Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace cizinců do české společnosti

Integrace cizinců do české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Pospíšilová
Šetření:27. 07. 2011 - 27. 08. 2011
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji vám za zájem, který jste projevili již otevřením tohoto dotazníku. Jako studentka se chci s vaší pomocí pokusit o charakteristiku procesu integrace cizinců odehrávající se v české společnosti. Integraci jako oboustranný proces se pokusím zachytit očima majority. Výsledky se stanou součástí mé praktické části bakalářské práce. Předem vám tedy děkuji za vyjádřený názor a otevřenost při vyplňování dotazníku.

Markéta Pospíšilová

Odpovědi respondentů

1. Je česká společnost podle vás cizincům dostatečně otevřená?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5957,84 %57,84 %  
ne4342,16 %42,16 %  

Graf

2. Cesta k získání občanství v ČR trvá i 15 let. Příjde vám tato doba přiměřená?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4342,57 %42,16 %  
ano3534,65 %34,31 %  
nevím2322,77 %22,55 %  

Graf

3. Jaký je váš názor na dvojí občanství pro integrované cizince. Jste pro?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4847,52 %47,06 %  
nesouhlasím3837,62 %37,25 %  
nevím1514,85 %14,71 %  

Graf

4. Je správné, že lidé s trvalým pobytem jsou stále legislativou identifikováni jako cizinci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5656,57 %54,9 %  
ne3030,3 %29,41 %  
nevím1313,13 %12,75 %  

Graf

5. Jste pro rozšiřování práv cizinců podle délky pobytu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5252,53 %50,98 %  
spíše nesouhlasím2323,23 %22,55 %  
souhlasím1010,1 %9,8 %  
nevím88,08 %7,84 %  
nesouhlasím66,06 %5,88 %  

Graf

6. Je pro vás přijatelnější radikální důchodový systém než příliv cizinců do ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4241,58 %41,18 %  
nevím3130,69 %30,39 %  
ne2827,72 %27,45 %  

Graf

7. Máte obavy z přemíry přistěhovalectví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6361,76 %61,76 %  
ne3433,33 %33,33 %  
nevím54,9 %4,9 %  

Graf

8. Vycestovali jste někdy za prací do jiné země? Znáte tedy postavení cizince?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7373 %71,57 %  
ano2727 %26,47 %  

Graf

9. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve vašem přístupu k cizincům v ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3433,66 %33,33 %  
souhlasím2322,77 %22,55 %  
spíše nesouhlasím2019,8 %19,61 %  
nesouhlasím1413,86 %13,73 %  
nevím109,9 %9,8 %  

Graf

10. Měl by mít z části integrovaný cizinec (pobyt 5 let a více) větší právní ochranu než právě příchozí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3635,64 %35,29 %  
souhlasím2625,74 %25,49 %  
nesouhlasím1615,84 %15,69 %  
spíše nesouhlasím1211,88 %11,76 %  
nevím1110,89 %10,78 %  

Graf

11. Vnímáte děti cizinců narozené v ČR jako neutrální?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4747 %46,08 %  
ne3535 %34,31 %  
nevím1818 %17,65 %  

Graf

12. Současné trendy EU preferují úspěšnou integraci završenou naturalizací. Připadá vám postup orgánů ČR jako nezájem o dlouhodobé usazování cizinců?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4040 %39,22 %  
spíše souhlasím2929 %28,43 %  
souhlasím1515 %14,71 %  
spíše nesouhlasím1010 %9,8 %  
nesouhlasím66 %5,88 %  

Graf

13. Myslíte si, že je ČR pro cizince spíše tranzitní zemí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4746,53 %46,08 %  
ne3433,66 %33,33 %  
nevím2019,8 %19,61 %  

Graf

14. Souhlasíte s novelou zákona o pobytu cizinců, kdy novomanželé mají případnou povinnost prokazovat pravdivost vztahu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4645,54 %45,1 %  
spíše souhlasím3029,7 %29,41 %  
spíše nesouhlasím1413,86 %13,73 %  
nevím65,94 %5,88 %  
nesouhlasím54,95 %4,9 %  

Graf

15. Mohli by cizinci v ČR kompenzovat sníženou intenzitu plodnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2929,29 %28,43 %  
nesouhlasím2323,23 %22,55 %  
spíše souhlasím1818,18 %17,65 %  
nevím1616,16 %15,69 %  
souhlasím1313,13 %12,75 %  

Graf

16. Mělo by být legální chování a snaha o integraci legislativně oceněno? Např. možnost účasti na zdr. a soc. pojištění.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4242,86 %41,18 %  
souhlasím3434,69 %33,33 %  
nevím1212,24 %11,76 %  
spíše nesouhlasím55,1 %4,9 %  
nesouhlasím55,1 %4,9 %  

