Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace a inkluze dětí s lehkým mentálním postižením

Integrace a inkluze dětí s lehkým mentálním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Charlene Urychová
Šetření:05. 02. 2014 - 12. 02. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká začleňování dětí s lehkým mentálním postižením do společnosti a problematiky jejich inkluze do běžných základních škol. Je zaměřen na názor veřejnosti na toto téma. Budě použit jako praktická část mé seminární práce a proto Vás žádám o jeho vyplnění :).

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40 let4052,63 %52,63 %  
15-20 let2634,21 %34,21 %  
41a více1013,16 %13,16 %  

Graf

2. Pojem Integrace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím co znamená, setkal/a jsem se s ním v souvislosti s mentálně postiženými ale o toto téma se nezajímám.2836,84 %36,84 %  
Vím co znamená, setkal/a jsem se s ním v souvislosti s mentálně postiženými a zajímám se o toto téma.2532,89 %32,89 %  
Vím co znamená, ale nesetkal/a jsem se s ním v souvislosti s mentálně postiženými.1823,68 %23,68 %  
Tento pojem mi nic neříká.56,58 %6,58 %  

Graf

3. Pojem inkluze:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem mi nic neříká.4052,63 %52,63 %  
Vím, co znamená, setkal/a jsem se s ním v souvistlosti s mentálně postiženými a zajímá mě to.1519,74 %19,74 %  
Vím, co znamená ale nesetkal/a jsem se s ním v souvislosti s mentálně postiženými.1519,74 %19,74 %  
Vím, co znamená, v souvislosti s mentálně postiženými jsem se s ním setkal/a, ale nezajímám se o to.67,89 %7,89 %  

Graf

4. Máte pocit, že jste s tématem integrace a inkluze dětí s LMP dostatečně seznámen/a a jsou Vám poskytnuty vyhovující zdroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.3140,79 %40,79 %  
Částečně.1925 %25 %  
Rozhodně ne.1215,79 %15,79 %  
Rozhodně ano.911,84 %11,84 %  
Ano, informace si hledám často sám/a-56,58 %6,58 %  

Graf

5. Souhlasíte s integrací a inkluzí mentálně postižených dětí do tříd běžných základních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4356,58 %56,58 %  
Ne.3343,42 %43,42 %  

Graf

6. Proč zastáváte tento názor?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano i ne, záleží na konktétních třídách, děti umějí být zlé, v neproblematické třídě by to zas určitě spoustě dětem otevřelo oči

Asi proto, že bychom je neměli zase izolovat, tak jak to bylo v dobách minulých. Možná mezi zdravými dětmi budou mít lepší motivaci.

dětem s MP to pomůže v jejich rozvoji a intaktní děti se tak naučí respektovat odlišnosti

Děti mají právo být vnímání a chápáni jako jedinečné osoby s práve zapojení do společnosti

Děti mohou mít víc šancí se začlenit do normálního života, než když jsou ihned odstrčeny.

Deti to demotivuje, kdyz by mely samy problemy a videly jak to ostatnim jde. Povolila bych pouze pri slabe forme lehkeho mentalni postizeni.

Díky dosavadním zkušenostem s podobnými případy.

Důležitý krok k jejich integraci do společnosti v dospělosti. Klíčovým momentem je stanovení správné hranice LMP pro integraci do bežných základních škol.

I v běžném životě se pohybují mezi "běžnými" lidmi. Samozřejmě, za předpokladu, že je to součást nějaké propracovanější strategie, nejen že jsou děti zařazeny do běžné třídy a pracuje se s nimi standardně jako s ostatními dětmi.

Inkluze dětí s mentálním postižením může být přínosem pro obě strany - povědomí a budování hodnot u intaktních žáků při styku s žáky s mentálním postižením; sociální zkušenostit žáků s mentálním postižením aj.

Je to přínos pro obě skupiny.

jsou to taky lidé a měli by být v kolektivu s ostatními dětmi

Lehce mentálně postižení - není problém, proč by nemohli být integrování do ZŠ, pokud budou mít ve třídě asistenta pedagoga, tím líp Ostatní stupně mentálního postižení - spíše ZŠ speciální či praktická (méně žáků ve třídě + více času pro individuální vzdělávání)

Mají nárok na normální studium

Měli by být v ústavech tomu určených a zaměřených.

Měly by mít individuální péči a né že díky zařazení mezi zdravé děti by mohli spomalovat vyuku a tím i rozvoj dětí bez postižení.

měly by mít stejnou možnost se začlenit jako ostatní děti, samozřejmě je nutný další speciální pedagogický pracovník, ale byl by to přínos i pro zbylé děti ve třídě - naučily by se s mentálně postiženým dítětem spolupracovat, přijmout ho mezi sebe bez nějakých dalších předsudků

mentálně postižené děti by brzdily ostatní děti

mentálně postižené děti by více zaměstnávali učitele a zdravým žákům by neměli čas se tolik věnovat, nebylo by to efektivní

Myslím si, že děti se specifickými potřebami by měly dostávat zvláštní pozornosti, navíc v běžných školách je vysoká pravděpodobnost, že dojde k šikaně, což jistě postiženým dětem nepomůže, ba naopak.

