Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inkluze ve školách

Inkluze ve školách

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Šebellová
Šetření:21. 02. 2020 - 11. 03. 2020
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych zjistila něco o inkluzi ve školách, jak už na soukromých základních školách, tak i ve státních :)
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3188,89 %8,7 %  
2666,67 %6,52 %  
2955,56 %5,43 %  
2755,56 %5,43 %  
2255,56 %5,43 %  
4644,44 %4,35 %  
3844,44 %4,35 %  
4244,44 %4,35 %  
3244,44 %4,35 %  
3533,33 %3,26 %  
ostatní odpovědi 50
25
23
39
33
28
48
34
40
44
36
62
24
čtyřicetsedm
45
52
49
30
20
60
43
41
19
72
73
56
4246,67 %45,65 % 

Graf

2. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5358,89 %57,61 %  
střední s maturitou2831,11 %30,43 %  
vyšší odborné88,89 %8,7 %  
základní11,11 %1,09 %  

Graf

3. Z jakého kraje jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praha2022,22 %21,74 %  
jihomoravský910 %9,78 %  
moravskoslezký88,89 %8,7 %  
vysočina88,89 %8,7 %  
středočeský77,78 %7,61 %  
ústecký66,67 %6,52 %  
olomoucký66,67 %6,52 %  
jihočeský55,56 %5,43 %  
plzensky55,56 %5,43 %  
liberecký55,56 %5,43 %  
zlínský44,44 %4,35 %  
karlovarský33,33 %3,26 %  
pardubický22,22 %2,17 %  
královehradecký22,22 %2,17 %  

Graf

4. Pracuji ve..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školství2123,6 %22,83 %  
průmysl a zemědělství1719,1 %18,48 %  
státní správa1213,48 %13,04 %  
OSVČ77,87 %7,61 %  
rodičovská dovolená33,37 %3,26 %  
soukromý sektor33,37 %3,26 %  
Obchod 11,12 %1,09 %  
jinde11,12 %1,09 %  
obchod / služby11,12 %1,09 %  
kooperativa11,12 %1,09 %  
služby11,12 %1,09 %  
Nic z z toho11,12 %1,09 %  
Dříve školství, nyní státní sprava11,12 %1,09 %  
Stacionář pro osoby s postižením11,12 %1,09 %  
Pecovatelka11,12 %1,09 %  
Média a komunikace11,12 %1,09 %  
invalidní důchod11,12 %1,09 %  
věda11,12 %1,09 %  
nic z uvedeného11,12 %1,09 %  
nezaměstnaný11,12 %1,09 %  
zatím studuji vš11,12 %1,09 %  
Studuji11,12 %1,09 %  
Finance11,12 %1,09 %  
Normální soukroma velka spolecnost11,12 %1,09 %  
Financnictvi11,12 %1,09 %  
Studuji sociální práci11,12 %1,09 %  
student PdF11,12 %1,09 %  
už nepracuji11,12 %1,09 %  
IT11,12 %1,09 %  
platí bod a, + d,11,12 %1,09 %  
pojišťovně11,12 %1,09 %  
sociálních službách11,12 %1,09 %  

Graf

5. Víte co je to inkluze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8289,13 %89,13 %  
nejsem si jistý/á66,52 %6,52 %  
ne44,35 %4,35 %  

Graf

6. Jak byste inkluzi definovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Do běžných škol jsou přijímany i děti s nějakým znevýhodněním (fyzickým, psychickým, s poruchami učení nebo chování nebo děti, které neumí dobře česky).

Dohromady se učí "zdravé" děti a děti s nějakou mírnou formou onemocnění/postižení vyžadující jiný přístup k učení (např. s asistentkou). Cílem je aby postižené děti nebyly izolované od "normální" společnosti a taky aby zdravé děti se na ně nedívaly jako na druhořadé.

Inkluze se snaží o vzdělávání a začlenění postižených dětí mezi zdravými jedinci.

integrace dětí s postižením (nejčastěji ADHD), mezi zdravé děti ve škole.

integrace neintegrovatelného

Jako hloupost!

Je to jakási snaha začlenit děti s postižením (myšleno jak mentálním, tak fyzickým) mezi zdravé děti v rámci nějaké vzdělávácí instituce.

Mentálně či tělesně postižené dítě chodí do běžné školy.

