Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inspirují média k vaření?

Inspirují média k vaření?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Schambergerová
Šetření:16. 04. 2016 - 24. 04. 2016
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký průzkum se stručně zajímá o využitelnost receptů prezentovaných v jednotlivých typech médií (TV, časopisy, internet).

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9378,15 %78,15 %  
Muž2621,85 %21,85 %  

Graf

2. Je vám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let6151,26 %51,26 %  
27 - 40 let4436,97 %36,97 %  
41 let a více119,24 %9,24 %  
do 18 let32,52 %2,52 %  

Graf

3. Vaše vzdělání je (včetně aktuálně probíhajícího)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7361,34 %61,34 %  
středoškolské3025,21 %25,21 %  
vyšší odborné108,4 %8,4 %  
odborné43,36 %3,36 %  
základní21,68 %1,68 %  

Graf

4. Sledujete v televizi nějaký pořad o vaření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6756,3 %56,3 %  
ne5243,7 %43,7 %  

Graf

5. Vařili jste někdy něco podle receptu z televizního pořadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6252,1 %52,1 %  
ano5747,9 %47,9 %  

Graf

6. Kupujete nějaký časopis o vaření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9983,19 %83,19 %  
ano2016,81 %16,81 %  

Graf

7. Vařili jste někdy něco podle receptu z časopisu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7865,55 %65,55 %  
ne4134,45 %34,45 %  

Graf

8. Sledujete nějaký food blog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7361,34 %61,34 %  
ano4638,66 %38,66 %  

Graf

9. Vařili jste někdy něco podle receptu z food blogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6554,62 %54,62 %  
ano5445,38 %45,38 %  

Graf

10. Odebíráte někdy reklamní gastro magazín nějakého obchodního řetězce, který je zdarma? (např. Albert v kuchyni, Billa Gusto)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6352,94 %52,94 %  
ano5647,06 %47,06 %  

Graf

11. Vařili jste někdy podle receptu z reklamního gastro magazínu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7159,66 %59,66 %  
ano4840,34 %40,34 %  

Graf

12. Pokud hledáte recept na webu, dáváte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhrnným webovým stránkám s recepty různých přispěvovatelů7361,34 %61,34 %  
Jiné1613,45 %13,45 %  
Webovým stránkám gastronomického časopisu1411,76 %11,76 %  
Food blogu1210,08 %10,08 %  
Webovým stránkám gastronomického TV pořadu43,36 %3,36 %  

Graf

13. Má podle vás tištěný gastronomický magazín budoucnost i přes internetovou konkurenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6655,46 %55,46 %  
ne2722,69 %22,69 %  
nevím2621,85 %21,85 %  

Graf

14. Vnímáte, že se objevují recepty i na sociálních sítích (na facebooku, instagramu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8672,27 %72,27 %  
Ne3327,73 %27,73 %  

Graf

15. V jaké podobě vás recepty na sociálních sítích oslovují nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátké video (do 1 minuty)2832,56 %23,53 %  
Recept u fotografie nějakého média (např. skupiny časopisu)2326,74 %19,33 %  
Recept sám popisuje a sdílí někdo z mých přátel1922,09 %15,97 %  
Dlouhé video (delší než 1 minuta)89,3 %6,72 %  
Jiné89,3 %6,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vařili jste někdy podle receptu z reklamního gastro magazínu?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Odebíráte někdy reklamní gastro magazín nějakého obchodního řetězce, který je zdarma? (např. Albert v kuchyni, Billa Gusto)

13. Má podle vás tištěný gastronomický magazín budoucnost i přes internetovou konkurenci?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Kupujete nějaký časopis o vaření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Je vám

3. Vaše vzdělání je (včetně aktuálně probíhajícího)

4. Sledujete v televizi nějaký pořad o vaření?

5. Vařili jste někdy něco podle receptu z televizního pořadu?

6. Kupujete nějaký časopis o vaření?

7. Vařili jste někdy něco podle receptu z časopisu?

8. Sledujete nějaký food blog?

9. Vařili jste někdy něco podle receptu z food blogu?

10. Odebíráte někdy reklamní gastro magazín nějakého obchodního řetězce, který je zdarma? (např. Albert v kuchyni, Billa Gusto)

11. Vařili jste někdy podle receptu z reklamního gastro magazínu?

12. Pokud hledáte recept na webu, dáváte přednost:

13. Má podle vás tištěný gastronomický magazín budoucnost i přes internetovou konkurenci?

14. Vnímáte, že se objevují recepty i na sociálních sítích (na facebooku, instagramu)?

15. V jaké podobě vás recepty na sociálních sítích oslovují nejvíce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Je vám

3. Vaše vzdělání je (včetně aktuálně probíhajícího)

4. Sledujete v televizi nějaký pořad o vaření?

5. Vařili jste někdy něco podle receptu z televizního pořadu?

6. Kupujete nějaký časopis o vaření?

7. Vařili jste někdy něco podle receptu z časopisu?

8. Sledujete nějaký food blog?

9. Vařili jste někdy něco podle receptu z food blogu?

10. Odebíráte někdy reklamní gastro magazín nějakého obchodního řetězce, který je zdarma? (např. Albert v kuchyni, Billa Gusto)

11. Vařili jste někdy podle receptu z reklamního gastro magazínu?

12. Pokud hledáte recept na webu, dáváte přednost:

13. Má podle vás tištěný gastronomický magazín budoucnost i přes internetovou konkurenci?

14. Vnímáte, že se objevují recepty i na sociálních sítích (na facebooku, instagramu)?

15. V jaké podobě vás recepty na sociálních sítích oslovují nejvíce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schambergerová, T.Inspirují média k vaření? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://inspiruji-media-k-vareni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.