Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Instant Messaging

Instant Messaging

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pejchalová
Šetření:15. 04. 2012 - 25. 04. 2012
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, jehož hlavní téma je Instant Messaging. Dotazník je anonymní. 

Průzkum provádím pro studijní účely.

Předem všem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to Instant Messaging?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, co to znamená8446,41 %46,41 %  
ano, vím5128,18 %28,18 %  
něco mi to říká, ale přesně nevím4524,86 %24,86 %  
něco mi to říká, ale nevím přesně10,55 %0,55 %  

Graf

2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, několik hodin denněotázka č. 3, ano, každý den alespoň chvíliotázka č. 3, ano, párkrát týdněotázka č. 3, ano, asi 1x týdněotázka č. 3, ano, 2x-3x měsíčněotázka č. 3, ano, 1x měsíčně a méněotázka č. 3, ne, internet nemám/nepoužívámotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několik hodin denně11462,98 %62,98 %  
ano, každý den alespoň chvíli4424,31 %24,31 %  
ne, internet nemám/nepoužívám116,08 %6,08 %  
ano, 2x-3x měsíčně63,31 %3,31 %  
ano, párkrát týdně31,66 %1,66 %  
ano, asi 1x týdně21,1 %1,1 %  
ano, 1x měsíčně a méně10,55 %0,55 %  

Graf

3. Jaké služby okamžité komunikace používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook chat12975,88 %71,27 %  
Skype8851,76 %48,62 %  
ICQ7242,35 %39,78 %  
žádné1911,18 %10,5 %  
MSN63,53 %3,31 %  
Google Talk52,94 %2,76 %  
jiné (Jabber, Gadu-Gadu, AIM,..)52,94 %2,76 %  
QIP10,59 %0,55 %  

Graf

4. Jaké multiplatformové komunikátory užíváte? (mají vlastnosti více služeb okamžité komunikace dohromady)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné12875,29 %70,72 %  
Meebo1810,59 %9,94 %  
Miranda158,82 %8,29 %  
jiné116,47 %6,08 %  
Trillian21,18 %1,1 %  

Graf

5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnou službu okamžité komunikace nepoužívámotázka č. 10, ICQotázka č. 6, QIPotázka č. 6, MSNotázka č. 6, Skypeotázka č. 6, Mirandaotázka č. 6, Facebook chatotázka č. 6, jinouotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook chat9455,29 %51,93 %  
Skype2514,71 %13,81 %  
žádnou službu okamžité komunikace nepoužívám2011,76 %11,05 %  
ICQ148,24 %7,73 %  
jinou84,71 %4,42 %  
QIP52,94 %2,76 %  
Miranda42,35 %2,21 %  

Graf

6. Kolik Vám bylo, když jste začal/a používat službu okamžité komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 11 letotázka č. 7, 12-14 letotázka č. 7, 15-17 lotázka č. 7, 18 let a víceotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-14 let7248 %39,78 %  
15-17 l3926 %21,55 %  
méně než 11 let2416 %13,26 %  
18 let a více1510 %8,29 %  

Graf

7. Za jakým účelem užíváte službu/y okamžité komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli rodině a známým12986 %71,27 %  
kvůli škole9462,67 %51,93 %  
kvůli práci3120,67 %17,13 %  
jiné2416 %13,26 %  
kvůli PC hře2214,67 %12,15 %  

Graf

8. Koho byste si přidal/a do kontaktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé, které dobře znám14395,33 %79,01 %  
rodinu12583,33 %69,06 %  
kohokoli, koho znám od vidění4832 %26,52 %  
známý mých známých2516,67 %13,81 %  
kohokoli - různé lidí z různých zemí1711,33 %9,39 %  
rodinu a přátelé, které dobře znám10,67 %0,55 %  

Graf

9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail7550 %41,44 %  
nic7550 %41,44 %  
fotografii3221,33 %17,68 %  
telefonní číslo1610,67 %8,84 %  
poštovní adresu106,67 %5,52 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9753,59 %53,59 %  
muž8446,41 %46,41 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let12066,3 %66,3 %  
12 - 14 let1910,5 %10,5 %  
15 - 17 let147,73 %7,73 %  
31 - 45 let147,73 %7,73 %  
46 let a více137,18 %7,18 %  
11 let a méně10,55 %0,55 %  

Graf

12. V jaké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město s 10 000 - 24 999 obyvatel4424,31 %24,31 %  
velkoměsto (100 000 obyvatel a více)4223,2 %23,2 %  
město s 25 000 - 39 999 obyvatel3921,55 %21,55 %  
obec do 2 999 obyvatel3117,13 %17,13 %  
město se 40 000 - 99 999 obyvatel147,73 %7,73 %  
město s 3 000 - 9 999 obyvatel116,08 %6,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co je to Instant Messaging?

 • odpověď nevím, co to znamená:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, internet nemám/nepoužívám na otázku 2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

3. Jaké služby okamžité komunikace používáte?

 • odpověď ICQ:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ICQ na otázku 5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?
 • odpověď žádné:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, internet nemám/nepoužívám na otázku 2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou službu okamžité komunikace nepoužívám na otázku 5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?

5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?

 • odpověď žádnou službu okamžité komunikace nepoužívám:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 3. Jaké služby okamžité komunikace používáte?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, internet nemám/nepoužívám na otázku 2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

 • odpověď e-mail:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kohokoli - různé lidí z různých zemí na otázku 8. Koho byste si přidal/a do kontaktů?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poštovní adresu na otázku 9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi telefonní číslo na otázku 9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotografii na otázku 9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

11. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 46 let a více:
  • 12.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, internet nemám/nepoužívám na otázku 2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to Instant Messaging?

2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

3. Jaké služby okamžité komunikace používáte?

4. Jaké multiplatformové komunikátory užíváte? (mají vlastnosti více služeb okamžité komunikace dohromady)

5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?

6. Kolik Vám bylo, když jste začal/a používat službu okamžité komunikace?

7. Za jakým účelem užíváte službu/y okamžité komunikace?

8. Koho byste si přidal/a do kontaktů?

9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. V jaké obci bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to Instant Messaging?

2. Používáte internet? Pokud ano, jak často?

3. Jaké služby okamžité komunikace používáte?

4. Jaké multiplatformové komunikátory užíváte? (mají vlastnosti více služeb okamžité komunikace dohromady)

5. Jakou ze všech služeb okamžité komunikace používáte nejčastěji?

6. Kolik Vám bylo, když jste začal/a používat službu okamžité komunikace?

7. Za jakým účelem užíváte službu/y okamžité komunikace?

8. Koho byste si přidal/a do kontaktů?

9. Jaké osobní informace byste zaslal/a cizí osobě?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. V jaké obci bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pejchalová, M.Instant Messaging (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://instant-messaging.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.