Možnost, aby osoby se znevýhodněním, případně mimořádně nadané měli možnost co možná nejvíc plnohodnotně navštěvovat "hlavní proud" ve vzdělávání. V obecné rovině se jedná o snahu nevyčleňovat kohokoliv na okraj společnosti.

nacpání dětí ze zvláštních škol mezi normální

Nevim

Proces, při kterém se začleňují mentálně, zdravotně a jinak postižené děti do normálních základních škol.

Přeřazení žáků s postižením do základních škol za účelem možnosti klasického vzdělávání se zdravými dětmi

Přijetí všech bez podmínek

rovná šance dětí na vzdělávání

rovná šance na vzdělání, možnost vzdělávat se společně pro všechny děti bez rozdílu

Rovné šance dětí na vzdělávání bez rozdílu.

Rozšířování okruhu lidí, jimž je to či ono poskytováno. Jde o opak exklusivity.

Snaha a politika, jejímž cílem je společné vzdělávání lidí s různými schopnostmi. jde např o začleňování dětí s mentálním či duševním znevýhodněním do běžného školního kolektivu (místo jejich vzdělávání ve specializovaných institucích).

Snaha nastavení systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku.

snaha o integraci blbých, postižených či problémových do třídy s normálními

snaha, aby se chytri zaci dostali na uroven tech hloupych

společné vzdělávání hedicapovaných v "normálních" třídách

Společné vzdělávání intaktních žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v běžných školách.

stejné vzdělání bez rozdílu pro všechny, i po děti se speciálními potřebami

Systém, který se snaží dát dětem šanci začlenit se do kolektivu - tak, aby třeba i děti podprůměrně nadané mohly studovat s ostatními dětmi ve třídě a plnit školní docházku.

šílená aktivistická snaha tvrdit, že když do sudu vína přilijete kýbl chcanek obdržíte ještě lepší víno

Takové začlenění lidí se specifickými potřebami do společnosti, kdy je odlišnost vnímána jako normální

umožnění vzdělávání všech dětí bez rozdílu na běžných základních školách, rovné šance bez ohledu na zdravotní postižení či rasu

včlenění lidí s handicapem do společnosti

Včlenění. Výuka všech bez rozdílu

Ve školství - všechny děti s postižením, cizinci, nadané děti apod. se vzdělávají přednostně v hlavním vzdělávacím proudu, v běžné škole s využitím podpůrných opatření, pokud je potřebují Obecně - lidé s postižením, jiným znevýhodněním jsou součástí naší společnosti jako všichni ostatní

Všichni se učí dohromady bez ohledu na své studijní dispozice (definované osobností, intelektem, speciálními potřebami/nároky...)

Vzdělávání "běžných" dětí společně s těmi méně nadanými, které má vést k tomu, aby se znevýhodněné děti necítily vyčleněné.

vzdělávání všech žáků stejného věku v jedné třídě

xx

Zacleneni osob se specialnimi potrebami do bezne tridy za kazdou cenu.

Zaclenovani socialne slabych a handicpovanych do bezneho skolstvi.

Začlenění

začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžbé výuky - společné vzdělávání všech dětí

Začlenění do běžné výuky dětí, které potřebují speciální výuku/péči

začlenění jedince, který se odlišuje, do homogenní skupiny, případně začlenění odlišné jednotky do homogenního prostředí - např. dítě se znevýhodněním navštevuje klasickou ZŠ, je ve třídě s neznevýhodněnými dětmi (v poměru např. 1:25)

začlenění odlišných lidí (s fyzickým nebo mentálním hendikepem nebo sociálně vyloučených) do běžné MŠ nebo ZŠ

Začlenění různě handikepovaných dětí (fyzicky, duševně, mentálně, sociálně, socio-ekonomicky) do "běžné" výuky, tj. Mezi kolektiv dětí neznevýhodněných.

Začlenění znevýhodněných osob mezi neznevýhodněné.

Začlenění žáků s hendikepem do běžné výuky

Začleňování děti nadannych i s handicapem do "běžného" kolektivu

Začleňování dětí s handicapem do třídy s ostatními dětmi.

začleňování jedinců s odlišnostmi do běžného školního kolektivu a prostředí

Začleňování osob s postižením do běžného vzdělávání

Začleňování postižených dětí do normální společnosti :)

zapojení dětí, které byly dříve ve zvláštních školách (např. kvůli lehké formě postižení), do běžné výuky za pomoci asistenta

Zarazeni zaku se specialnimi pozadavky

Zařarování znevýhodněných osob do běžného provozu

Zařazení dětí se speciálními potřebami do ,,normální" třídy.