Myslím si, že to může obohatit obě dvě strany (prospět jim)

Myslím si, že tyto děti by měly mít speciální péči.

Myslím, že je to neefektivní jak pro dítě, tak pro vyučovací proces. Navíc dítě by se snadno mohlo stát terčem posměchu (spíše myslím, že je to více než pravděpodobné, pokud se nesejde kolektiv výjimečně ohleduplných dětí). Navíc i kdyby bylo známkování sebebenevolentnější, mentálně postižené dítě by nedokázalo běžnou školní docházku úspěšně absolvovat. Toto není předsudek, mám zkušenost s praxí v zařízení s dětmi s MP. Představa, že by ve dvanácti letech dokázali vypočítat obsah krychle, je vážně zcestná. Nechci, aby to vyznělo jako urážka, děti za své postižení samozřejmě nemohou, ale měly by být adekvátně svému postižení vzdělávány, tedy v zařízení, které je na vzdělávání mentálně postižených specializováno.

Nejsem si ohledně této problematiky zcela jistá, ale zdá se mi pro obě strany výhodnější, aby mentálně postiženým dětem byl umožněn spíše individuální přístup, který se mi zdá umožnitelnější v menších skupinách dětí, které mají podobné omezení.

není na výběr nevím a nemám dostatek informací... Vycházím z předpokladu, že mentálně postižené děti budou zřejmě potřebovat zvýšenou péči a než ostatní, které by asi brzdily... Ale nemám dost info...

nevím

nevim

nevím jak by to probíhalo prakticky, těžko může někdo s ment. pos. stíhat to, co ostatní děti, jinak by nebyl men. post.

Nevím jak významné je LMP, ale tým je rychlý jako jeho nejpomalejší člen, takže problém vidím ve zpomalení celé třídy...

Obecně jsem pro, ale záleží na konkrétním dítěti - některým dětem totiž může integrace za každou cenu jen uškodit.

Omezování ostatních dětí. Studentům s omezením se budou muset učitelé více věnovat a tím budou ostatní zdržovat a nestihne se vše co by mělo. A také si myslím, že se zvětší šikana mezi žáky.

Ostatní děti se naučí, že všichni nejsou stejní a je třeba jim pomáhat.

potřebují speciální péči, cítily by se znevýhodněny se zdravými vrstevníky

Pro některé děti s mentálním postižením by mohlo být náročné zařazení do běžné výuky, jak rozsahem a rychlostí výuky tak i chováním ostatních spolužáků.

proc by meli byt internovani?

Proč ne, asi je to správný....nejsme ve Spartě! :)

protoze lmp neni tak diskvalifikujici postizeni aby bylo dite vyclenovano z bezneho zivota, pomuze to jemu i obohati zivot zdravym spoluzakum

Protože by měli být součástí společnosti a pokud budou vyrůstat odděleně, těžko se budou umět (moci) účastnit běžného života.

protože i " normální " děti jsou problémové a učitel nemá čas se věnovat ještě postiženým.

Protože mám zkušenost se situací, kdy je mentálně postižené dítě, konkrétně autista s Auerspergovým syndromem zařazen mezi děti "normální" a ještě na gymnáziu! Hodiny zde narušuje a dělá z gymnázia, školy pro zdravé a ještě "chytré" děti, JESLE. Je sice bystrý, ale výuku silně narušuje. Škola bohužel nemá prostředky na sehnání kvalitní asistentky..

Protože tyto dětičky potřebují, aby se jim učitel více věnoval. Tím by mohla být výuka zcela zdravých dětí opožděna. Šlo by to jen v případě osobní asistentky, která by byla výuce přítomna a napomáhala dítěti s LMP.

přirozené prostředí pro postižené dítě, obohacení kolektivu dětí a výchova k toleranci a pomoci postiženým lidem

Sem do tohoto okénka se to nevejde. více mohu poskytnout na blecha-petr zavináč seznam.cz.... Ale každá moderní společnost by se měla snažit o maximální integraci postižených. Nejsme přeci starověká Sparta !

souhlasím, je potřeba, aby obě strany měly zkušenost s tou druhou, na druhou stranu toto opatření vyžaduje mnohem větší péči o postižené dítě, aby ani jedna strana soužitím neutrpěla

Škola je jedno z nejpřirozenějších prostředí, kde děti bez mentálního postižení mohou získat vlastní zkušenost s lidmi s MP, jež je důležitá při formování pozitivního postoje členů lidské společnosti. Může také obrousit či odstranit lhostejnost, kterou si v sobě některé děti bez MP nesou z prostředí rodin bez kvalitní výchovy.

