Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace dětí se SVP. na 1. stupeň ZŠ (speciální vzdělávací potřeby)

Integrace dětí se SVP. na 1. stupeň ZŠ (speciální vzdělávací potřeby)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Szwajnochová
Šetření:04. 10. 2014 - 03. 11. 2014
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jsem maminka handikepovaného chlapečka, kterého chci integrovat do základní školy a proto jsem se rozhodla vytvořit 2 dotazníky. Jeden pro zmapování situace v celé ČR a druhý soukromý pro zmapování situace v Našem městě.  Tento dotazník je veřejný a jeho výsledky budou k dispozici všem zájemcům na vyplň to. 
Výsledky těchto 2 dotazníků bych pak chtěla porovnat. Popřípadě s nimi argumentovat na Městském úřadě- odbor školství.

Odpovědi respondentů

1. V jakém kraji se vaše ZŠ nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský1819,15 %19,15 %  
Praha1313,83 %13,83 %  
Středočeský1111,7 %11,7 %  
Jihočeský99,57 %9,57 %  
Severomoravský66,38 %6,38 %  
Severočeský55,32 %5,32 %  
Moravskoslezký55,32 %5,32 %  
Olomoucký55,32 %5,32 %  
Východočeský44,26 %4,26 %  
Plzeňský33,19 %3,19 %  
Vysočina33,19 %3,19 %  
Zlínský33,19 %3,19 %  
Pardubický33,19 %3,19 %  
Ustecký22,13 %2,13 %  
Západočeský11,06 %1,06 %  
Královéhradecký11,06 %1,06 %  
Liberecký11,06 %1,06 %  
Karlovarský11,06 %1,06 %  

Graf

2. V jaké třídě učíte? Do jaké třídy vaše dítě dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třída2223,4 %23,4 %  
3. třída1819,15 %19,15 %  
5. třída1718,09 %18,09 %  
2. třída1617,02 %17,02 %  
4. třída1111,7 %11,7 %  
spojené třídy (např. 1-2 třída).1010,64 %10,64 %  

Graf

3. Kolik dětí je ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 243840,43 %40,43 %  
25 -302425,53 %25,53 %  
13 - 181718,09 %18,09 %  
6 - 121515,96 %15,96 %  

Graf

4. Máte ve třídě integrované dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6771,28 %71,28 %  
NE2728,72 %28,72 %  

Graf

5. O jaké dítě se SVP. se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poruchy autistického spektra3551,47 %37,23 %  
mentální postižení1522,06 %15,96 %  
kombinované postižení1319,12 %13,83 %  
sociálně znevýhodněné1217,65 %12,77 %  
tělesné postižení1116,18 %11,7 %  
zrakové postižení1014,71 %10,64 %  
sluchové913,24 %9,57 %  
nadané710,29 %7,45 %  
ADHD, Tourettův syndrom11,47 %1,06 %  
LMR11,47 %1,06 %  
SPU a SPCH11,47 %1,06 %  
Mentální postižení - žáci s SPU + snížený intelekt, od září nastoupí žák - Aspergerův syndrom.11,47 %1,06 %  
Porucha chovani11,47 %1,06 %  
SPU11,47 %1,06 %  
ADHD11,47 %1,06 %  
specifické poruchy učení11,47 %1,06 %  
dyspraxie, dysgrafie11,47 %1,06 %  
ADHD , epilepsie11,47 %1,06 %  
po operaci mozku, stanovený IVP, narušena jemná a hrubá motorika, mírně inteligentně podprůměrné11,47 %1,06 %  
Dětí je ve třídě 32, z toho 2 autisté a jedna romka s nepřizpůsobivou maminkou...11,47 %1,06 %  
dyslexie11,47 %1,06 %  
nedostatečný psycho-sociální vývoj + logopedické vady11,47 %1,06 %  
dyslexie, dysgrafie a dysortografie11,47 %1,06 %  
4 integrované děti, 2 mají specifické poruchy učení11,47 %1,06 %  

Graf

6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asistent pedagoga5379,1 %56,38 %  
IVP (indiv. vzdělávací plán)4364,18 %45,74 %  
speciální pomůcky2537,31 %26,6 %  
osobní asistent1217,91 %12,77 %  
snížený počet žáků1116,42 %11,7 %  
úprava prostředí1014,93 %10,64 %  
učí se sama s paní asistentkou a jenom občas dochází do třídy na VV,HV a PČ11,49 %1,06 %  
od září osobní asistent - u žáka s Aspergerem11,49 %1,06 %  
ve třídě je 14 žáků, z toho jsou dva integrovaní, k nim mám jednoho asistenta pedagoga11,49 %1,06 %  
žádné úpravy, sluchově postižené dítě má kochleární implantát11,49 %1,06 %  
žádná11,49 %1,06 %  
Děti s SVP by neměly navštěvovat základní školu, ale školu speciální..!11,49 %1,06 %  
Potřebovali bychom nutně úpravu prostředí ( i zřízení odpočinkové individuální místnosti) a snížený počet žáků, bohužel v tomto nám škola nevyjde vstříc. 11,49 %1,06 %  
zadne11,49 %1,06 %  
Montessori pedagogika11,49 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?

 • odpověď asistent pedagoga:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úprava prostředí na otázku 6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesné postižení na otázku 5. O jaké dítě se SVP. se jedná?
 • odpověď IVP (indiv. vzdělávací plán):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové postižení na otázku 5. O jaké dítě se SVP. se jedná?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesné postižení na otázku 5. O jaké dítě se SVP. se jedná?
 • odpověď speciální pomůcky:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úprava prostředí na otázku 6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém kraji se vaše ZŠ nachází?

2. V jaké třídě učíte? Do jaké třídy vaše dítě dochází?

3. Kolik dětí je ve třídě?

4. Máte ve třídě integrované dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby)?

5. O jaké dítě se SVP. se jedná?

6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém kraji se vaše ZŠ nachází?

2. V jaké třídě učíte? Do jaké třídy vaše dítě dochází?

3. Kolik dětí je ve třídě?

4. Máte ve třídě integrované dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby)?

5. O jaké dítě se SVP. se jedná?

6. Jaká podpůrná opatření jsou ve vaší třídě praktikována?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Szwajnochová, S.Integrace dětí se SVP. na 1. stupeň ZŠ (speciální vzdělávací potřeby) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://integrace-deti-se-svp-na-1-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.