Zařazení dětí se znevýhodněním do běžných škol.

Zařazení postižených a jinak znevýhodněných děti do normálních tříd

zařazení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných tříd

zařazování handicapovaných (zdravotně, sociálně) žáků do běžných tříd

zrušení pomocných škol a začleňování postižených dětí do běžného kolektivu

Že nemocní jsou na stejné škole jako zdraví

7. Setkali jste se v životě s inkluzí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5761,96 %61,96 %  
nejsem si jistý/á1819,57 %19,57 %  
ne1718,48 %18,48 %  

Graf

8. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Až zprostředkovaně v dospělosti, zejména při zřizování "nízkoprahových" sociálněpomocných zařízení.

Bratranec je inkludován na ZŠ, maminka mu dělá asistentku.

Dcerky spolužáci

Děti s postižením do běžných tříd

děti ve škole

Děti ze zvláštních škol šly do normální školy a vozíčkář byl se synem ve třídě

Idk

Má matka je učitelka na ZŠ, jejím prostřednisctvím.

na pracovišti, vyprávění kolegů z jiných škol

Na prvním stupni základní školy jsme měli ve třídě mentálně postiženého kluka, který měl vlastní vzdělávací program. Tento kluk byl ovšem zvládnutelný a něco jako asistenta pedagoga neměl.

Na střední. I když se tomu tehdy inkluze neříkala.

Na VS

na zakladce

Na základce v letech řekněme 95,6,7 se ještě nějaká inkluze/neinkluze neřešila - kdo normální školu nezvládal, přestoupil na zvláštní - takové spolužáky, kteří pak odešli, jsem zažil. Někoho, kdo by putoval opačným směrem, jsem nezažil.

na základní škole - u obou dětí ve třídě

na zš, kde učím

nesetkal

Pracuju jako asistent pedagoga.

profesně - podílím se na přípravě asistentů pedagogů

rodina známých, kamarádka asistenka...

S tou ideální v malých tolerantních neformálních společnostech, s formální inkluzí resp. pokusem o ji běžně ve škole

spolužák mého syna

syn má individuální vzdělávací program

škola

Škola

Škola

u svého dítěte

U syna ve třídě

V minerálech

V mš

v naší škole, na dětském táboře

v naší ZŠ

v práci

V práci

V práci - pracuji na ZŠ jako asistentka pedagoga.

V zaměstnání. Při studiu na voš

Ve skole

ve svém okolí

ve škole

ve škole

Ve škole

Ve škole

Ve škole

ve škole - na pracovišti

Ve škole u dětí

Vzhledem k tomu, že inkluze se plně podporuje již od roku 2005, tak de facto všude - hlavně na školách.

základní škola

9. Máte dítě, které je s integrovaným dítětem ve třídě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6675,86 %71,74 %  
ano1416,09 %15,22 %  
měl/a jsem78,05 %7,61 %  

Graf

10. Vadí vám integrované děti v běžném kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4953,26 %53,26 %  
ano4346,74 %46,74 %  

Graf

11. Myslíte si, že integrace přináší kolektivu dětí výhody nebo nevýhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevýhody3538,04 %38,04 %  
určitě nevýhody2223,91 %23,91 %  
spíše výhody1617,39 %17,39 %  
netuším1314,13 %14,13 %  
určitě výhody33,26 %3,26 %  
spíše nevýhoda22,17 %2,17 %  
spíše výhoda11,09 %1,09 %  