Tak záleží na míře postižení. Pokud se jedná o LMD, není to problém. U těžkých postižení si to dost dobře nedovedu představit. Jednak dítě má "omezené" možnosti rozvoje, druhak by mohlo být obětí šikany ze strany spolužáklů

Vyšší náročnost v podobě individuální péče pedagoga o děti s LMP, tedy méně času na ostatní děti => brždění rozvoje "normálních" dětí

Vzhledem k tomu, že tyto děti potřebují dle mého názoru individuální přístup, a ten jim není možno v běžné ZŠ v adekvátní kvalitě zajistit ( v klasických třídách je 20-30 žáků, v současné době stále více s různými poruchami, kteří sami vyžadují individuální přístup, a je dosti problematické jim všem zajistit kvalifikovaného asistenta) by měly být ve speciálních třídách s malým počtem žáků a kvalifikovaným pedagogem, aby jim bylo možno poskytnout co nejlepší péči

Zbržďují výuku, učitel se nemůže stejně věnovat všem žákům, vzniká nerovnost v požadavcích mezi žáky, v jejich přístupu...

7. Srovnejte podle důležitosti problémy, které by podle Vás mohly při začlenění dětí s MP do běžných ZŠ nastat:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Sociální bariéry.3.53.434
Předsudky.2.9213.389
Náklady na odborný personál.3.6322.496
Technické zázemí (například pohyblivé plochy u schodů apod.)4.1453.176
Zhoršení kvality výuky ve třídách4.4134.589
Nedostatečná péče pro dítě s MP3.9873.613
Náklady na nové učební materiály, speciální pomůcky apod...5.3473.746

Graf

8. Přišlo by Vám vhodné, aby vaše dítě chodilo do třídy s dítětem s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno.2228,95 %28,95 %  
Rozhodně ano.1823,68 %23,68 %  
Spíše ano.1722,37 %22,37 %  
Spíše ne.1317,11 %17,11 %  
Rozhodně ne.67,89 %7,89 %  

Graf

9. Myslíte si, že by mohla přítomnost dítěte s mentálním postižením změnit výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pokud by mělo takové dítě ve třídě asistenta.3647,37 %47,37 %  
Myslím si, že to záleží na kvalifikaci pedagoga.3343,42 %43,42 %  
Myslím, že by ji zpomalila.2431,58 %31,58 %  
Myslím, že by narušila kvalitu výuky.1418,42 %18,42 %  
Ne.45,26 %5,26 %  

Graf

10. Myslíte si, že by ostatní žáci mentálně postižené dítě přijali mezi sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží to na přístupu a podpoře učitele.3748,68 %48,68 %  
Je to možné v dobrém kolektivu.3140,79 %40,79 %  
Myslím, že by ho přijali jen někteří žáci.2735,53 %35,53 %  
Myslím, že takové dítě by bylo v kolektivu zdravých dětí šikanováno.1013,16 %13,16 %  
Rozhodně ano.67,89 %7,89 %  
Neumím si to představit.22,63 %2,63 %  
Ne.11,32 %1,32 %  

Graf

11. Jste rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5876,32 %76,32 %  
Ano.1823,68 %23,68 %  

Graf

12. Máte-li k tématu ještě co říci (názory, připomínky, doplnění...):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co to je sakra za bejkárnu..

hezký dotazník :)

jsem pro plnou integraci dětí s různými vadami např. LMP mezi ostatní děti. Mají se od sebe navzájem co naučit.

Mám dítě na ZŠ, kde je integrován chlapec, který má asistenta pedagoga. Jsem velmi spokojena s danou situací, jelikož se mé dítě učí toleranci odlišnosti mezi lidmi, učí se komunikaci se znevýhodněnými lidmi, je citlivější na lidské potřeby, je méně sobecké, více pomáhá. Vítám podporu asistenta pedagoga, který je ve třídě hlavně kvůli integrovanému chlapci, ale oceňuji komunikaci z jeho strany (osobní i emailem) o informacích ohledně mého dítěte, jak se chová, co se děje ve třídě v dětských vtazích, na co dát doma při přípravě do výuky pozor, návrhy k procvičování + posílání výukových materiálů pro procvičení látky. V případě, že je mé dítě nemocné, asistent pedagoga mi posílá emailem okopírované sešity + vše, co se děje ve výuce. Mám v asistenta pedagoga i v pedagoga třídy velkou důvěru, mohu se spolehnout, že mi jistě poradí, pomůžou, i když vím, že hlavním úkolem asistenta pedagoga je práce s integrovaných chlapcem, dělá tak ohromné věci pro celou třídu... Můj názor je velmi pozitivní, možná třída, kam chodí moje dítě, mělo štěstí na takového asistenta. Mohu jedině doporučit :)

Myslím, že začleňování postižených dětí do "normálních" ZŠ nebude možné, pokud vedení ZŠ bude přehlížet šikanu, jak se děje nyní.