Graf

17. Je v pořádku, aby páteří celého systému byla policie ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4443,56 %43,14 %  
nevím4241,58 %41,18 %  
ano1514,85 %14,71 %  

Graf

18. Na jaké úrovni by podle vás mělo probíhat pragmatické řízení ( restrikce ) migrace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kraje4445,83 %43,14 %  
celoplošně4142,71 %40,2 %  
města1111,46 %10,78 %  

Graf

19. Jaký je váš stupeň tolerance vůči cizincům? Škálou školního známkování.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34141 %40,2 %  
23737 %36,27 %  
11414 %13,73 %  
466 %5,88 %  
522 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:2
Modus:3

Graf

20. Příčiny problémů všech cizinců vyplývají z cizineckého zákona?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3939,39 %38,24 %  
spíše nesouhlasím2424,24 %23,53 %  
nesouhlasím2020,2 %19,61 %  
spíše souhlasím1010,1 %9,8 %  
souhlasím66,06 %5,88 %  

Graf

21. Zdá se vám lhůta 120 dní pro vyřízení žádosti o pobyt přiměřená?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4645,1 %45,1 %  
ne3433,33 %33,33 %  
nevím2221,57 %21,57 %  

Graf

22. Vyplácí se podle vás cizincům obcházení zákona?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2727,55 %26,47 %  
spíše souhlasím2727,55 %26,47 %  
souhlasím2525,51 %24,51 %  
spíše nesouhlasím1010,2 %9,8 %  
nesouhlasím99,18 %8,82 %  

Graf

23. Mohli by být bezproblémoví cizinci vnímáni jako cílová skupina lokálních politik?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4242 %41,18 %  
spíše souhlasím2828 %27,45 %  
souhlasím1414 %13,73 %  
spíše nesouhlasím1111 %10,78 %  
nesouhlasím55 %4,9 %  

Graf

24. Souhlasíte s tím, že s vízem nad 90 dní skončí-li pracovní poměr cizince, končí i jeho pobyt v ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3837,62 %37,25 %  
spíše souhlasím2524,75 %24,51 %  
spíše nesouhlasím1716,83 %16,67 %  
nesouhlasím1110,89 %10,78 %  
nevím109,9 %9,8 %  

Graf

25. Víte k čemu opravňuje cizince tzv. "modrá karta"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4443,14 %43,14 %  
nevím3332,35 %32,35 %  
ano2524,51 %24,51 %  

Graf

26. Mělo by být záporné rozhodnutí orgánů ČR o udělení trvalého pobytu nebo občanství podle zákona zdůvodněno?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8383 %81,37 %  
ne1212 %11,76 %  
nevím55 %4,9 %  

Graf

27. Máte pocit, že administrativně zdlouhavé procesy při žádosti o pobyt přispívají ke korupci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7070,71 %68,63 %  
nevím2121,21 %20,59 %  
ne88,08 %7,84 %  

Graf

28. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8078,43 %78,43 %  
muž2221,57 %21,57 %  

Graf

29. Věková kategorie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304948,51 %48,04 %  
31 - 403635,64 %35,29 %  
méně než 2076,93 %6,86 %  
51 - 6054,95 %4,9 %  
více než 6021,98 %1,96 %  
41 - 5021,98 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Cesta k získání občanství v ČR trvá i 15 let. Příjde vám tato doba přiměřená?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 24. Souhlasíte s tím, že s vízem nad 90 dní skončí-li pracovní poměr cizince, končí i jeho pobyt v ČR?

4. Je správné, že lidé s trvalým pobytem jsou stále legislativou identifikováni jako cizinci?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 10. Měl by mít z části integrovaný cizinec (pobyt 5 let a více) větší právní ochranu než právě příchozí?

6. Je pro vás přijatelnější radikální důchodový systém než příliv cizinců do ČR?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Mělo by být záporné rozhodnutí orgánů ČR o udělení trvalého pobytu nebo občanství podle zákona zdůvodněno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je česká společnost podle vás cizincům dostatečně otevřená?

2. Cesta k získání občanství v ČR trvá i 15 let. Příjde vám tato doba přiměřená?

3. Jaký je váš názor na dvojí občanství pro integrované cizince. Jste pro?

4. Je správné, že lidé s trvalým pobytem jsou stále legislativou identifikováni jako cizinci?

5. Jste pro rozšiřování práv cizinců podle délky pobytu?

6. Je pro vás přijatelnější radikální důchodový systém než příliv cizinců do ČR?

7. Máte obavy z přemíry přistěhovalectví?

8. Vycestovali jste někdy za prací do jiné země? Znáte tedy postavení cizince?

9. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve vašem přístupu k cizincům v ČR?