Graf

12. Myslíte si, že by integrované děti měly chodit do "normální" školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3436,96 %36,96 %  
ano2021,74 %21,74 %  
příliš obecná otázka11,09 %1,09 %  
záleží na konkrétních případech11,09 %1,09 %  
bez konkrétního popisu důvodu "integrace" nelze odpovědět11,09 %1,09 %  
Většinou ano11,09 %1,09 %  
Jak které - bez poruch chování a učení určitě11,09 %1,09 %  
obecně je to dobrá myšlenka, ovšem dovedu si představit, že toto tvrzení nelze použít generelně, ale je potřeba i děti vybírat a začleňovat s citem11,09 %1,09 %  
to závisí na typu handicapu - u zdravotního handicapu jednoznačně ano, u mentálních postižení nebo PAS individuálně podle míry postižení11,09 %1,09 %  
Záleží na míře postižení, ale vesměs ano.11,09 %1,09 %  
Nutno specidijokcat, co je důvodem integrace,s čím mají problémy. 11,09 %1,09 %  
záleží na každém jednotlivém případu, někdy jsem výrazně pro, jindy výrazně proti11,09 %1,09 %  
ta problematika není černobílá, podle mě záleží na typu a stupni znevýhodnění, nemělo by to být záteží pro ostatní děti ani pro pro samotného integrovaného jedince11,09 %1,09 %  
Dokud u nás bude základoškolské a středoškolské vzdělávání pojímáno tak, jak je pojímáno posledních 300 let, tedy jako násilná unifikace lidí ubíjející jejich specifické vlohy, tak předně nemá význam se inkluzí vůbec zaobírat. Objektivně, uvažujeme-li tedy současný systém, může být důsledek inkluze dvojí: buď se tempo výuky přizpůsobuje integrovanému dítěti a to brzdí zbytek kolektivu, nebo se tempo určuje podle většiny a tím strádá integrovaný žák. Třetí možnost je, že má integrovaný žák svého asistenta a tím se mu vytváří jakési semi-autonomní prostředí a podmínky, čímž jeho přítomnost v kolektivu, fungujícím podle odlišných pravidel, pozbývá smysl. Nehledě na to, že na něj ostatní žáci mohou právem žárlit. Při zachování současné podoby vzdělávacího systému, resp. jeho základních kontur a principů, si nedokážu představit situaci, v níž by byla inkluze přínosem. 11,09 %1,09 %  
Záleží na okolnostech, děti s poruchami učení ano, děti s vážným postižením ne11,09 %1,09 %  
Záleží na druhu postižení11,09 %1,09 %  
domnívám se, že do nějaké školy se specifickými potřebami11,09 %1,09 %  
je mi to jedno11,09 %1,09 %  
Jak kteří. Někteří žáci mají například autismus spojený s agresivním chováním, v takovém případě jsem proti inkluzi.11,09 %1,09 %  
ano, pokud to jejich stav umožňuje11,09 %1,09 %  
Zalezi na okolnostech11,09 %1,09 %  
Mělo by být odborníky stanoveno, které děti by měly být integrovány, a které jsou nebezpečím pro ostatní. Některým dětem inkluze ve velkých kolektivech ubližuje, přesto rodiče na inkluzi trvají na úkor potřeb vlastního dítěte. Je to velmi složitá otázka.11,09 %1,09 %  
záleží případ od případu. Nic není ani černé, ani bílé11,09 %1,09 %  
záleží na stupni postižení, ale je-li ve třídě se 24 dětmi 8 dis..., je to "na mašli" pro všechny zúčastněné11,09 %1,09 %  
Ano ale do speciální třídy11,09 %1,09 %  
Pokud toto dítě narušuje výrazně výuku, nebo zpomaluje ostatní žáky, tak ne.11,09 %1,09 %  
Záleží na mnoha aspektech. Nemůžu říct jednoznačně ano nebo ne.11,09 %1,09 %  
některé ano, jiné ne, inkluze v současném nastavení je špatná11,09 %1,09 %  
Zalezi na tom, proc je treba je integrovat. Integrace zdravotne postizenych je dle me zcela v poradku. Integrace mentalne postizenych tez, pokud zvladnou naroky bezne skoly. Integraci neprizpusobivych (nevycvalanych Romu) povazuji za riziko. 11,09 %1,09 %  
Jak ktere, autisti vetsinou ano, dvakrat propadly socialni pripad ne11,09 %1,09 %  
Podle mě záleží na typu postižení. Mám těžce postiženého synovce (mentálně i fyzicky) a nedovedu si představit, že by "chodil" do běžné školy.11,09 %1,09 %  
Záleží na míře handikepu11,09 %1,09 %  
Zalezi na konkretnich jednotlivcich a konkretnim druhu znevyhodneni 11,09 %1,09 %  
individuálně dle potřeb a postižení11,09 %1,09 %  
jak které, hraje tu mnoho faktorů11,09 %1,09 %  
jak které, některým to nic nepřinese, jen to ovlivňuje ostatní11,09 %1,09 %  
záleží na typu postižení, vadí mi děti s poruchou chování, které narušují výuku11,09 %1,09 %  
děti, které maji ochotu se učit a vzdělávat, tak ano. Ty které se učit nechtějí by měli navštěvovat speciální školy.11,09 %1,09 %  
záleží na konkrétním jedinci11,09 %1,09 %  
Záleží na důvodu integrace. Ale nesmí to negativně ovlivňovat kolektiv. Jak se nyní deje11,09 %1,09 %  
Ty, které na to mají ano, ale určitě ne všechny11,09 %1,09 %  
jak které11,09 %1,09 %  
Co11,09 %1,09 %  

Graf

13. Máte v rodině nabo v blízkém okolí někoho s integrací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5357,61 %57,61 %  
ano2830,43 %30,43 %  
netuším1111,96 %11,96 %  

Graf

14. Chcete něco k tomuto tématu sdělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ahoj Ivčooo

Autista s retardací

Dětem se vzdělávacími návyky se bere motivace a těm inkluzovaným radost z úspěchu (budou vždy ty nejhorší). Výrazně roste šikana.