Ne jsem pouze žák gymnázia, který popisuje zkušenost ze 6. otázky.

nic

O toto téma se zajímám. Sama jsem měla praxi v zařízení pro dospělé s mentálním postižením. Díky tomu vím, že každý zvlášť vyžaduje své tempo, svůj režim a osobitý přístup.

Retardovaní by měli být v ústavech tomu určených. Kde se jim mohou náležitě věnovat.

sen

U otázky č. 7 pro mě bylo 1. pořadí nejzávažnější a 7. pořadí pak nejméně závažné. Posuzování se mi v tomto bodě jevilo jako obtížné, neboť se domnívám, že se význam či obsah většiny poptávaných položek překrýval. Při vhodné sociální a finanční politice však nadhozené problémy nelze považovat za neřešitelné.

Učím 3 studenty s Autismem - není problém je začlenit do práce ve třídě - pouze je nutná příprava ze strany učitele.

V rodině a svém okolí mám několik pracovníků školství, a o současné situaci ve třídách a družinách mám tak dosti podrobné informace. Myslím si osobně, že mentálně postižené děti by začlenění mezi zdravé děti potřebovaly, že by pomohlo jejich rozvoji, ale zároveň se stále více setkávám s informacemi o tom, že současné zdravé děti jsou netolerantní k jakékoli slabosti ostatních, mnohé z nich jsou zlé a dosti agresivní , a to zejména k těm, kdo jsou slabší či odlišní, tak by jim na stranu druhou toto začlenění mohlo značně ublížit, neboť by byly velmi ohroženy šikanou. Stejně tak je třeba jim zajistit potřebnou péči, a kvalitních asistentů je v současné době nedostatek. Měly by proto podle mého názoru navštěvovat specializované instituce, či speciální třídy, v nimž by jim byla výuka přímo uzpůsobena, a kde by bylo eliminováno riziko negativních reakcí okolí.

začleňování mentálně postižených dětí do normálních škol je nemyslný krok vzad

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pojem Integrace:

  • odpověď Vím co znamená, setkal/a jsem se s ním v souvislosti s mentálně postiženými a zajímám se o toto téma.:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, co znamená, setkal/a jsem se s ním v souvistlosti s mentálně postiženými a zajímá mě to. na otázku 3. Pojem inkluze:

5. Souhlasíte s integrací a inkluzí mentálně postižených dětí do tříd běžných základních škol?

  • odpověď Ano.:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano. na otázku 8. Přišlo by Vám vhodné, aby vaše dítě chodilo do třídy s dítětem s mentálním postižením?
  • odpověď Ne.:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že by narušila kvalitu výuky. na otázku 9. Myslíte si, že by mohla přítomnost dítěte s mentálním postižením změnit výuku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pojem Integrace:

3. Pojem inkluze:

4. Máte pocit, že jste s tématem integrace a inkluze dětí s LMP dostatečně seznámen/a a jsou Vám poskytnuty vyhovující zdroje?

5. Souhlasíte s integrací a inkluzí mentálně postižených dětí do tříd běžných základních škol?

7. Srovnejte podle důležitosti problémy, které by podle Vás mohly při začlenění dětí s MP do běžných ZŠ nastat:

8. Přišlo by Vám vhodné, aby vaše dítě chodilo do třídy s dítětem s mentálním postižením?

9. Myslíte si, že by mohla přítomnost dítěte s mentálním postižením změnit výuku?

10. Myslíte si, že by ostatní žáci mentálně postižené dítě přijali mezi sebe?

11. Jste rodič?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pojem Integrace:

3. Pojem inkluze:

4. Máte pocit, že jste s tématem integrace a inkluze dětí s LMP dostatečně seznámen/a a jsou Vám poskytnuty vyhovující zdroje?

5. Souhlasíte s integrací a inkluzí mentálně postižených dětí do tříd běžných základních škol?

7. Srovnejte podle důležitosti problémy, které by podle Vás mohly při začlenění dětí s MP do běžných ZŠ nastat:

8. Přišlo by Vám vhodné, aby vaše dítě chodilo do třídy s dítětem s mentálním postižením?

9. Myslíte si, že by mohla přítomnost dítěte s mentálním postižením změnit výuku?

10. Myslíte si, že by ostatní žáci mentálně postižené dítě přijali mezi sebe?

11. Jste rodič?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urychová, C.Integrace a inkluze dětí s lehkým mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://integrace-a-inkluze-deti-s-l.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.