Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE

INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:L.J. Leško
Šetření:07. 07. 2010 - 14. 07. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, který má potvrdit/vyvrátit některé názory na institut vydědění a postoj v rámci generací k této témě.

Odpovědi respondentů

1. Muž

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1664 %64 %  
ne936 %36 %  

Graf

2. Žena

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %64 %  
ano936 %36 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-292080 %80 %  
30-45312 %12 %  
46-6528 %8 %  

Graf

4. Souhlasíte s možností vydědit zákonem stanoveného dědice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1976 %76 %  
ne520 %20 %  
nevím14 %4 %  

Graf

5. Souhlasíte s ustanovením zákona o dědické nezpůsobilosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1872 %72 %  
ne728 %28 %  

Graf

6. Kterou z následujících podmínek pro vydědění považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytne zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.1040 %40 %  
Pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.832 %32 %  
Pokud potomek trvale vede nezřízený život.520 %20 %  
Pokud byl potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.28 %8 %  

Graf

7. Setkali jste se ve svém okolí s vyděděním potomka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2080 %80 %  
ano520 %20 %  

Graf

8. Setkali jste se ve svém okolí s někým, kdo byl, dle Vašeho názoru, měl být vyděděn?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1560 %60 %  
ano1040 %40 %  

Graf

9. Možnost vydědění bych nevyužil/a z důvodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
že si to vyžadují dobré mravy1352 %52 %  
že musím zabezpečit rodinu1040 %40 %  
že mám strach z příbuzenstva14 %4 %  
obav, že mně příbuzenstvo přestane navštěvovat14 %4 %  

Graf

10. Uvažoval/a jste někdy o tom že byste někoho vydědili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2288 %88 %  
ano28 %8 %  
nevím14 %4 %  

Graf

11. Odhodnoťte důležitost chování potomka pro jeho vydědění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprojevování zájmu832 %32 %  
neposkytnutí potřebné pomoci v závažných životních situacích624 %24 %  
neposkytnutí potřebné pomoci ve stáří 312 %12 %  
pravidelné hraní hazardních her a sázení28 %8 %  
neposkytnutí potřebné pomoci v nemoci28 %8 %  
užívání omamných látek28 %8 %  
nadměrné užívání alkoholických nápojů14 %4 %  
odsouzení potomka za úmyslný trestný čin14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Leško, L.INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://institut-vydedeni-a-generace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.