10. Měl by mít z části integrovaný cizinec (pobyt 5 let a více) větší právní ochranu než právě příchozí?

11. Vnímáte děti cizinců narozené v ČR jako neutrální?

12. Současné trendy EU preferují úspěšnou integraci završenou naturalizací. Připadá vám postup orgánů ČR jako nezájem o dlouhodobé usazování cizinců?

13. Myslíte si, že je ČR pro cizince spíše tranzitní zemí?

14. Souhlasíte s novelou zákona o pobytu cizinců, kdy novomanželé mají případnou povinnost prokazovat pravdivost vztahu?

15. Mohli by cizinci v ČR kompenzovat sníženou intenzitu plodnosti?

16. Mělo by být legální chování a snaha o integraci legislativně oceněno? Např. možnost účasti na zdr. a soc. pojištění.

17. Je v pořádku, aby páteří celého systému byla policie ČR?

18. Na jaké úrovni by podle vás mělo probíhat pragmatické řízení ( restrikce ) migrace?

19. Jaký je váš stupeň tolerance vůči cizincům? Škálou školního známkování.

20. Příčiny problémů všech cizinců vyplývají z cizineckého zákona?

21. Zdá se vám lhůta 120 dní pro vyřízení žádosti o pobyt přiměřená?

22. Vyplácí se podle vás cizincům obcházení zákona?

23. Mohli by být bezproblémoví cizinci vnímáni jako cílová skupina lokálních politik?

24. Souhlasíte s tím, že s vízem nad 90 dní skončí-li pracovní poměr cizince, končí i jeho pobyt v ČR?

25. Víte k čemu opravňuje cizince tzv. "modrá karta"?

26. Mělo by být záporné rozhodnutí orgánů ČR o udělení trvalého pobytu nebo občanství podle zákona zdůvodněno?

27. Máte pocit, že administrativně zdlouhavé procesy při žádosti o pobyt přispívají ke korupci?

28. Vaše pohlaví

29. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je česká společnost podle vás cizincům dostatečně otevřená?

2. Cesta k získání občanství v ČR trvá i 15 let. Příjde vám tato doba přiměřená?

3. Jaký je váš názor na dvojí občanství pro integrované cizince. Jste pro?

4. Je správné, že lidé s trvalým pobytem jsou stále legislativou identifikováni jako cizinci?

5. Jste pro rozšiřování práv cizinců podle délky pobytu?

6. Je pro vás přijatelnější radikální důchodový systém než příliv cizinců do ČR?

7. Máte obavy z přemíry přistěhovalectví?

8. Vycestovali jste někdy za prací do jiné země? Znáte tedy postavení cizince?

9. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve vašem přístupu k cizincům v ČR?

10. Měl by mít z části integrovaný cizinec (pobyt 5 let a více) větší právní ochranu než právě příchozí?

11. Vnímáte děti cizinců narozené v ČR jako neutrální?

12. Současné trendy EU preferují úspěšnou integraci završenou naturalizací. Připadá vám postup orgánů ČR jako nezájem o dlouhodobé usazování cizinců?

13. Myslíte si, že je ČR pro cizince spíše tranzitní zemí?

14. Souhlasíte s novelou zákona o pobytu cizinců, kdy novomanželé mají případnou povinnost prokazovat pravdivost vztahu?

15. Mohli by cizinci v ČR kompenzovat sníženou intenzitu plodnosti?

16. Mělo by být legální chování a snaha o integraci legislativně oceněno? Např. možnost účasti na zdr. a soc. pojištění.

17. Je v pořádku, aby páteří celého systému byla policie ČR?

18. Na jaké úrovni by podle vás mělo probíhat pragmatické řízení ( restrikce ) migrace?

19. Jaký je váš stupeň tolerance vůči cizincům? Škálou školního známkování.

20. Příčiny problémů všech cizinců vyplývají z cizineckého zákona?

21. Zdá se vám lhůta 120 dní pro vyřízení žádosti o pobyt přiměřená?

22. Vyplácí se podle vás cizincům obcházení zákona?

23. Mohli by být bezproblémoví cizinci vnímáni jako cílová skupina lokálních politik?

24. Souhlasíte s tím, že s vízem nad 90 dní skončí-li pracovní poměr cizince, končí i jeho pobyt v ČR?

25. Víte k čemu opravňuje cizince tzv. "modrá karta"?

26. Mělo by být záporné rozhodnutí orgánů ČR o udělení trvalého pobytu nebo občanství podle zákona zdůvodněno?

27. Máte pocit, že administrativně zdlouhavé procesy při žádosti o pobyt přispívají ke korupci?

28. Vaše pohlaví

29. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, M.Integrace cizinců do české společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://integrace-cizincu-ve-zlinske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.