Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE

INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:L.J. Leško
Šetření:07. 07. 2010 - 14. 07. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, který má potvrdit/vyvrátit některé názory na institut vydědění a postoj v rámci generací k této témě.

Odpovědi respondentů

1. Muž

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1664 %64 %  
ne936 %36 %  

Graf

2. Žena

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %64 %  
ano936 %36 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-292080 %80 %  
30-45312 %12 %  
46-6528 %8 %  

Graf

4. Souhlasíte s možností vydědit zákonem stanoveného dědice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1976 %76 %  
ne520 %20 %  
nevím14 %4 %  

Graf

5. Souhlasíte s ustanovením zákona o dědické nezpůsobilosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1872 %72 %  
ne728 %28 %  

Graf

6. Kterou z následujících podmínek pro vydědění považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytne zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.1040 %40 %  
Pokud potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.832 %32 %  
Pokud potomek trvale vede nezřízený život.520 %20 %  
Pokud byl potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.28 %8 %  

Graf

7. Setkali jste se ve svém okolí s vyděděním potomka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2080 %80 %  
ano520 %20 %  

Graf

8. Setkali jste se ve svém okolí s někým, kdo byl, dle Vašeho názoru, měl být vyděděn?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1560 %60 %  
ano1040 %40 %  

Graf

9. Možnost vydědění bych nevyužil/a z důvodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
že si to vyžadují dobré mravy1352 %52 %  
že musím zabezpečit rodinu1040 %40 %  
že mám strach z příbuzenstva14 %4 %  
obav, že mně příbuzenstvo přestane navštěvovat14 %4 %  

Graf

10. Uvažoval/a jste někdy o tom že byste někoho vydědili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2288 %88 %  
ano28 %8 %  
nevím14 %4 %  

Graf

11. Odhodnoťte důležitost chování potomka pro jeho vydědění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprojevování zájmu832 %32 %  
neposkytnutí potřebné pomoci v závažných životních situacích624 %24 %  
neposkytnutí potřebné pomoci ve stáří 312 %12 %  
pravidelné hraní hazardních her a sázení28 %8 %  
neposkytnutí potřebné pomoci v nemoci28 %8 %  
užívání omamných látek28 %8 %  
nadměrné užívání alkoholických nápojů14 %4 %  
odsouzení potomka za úmyslný trestný čin14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Leško, L.INSTITUT VYDĚDĚNÍ A GENERACE (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://institut-vydedeni-a-generace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.