Dotazník respondenta zbytečně omezuje uzavřenými možnostmi odpovědí, navíc některé otázky jsou kladeny zbytečně "laicky" - autor nemá načtenou odbornou literaturu + zcela jistě nemá reálnou zkušenost s inkluzí ze zahraničí.

Inkluze byla a je obrovská chyba. Děti se speciálními vzděláváacími potřebami mnohdy brzdí přirozený rozvoj a tempo klasickckých tříd. Učitelé se musí nadstandartně věnovat těmto dětem, nezbývá čas na talentované děti. Veškeré finanční prostředky z EU jdou jen na děti s poruchami učení nebo chování.

inkluze jak je nyní praktikována je špatná, některé děti do běžných škol nepatří (vyučuji v kolektivech, kde je z 24 dětí až 16 s různě závažnými "odlišnostmi", vadami a spíš to vypadá jako ve "zvláštní" škole než na základní. nedá se tam pracovat ani udržet kázeň. Žák mentálně postižený ve 13 letech na úrovni 7letého stejně nikdy není kolektivem skutečně pozitivně přijat)

Inkluze naprosto znicila perfektne fungujici system, kde deti se specialnimi potrebami dostavali opravdu specialni potreby. Dnes trpi normalni deti, specialni deti, ucitele, i rodice. Nejvetsi debilita za poslednich 40 let. Predsedam skolske rade.

Inkluze probíhala přirozeně už dávno - některé děti v minulosti chodily do běžných škol, ačkoliv měly poruchy učení nebo jiná omezení. Teď se ale do běžných škol dostávají i děti, které by měly chodit do škol speciálních s vyškoleným personálem. Nejsou žádné směrnice, o dětech rozhodují rodiče a ne vždy moudře. Školy jsou nuceny si poradit se širokou škálou specifických postižení, asistenti jsou ale neodborníci! Jak mají umět pracovat s tolika různými dětmi bez zdravotního a speciálně-pedagogického vzdělání?!

Inkluze přinesla zmar vzdělávání na základních školách. Všiml si někdo, jak dítě "rozkvete", když se ze základní školy dostane do zvláštní, kde na něj mají čas a jsou školeni na speciální vzdělávací potřeby? U dcery ve třídě je 24 dětí, z toho 8 dis..., další dva ještě v testování s podezřením. Na třídu jdou 2 učitelé a 1 asistent. Přesto to není učení, ale "krocení" - říkají učitelé. Hovořím o čtvrté třídě, ne o první. Tohle už fakt není normální. Mám postgraduální vzdělání, sama jsem učila, osobně si myslím, že inkluze tak, jak je v Česku praktikována, je hloupost!

Integrace může fungovat za dobré spolupráce rodiny se školou a s možností využití asistenta, pokud rodiče pouze vyžadují integraci dítěte do třídy, ale nejsou ochotni s ním pracovat, aby školní docházku zvládalo, pak trpí dítě (nestačí, výrazně se opožďuje oproti spolužákům) i kolektiv (chybí prostor např. pro nadanější žáky).

Je to blbost. Nadané děti to odnesou nejvíc a přínos pro zbytek silně diskutabilní. Zvlášť když se jedná o problémová či agresivní individua.

Myslím, že to ná své výhody i nevýhody. Je potřeba ke konkrétním případům přistupovat s citem k oběma stranám. Diskutovat, informovat a hledat výhidy pro všechny zú"astněné. Aby to intergovaným dětem skutečně pomáhalo a nebyly na jejich účet znevýhodněné zdravé, ba tentované děti...

Na jednu stranu je inkluze snaha nedávat děti zbytečně do zvláštních škol, na druhou stranu takové dítě, které je v "normální" třídě, nesmí brzdit a rušit ostatní. Často také bývá kritizována práce asistentů - je jich málo, nezvládají, mají nízké platy, mají na starost více dětí (nemám osobní zkušenost, jde o zprávy z doslechu).

