se začleněním za každou cenu na jakoukoli pozici, pouze se začleněním lidí, kteří mohou vykonávat nějakou smysluplnou činnost

pro obě skupiny je to důležité proto, aby se vzájemně poznali a uvědomili si nejen svoji odlišnost, ale i to co mají společného

Protože jsou hodnotnou součástí naší společnosti a zaslouží si rovnocené podmínky v životě.

Protože jsou lidé, kteří mají postižení, ale dokáži vykonávat nějakou činnost i lépe než lidé bez postižení. Nelze se k tomu vyjádřit sumárně, protože druh a míra postižení je dost rozhodující.

Protože to jsou lidé jako každý jiný.

Rozhodně to smysl má, není dobré vyčleňovat někoho z kolektivu (společnosti).

Segregace způsobuje společenské napětí, podporuje ploché myšlení a tendenci ke generalizaci.

Smysl to má hlavně pro postiženého. Každý má nárok na plnohodnotný život. Pokud o to stojí a snaží se.

Smysl to má jen z toho důvodu,že se naučí být trochu samostatní a soběstační

Smysl to má v případě zdravotního postižení, kdy člověk chápe, jedná a chová se dle běžných lidských standardů. Je schopen vykonávat práci na PC, komunikovat, zajišťovat telefonicky různé akce, být nápomocen ostatním a jedinou překážkou práci je jeho fyzická neschopnost. Toto se tedy netýká lidí, kteří jsou postiženi mentálně.

Smysl to určitě má. Pro lidi s postižením to určitě má kladný vliv na jejich psychiku - necítí se méněcenný a pro lidi bez postižení si myslím to má vliv na pohled - začnou je více brát jako rovnocenný a ne jako ty s postižením

Takovýto lidé můžou mít velkou inteligenci.

to prospěšné pro obě strany v mezidských vztazích

To si nemyslim.

určitě to smysl má, ale pokud se jedná o mentální postižení, tak je začlenění v jiné rovině než zdravotní postižení na úrovni čistě fyzického handicapu.

určitě to smysl má. Postižení se cítí mnohdy samy a jsou sociálně izolovaní. Mezi lidmi jim může být dobře, pokud tedy samy chtějí.

vytvari to ruznorodejsi prostredi, pomaha to spolecnosti, pokud jsou toho schopni maji pravo normalne pracovat

Využití jejich schopností pro společnost, jejich pocit užitečnosti, finanční výdělek - ID je mnohdy nedostačující

Začleňování je pro ně prospěšné.

Začleňovat kohokoli do pracovního procesu má smysl. Důležité ale je, zda si to společnost může dovolit. Nutné je brát nejen přínos společenský, ale i to kolik to společnost stojí.

Zdrzuji ostani pri praci, nedokazi pracovat jako lide bez postizeni.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš zaměstnanecký vztah ?

3. Znáte osobně někoho se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením ?

4. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením jsou schopny vykonávat zaměstnání?

5. Myslíte si, že lidé s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením by zabírali místo na trhu práce když mají zákonný nárok na invalidní důchod?

6. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením chtějí chodit do zaměstnání?

7. Myslíte si, že potřebují osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, pokud vykonávají pracovní povinnosti, neustálý dohled asistenta?

8. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením mají v zaměstníní nárok na stejnou mzdu jako zdravý člověk (na stejné pozici)?

9. Když by Vás oslovil člověk s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, abyste mu poradil/a jak získat práci, kam byste ho odkázal/a?

10. Kdyby se Vás zeptal vedoucí pracovník, zda příjmete za kolegu osobu s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, jak zareagujete?

11. Myslíte si, že zaměstnavatel zaměstnávající osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením je v očích veřejnosti chápán kladně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš zaměstnanecký vztah ?

3. Znáte osobně někoho se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením ?

4. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením jsou schopny vykonávat zaměstnání?

5. Myslíte si, že lidé s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením by zabírali místo na trhu práce když mají zákonný nárok na invalidní důchod?

6. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením chtějí chodit do zaměstnání?

7. Myslíte si, že potřebují osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, pokud vykonávají pracovní povinnosti, neustálý dohled asistenta?

8. Myslíte si, že osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením mají v zaměstníní nárok na stejnou mzdu jako zdravý člověk (na stejné pozici)?

9. Když by Vás oslovil člověk s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, abyste mu poradil/a jak získat práci, kam byste ho odkázal/a?

10. Kdyby se Vás zeptal vedoucí pracovník, zda příjmete za kolegu osobu s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, jak zareagujete?

11. Myslíte si, že zaměstnavatel zaměstnávající osoby s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením je v očích veřejnosti chápán kladně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pojtinger, V.Inkluze osob s postižením do pracovního procesu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://inkluze-osob-s-postizenim-do.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.