Ne

Nemyslím si, že je to vhodné řešení pro úplně všechny děti, někdy je to utrpení pro obě strany.

není integrace jako integrace

není to dobré pro zbytek dětí

Nevím, co máte na mysli pojmem "někdo s integrací". Já mám tři děti (již dospělé) a zatímco dvě z nich chodily na víceleté gymnasium, jeden chlapec chodil do speciální školy pro děti s poruchami zraku. V normální základní škole by neuspěl. Dokud do ní chodil, měl vážné problémy v prospěchu i chování a trpěl velkým stresem. Jakmile jsme ho přeřadili do speciální školy, začal se do školy těšit, jeho prospěch se zlepšil, jeho vztah ke vzdělání se radikálně zlepšil. Kdyby toho nebylo, skončil by zřejmě jako repetent v 8. třídě a možná by se ani nevyučil. Díky specialisovanému školství má dvě maturity (včetně matematiky) a ještě absolutorium na vyšší odborné škole s titulem DiS. (Jeho starší bratr je ovšem doktor před jménem i za jménem a jeho mladší bratr je inženýr a zanedlouho i doktor). Školská inkluse, tedy vyhnání dětí ze speciálních škol do škol obecných, škol pro všechny, je zločin proti postiženým dětem.

nic

Otázka není, zda inkluze ano či ne, ale JAK. Český systém se příliš soustřeďuje na papíry a peníze. Přitom jde hlavně o žáky a učitele ...

Problém není v samotné myšlence inkluze, ale jen v tom, jak se zrealizuje. Jestli je dost asistentů, nějaká příprava pro učitele, aby věděli, co čekat, dobrá spolupráce s rodiči atd.

Přikláním se k názoru Václava Klause mladšího. Ono je sice hezké se integrovat=inkluzovat, ale když to degraduje celou třídu, zbývajících 30 dětí ? Ehééééé ? Určitě takové případy jsou a budou.

Silně narušený třídní kolektiv. Nevím o zrazu třídy po 1, 2, 5, 10, ... letech.

Školství by mělo fungovat úplně jinak. Společnost je úplně někde jinde než za Marie Terezie a čelí úplně jiným výzvám, ale školství je ve své podstatě pořád stejné jako právě za M.T. Inkluze je opravdu marginální problém.

tělesné postižení - integrace bez diskuse Psychické - záleží případ od případu - co, míra, reakce dítěte...

těžce mentálně, kombinovaně postižení a těžký autismus patří do speciálních škol

Toto téma je nyní velmi často diskutované, ale názory se velmi různí.

Záleží na tom, o jaké dítě a postižení jde. Když by skutečně narušovalo výuku, nebylo by schopné se zařadit, muselo by se učit někde odděleně s asistentem, nemá to smysl. Ani pro něj, ani pro ostatní děti.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Vadí vám integrované děti v běžném kolektivu?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše výhody na otázku 11. Myslíte si, že integrace přináší kolektivu dětí výhody nebo nevýhody?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Myslíte si, že by integrované děti měly chodit do "normální" školy?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi netuším na otázku 11. Myslíte si, že integrace přináší kolektivu dětí výhody nebo nevýhody?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jaké je vaše vzdělání?

3. Z jakého kraje jste?

4. Pracuji ve..

5. Víte co je to inkluze?

7. Setkali jste se v životě s inkluzí?

9. Máte dítě, které je s integrovaným dítětem ve třídě?

10. Vadí vám integrované děti v běžném kolektivu?

11. Myslíte si, že integrace přináší kolektivu dětí výhody nebo nevýhody?

12. Myslíte si, že by integrované děti měly chodit do "normální" školy?

13. Máte v rodině nabo v blízkém okolí někoho s integrací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jaké je vaše vzdělání?

3. Z jakého kraje jste?

4. Pracuji ve..

5. Víte co je to inkluze?

7. Setkali jste se v životě s inkluzí?

9. Máte dítě, které je s integrovaným dítětem ve třídě?

10. Vadí vám integrované děti v běžném kolektivu?

11. Myslíte si, že integrace přináší kolektivu dětí výhody nebo nevýhody?

12. Myslíte si, že by integrované děti měly chodit do "normální" školy?

13. Máte v rodině nabo v blízkém okolí někoho s integrací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šebellová, I.Inkluze ve školách (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://inkluze-ve-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.